Kode Pos Provinsi Papua

95 View

Asmat > Fayit > Wiyar : 99782
Asmat > Fayit > Yawas : 99782
Asmat > Fayit > Tauro : 99782
Asmat > Fayit > Waras : 99782
Asmat > Fayit > Sayoa : 99782
Asmat > Fayit > Nanai (Nanay) : 99782
Asmat > Fayit > Piramat : 99782
Asmat > Fayit > Pirien : 99782
Asmat > Fayit > Kayarpis : 99782
Asmat > Fayit > Mapane : 99782
Asmat > Fayit > Isar : 99782
Asmat > Fayit > Kagas : 99782
Asmat > Fayit > Bora : 99782
Asmat > Fayit > Basim : 99782
Asmat > Fayit > Bawos : 99782
Asmat > Fayit > Biopis : 99782
Asmat > Fayit > Bakyor : 99782
Asmat > Fayit > Amaita : 99782
Asmat > Fayit > Bagair : 99782
Asmat > Fayit > Ais : 99782
Asmat > Fayit > Akan Tapak : 99782
Asmat > Fayit > Acenep (Ocenep) : 99782
Asmat > Fayit > Ainamsato : 99782
Asmat > Jetsy > Yetsy : 99779
Asmat > Akat > Yuni : 99779
Asmat > Akat > Waw : 99779
Asmat > Jetsy > Sisakem : 99779
Asmat > Akat > Simini : 99779
Asmat > Jetsy > Pau : 99779
Asmat > Jetsy > Powetsy : 99779
Asmat > Akat > Manepsimni (Manep) : 99779
Asmat > Jetsy > Katew : 99779
Asmat > Jetsy > Dawer : 99779
Asmat > Akat > Fakan : 99779
Asmat > Akat > Jewes : 99779
Asmat > Akat > Buetkwar (Betkuar) : 99779
Asmat > Akat > Cumnew : 99779
Asmat > Akat > Beco : 99779
Asmat > Akat > Akat (Ayam) : 99779
Asmat > Akat > Bayiw Pinam : 99779
Asmat > Suru-suru > Yensuku (Jesenko) : 99778
Asmat > Joerat > Yamas : 99778
Asmat > Joerat > Yeni / Yemi : 99778
Asmat > Unir Sirau > Werer (Warer) : 99778
Asmat > Pulau Tiga > Weo : 99778
Asmat > Pulau Tiga > Yakapis : 99778
Asmat > Suru-suru > Walase : 99778
Asmat > Suru-suru > Tomor : 99778
Asmat > Sawa Erma > Sona : 99778
Asmat > Suru-suru > Suru-Suru : 99778
Asmat > Suru-suru > Tii : 99778
Asmat > Sawa Erma > Sawa : 99778
Asmat > Suru-suru > Se (See) : 99778
Asmat > Sawa Erma > Sauti : 99778
Asmat > Suru-suru > Sagapu : 99778
Asmat > Suru-suru > Salbik : 99778
Asmat > Unir Sirau > Paar : 99778
Asmat > Joerat > Onavai : 99778
Asmat > Sawa Erma > Pupis : 99778
Asmat > Suru-suru > Obio : 99778
Asmat > Joerat > Omor : 99778
Asmat > Pulau Tiga > Nakai : 99778
Asmat > Unir Sirau > Munu : 99778
Asmat > Sawa Erma > Mumugu Dua : 99778
Asmat > Sawa Erma > Mumugu : 99778
Asmat > Suru-suru > Laluk : 99778
Asmat > Suru-suru > Linduk : 99778
Asmat > Unir Sirau > Komor : 99778
Asmat > Suru-suru > Koba : 99778
Asmat > Suru-suru > Korobuk : 99778
Asmat > Suru-suru > Kebikduk : 99778
Asmat > Suru-suru > Katalina : 99778
Asmat > Suru-suru > Jifak : 99778
Asmat > Pulau Tiga > Kapi : 99778
Asmat > Unir Sirau > Jipawer (Yipawer) : 99778
Asmat > Suru-suru > Hom-hom : 99778
Asmat > Suru-suru > Hulam : 99778
Asmat > Pulau Tiga > Fumeripit : 99778
Asmat > Pulau Tiga > Eroko : 99778
Asmat > Pulau Tiga > Esmapan : 99778
Asmat > Suru-suru > Dumaten : 99778
Asmat > Sawa Erma > Er : 99778
Asmat > Sawa Erma > Erma : 99778
Asmat > Sawa Erma > Bu : 99778
Asmat > Suru-suru > Besika : 99778
Asmat > Unir Sirau > Berip / Birip : 99778
Asmat > Suru-suru > Berimono : 99778
Asmat > Pulau Tiga > Atat : 99778
Asmat > Unir Sirau > Ayir : 99778
Asmat > Pulau Tiga > As : 99778
Asmat > Suru-suru > Asgun : 99778
Asmat > Pulau Tiga > Aou : 99778
Asmat > Pulau Tiga > Aoep : 99778
Asmat > Unir Sirau > Amor : 99778
Asmat > Suru-suru > Ajin : 99778
Asmat > Sawa Erma > Agani : 99778
Asmat > Unir Sirau > Abamu : 99778
Asmat > Joerat > Yufri (Smith) : 99777
Asmat > Joerat > Yaun : 99777
Asmat > Agats > Uwus : 99777
Asmat > Agats > Yamoth (Yomoth) : 99777
Asmat > Agats > Saw : 99777
Asmat > Agats > Suwru : 99777
Asmat > Agats > Mbait : 99777
Asmat > Agats > Per : 99777
Asmat > Agats > Briten (Biriten/Beriten) : 99777
Asmat > Agats > Kaye : 99777
Asmat > Agats > Bis Agats : 99777
Asmat > Agats > Bisman : 99777
Asmat > Agats > Bou : 99777
Asmat > Jetsy > Birak : 99777
Asmat > Agats > Asuwetsy : 99777
Asmat > Ayip > Yefiwangi (Yefuwagi) : 99776
Asmat > Jetsy > Akamar : 99777
Asmat > Sirets > Yaosakor : 99776
Asmat > Betcbamu > Yauw (You) : 99776
Asmat > Atsy / Atsj > Yaisu (Yasiu) : 99776
Asmat > Ayip > Wagi : 99776
Asmat > Betcbamu > Warkal (Warkai) : 99776
Asmat > Sirets > Sakor : 99776
Asmat > Sirets > Waganu : 99776
Asmat > Atsy / Atsj > Sagoni / Sogoni : 99776
Asmat > Ayip > Sagare : 99776
Asmat > Betcbamu > Pirpis : 99776
Asmat > Ayip > Mausi : 99776
Asmat > Betcbamu > Omanesep : 99776
Asmat > Sirets > Fos : 99776
Asmat > Sirets > Kaimo : 99776
Asmat > Ayip > Kawet : 99776
Asmat > Sirets > Damen : 99776
Asmat > Sirets > Damen : 99776
Asmat > Atsy / Atsj > Cewewyamew : 99776
Asmat > Ayip > Comoro : 99776
Asmat > Betcbamu > Biwar Laut : 99776
Asmat > Atsy / Atsj > Bipin (Bipim) : 99776
Asmat > Sirets > Biwar Darat : 99776
Asmat > Atsy / Atsj > Bakasei : 99776
Asmat > Atsy / Atsj > Bine : 99776
Asmat > Sirets > Awok : 99776
Asmat > Betcbamu > Atambuts : 99776
Asmat > Atsy / Atsj > Atsj (Atsy) : 99776
Asmat > Atsy / Atsj > Ambisu : 99776
Asmat > Atsy / Atsj > Amanamkai : 99776
Asmat > Der Koumur > Yerfum : 99773
Asmat > Safan > Yaptambor : 99773
Asmat > Der Koumur > Yamkap (Yankap) : 99773
Asmat > Pantai Kasuari > Yagamit : 99773
Asmat > Pantai Kasuari > Yahui (Yahoi) : 99773
Asmat > Kopay > Wagasu : 99773
Asmat > Safan > Tereo / Tareo (Taero) : 99773
Asmat > Der Koumur > Suagai / Suwagai (Suwa) : 99773
Asmat > Der Koumur > Sohomane : 99773
Asmat > Kopay > Sasime : 99773
Asmat > Kopay > Simipit (Sinepit) : 99773
Asmat > Safan > Simsagar : 99773
Asmat > Pantai Kasuari > Saramit / Seramit : 99773
Asmat > Pantai Kasuari > Sarmafo : 99773
Asmat > Kopay > Sapen (Airosapem) : 99773
Asmat > Safan > Santabor (Santambor) : 99773
Asmat > Kopay > Sanep / Sanem : 99773
Asmat > Pantai Kasuari > Sanapai (Senapai) : 99773
Asmat > Safan > Samendoro / Semendoro : 99773
Asmat > Safan > Saman : 99773
Asmat > Safan > Primapun (Firimapun/Firimapon) : 99773
Asmat > Pantai Kasuari > Kamur : 99773
Asmat > Kopay > Kawem : 99773
Asmat > Kopay > Kaipom : 99773
Asmat > Safan > Kagirim / Kairin : 99773
Asmat > Safan > Jitorsok : 99773
Asmat > Kopay > Heiyaram : 99773
Asmat > Pantai Kasuari > Hainam : 99773
Asmat > Kopay > Hahare : 99773
Asmat > Pantai Kasuari > Eseib (Esaib) : 99773
Asmat > Der Koumur > Ero Saman : 99773
Asmat > Safan > Emene (Eumene) : 99773
Asmat > Safan > Bayun : 99773
Asmat > Pantai Kasuari > Bawor : 99773
Asmat > Safan > Aworkey / Aworket : 99773
Asmat > Der Koumur > Amkun / Amkum (Ankum) : 99773
Asmat > Der Koumur > Amkai : 99773
Asmat > Der Koumur > Amaru (Amoro) : 99773
Asmat > Der Koumur > Amagais : 99773
Asmat > Kopay > Aikut : 99773
Asmat > Suator > Wowi : 99766
Asmat > Kolf Braza > Woutu Brasa : 99766
Asmat > Kolf Braza > Woutu Kolof : 99766
Asmat > Suator > Waijens : 99766
Asmat > Suator > Waganu Dua : 99766
Asmat > Suator > Wagabus : 99766
Asmat > Suator > Wabak : 99766
Asmat > Suator > Vakam Dua : 99766
Asmat > Kolf Braza > Ulakin : 99766
Asmat > Suator > Vakam : 99766
Asmat > Suator > Ujung Batu : 99766
Asmat > Suator > Soray / Sorai : 99766
Asmat > Suator > Somnak : 99766
Asmat > Kolf Braza > Sipenap / Sipanap (Asarep) : 99766
Asmat > Kolf Braza > Pirabanak : 99766
Asmat > Kolf Braza > Patipi (Patippi) : 99766
Asmat > Kolf Braza > Pepera : 99766
Asmat > Kolf Braza > Mabul : 99766
Asmat > Suator > Nagatun : 99766
Asmat > Suator > Kapayap Tiga : 99766
Asmat > Suator > Karbis : 99766
Asmat > Suator > Kapayap Satu : 99766
Asmat > Suator > Kapayap Dua : 99766
Asmat > Suator > Emnam : 99766
Asmat > Suator > Jinak : 99766
Asmat > Suator > Daikot : 99766
Asmat > Suator > Dekamor / Dekamer : 99766
Asmat > Kolf Braza > Butukatnau : 99766
Asmat > Suator > Burbis : 99766
Asmat > Suator > Bor : 99766
Asmat > Suator > Bubis : 99766
Asmat > Suator > Bumu : 99766
Asmat > Suator > Binam : 99766
Asmat > Kolf Braza > Binamsain : 99766
Asmat > Suator > Ayak : 99766
Asmat > Suator > Banum : 99766
Asmat > Kolf Braza > Auban : 99766
Asmat > Suator > Amakot : 99766
Biak Numfor > Orkeri > Yenbebon (Yenbepon) : 98172
Biak Numfor > Orkeri > Yenbeba : 98172
Biak Numfor > Numfor Barat > Warido : 98172
Biak Numfor > Numfor Barat > Subangungsi (Submanggunsi) : 98172
Biak Numfor > Orkeri > Supmander : 98172
Biak Numfor > Orkeri > Wansra : 98172
Biak Numfor > Numfor Barat > Serbin : 98172
Biak Numfor > Numfor Barat > Semayen : 98172
Biak Numfor > Orkeri > Saribi : 98172
Biak Numfor > Numfor Barat > Rimbaraya : 98172
Biak Numfor > Orkeri > Rawar : 98172
Biak Numfor > Numfor Barat > Pondori (Pomdori) : 98172
Biak Numfor > Numfor Barat > Pomdori Sup : 98172
Biak Numfor > Orkeri > Pakreki : 98172
Biak Numfor > Numfor Barat > Namber : 98172
Biak Numfor > Orkeri > Masyara : 98172
Biak Numfor > Orkeri > Manwor Indah : 98172
Biak Numfor > Numfor Barat > Kansai : 98172
Biak Numfor > Numfor Barat > Mambodo Sawai : 98172
Biak Numfor > Numfor Barat > Kameri : 98172
Biak Numfor > Numfor Timur > Yenmaru : 98171
Biak Numfor > Numfor Barat > Baruki : 98172
Biak Numfor > Bruyadori > Warbukor : 98171
Biak Numfor > Numfor Timur > Yenburwo : 98171
Biak Numfor > Poiru > Syoribo : 98171
Biak Numfor > Poiru > Serdori : 98171
Biak Numfor > Poiru > Saunbri (Sauribru) : 98171
Biak Numfor > Poiru > Sauri : 98171
Biak Numfor > Bruyadori > Sandou (Sandau) : 98171
Biak Numfor > Numfor Timur > Rarsibo : 98171
Biak Numfor > Poiru > Manggari : 98171
Biak Numfor > Numfor Timur > Pyefuri : 98171
Biak Numfor > Bruyadori > Mandori : 98171
Biak Numfor > Bruyadori > Mandori Sup : 98171
Biak Numfor > Poiru > Koryakam : 98171
Biak Numfor > Numfor Timur > Kornasoren : 98171
Biak Numfor > Bruyadori > Kamumi : 98171
Biak Numfor > Numfor Timur > Indaibori : 98171
Biak Numfor > Bruyadori > Bruyadori : 98171
Biak Numfor > Bruyadori > Dafi : 98171
Biak Numfor > Bruyadori > Duai : 98171
Biak Numfor > Numfor Timur > Barkori : 98171
Biak Numfor > Poiru > Bawei : 98171
Biak Numfor > Numfor Timur > Asaibori : 98171
Biak Numfor > Numfor Timur > Asaryendi : 98171
Biak Numfor > Bruyadori > Arimi Jaya : 98171
Biak Numfor > Poiru > Andei : 98171
Biak Numfor > Poiru > Andei Sup : 98171
Biak Numfor > Bruyadori > Amberparem (Amperem) : 98171
Biak Numfor > Aimando Padaido > Yeri : 98158
Biak Numfor > Padaido > Wundi : 98158
Biak Numfor > Aimando Padaido > Supraima : 98158
Biak Numfor > Aimando Padaido > Yen Manaina : 98158
Biak Numfor > Padaido > Sokani : 98158
Biak Numfor > Padaido > Sorina : 98158
Biak Numfor > Aimando Padaido > Sasari : 98158
Biak Numfor > Padaido > Sandidori (Sandedori) : 98158
Biak Numfor > Aimando Padaido > Saribra : 98158
Biak Numfor > Padaido > Paidori : 98158
Biak Numfor > Aimando Padaido > Pasi : 98158
Biak Numfor > Aimando Padaido > Samber Pasi : 98158
Biak Numfor > Padaido > Pai : 98158
Biak Numfor > Aimando Padaido > Padaido : 98158
Biak Numfor > Padaido > Nusi Babaruk : 98158
Biak Numfor > Aimando Padaido > Nyansoren : 98158
Biak Numfor > Padaido > Nusi : 98158
Biak Numfor > Aimando Padaido > Meos Manguandi (Mangguandi) : 98158
Biak Numfor > Aimando Padaido > Mbromsi : 98158
Biak Numfor > Padaido > Kanai : 98158
Biak Numfor > Aimando Padaido > Karabai : 98158
Biak Numfor > Padaido > Inyebomi (Inbeyomi) : 98158
Biak Numfor > Padaido > Auki : 98158
Biak Numfor > Aimando Padaido > Anobo : 98158
Biak Numfor > Yawosi > Yawosi (Fanindi) : 98157
Biak Numfor > Warsa > Yeruboy : 98157
Biak Numfor > Andey (Andei) > Wouna : 98157
Biak Numfor > Bondifuar > Wopes : 98157
Biak Numfor > Andey (Andei) > Wodu (Makuker) : 98157
Biak Numfor > Warsa > Wir Insos : 98157
Biak Numfor > Yawosi > Wasori : 98157
Biak Numfor > Warsa > Wasani : 98157
Biak Numfor > Warsa > Warawaf : 98157
Biak Numfor > Bondifuar > Wandos : 98157
Biak Numfor > Andey (Andei) > Sup Mbrur : 98157
Biak Numfor > Bondifuar > Syurdori : 98157
Biak Numfor > Yawosi > Soor (Sor) : 98157
Biak Numfor > Warsa > Saway : 98157
Biak Numfor > Bondifuar > Sansundi : 98157
Biak Numfor > Warsa > Marur : 98157
Biak Numfor > Warsa > Maniri : 98157
Biak Numfor > Warsa > Manbeori : 98157
Biak Numfor > Warsa > Mamfias : 98157
Biak Numfor > Yawosi > Madirai : 98157
Biak Numfor > Warsa > Koyomi : 98157
Biak Numfor > Warsa > Komboy : 98157
Biak Numfor > Warsa > Karuiberik : 98157
Biak Numfor > Yawosi > Karmon : 98157
Biak Numfor > Warsa > Inyobi : 98157
Biak Numfor > Warsa > Inswanbesi Sup : 98157
Biak Numfor > Warsa > Inswanbesi : 98157
Biak Numfor > Yawosi > Indawi : 98157
Biak Numfor > Warsa > Imbari : 98157
Biak Numfor > Bondifuar > Doubo : 98157
Biak Numfor > Warsa > Biawer : 98157
Biak Numfor > Warsa > Diano : 98157
Biak Numfor > Warsa > Ammoy : 98157
Biak Numfor > Warsa > Aman : 98157
Biak Numfor > Samofa > Wisata Binsari : 98156
Biak Numfor > Samofa > Yafdas : 98156
Biak Numfor > Samofa > Yafdas : 98156
Biak Numfor > Samofa > Snerbo : 98156
Biak Numfor > Samofa > Sumberker : 98156
Biak Numfor > Samofa > Sambawofuar : 98156
Biak Numfor > Samofa > Samofa : 98156
Biak Numfor > Samofa > Mansinyas : 98156
Biak Numfor > Samofa > Maryendi : 98156
Biak Numfor > Samofa > Kinmom : 98156
Biak Numfor > Samofa > Mandouw : 98156
Biak Numfor > Samofa > Karang Mulia : 98156
Biak Numfor > Samofa > Kamorfuar : 98156
Biak Numfor > Samofa > Darmopis : 98156
Biak Numfor > Samofa > Anjarew : 98156
Biak Numfor > Samofa > Anjereuw : 98156
Biak Numfor > Samofa > Adadinasnosen (Adainasnosen) : 98156
Biak Numfor > Yendidori > Yendidori : 98155
Biak Numfor > Yendidori > Waroi (Waroy) : 98155
Biak Numfor > Yendidori > Wirmaker : 98155
Biak Numfor > Yendidori > Syabes : 98155
Biak Numfor > Yendidori > Urfu : 98155
Biak Numfor > Yendidori > Samber Sup : 98155
Biak Numfor > Yendidori > Moibaken : 98155
Biak Numfor > Yendidori > Suneri : 98155
Biak Numfor > Yendidori > Padwa : 98155
Biak Numfor > Yendidori > Sunyar : 98155
Biak Numfor > Yendidori > Padwa Pantai : 98155
Biak Numfor > Yendidori > Rarmpimbo (Rampimbo) : 98155
Biak Numfor > Yendidori > Inpendi : 98155
Biak Numfor > Yendidori > Samber : 98155
Biak Numfor > Yendidori > Kabidon : 98155
Biak Numfor > Yendidori > Binyeri : 98155
Biak Numfor > Yendidori > Birub : 98155
Biak Numfor > Yendidori > Adoki : 98155
Biak Numfor > Yendidori > Amyabenram : 98155
Biak Numfor > Biak Barat > Yomdori : 98154
Biak Numfor > Swandiwe > Wombrisauw : 98154
Biak Numfor > Swandiwe > Yenbepioper (Yembepioper) : 98154
Biak Numfor > Biak Barat > Warberik (Waberik) : 98154
Biak Numfor > Biak Barat > Wasyai : 98154
Biak Numfor > Swandiwe > Swainober : 98154
Biak Numfor > Biak Barat > Sumbinya (Sunbinya) : 98154
Biak Numfor > Swandiwe > Swaipak : 98154
Biak Numfor > Biak Barat > Sopendo Sup Karkir : 98154
Biak Numfor > Biak Barat > Sosmay / Sosmai : 98154
Biak Numfor > Biak Barat > Sopendo : 98154
Biak Numfor > Swandiwe > Saswarbo : 98154
Biak Numfor > Biak Barat > Rarsbari : 98154
Biak Numfor > Swandiwe > Ramdori : 98154
Biak Numfor > Swandiwe > Sarwa : 98154
Biak Numfor > Biak Barat > Opuri : 98154
Biak Numfor > Swandiwe > Orkdori : 98154
Biak Numfor > Biak Barat > Marisen : 98154
Biak Numfor > Swandiwe > Napdori : 98154
Biak Numfor > Swandiwe > Mandenderi : 98154
Biak Numfor > Biak Barat > Mamoribo : 98154
Biak Numfor > Swandiwe > Mardori : 98154
Biak Numfor > Biak Barat > Karnindi : 98154
Biak Numfor > Biak Barat > Kababur : 98154
Biak Numfor > Biak Barat > Kanaan : 98154
Biak Numfor > Biak Barat > Insiri : 98154
Biak Numfor > Swandiwe > Farusi : 98154
Biak Numfor > Swandiwe > Insusbari : 98154
Biak Numfor > Biak Barat > Dedifu : 98154
Biak Numfor > Biak Barat > Dousi : 98154
Biak Numfor > Biak Barat > Banasrares : 98154
Biak Numfor > Swandiwe > Busdori : 98154
Biak Numfor > Biak Barat > Asarkir : 98154
Biak Numfor > Biak Barat > Asaryendi : 98154
Biak Numfor > Swandiwe > Andoina : 98154
Biak Numfor > Biak Barat > Andei : 98154
Biak Numfor > Biak Barat > Amponbukor : 98154
Biak Numfor > Biak Utara > Yobdi : 98153
Biak Numfor > Andey (Andei) > Wonabraidi : 98153
Biak Numfor > Biak Utara > Warsansan : 98153
Biak Numfor > Andey (Andei) > Wodu : 98153
Biak Numfor > Biak Utara > Waromi : 98153
Biak Numfor > Biak Utara > Warbon : 98153
Biak Numfor > Biak Utara > Wari : 98153
Biak Numfor > Andey (Andei) > Warbinsi : 98153
Biak Numfor > Biak Utara > Saukobye : 98153
Biak Numfor > Andey (Andei) > Rumbin : 98153
Biak Numfor > Biak Utara > Rosayendo : 98153
Biak Numfor > Biak Utara > Sarwom : 98153
Biak Numfor > Andey (Andei) > Rodifu : 98153
Biak Numfor > Biak Utara > Nermnu : 98153
Biak Numfor > Andey (Andei) > Mamorbo : 98153
Biak Numfor > Biak Utara > Mnuswor : 98153
Biak Numfor > Biak Utara > Korem : 98153
Biak Numfor > Biak Utara > Mambesak : 98153
Biak Numfor > Biak Utara > Dofyo Wafor : 98153
Biak Numfor > Andey (Andei) > Faknikdi : 98153
Biak Numfor > Biak Utara > Kobeoser : 98153
Biak Numfor > Biak Utara > Dernafi : 98153
Biak Numfor > Andey (Andei) > Dasdo : 98153
Biak Numfor > Yawosi > Asur : 98153
Biak Numfor > Yawosi > Bosnabraidi : 98153
Biak Numfor > Andey (Andei) > Armnu : 98153
Biak Numfor > Biak Utara > Andei : 98153
Biak Numfor > Oridek > Yensama : 98152
Biak Numfor > Biak Timur > Yenusi : 98152
Biak Numfor > Biak Timur > Woniki : 98152
Biak Numfor > Biak Timur > Yenberok : 98152
Biak Numfor > Biak Timur > Yendakem : 98152
Biak Numfor > Biak Timur > Wasori : 98152
Biak Numfor > Oridek > Wadibu : 98152
Biak Numfor > Biak Timur > Waderbo : 98152
Biak Numfor > Oridek > Tanjung Barari : 98152
Biak Numfor > Biak Timur > Soryar : 98152
Biak Numfor > Biak Timur > Sunde : 98152
Biak Numfor > Biak Timur > Seepse (Sepse) : 98152
Biak Numfor > Biak Timur > Soon : 98152
Biak Numfor > Oridek > Sawadori : 98152
Biak Numfor > Oridek > Sauri : 98152
Biak Numfor > Oridek > Sawa : 98152
Biak Numfor > Biak Timur > Sareidi (Saraeidi) : 98152
Biak Numfor > Biak Timur > Ruar : 98152
Biak Numfor > Biak Timur > Rim : 98152
Biak Numfor > Biak Timur > Rimba Jaya : 98152
Biak Numfor > Biak Timur > Owi : 98152
Biak Numfor > Oridek > Opiaref : 98152
Biak Numfor > Biak Timur > Orwer : 98152
Biak Numfor > Oridek > Makmakerbo : 98152
Biak Numfor > Oridek > Marao : 98152
Biak Numfor > Biak Timur > Mandon : 98152
Biak Numfor > Biak Timur > Kajasi : 98152
Biak Numfor > Oridek > Kakur : 98152
Biak Numfor > Biak Timur > Insumamires (Insumarires) : 98152
Biak Numfor > Biak Timur > Kajasbo : 98152
Biak Numfor > Biak Timur > Inofi : 98152
Biak Numfor > Biak Timur > Inmdi : 98152
Biak Numfor > Biak Timur > Bindusi : 98152
Biak Numfor > Biak Timur > Bosnik Sup : 98152
Biak Numfor > Oridek > Animi : 98152
Biak Numfor > Oridek > Bakribo : 98152
Biak Numfor > Oridek > Anggaduber : 98152
Biak Numfor > Oridek > Anggopi : 98152
Biak Numfor > Biak Timur > Adorbari : 98152
Biak Numfor > Biak Timur > Afefbo : 98152
Biak Numfor > Biak Kota > Yenures : 98119
Biak Numfor > Biak Kota > Sanumi : 98118
Biak Numfor > Biak Kota > Mnubabo (Ambroben) : 98118
Biak Numfor > Biak Kota > Swapodibo : 98118
Biak Numfor > Biak Kota > Karyendi : 98118
Biak Numfor > Biak Kota > Paray (Parai) : 98118
Biak Numfor > Biak Kota > Manggandisapi : 98118
Biak Numfor > Biak Kota > Samau : 98118
Biak Numfor > Biak Kota > Insrom : 98118
Biak Numfor > Biak Kota > Mokmer : 98118
Biak Numfor > Biak Kota > Kababur : 98118
Biak Numfor > Biak Kota > Manswan : 98118
Biak Numfor > Biak Kota > Inggiri : 98118
Biak Numfor > Biak Kota > Inggupi : 98118
Biak Numfor > Samofa > Brambaken : 98118
Biak Numfor > Biak Kota > Sorido : 98116
Biak Numfor > Biak Kota > Anggraidi : 98118
Biak Numfor > Biak Kota > Waupnor : 98115
Biak Numfor > Biak Kota > Babrinbo : 98116
Biak Numfor > Biak Kota > Burokub : 98113
Biak Numfor > Biak Kota > Saramom : 98114
Biak Numfor > Biak Kota > Mandala : 98111
Biak Numfor > Biak Kota > Fandoi : 98112
Boven Digoel > Kawagit > Wanggom : 99665
Boven Digoel > Firiwage > Waliburu : 99665
Boven Digoel > Kawagit > Niop : 99665
Boven Digoel > Manggelum > Mangga Tiga : 99665
Boven Digoel > Manggelum > Manggelum : 99665
Boven Digoel > Kouh > Kouh : 99665
Boven Digoel > Manggelum > Kewam : 99665
Boven Digoel > Kawagit > Kombai : 99665
Boven Digoel > Firiwage > Karuwage : 99665
Boven Digoel > Firiwage > Karuwage : 99665
Boven Digoel > Manggelum > Gaguop : 99665
Boven Digoel > Firiwage > Firiwage : 99665
Boven Digoel > Firiwage > Kabuwage : 99665
Boven Digoel > Manggelum > Burunggop : 99665
Boven Digoel > Kawagit > Biwage : 99665
Boven Digoel > Kawagit > Biwage Dua : 99665
Boven Digoel > Manggelum > Bayanggop : 99665
Boven Digoel > Yaniruma > Yaniruma : 99664
Boven Digoel > Waropko > Winiktit : 99664
Boven Digoel > Waropko > Wombon : 99664
Boven Digoel > Kombay > Yafufla : 99664
Boven Digoel > Waropko > Waropko : 99664
Boven Digoel > Kombay > Wanggemalo : 99664
Boven Digoel > Waropko > Wametkapa : 99664
Boven Digoel > Ninati > Upyetetko : 99664
Boven Digoel > Waropko > Upkim : 99664
Boven Digoel > Kombay > Ugo : 99664
Boven Digoel > Ninati > Tembutka : 99664
Boven Digoel > Ninati > Timka : 99664
Boven Digoel > Kombay > Sinimburu : 99664
Boven Digoel > Ambatkwi (Ambatkui) > Kuken : 99664
Boven Digoel > Ninati > Ninati : 99664
Boven Digoel > Yaniruma > Manggemakhe (Manggemahe) : 99664
Boven Digoel > Ambatkwi (Ambatkui) > Klofkamp (Kolopkam) : 99664
Boven Digoel > Ninati > Kawaktembut : 99664
Boven Digoel > Waropko > Kanggewot : 99664
Boven Digoel > Waropko > Ikcan : 99664
Boven Digoel > Waropko > Inggembit (Enggembit) : 99664
Boven Digoel > Waropko > Jetetkun / Yetetkun : 99664
Boven Digoel > Yaniruma > Fefero (Fefeko) : 99664
Boven Digoel > Kombay > Dema : 99664
Boven Digoel > Ambatkwi (Ambatkui) > Awaken (Nyum) : 99664
Boven Digoel > Ambatkwi (Ambatkui) > Anyumka : 99664
Boven Digoel > Ambatkwi (Ambatkui) > Arimbit : 99664
Boven Digoel > Bomakia > Uni : 99663
Boven Digoel > Arimop > Ujung : 99663
Boven Digoel > Bomakia > Somi : 99663
Boven Digoel > Mandobo > Sohokanggo (Sokanggo) : 99663
Boven Digoel > Fofi > Sadar : 99663
Boven Digoel > Fofi > Sohokanggo : 99663
Boven Digoel > Fofi > Navini : 99663
Boven Digoel > Mandobo > Persatuan : 99663
Boven Digoel > Arimop > Patriot : 99663
Boven Digoel > Mandobo > Mariam : 99663
Boven Digoel > Mandobo > Mawan : 99663
Boven Digoel > Fofi > Makmur : 99663
Boven Digoel > Kouh > Mandobo : 99663
Boven Digoel > Fofi > Hello : 99663
Boven Digoel > Arimop > Maju : 99663
Boven Digoel > Fofi > Hamkhu : 99663
Boven Digoel > Arimop > Ginggimop (Ginggimob) : 99663
Boven Digoel > Bomakia > Bomakia Satu (I) : 99663
Boven Digoel > Fofi > Domo : 99663
Boven Digoel > Arimop > Bukit : 99663
Boven Digoel > Bomakia > Bomakia Dua (II) : 99663
Boven Digoel > Fofi > Bangun : 99663
Boven Digoel > Arimop > Aroa : 99663
Boven Digoel > Arimop > Arimbet : 99663
Boven Digoel > Mandobo > Ampera : 99663
Boven Digoel > Bomakia > Aifo : 99663
Boven Digoel > Sesnuk > Yomkondo : 99662
Boven Digoel > Iniyandit > Wariktop (Wariktoop) : 99662
Boven Digoel > Mindiptana > Umap : 99662
Boven Digoel > Mindiptana > Wanggat Kibi : 99662
Boven Digoel > Sesnuk > Sesnuk : 99662
Boven Digoel > Mindiptana > Tinggam : 99662
Boven Digoel > Iniyandit > Tetop : 99662
Boven Digoel > Mindiptana > Osso : 99662
Boven Digoel > Iniyandit > Ogenetan (Ogenathan) : 99662
Boven Digoel > Mindiptana > Niyimbang : 99662
Boven Digoel > Kombut > Mokbiran : 99662
Boven Digoel > Mindiptana > Mindiptana : 99662
Boven Digoel > Iniyandit > Langgoan : 99662
Boven Digoel > Kombut > Kawangtet : 99662
Boven Digoel > Mindiptana > Kamka : 99662
Boven Digoel > Sesnuk > Kanggup : 99662
Boven Digoel > Mindiptana > Epsembit : 99662
Boven Digoel > Mindiptana > Imko : 99662
Boven Digoel > Mindiptana > Kakuna : 99662
Boven Digoel > Kombut > Awayanka : 99662
Boven Digoel > Mindiptana > Awayanka : 99662
Boven Digoel > Iniyandit > Autriop : 99662
Boven Digoel > Sesnuk > Anggamburan : 99662
Boven Digoel > Mindiptana > Anggumbit : 99662
Boven Digoel > Mindiptana > Andopbit : 99662
Boven Digoel > Kombut > Amuan : 99662
Boven Digoel > Sesnuk > Amboran : 99662
Boven Digoel > Ki > Watemu : 99661
Boven Digoel > Subur > Waghai (Bhakti) : 99661
Boven Digoel > Ki > Ujungkia : 99661
Boven Digoel > Ki > Obinangge : 99661
Boven Digoel > Subur > Subur : 99661
Boven Digoel > Jair > Miri : 99661
Boven Digoel > Ki > Metto : 99661
Boven Digoel > Jair > Kapogu : 99661
Boven Digoel > Subur > Kaisa (Kaisah) : 99661
Boven Digoel > Kouh > Jair : 99661
Boven Digoel > Jair > Butiptiri : 99661
Boven Digoel > Jair > Getentiri : 99661
Boven Digoel > Jair > Anggai : 99661
Boven Digoel > Jair > Asiki : 99661
Boven Digoel > Subur > Aiwat : 99661
Deiyai (Deliyai) > Bowobado > Kopai Dua (II) : 98781
Deiyai (Deliyai) > Bowobado > Kopai Satu (I) : 98781
Deiyai (Deliyai) > Tigi Timur > Edagotadi : 98781
Deiyai (Deliyai) > Tigi Timur > Edaiyodagi : 98781
Deiyai (Deliyai) > Tigi Timur > Damabagata : 98781
Deiyai (Deliyai) > Tigi Timur > Bowoubado : 98781
Deiyai (Deliyai) > Tigi Timur > Dakebo : 98781
Deiyai (Deliyai) > Tigi Timur > Bagou (Bagau) : 98781
Deiyai (Deliyai) > Tigi Timur > Bagumoma : 98781
Deiyai (Deliyai) > Tigi Barat > Widuwakiya (Widuwakia) : 98764
Deiyai (Deliyai) > Tigi Barat > Yenudoba/Jinidoba : 98764
Deiyai (Deliyai) > Tigi Barat > Wagomani : 98764
Deiyai (Deliyai) > Tigi Barat > Widimei (Widi Mey) : 98764
Deiyai (Deliyai) > Tigi Barat > Onago : 98764
Deiyai (Deliyai) > Tigi Barat > Piyakadimi (Piyekedimi) : 98764
Deiyai (Deliyai) > Tigi Barat > Tenedagi : 98764
Deiyai (Deliyai) > Tigi Barat > Diyai : 98764
Deiyai (Deliyai) > Tigi Barat > Digibagata : 98764
Deiyai (Deliyai) > Tigi Barat > Demago (Deemago) : 98764
Deiyai (Deliyai) > Tigi > Buwoudimi : 98764
Deiyai (Deliyai) > Tigi > Bomou III : 98764
Deiyai (Deliyai) > Tigi > Bomou Satu (I) : 98764
Deiyai (Deliyai) > Tigi > Bobai : 98764
Deiyai (Deliyai) > Tigi > Bomou Dua (Bomau II) : 98764
Deiyai (Deliyai) > Tigi Barat > Ayate (Ayatei) : 98764
Deiyai (Deliyai) > Tigi > Atouda : 98764
Deiyai (Deliyai) > Tigi > Amago : 98764
Deiyai (Deliyai) > Kapiraya > Kapiraya (Komauto) : 98727
Deiyai (Deliyai) > Tigi Barat > Gakokebo : 98727
Deiyai (Deliyai) > Bowobado > Woge : 98724
Dogiyai > Kamu Timur > Yotapuga : 98863
Dogiyai > Kamu Utara (Ikrar/Ikrat) > Yawetadi : 98863
Dogiyai > Kamu Utara (Ikrar/Ikrat) > Pugatadi Satu (I) : 98863
Dogiyai > Kamu Timur > Ugapuga : 98863
Dogiyai > Kamu Utara (Ikrar/Ikrat) > Obayo : 98863
Dogiyai > Kamu Utara (Ikrar/Ikrat) > Pugatadi Dua (II) : 98863
Dogiyai > Kamu Utara (Ikrar/Ikrat) > Mogou : 98863
Dogiyai > Kamu Timur > Nuwa (Nua) : 98863
Dogiyai > Kamu Utara (Ikrar/Ikrat) > Idakebo : 98863
Dogiyai > Kamu Utara (Ikrar/Ikrat) > Ikrar : 98863
Dogiyai > Kamu Utara (Ikrar/Ikrat) > Koyakago (Kuyakago) : 98863
Dogiyai > Kamu Utara (Ikrar/Ikrat) > Duntek (Dumtek) : 98863
Dogiyai > Kamu Utara (Ikrar/Ikrat) > Ekimani (Ekiwani) : 98863
Dogiyai > Kamu Timur > Bunauwo : 98863
Dogiyai > Kamu Timur > Deiyapa (Deiyepa) : 98863
Dogiyai > Kamu Timur > Boduda : 98863
Dogiyai > Kamu Timur > Bokaibutu (Bukaibuto) : 98863
Dogiyai > Kamu Selatan > Yepo (Makidimi) : 98862
Dogiyai > Kamu Selatan > Tuwaida : 98862
Dogiyai > Kamu Selatan > Ugikagouda : 98862
Dogiyai > Kamu > Putapa (Uputapa) : 98862
Dogiyai > Kamu Selatan > Ugikebo : 98862
Dogiyai > Kamu Selatan > Pouwoda (Pouwuoda) : 98862
Dogiyai > Kamu Selatan > Puweta/Pueta I : 98862
Dogiyai > Dogiyai > Pona (Sukamaju) : 98862
Dogiyai > Kamu Selatan > Puweta/Pueta II : 98862
Dogiyai > Kamu Selatan > Obaibega : 98862
Dogiyai > Dogiyai > Motito : 98862
Dogiyai > Dogiyai > Makidimi (Makidini) : 98862
Dogiyai > Kamu > Mauwa : 98862
Dogiyai > Kamu Selatan > Matadi : 98862
Dogiyai > Kamu > Kimipugi (Kimupugi) : 98862
Dogiyai > Dogiyai > Kegemani (Kigamani) : 98862
Dogiyai > Kamu > Idakotu : 98862
Dogiyai > Kamu > Ikebo (Moanemani) : 98862
Dogiyai > Dogiyai > Idadagi : 98862
Dogiyai > Kamu > Ekemanida (Ekemenida) : 98862
Dogiyai > Dogiyai > Egebutu : 98862
Dogiyai > Kamu > Dikiyouwa/Dikiyouma (Tokapo) : 98862
Dogiyai > Kamu Selatan > Digikebo : 98862
Dogiyai > Dogiyai > Dogimani (Abgoigi) : 98862
Dogiyai > Dogiyai > Denemani : 98862
Dogiyai > Dogiyai > Denemani : 98862
Dogiyai > Kamu Selatan > Bogiyateugi : 98862
Dogiyai > Kamu Selatan > Botumuma (Botumoma) : 98862
Dogiyai > Dogiyai > Bobubutu : 98862
Dogiyai > Piyaiye (Sukikai) > Yegiyepa (Yegeiyepa) : 98857
Dogiyai > Sukikai Selatan > Wigoumakida : 98857
Dogiyai > Sukikai Selatan > Unito : 98857
Dogiyai > Piyaiye (Sukikai) > Ukagu : 98857
Dogiyai > Piyaiye (Sukikai) > Tipaugi : 98857
Dogiyai > Sukikai Selatan > Sukikai : 98857
Dogiyai > Sukikai Selatan > Iyaro : 98857
Dogiyai > Piyaiye (Sukikai) > Kegata : 98857
Dogiyai > Piyaiye (Sukikai) > Ideduwa : 98857
Dogiyai > Piyaiye (Sukikai) > Egipa : 98857
Dogiyai > Piyaiye (Sukikai) > Deniyode (Deneiode) : 98857
Dogiyai > Piyaiye (Sukikai) > Apogomakida (Aporomakida) : 98857
Dogiyai > Mapia Barat > Yegoukotu : 98854
Dogiyai > Mapia Tengah > Upibega (Ukudawata) : 98854
Dogiyai > Mapia Barat > Toubaikebo (Tobaikebo) : 98854
Dogiyai > Mapia Tengah > Timepa : 98854
Dogiyai > Mapia Tengah > Putapa : 98854
Dogiyai > Mapia Tengah > Piyakunu : 98854
Dogiyai > Mapia > Obaikagopa (Abaugi) : 98854
Dogiyai > Mapia Tengah > Modio : 98854
Dogiyai > Mapia Barat > Maikotu : 98854
Dogiyai > Mapia Barat > Maikotu : 98854
Dogiyai > Mapia > Magode (Magone) : 98854
Dogiyai > Mapia > Gapoya : 98854
Dogiyai > Mapia Tengah > Gabaikunu : 98854
Dogiyai > Mapia > Diyoudimi : 98854
Dogiyai > Mapia Tengah > Diyeugi : 98854
Dogiyai > Mapia > Dawaikunu : 98854
Dogiyai > Mapia Tengah > Atou (Tuamani) : 98854
Dogiyai > Mapia > Bomomani : 98854
Dogiyai > Mapia Tengah > Adauwo : 98854
Dogiyai > Mapia Barat > Abouyaga : 98854
Dogiyai > Mapia > Abaimaida : 98854
Intan Jaya > Biandoga > Yagaito (Jagaito/Tagito) : 98784
Intan Jaya > Biandoga > Yanei (Janei/Yamei) : 98784
Intan Jaya > Biandoga > Yanei (Janei/Yamei) : 98784
Intan Jaya > Wandai > Mogalo Pemda : 98784
Intan Jaya > Wandai > Mbugulo Pemda : 98784
Intan Jaya > Biandoga > Mbialapa : 98784
Intan Jaya > Biandoga > Kalawa : 98784
Intan Jaya > Biandoga > Kigitadi : 98784
Intan Jaya > Wandai > Isandoga Pemda : 98784
Intan Jaya > Wandai > Jae Pemda : 98784
Intan Jaya > Wandai > Hulapuga : 98784
Intan Jaya > Biandoga > Isan Doga : 98784
Intan Jaya > Wandai > Dubasiga Pemda : 98784
Intan Jaya > Biandoga > Hipadipa (Hitadipa) : 98784
Intan Jaya > Wandai > Debasiga Pemda : 98784
Intan Jaya > Wandai > Debasiga Dua Pemda : 98784
Intan Jaya > Biandoga > Debasiga : 98784
Intan Jaya > Biandoga > Debasiga Dua / II : 98784
Intan Jaya > Biandoga > Bugalaga : 98784
Intan Jaya > Biandoga > Danggatadi : 98784
Intan Jaya > Biandoga > Biandoga : 98784
Intan Jaya > Biandoga > Biatapa : 98784
Intan Jaya > Biandoga > Aneya : 98784
Intan Jaya > Agisiga > Unabindaga (Unabundaga/Unabundoga) : 98783
Intan Jaya > Agisiga > Tomasiga : 98783
Intan Jaya > Agisiga > Kombogasiga : 98783
Intan Jaya > Agisiga > Solip : 98783
Intan Jaya > Agisiga > Tausiga (Tousiga) : 98783
Intan Jaya > Agisiga > Jawasiga : 98783
Intan Jaya > Agisiga > Kembagel : 98783
Intan Jaya > Agisiga > Dapiaga : 98783
Intan Jaya > Agisiga > Fugisiga (Pugisiga) : 98783
Intan Jaya > Agisiga > Bamogo (MBamogo) : 98783
Intan Jaya > Agisiga > Dangkoa : 98783
Intan Jaya > Agisiga > Agisiga : 98783
Intan Jaya > Agisiga > Balamai (Balaimai) : 98783
Intan Jaya > Sugapa > Titigi : 98769
Intan Jaya > Sugapa > Ndugusiga : 98769
Intan Jaya > Sugapa > Eknemba / Enemba : 98769
Intan Jaya > Homeo (Homeyo) > Bonogo : 98769
Intan Jaya > Sugapa > Yoparu : 98768
Intan Jaya > Sugapa > Yalai (Jabai/Jalai) : 98768
Intan Jaya > Sugapa > Yokatapa (Tokatapa) : 98768
Intan Jaya > Hitadipa > Wabui : 98768
Intan Jaya > Sugapa > Ugimba : 98768
Intan Jaya > Sugapa > Wandoga : 98768
Intan Jaya > Hitadipa > Sanaba (Sanamba) : 98768
Intan Jaya > Hitadipa > Soagama : 98768
Intan Jaya > Hitadipa > Titigi : 98768
Intan Jaya > Sugapa > Mindau : 98768
Intan Jaya > Sugapa > Puyagiya : 98768
Intan Jaya > Sugapa > Mamba : 98768
Intan Jaya > Sugapa > Mbilusiga : 98768
Intan Jaya > Sugapa > Kumlagupa : 98768
Intan Jaya > Hitadipa > Kulapa : 98768
Intan Jaya > Sugapa > Emondi (Kemondi) : 98768
Intan Jaya > Hitadipa > Hitadipa : 98768
Intan Jaya > Hitadipa > Danggomba : 98768
Intan Jaya > Sugapa > Degeyabu : 98768
Intan Jaya > Hitadipa > Eknemba/Elenemba : 98768
Intan Jaya > Sugapa > Bilogai : 98768
Intan Jaya > Homeo (Homeyo) > Zomban Doga (Zombandoga) : 98767
Intan Jaya > Homeo (Homeyo) > Pogapa : 98767
Intan Jaya > Homeo (Homeyo) > Selemana (Selemama) : 98767
Intan Jaya > Homeo (Homeyo) > Waiagepa / Waigepa : 98767
Intan Jaya > Homeo (Homeyo) > Ogeapa / Ogeayapa : 98767
Intan Jaya > Homeo (Homeyo) > Mapa : 98767
Intan Jaya > Homeo (Homeyo) > Maya : 98767
Intan Jaya > Homeo (Homeyo) > Kenetapa (Kendetapa/Kenedepa) : 98767
Intan Jaya > Homeo (Homeyo) > Kobae (Kobai) : 98767
Intan Jaya > Homeo (Homeyo) > Hugitapa / Hubitapa : 98767
Intan Jaya > Homeo (Homeyo) > Hiyabu : 98767
Intan Jaya > Homeo (Homeyo) > Bubisiga (Bugusiga) : 98767
Intan Jaya > Homeo (Homeyo) > Degesiga (Degesise) : 98767
Intan Jaya > Homeo (Homeyo) > Engganega : 98767
Intan Jaya > Homeo (Homeyo) > Bilai Dua (II) : 98767
Intan Jaya > Homeo (Homeyo) > Bilai Satu (I) : 98767
Intan Jaya > Homeo (Homeyo) > Agapa : 98767
Jayapura > Kaureh > Yadouw (Yadauw) : 99364
Jayapura > Yapsi > Tabbeyan (Tabeyan) : 99364
Jayapura > Yapsi > Taqwa/Takwa Bangun : 99364
Jayapura > Kaureh > Umbron : 99364
Jayapura > Kaureh > Sebum : 99364
Jayapura > Kaureh > Soskotek : 99364
Jayapura > Airu > Pagai : 99364
Jayapura > Yapsi > Ongan Jaya : 99364
Jayapura > Yapsi > Purnawajati (Purnama Jati) : 99364
Jayapura > Airu > Naira : 99364
Jayapura > Yapsi > Nawa Mukti : 99364
Jayapura > Yapsi > Nawa Mulya : 99364
Jayapura > Kaureh > Lapua : 99364
Jayapura > Airu > Muara Nawa (Muarah Mawa) : 99364
Jayapura > Yapsi > Kwarja (Kwaja) : 99364
Jayapura > Airu > Hulu Atas : 99364
Jayapura > Airu > Kamikaru : 99364
Jayapura > Yapsi > Bumi Sahaja : 99364
Jayapura > Yapsi > Bundru : 99364
Jayapura > Airu > Aurina : 99364
Jayapura > Nimbokrang > Nembukrang Sari (Nimbokrang Sari) : 99362
Jayapura > Nimbokrang > Rhepang Muaif/Muaib : 99362
Jayapura > Nimbokrang > Wahab : 99362
Jayapura > Nimbokrang > Hamongkrang : 99362
Jayapura > Nimbokrang > Nembukrang (Nimbokrang) : 99362
Jayapura > Nimbokrang > Berab : 99362
Jayapura > Nimbokrang > Bunyom : 99362
Jayapura > Nimbokrang > Benyom Jaya I : 99362
Jayapura > Nimbokrang > Benyom Jaya II : 99362
Jayapura > Nimboran > Yenggu Baru : 99361
Jayapura > Nambluong > Yakasib (Yakasip/Yokasib) : 99361
Jayapura > Nimboran > Yenggu (Yenggu Lama) : 99361
Jayapura > Nambluong > Sumbe : 99361
Jayapura > Nimboran > Tabri : 99361
Jayapura > Nimboran > Singgriway (Singgriwai) : 99361
Jayapura > Nambluong > Sarmai Bawah : 99361
Jayapura > Nimboran > Singgri : 99361
Jayapura > Nambluong > Sarmai Atas : 99361
Jayapura > Nimboran > Pobaim : 99361
Jayapura > Nambluong > Sanggai : 99361
Jayapura > Nimboran > Meyu : 99361
Jayapura > Nimboran > Oyengsi : 99361
Jayapura > Nimboran > Kuipon (Kuipons) : 99361
Jayapura > Nimboran > Kuwase : 99361
Jayapura > Nambluong > Karya Bumi : 99361
Jayapura > Nimboran > Kaitemung (Kautemung) : 99361
Jayapura > Nambluong > Hanggaiy Hamong : 99361
Jayapura > Nambluong > Imestum (Imustum) : 99361
Jayapura > Nimboran > Imsar : 99361
Jayapura > Nambluong > Besum : 99361
Jayapura > Nimboran > Gemebs : 99361
Jayapura > Nimboran > Benyom : 99361
Jayapura > Sentani Timur > Puay (Puai) : 99359
Jayapura > Sentani Timur > Yokiwa : 99359
Jayapura > Sentani Timur > Nendali : 99359
Jayapura > Sentani Timur > Nolokla : 99359
Jayapura > Sentani Timur > Ayapo (Itakiwa) : 99359
Jayapura > Sentani Timur > Asei Kecil : 99359
Jayapura > Sentani Timur > Asei Besar : 99359
Jayapura > Waibu > Yakonde : 99358
Jayapura > Sentani Barat > Waibron : 99358
Jayapura > Waibu > Sosiri : 99358
Jayapura > Sentani Barat > Sabron Sari : 99358
Jayapura > Sentani Barat > Sabron Yaru (Sabro Yaru) : 99358
Jayapura > Waibu > Kwadeware (Kanda) : 99358
Jayapura > Sentani Barat > Maribu : 99358
Jayapura > Waibu > Doyo Baru : 99358
Jayapura > Waibu > Doyo Lama : 99358
Jayapura > Waibu > Dondai (Donday) : 99358
Jayapura > Sentani Barat > Dosay (Dosai) : 99358
Jayapura > Waibu > Bambar : 99358
Jayapura > Kemtuk Gresi > Swentab : 99357
Jayapura > Kemtuk > Soaib : 99357
Jayapura > Kemtuk Gresi > Yanbra (Yanim) : 99357
Jayapura > Kemtuk > Sekori : 99357
Jayapura > Kemtuk > Skoaim : 99357
Jayapura > Kemtuk > Sama : 99357
Jayapura > Kemtuk > Sabeab Kecil : 99357
Jayapura > Kemtuk Gresi > Pupehabu : 99357
Jayapura > Kemtuk Gresi > Omon : 99357
Jayapura > Gresi Selatan > Omon : 99357
Jayapura > Kemtuk > Namei : 99357
Jayapura > Kemtuk Gresi > Nembu Gresi : 99357
Jayapura > Kemtuk > Mandayawan : 99357
Jayapura > Kemtuk > Nambon : 99357
Jayapura > Kemtuk > Mamda : 99357
Jayapura > Gresi Selatan > Klaisu : 99357
Jayapura > Kemtuk > Kwansu : 99357
Jayapura > Kemtuk Gresi > Jagrang : 99357
Jayapura > Gresi Selatan > Iwon : 99357
Jayapura > Kemtuk Gresi > Hatib : 99357
Jayapura > Kemtuk Gresi > Ibub : 99357
Jayapura > Kemtuk Gresi > Damoi Kati : 99357
Jayapura > Kemtuk Gresi > Demetin : 99357
Jayapura > Kemtuk Gresi > Braso : 99357
Jayapura > Kemtuk Gresi > Bring : 99357
Jayapura > Gresi Selatan > Bangai : 99357
Jayapura > Kemtuk > Bengguin Progo : 99357
Jayapura > Kemtuk > Aib : 99357
Jayapura > Unurum Guay > Sawesuma (Sawa Suma) : 99356
Jayapura > Unurum Guay > Sentosa (Santosa) : 99356
Jayapura > Unurum Guay > Nandalzi (Nandaizi) : 99356
Jayapura > Unurum Guay > Beneik : 99356
Jayapura > Unurum Guay > Garusa : 99356
Jayapura > Unurum Guay > Guriyad (Guryard) : 99356
Jayapura > Yokari > Snamay : 99354
Jayapura > Demta > Yaugapsa (Yougapsa) : 99354
Jayapura > Yokari > Snamay : 99354
Jayapura > Demta > Muaif : 99354
Jayapura > Demta > Muris Kecil : 99354
Jayapura > Yokari > Maruway : 99354
Jayapura > Yokari > Meukisi : 99354
Jayapura > Demta > Kamdera : 99354
Jayapura > Yokari > Buseryo : 99354
Jayapura > Yokari > Endokisi : 99354
Jayapura > Demta > Demta Kota : 99354
Jayapura > Demta > Ambora : 99354
Jayapura > Ravenirara > Yongsu Sapari : 99353
Jayapura > Depapre > Yefase (Yepase) : 99353
Jayapura > Depapre > Yewena : 99353
Jayapura > Ravenirara > Yongsu Besar (Dosoyo) : 99353
Jayapura > Depapre > Waiya : 99353
Jayapura > Depapre > Wambena : 99353
Jayapura > Depapre > Tablasupa : 99353
Jayapura > Ravenirara > Ormuwari (Newa) : 99353
Jayapura > Ravenirara > Nehibe (Nacha Tawa) : 99353
Jayapura > Depapre > Doromena : 99353
Jayapura > Depapre > Entiyebo : 99353
Jayapura > Depapre > Kendate : 99353
Jayapura > Sentani > Yobeh : 99352
Jayapura > Sentani > Yoboy : 99352
Jayapura > Ebungfau (Ebungfa) > Simporo (Babo/Yosiba/Homf) : 99352
Jayapura > Sentani > Sereh : 99352
Jayapura > Sentani > Keheran (Kehiran) : 99352
Jayapura > Sentani > Sentani Kota : 99352
Jayapura > Ebungfau (Ebungfa) > Khameyaka (Kameyoka/Khamaeka) : 99352
Jayapura > Sentani > Ifale (Ilfele) : 99352
Jayapura > Sentani > Ifar Besar : 99352
Jayapura > Sentani > Hinekombe : 99352
Jayapura > Sentani > Hobong : 99352
Jayapura > Sentani > Dobonsolo : 99352
Jayapura > Ebungfau (Ebungfa) > Ebungfa : 99352
Jayapura > Ebungfau (Ebungfa) > Abar (Atabar) : 99352
Jayapura > Ebungfau (Ebungfa) > Babrongko (Ifar Bobrongko) : 99352
Jayapura > Heram > Yoka : 99351
Jayapura > Heram > Yabansai : 99351
Jayapura > Heram > Yabansai : 99351
Jayapura > Heram > Waena : 99351
Jayapura > Muara Tami > Skow Sae (Skouw Sae) : 99351
Jayapura > Muara Tami > Skow Yambe (Skouw Yambe) : 99351
Jayapura > Abepura > Nafri : 99351
Jayapura > Muara Tami > Mosso : 99351
Jayapura > Muara Tami > Skow Mabo (Skouw Mabo ) : 99351
Jayapura > Muara Tami > Koya Tengah : 99351
Jayapura > Muara Tami > Koya Timur : 99351
Jayapura > Muara Tami > Koya Barat : 99351
Jayapura > Abepura > Koya Koso : 99351
Jayapura > Muara Tami > Holtekamp : 99351
Jayapura > Abepura > Kota Baru : 99351
Jayapura > Heram > Hedam : 99351
Jayapura > Abepura > Engros (Enggros) : 99351
Jayapura > Abepura > Asano : 99351
Jayapura > Abepura > Awiyo : 99351
Jayapura > Jayapura Selatan > Vim : 99225
Jayapura > Jayapura Selatan > Wahno : 99226
Jayapura > Abepura > Abepantai : 99351
Jayapura > Jayapura Selatan > Argapura : 99222
Jayapura > Jayapura Selatan > Ardipura : 99223
Jayapura > Jayapura Selatan > Entrop : 99224
Jayapura > Jayapura Selatan > Way Mhorock : 99221
Jayapura > Abepura > Waena : 99221
Jayapura > Jayapura Selatan > Tahima Sorama : 99221
Jayapura > Jayapura Selatan > Tobati : 99221
Jayapura > Jayapura Selatan > Numbai (Numbay) : 99221
Jayapura > Jayapura Selatan > Hamadi : 99221
Jayapura > Jayapura Utara > Tanjung Ria : 99117
Jayapura > Jayapura Utara > Mandala : 99115
Jayapura > Jayapura Utara > Imbi : 99116
Jayapura > Jayapura Utara > Angkasapura : 99113
Jayapura > Jayapura Utara > Trikora : 99114
Jayapura > Jayapura Utara > Gurabesi : 99111
Jayapura > Jayapura Utara > Bhayangkara (Bayangkara) : 99112
Jayawijaya > Ibele > Zapma : 99566
Jayawijaya > Ibele > Zinai : 99566
Jayawijaya > Taelarek > Yoman Weya : 99566
Jayawijaya > Ibele > Yagarobak (Yagakobak) : 99566
Jayawijaya > Ibele > Yelebarek : 99566
Jayawijaya > Ibele > Yokalpalek : 99566
Jayawijaya > Pelebaga > Witalak : 99566
Jayawijaya > Pelebaga > Yabem : 99566
Jayawijaya > Pelebaga > Waukahilapok : 99566
Jayawijaya > Pelebaga > Wililimo : 99566
Jayawijaya > Taelarek > Tailarek (Taila) : 99566
Jayawijaya > Ibele > Tipalok : 99566
Jayawijaya > Taelarek > Senogolik : 99566
Jayawijaya > Hubikosi (Hobikosi) > Sunili : 99566
Jayawijaya > Hubikosi (Hobikosi) > Pelima : 99566
Jayawijaya > Hubikosi (Hobikosi) > Pipukmo : 99566
Jayawijaya > Hubikiak > Musiamia : 99566
Jayawijaya > Hubikiak > Musiamia Dua : 99566
Jayawijaya > Pelebaga > Mulukmo : 99566
Jayawijaya > Hubikosi (Hobikosi) > Meagama : 99566
Jayawijaya > Pelebaga > Landia : 99566
Jayawijaya > Hubikiak > Likino : 99566
Jayawijaya > Hubikosi (Hobikosi) > Kikhumo : 99566
Jayawijaya > Hubikosi (Hobikosi) > Kosihilapok : 99566
Jayawijaya > Hubikosi (Hobikosi) > Kosimeage (Kosimeaga) : 99566
Jayawijaya > Hubikosi (Hobikosi) > Jibilabaga : 99566
Jayawijaya > Taelarek > Iyora : 99566
Jayawijaya > Pelebaga > Isugunik : 99566
Jayawijaya > Hubikosi (Hobikosi) > Isakusa : 99566
Jayawijaya > Pelebaga > Inanekelok : 99566
Jayawijaya > Hubikosi (Hobikosi) > Ikilumo : 99566
Jayawijaya > Ibele > Ibele : 99566
Jayawijaya > Hubikiak > Husoak : 99566
Jayawijaya > Taelarek > Huluaima : 99566
Jayawijaya > Hubikosi (Hobikosi) > Hubikosi : 99566
Jayawijaya > Hubikiak > Hubukiak / Hubikiak : 99566
Jayawijaya > Ibele > Holaliba : 99566
Jayawijaya > Hubikiak > Hom-hom : 99566
Jayawijaya > Pelebaga > Hitelowa : 99566
Jayawijaya > Hubikiak > Hituma (Hetuma) : 99566
Jayawijaya > Pelebaga > Heatnem : 99566
Jayawijaya > Ibele > Habema : 99566
Jayawijaya > Pelebaga > Filia : 99566
Jayawijaya > Taelarek > Entagekokma : 99566
Jayawijaya > Pelebaga > Duabalek : 99566
Jayawijaya > Hubikiak > Dokopku : 99566
Jayawijaya > Taelarek > Bokiem : 99566
Jayawijaya > Taelarek > Budliem : 99566
Jayawijaya > Ibele > Ayobaibur (Ayubaibur) : 99566
Jayawijaya > Pelebaga > Aleak : 99566
Jayawijaya > Tagime > Yordania Tulak : 99557
Jayawijaya > Tagime > Yanggapura : 99557
Jayawijaya > Tagime > Yogobur : 99557
Jayawijaya > Yalengga > Yalengga (Yelengga) : 99557
Jayawijaya > Tagineri > Wuragukme : 99557
Jayawijaya > Wollo (Wolo) > Wunan : 99557
Jayawijaya > Yalengga > Wugurima : 99557
Jayawijaya > Wollo (Wolo) > Wolo (Wollo) : 99557
Jayawijaya > Wollo (Wolo) > Wollo Timur : 99557
Jayawijaya > Wollo (Wolo) > Wodloma : 99557
Jayawijaya > Tagineri > Wilaloma : 99557
Jayawijaya > Bolakme > Wenamela : 99557
Jayawijaya > Yalengga > Wananuk : 99557
Jayawijaya > Tagime > Wandinggunie : 99557
Jayawijaya > Yalengga > Wamanuk Dua : 99557
Jayawijaya > Bpiri > Walakma : 99557
Jayawijaya > Bugi > Walak Selatan : 99557
Jayawijaya > Yalengga > Tumun : 99557
Jayawijaya > Molagalome > Towagame : 99557
Jayawijaya > Bugi > Totni : 99557
Jayawijaya > Bolakme > Tononggame (Tenonggame) : 99557
Jayawijaya > Bpiri > Tirunggu : 99557
Jayawijaya > Koragi > Telegai : 99557
Jayawijaya > Koragi > Tenondek : 99557
Jayawijaya > Bolakme > Tekani : 99557
Jayawijaya > Wollo (Wolo) > Tegabaga : 99557
Jayawijaya > Molagalome > Tanahmerah : 99557
Jayawijaya > Tagineri > Tamokilo (Tamokilu/Tamokulu) : 99557
Jayawijaya > Bugi > Tagulik : 99557
Jayawijaya > Tagineri > Taginem (Tagineri) : 99557
Jayawijaya > Tagime > Tagime : 99557
Jayawijaya > Koragi > Tagibaga : 99557
Jayawijaya > Yalengga > Taganik : 99557
Jayawijaya > Tagime > Porome : 99557
Jayawijaya > Bolakme > Poitmos : 99557
Jayawijaya > Yalengga > Pilimo : 99557
Jayawijaya > Wollo (Wolo) > Pirambor (Pirambot) : 99557
Jayawijaya > Tagineri > Pagaluk : 99557
Jayawijaya > Bolakme > Owagambak : 99557
Jayawijaya > Tagime > Onggobalo : 99557
Jayawijaya > Bpiri > Onggaba (Onggabaga/Onggobaga) : 99557
Jayawijaya > Molagalome > Okwa : 99557
Jayawijaya > Bolakme > Nunggarugum : 99557
Jayawijaya > Bolakme > Munak : 99557
Jayawijaya > Tagime > Mulugame : 99557
Jayawijaya > Molagalome > Molagalome : 99557
Jayawijaya > Tagineri > Melemei : 99557
Jayawijaya > Molagalome > Mebunukme : 99557
Jayawijaya > Yalengga > Manili : 99557
Jayawijaya > Bugi > Manda : 99557
Jayawijaya > Tagime > Lapeyo : 99557
Jayawijaya > Bolakme > Lani Timur : 99557
Jayawijaya > Tagime > Lakwame : 99557
Jayawijaya > Molagalome > Kwigiluk : 99557
Jayawijaya > Bolakme > Kugitero : 99557
Jayawijaya > Koragi > Kumudiluk : 99557
Jayawijaya > Wollo (Wolo) > Kukurima : 99557
Jayawijaya > Koragi > Koragi : 99557
Jayawijaya > Bugi > Kodlangga : 99557
Jayawijaya > Bpiri > Irilinga / Irilingga (Irilingan) : 99557
Jayawijaya > Tagineri > Injuta : 99557
Jayawijaya > Tagime > Gume Kupari : 99557
Jayawijaya > Tagineri > Gelelame : 99557
Jayawijaya > Bpiri > Dlinggama : 99557
Jayawijaya > Bpiri > Dlonggoki : 99557
Jayawijaya > Bugi > Dewene : 99557
Jayawijaya > Bugi > Bugi : 99557
Jayawijaya > Yalengga > Bitti : 99557
Jayawijaya > Bolakme > Bolakme : 99557
Jayawijaya > Tagineri > Binibaga : 99557
Jayawijaya > Bolakme > Bandua : 99557
Jayawijaya > Bolakme > Bimu : 99557
Jayawijaya > Bpiri > Ayoma : 99557
Jayawijaya > Wollo (Wolo) > Alugi : 99557
Jayawijaya > Bugi > Air Garam : 99557
Jayawijaya > Yalengga > Akorek : 99557
Jayawijaya > Yalengga > Aipakma : 99557
Jayawijaya > Musatfak > Yumugima : 99554
Jayawijaya > Piramid > Yonggime : 99554
Jayawijaya > Piramid > Yumbun : 99554
Jayawijaya > Wame > Yanenggame : 99554
Jayawijaya > Silo Karno Doga > Yerega : 99554
Jayawijaya > Piramid > Yalinggume : 99554
Jayawijaya > Silo Karno Doga > Wonenggulik : 99554
Jayawijaya > Asologaima (Asalogaima) > Wawanca : 99554
Jayawijaya > Silo Karno Doga > Wogi : 99554
Jayawijaya > Wame > Wame : 99554
Jayawijaya > Wame > Wanggonoma : 99554
Jayawijaya > Asologaima (Asalogaima) > Tikawo : 99554
Jayawijaya > Asologaima (Asalogaima) > Walak : 99554
Jayawijaya > Muliama > Silamik : 99554
Jayawijaya > Musatfak > Temia : 99554
Jayawijaya > Muliama > Sekom : 99554
Jayawijaya > Musatfak > Siapma : 99554
Jayawijaya > Musatfak > Pumasili : 99554
Jayawijaya > Piramid > Piramid : 99554
Jayawijaya > Muliama > Pilibaga : 99554
Jayawijaya > Piramid > Perabaga : 99554
Jayawijaya > Musatfak > Mulupalek : 99554
Jayawijaya > Silo Karno Doga > Olagi : 99554
Jayawijaya > Muliama > Molebaga : 99554
Jayawijaya > Asologaima (Asalogaima) > Miligatnem : 99554
Jayawijaya > Muliama > Miliama (Muliama) : 99554
Jayawijaya > Asologaima (Asalogaima) > Loki : 99554
Jayawijaya > Musatfak > Kosihave : 99554
Jayawijaya > Asologaima (Asalogaima) > Logotpaga : 99554
Jayawijaya > Asologaima (Asalogaima) > Kimbim : 99554
Jayawijaya > Asologaima (Asalogaima) > Kombagwe : 99554
Jayawijaya > Muliama > Konan : 99554
Jayawijaya > Muliama > Hukuragi : 99554
Jayawijaya > Muliama > Kewin : 99554
Jayawijaya > Muliama > Holkima : 99554
Jayawijaya > Silo Karno Doga > Holasili : 99554
Jayawijaya > Musatfak > Hamuhi : 99554
Jayawijaya > Muliama > Helefa / Halefa : 99554
Jayawijaya > Musatfak > Elabukama : 99554
Jayawijaya > Piramid > Gobalimo : 99554
Jayawijaya > Silo Karno Doga > Gigilobo : 99554
Jayawijaya > Wame > Dumapaga : 99554
Jayawijaya > Silo Karno Doga > Elaboga (Elaboge) : 99554
Jayawijaya > Wame > Dogoname : 99554
Jayawijaya > Piramid > Beam : 99554
Jayawijaya > Muliama > Delekama : 99554
Jayawijaya > Piramid > Balima : 99554
Jayawijaya > Muliama > Asologaima : 99554
Jayawijaya > Asologaima (Asalogaima) > Araboda : 99554
Jayawijaya > Silo Karno Doga > Apnae : 99554
Jayawijaya > Musatfak > Anegara (Anegera) : 99554
Jayawijaya > Piramid > Algonik : 99554
Jayawijaya > Musatfak > Abulukmo : 99554
Jayawijaya > Piramid > Aboneri : 99554
Jayawijaya > Wadangku > Yomosimo : 99552
Jayawijaya > Libarek > Wenabubaga : 99552
Jayawijaya > Usilimo > Wosiala : 99552
Jayawijaya > Pisugi > Wara : 99552
Jayawijaya > Wita Waya > Wiligima : 99552
Jayawijaya > Kurulu > Waga Waga : 99552
Jayawijaya > Kurulu > Yiwika (Jiwika) : 99552
Jayawijaya > Wadangku > Wadangku : 99552
Jayawijaya > Usilimo > Usilimo : 99552
Jayawijaya > Kurulu > Utkolo Satu : 99552
Jayawijaya > Usilimo > Undulumo : 99552
Jayawijaya > Wita Waya > Tulem : 99552
Jayawijaya > Kurulu > Umpagalo : 99552
Jayawijaya > Libarek > Punakul : 99552
Jayawijaya > Pisugi > Suroba : 99552
Jayawijaya > Usilimo > Siba : 99552
Jayawijaya > Pisugi > Pisugi : 99552
Jayawijaya > Pisugi > Pabuma : 99552
Jayawijaya > Pisugi > Pikhe : 99552
Jayawijaya > Kurulu > Obya : 99552
Jayawijaya > Wadangku > Musiem : 99552
Jayawijaya > Kurulu > Mulima : 99552
Jayawijaya > Libarek > Musalfak : 99552
Jayawijaya > Usilimo > Meagamia : 99552
Jayawijaya > Kurulu > Mebagaima : 99552
Jayawijaya > Libarek > Muliama : 99552
Jayawijaya > Kurulu > Kumima (Kimina) : 99552
Jayawijaya > Wita Waya > Koma : 99552
Jayawijaya > Wadangku > Luku-luku : 99552
Jayawijaya > Libarek > Kilubaga : 99552
Jayawijaya > Kurulu > Iyantik : 99552
Jayawijaya > Usilimo > Gua Wisata : 99552
Jayawijaya > Usilimo > Isaiman : 99552
Jayawijaya > Kurulu > Hopama : 99552
Jayawijaya > Usilimo > Fikha : 99552
Jayawijaya > Kurulu > Eragama (Erema) : 99552
Jayawijaya > Usilimo > Alona : 99552
Jayawijaya > Wita Waya > Alolik : 99552
Jayawijaya > Wita Waya > Alula : 99552
Jayawijaya > Pisugi > Akiaput : 99552
Jayawijaya > Wadangku > Agulimo : 99552
Jayawijaya > Pisugi > Aikima : 99552
Jayawijaya > Usilimo > Abutpuk : 99552
Jayawijaya > Kurulu > Abusa : 99552
Jayawijaya > Siepkosi > Yumogima (Isibitlah) : 99511
Jayawijaya > Napua > Yomaima : 99511
Jayawijaya > Popugoba > Yomote : 99511
Jayawijaya > Popugoba > Yelelo : 99511
Jayawijaya > Itlay Hisage > Yogonima : 99511
Jayawijaya > Asolokobal > Yapema : 99511
Jayawijaya > Walaik > Yelai : 99511
Jayawijaya > Napua > Yelekama : 99511
Jayawijaya > Wesaput > Yaloaput : 99511
Jayawijaya > Welesi > Yagara : 99511
Jayawijaya > Napua > Wilekama : 99511
Jayawijaya > Asolokobal > Wiaima : 99511
Jayawijaya > Wouma > Wouma : 99511
Jayawijaya > Wouma > Wesakin : 99511
Jayawijaya > Wouma > Wesakma : 99511
Jayawijaya > Welesi > Welesi : 99511
Jayawijaya > Wesaput > Wesaganya : 99511
Jayawijaya > Walaik > Welekama : 99511
Jayawijaya > Siepkosi > Wekia : 99511
Jayawijaya > Itlay Hisage > Waoba (Wuroba/Waroba) : 99511
Jayawijaya > Walelagama > Wamusage : 99511
Jayawijaya > Wamena > Wamaroma : 99511
Jayawijaya > Wamena > Wamena Kota : 99511
Jayawijaya > Walaik > Walaik : 99511
Jayawijaya > Popugoba > Waima : 99511
Jayawijaya > Walelagama > Walelagama : 99511
Jayawijaya > Welesi > Tulima : 99511
Jayawijaya > Trikora > Trikora : 99511
Jayawijaya > Itlay Hisage > Sumunikama : 99511
Jayawijaya > Itlay Hisage > Tomisa : 99511
Jayawijaya > Asolokobal > Sinata : 99511
Jayawijaya > Asotipo > Sogokmo (Sogomo) : 99511
Jayawijaya > Wamena > Sinapuk : 99511
Jayawijaya > Wouma > Sinarekowa : 99511
Jayawijaya > Wesaput > Silumarek : 99511
Jayawijaya > Itlay Hisage > Siliwa : 99511
Jayawijaya > Wamena > Sinakma : 99511
Jayawijaya > Siepkosi > Sekan Dalam : 99511
Jayawijaya > Siepkosi > Siepkosi : 99511
Jayawijaya > Napua > Sapalek : 99511
Jayawijaya > Napua > Sapalek : 99511
Jayawijaya > Siepkosi > Sekan : 99511
Jayawijaya > Popugoba > Pupugoba (Popugoba) : 99511
Jayawijaya > Walelagama > Pugima : 99511
Jayawijaya > Asotipo > Pobiatma : 99511
Jayawijaya > Wouma > Pipitmo : 99511
Jayawijaya > Welesi > Pawekama : 99511
Jayawijaya > Wesaput > Parema : 99511
Jayawijaya > Napua > Okilik : 99511
Jayawijaya > Siepkosi > Noagalo : 99511
Jayawijaya > Trikora > Nanggo : 99511
Jayawijaya > Napua > Napua : 99511
Jayawijaya > Asolokobal > Ninabua : 99511
Jayawijaya > Itlay Hisage > Miami : 99511
Jayawijaya > Maima > Minimo : 99511
Jayawijaya > Asolokobal > Mulinekama : 99511
Jayawijaya > Maima > Menagaima : 99511
Jayawijaya > Wesaput > Mawampi : 99511
Jayawijaya > Maima > Maima : 99511
Jayawijaya > Siepkosi > Manika : 99511
Jayawijaya > Itlay Hisage > Lukaken : 99511
Jayawijaya > Wouma > Logonoba : 99511
Jayawijaya > Siepkosi > Lunaima : 99511
Jayawijaya > Welesi > Lantipo : 99511
Jayawijaya > Wamena > Lanitipo : 99511
Jayawijaya > Napua > Lani Matuan : 99511
Jayawijaya > Walelagama > Kubulakma : 99511
Jayawijaya > Walelagama > Kulaken : 99511
Jayawijaya > Asotipo > Kuantapo : 99511
Jayawijaya > Wouma > Ketimavit : 99511
Jayawijaya > Trikora > Kora Jaya : 99511
Jayawijaya > Trikora > Korambirik : 99511
Jayawijaya > Maima > Kepi : 99511
Jayawijaya > Itlay Hisage > Kemisake : 99511
Jayawijaya > Asotipo > Iwigima : 99511
Jayawijaya > Wesaput > Kama : 99511
Jayawijaya > Walelagama > Itlay Halitopo : 99511
Jayawijaya > Siepkosi > Isawa Himan : 99511
Jayawijaya > Maima > Husewa : 99511
Jayawijaya > Wamena > Hulekama / Hurekama : 99511
Jayawijaya > Wesaput > Ilokama : 99511
Jayawijaya > Asotipo > Hukulimo : 99511
Jayawijaya > Wamena > Honelama Dua : 99511
Jayawijaya > Wamena > Honaima : 99511
Jayawijaya > Wamena > Honelama : 99511
Jayawijaya > Walaik > Holima : 99511
Jayawijaya > Asotipo > Hitigima : 99511
Jayawijaya > Napua > Holima : 99511
Jayawijaya > Itlay Hisage > Helepalegem : 99511
Jayawijaya > Maima > Heraewa : 99511
Jayawijaya > Asolokobal > Hesatom : 99511
Jayawijaya > Asolokobal > Helaluwa : 99511
Jayawijaya > Asotipo > Heberima : 99511
Jayawijaya > Napua > Healekma : 99511
Jayawijaya > Maima > Esiak : 99511
Jayawijaya > Walaik > Elarek : 99511
Jayawijaya > Trikora > Dinggilimo : 99511
Jayawijaya > Wamena > Autakma : 99511
Jayawijaya > Wamena > Batu Merah : 99511
Jayawijaya > Asotipo > Asotipo : 99511
Jayawijaya > Asolokobal > Asotapo : 99511
Jayawijaya > Welesi > Asojelipele : 99511
Jayawijaya > Asolokobal > Asolokobal : 99511
Jayawijaya > Welesi > Apenas : 99511
Jayawijaya > Asotipo > Air Garam : 99511
Jayawijaya > Trikora > Anggulpa : 99511
Jayawijaya > Wesaput > Agamoa : 99511
Keerom > Skamto (Skanto) > Wiyantre (Wiantie) : 99469
Keerom > Skamto (Skanto) > Wulukbubun : 99469
Keerom > Skamto (Skanto) > Naramben : 99469
Keerom > Skamto (Skanto) > Skanto (Skamto) : 99469
Keerom > Skamto (Skanto) > Traimelyan (Traimilyan) : 99469
Keerom > Skamto (Skanto) > Intaimelyan (Intaimilyan) : 99469
Keerom > Skamto (Skanto) > Jaifuri : 99469
Keerom > Skamto (Skanto) > Arsopura : 99469
Keerom > Arso Timur > Yetty : 99468
Keerom > Arso > Yuwanaim (Arso 2) : 99468
Keerom > Arso > Yamta (PIR 2) : 99468
Keerom > Arso > Yanama (PIR 1) : 99468
Keerom > Arso > Yaturaharja (Arso 10) : 99468
Keerom > Arso > Yammua (Yamua/Arso 6) : 99468
Keerom > Arso Timur > Yamara (PIR 5) : 99468
Keerom > Arso > Workwana : 99468
Keerom > Arso Timur > Wembi Dalam : 99468
Keerom > Arso Timur > Wonorejo (PIR 4) : 99468
Keerom > Arso Timur > Wambes Luar : 99468
Keerom > Arso > Warbo (Arso 7) : 99468
Keerom > Arso Timur > Skofro : 99468
Keerom > Arso Timur > Suskun (Wambes Dalam) : 99468
Keerom > Arso > Ubiyau : 99468
Keerom > Arso Timur > Sangke : 99468
Keerom > Arso > Sawiatami (Sawyatami) : 99468
Keerom > Arso Timur > Pyawi (Wembi Luar) : 99468
Keerom > Arso > Nawa (Sawanawa) : 99468
Keerom > Arso > Sanggaria (Arso 1) : 99468
Keerom > Arso Timur > Kriku : 99468
Keerom > Arso > Kwimi (Kwime) : 99468
Keerom > Arso Timur > Kibay : 99468
Keerom > Arso > Dukwia (Arso 8) : 99468
Keerom > Arso > Ifia-fia (Arso 11) : 99468
Keerom > Arso > Arso Swakarsa (Asiaman) : 99468
Keerom > Arso > Bagia (PIR 3) : 99468
Keerom > Waris > Yuwainda : 99467
Keerom > Arso > Arso Kota : 99468
Keerom > Waris > Kalimo : 99467
Keerom > Waris > Pund : 99467
Keerom > Waris > Banda : 99467
Keerom > Waris > Kalifam : 99467
Keerom > Waris > Ampas : 99467
Keerom > Web > Yuruf : 99466
Keerom > Web > Umuaf : 99466
Keerom > Towe > Towe Hitam : 99466
Keerom > Towe > Towe Atas : 99466
Keerom > Towe > Terfones / Terpones : 99466
Keerom > Towe > Tefanma : 99466
Keerom > Web > Semografi : 99466
Keerom > Towe > Milky (Milki) : 99466
Keerom > Web > Embi : 99466
Keerom > Towe > Lules : 99466
Keerom > Web > Dubu : 99466
Keerom > Towe > Bias : 99466
Keerom > Web > Amgotro : 99466
Keerom > Senggi > Woslay : 99465
Keerom > Senggi > Yabanda (Jabanda) : 99465
Keerom > Senggi > Warlef : 99465
Keerom > Senggi > Usku : 99465
Keerom > Senggi > Senggi : 99465
Keerom > Senggi > Molof : 99465
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Angkaisera > Wawuti : 98255
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Angkaisera > Yapanani : 98255
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Angkaisera > Waniwon : 98255
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Angkaisera > Wanampompi : 98255
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Kepulauan Ambai > Wamori : 98255
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Angkaisera > Wadapi : 98255
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Kepulauan Ambai > Umani : 98255
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Kepulauan Ambai > Saweru : 98255
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Kepulauan Ambai > Toroa : 98255
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Angkaisera > Sanayoka : 98255
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Kepulauan Ambai > Rondepi : 98255
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Angkaisera > Roipi : 98255
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Angkaisera > Roipi Dua : 98255
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Angkaisera > Rambai : 98255
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Angkaisera > Ransarnoni (Ramsamoni) : 98255
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Kepulauan Ambai > Perea : 98255
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Kepulauan Ambai > Nuniandei : 98255
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Angkaisera > Menawi : 98255
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Angkaisera > Mananayam : 98255
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Kepulauan Ambai > Marawi : 98255
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Kepulauan Ambai > Mambawi (Ambai III) : 98255
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Angkaisera > Kontiunai (Kontinuai) : 98255
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Kepulauan Ambai > Kawipi : 98255
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Angkaisera > Kainui II : 98255
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Angkaisera > Kabuaena : 98255
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Angkaisera > Kainui I : 98255
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Kepulauan Ambai > Imboriawa : 98255
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Angkaisera > Borai : 98255
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Kepulauan Ambai > Dorau : 98255
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Kepulauan Ambai > Baisore : 98255
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Kepulauan Ambai > Bairei : 98255
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Kepulauan Ambai > Baisore : 98255
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Kepulauan Ambai > Ambai II : 98255
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Kepulauan Ambai > Ambai I : 98255
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Kepulauan Ambai > Aiwaraggani : 98255
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Angkaisera > Aitiri : 98255
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Kepulauan Ambai > Adiwipi : 98255
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Poom > Worioi (Wariori) : 98254
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Windesi > Windesi : 98254
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Windesi > Waisani : 98254
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Poom > Serewen : 98254
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Windesi > Saruman : 98254
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Windesi > Rosbori : 98254
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Poom > Rasiri (Woisiri) : 98254
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Poom > Poom II : 98254
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Poom > Nurawi : 98254
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Poom > Poom I : 98254
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Windesi > Kairawi (Karawi) : 98254
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Windesi > Munggui : 98254
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Poom > Makiroan (Mokiroan) : 98254
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Poom > Humbe Awai : 98254
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Windesi > Asai : 98254
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Yapen Barat > Yenusi Marau : 98253
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Pulau Yerui > Yeituarau : 98253
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Windesi > Aryobu : 98254
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Wonawa > Wooi : 98253
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Yapen Barat > Yarori : 98253
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Wonawa > Woinap : 98253
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Yapen Barat > Woiwani : 98253
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Yapen Barat > Webi : 98253
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Yapen Barat > Wimoni : 98253
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Yapen Barat > Warabori : 98253
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Pulau Yerui > Umpeki : 98253
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Yapen Barat > Toweta : 98253
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Yapen Barat > Sasawa : 98253
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Wonawa > Rembai : 98253
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Yapen Barat > Natabui : 98253
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Yapen Barat > Nuiwiora : 98253
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Yapen Barat > Papuma (Papuama) : 98253
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Pulau Yerui > Miosnum : 98253
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Yapen Barat > Narei : 98253
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Yapen Barat > Marau : 98253
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Yapen Barat > Maniri : 98253
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Wonawa > Karemoni : 98253
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Windesi > Kaonda : 98253
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Wonawa > Kanaki : 98253
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Yapen Barat > Kairawi : 98253
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Pulau Yerui > Jeniari : 98253
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Wonawa > Jaimaria : 98253
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Yapen Barat > Inowa : 98253
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Wonawa > Dumani : 98253
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Wonawa > Haihorei : 98253
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Pulau Yerui > Ausem : 98253
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Wonawa > Awado : 98253
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Yapen Barat > Ansus : 98253
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Wonawa > Aibondeni : 98253
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Yapen Utara > Yobi : 98252
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Yapen Timur > Woinsupi (Waisopi) : 98252
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Raimbawi > Woda : 98252
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Teluk Ampimoi > Warironi : 98252
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Teluk Ampimoi > Waita : 98252
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Raimbawi > Waindu : 98252
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Teluk Ampimoi > Wabuayar (Wabuayer) : 98252
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Yapen Timur > Wabompi : 98252
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Yapen Timur > Wabo : 98252
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Yapen Utara > Tindaret : 98252
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Teluk Ampimoi > Tarei : 98252
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Yapen Utara > Soromasen (Soromasem) : 98252
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Teluk Ampimoi > Siromi : 98252
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Yapen Timur > Sere Sere : 98252
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Raimbawi > Sawenui (Sawenoi) : 98252
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Yapen Utara > Sambrawai (Samrawai) : 98252
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Raimbawi > Sawendui : 98252
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Yapen Utara > Roswari (Artaneng) : 98252
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Teluk Ampimoi > Randawaya : 98252
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Yapen Timur > Nunsembai (Hunsembai) : 98252
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Yapen Timur > Nunsiari : 98252
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Pulau Kurudu > Mnukwar : 98252
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Yapen Timur > Mereruni (Maseruni) : 98252
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Pulau Kurudu > Mansesi : 98252
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Pulau Kurudu > Manusundu : 98252
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Pulau Kurudu > Kurudu : 98252
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Raimbawi > Kororompui : 98252
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Yapen Utara > Kiriyou (Kiriyow) : 98252
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Yapen Timur > Korombobi (Karombobi) : 98252
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Pulau Kurudu > Kirimbri : 98252
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Yapen Utara > Karawi : 98252
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Teluk Ampimoi > Karoaipi (Koroapi) : 98252
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Pulau Kurudu > Kaipuri : 98252
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Yapen Timur > Dawai : 98252
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Yapen Timur > Duai : 98252
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Pulau Kurudu > Doreiamini (Doreianmini) : 98252
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Teluk Ampimoi > Bareraipi (Barerai/Bareraif) : 98252
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Raimbawi > Barawai II : 98252
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Teluk Ampimoi > Ayari : 98252
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Yapen Timur > Awunawai : 98252
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Raimbawi > Barawai : 98252
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Teluk Ampimoi > Arareni : 98252
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Pulau Kurudu > Andesaria (Andersaria) : 98252
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Teluk Ampimoi > Ampimoi : 98252
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Raimbawi > Aisau : 98252
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Kosiwo > Tatui : 98215
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Yapen Selatan > Yapan : 98215
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Kosiwo > Sarawandori Dua : 98215
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Kosiwo > Serawandori (Sarawandori) : 98215
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Yapen Selatan > Serui Laut : 98215
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Kosiwo > Ramangkurani : 98215
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Yapen Selatan > Pasir Putih : 98215
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Kosiwo > Panduami (Pandoami/Panduani) : 98215
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Yapen Selatan > Pasir Hitam : 98215
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Yapen Selatan > Nundawipi : 98215
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Kosiwo > Numaman : 98215
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Yapen Selatan > Mariadei (Mariaderi) : 98215
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Kosiwo > Mariarotu (Mariar Rotu) : 98215
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Kosiwo > Mambo : 98215
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Kosiwo > Manainin : 98215
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Kosiwo > Kanawa : 98215
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Yapen Selatan > Kandowarira : 98215
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Yapen Selatan > Ketuapi : 98215
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Kosiwo > Kamanap : 98215
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Yapen Selatan > Bawai : 98215
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Yapen Selatan > Famboaman (Fambuaman) : 98215
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Yapen Selatan > Banawa : 98215
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Yapen Selatan > Barawaikap : 98215
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Kosiwo > Ariepi Dua : 98215
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Kosiwo > Aromarea : 98215
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Kosiwo > Ambaidiru : 98215
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Kosiwo > Ariepi : 98215
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Yapen Selatan > Anataurei (Anatorei) : 98214
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Yapen Selatan > Serui Jaya : 98212
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Yapen Selatan > Tarau : 98213
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Yapen Selatan > Turu : 98211
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Yapen Selatan > Warari : 98211
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Yapen Selatan > Serui Kota : 98211
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Yapen Selatan > Manaini : 98211
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Yapen Selatan > Mantembu : 98211
Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) > Yapen Selatan > Imandoa : 98211
Lanny Jaya > Pirime > Yugumabur (Yugumobur) : 99567
Lanny Jaya > Dimba > Yugwa (Yukwa) : 99567
Lanny Jaya > Pirime > Yiwili : 99567
Lanny Jaya > Pirime > Yamiga : 99567
Lanny Jaya > Pirime > Yalipak : 99567
Lanny Jaya > Dimba > Wuluwa : 99567
Lanny Jaya > Pirime > Wirini : 99567
Lanny Jaya > Dimba > Wiyagi : 99567
Lanny Jaya > Pirime > Wenam : 99567
Lanny Jaya > Dimba > Wanggagome : 99567
Lanny Jaya > Pirime > Wamindik : 99567
Lanny Jaya > Balingga > Wame : 99567
Lanny Jaya > Dimba > Tologi : 99567
Lanny Jaya > Pirime > Umbanume : 99567
Lanny Jaya > Balingga > Tikome : 99567
Lanny Jaya > Pirime > Takobak : 99567
Lanny Jaya > Pirime > Tekul : 99567
Lanny Jaya > Balingga > Ogodome (Odagome) : 99567
Lanny Jaya > Pirime > Pirime : 99567
Lanny Jaya > Pirime > Nanim : 99567
Lanny Jaya > Pirime > Nileme : 99567
Lanny Jaya > Pirime > Melendik : 99567
Lanny Jaya > Pirime > Milimbo : 99567
Lanny Jaya > Pirime > Nambume : 99567
Lanny Jaya > Pirime > Libome : 99567
Lanny Jaya > Dimba > Magegobak : 99567
Lanny Jaya > Pirime > Lubutini : 99567
Lanny Jaya > Pirime > Kuwanom : 99567
Lanny Jaya > Dimba > Langgime : 99567
Lanny Jaya > Pirime > Kugame : 99567
Lanny Jaya > Pirime > Kulia : 99567
Lanny Jaya > Dimba > Kelulome : 99567
Lanny Jaya > Pirime > Ilunggume (Ilunggame/Ilunggime) : 99567
Lanny Jaya > Pirime > Karunggame : 99567
Lanny Jaya > Pirime > Golo : 99567
Lanny Jaya > Pirime > Golomi : 99567
Lanny Jaya > Pirime > Golopura : 99567
Lanny Jaya > Balingga > Ekaba : 99567
Lanny Jaya > Pirime > Ekanom : 99567
Lanny Jaya > Dimba > Dimba : 99567
Lanny Jaya > Balingga > Anitila : 99567
Lanny Jaya > Balingga > Yugume : 99563
Lanny Jaya > Tiom > Yogobak (Yakobak) : 99563
Lanny Jaya > Tiom > Yirene : 99563
Lanny Jaya > Malagaineri (Malagineri) > Yigemili : 99563
Lanny Jaya > Balingga > Yeyugu (Gilubandu) : 99563
Lanny Jaya > Kuyawage > Wupaga : 99563
Lanny Jaya > Tiom > Wulundia : 99563
Lanny Jaya > Kuyawage > Wamitu : 99563
Lanny Jaya > Kuyawage > Wamlru : 99563
Lanny Jaya > Tiomneri > Tiwa : 99563
Lanny Jaya > Malagaineri (Malagineri) > Wabiragi : 99563
Lanny Jaya > Balingga > Tinggipura : 99563
Lanny Jaya > Kuyawage > Tinime : 99563
Lanny Jaya > Tiomneri > Timi : 99563
Lanny Jaya > Balingga > Popome : 99563
Lanny Jaya > Balingga > Tima : 99563
Lanny Jaya > Tiomneri > Tabukeker : 99563
Lanny Jaya > Tiom > Oyi : 99563
Lanny Jaya > Tiomneri > Ponalo (Panalo) : 99563
Lanny Jaya > Tiom > Olume : 99563
Lanny Jaya > Malagaineri (Malagineri) > Oka : 99563
Lanny Jaya > Tiom > Nobo (Gubo) : 99563
Lanny Jaya > Tiom > Ninabua : 99563
Lanny Jaya > Tiom > Name : 99563
Lanny Jaya > Kuyawage > Nenggeya : 99563
Lanny Jaya > Kuyawage > Mume : 99563
Lanny Jaya > Tiom > Mokoni : 99563
Lanny Jaya > Malagaineri (Malagineri) > Malagai : 99563
Lanny Jaya > Tiomneri > Milinggame (Malimneri) : 99563
Lanny Jaya > Tiomneri > Mabume (Nabune) : 99563
Lanny Jaya > Tiom > Lugom (Logom) : 99563
Lanny Jaya > Kuyawage > Luarem : 99563
Lanny Jaya > Tiom > Longgalo : 99563
Lanny Jaya > Tiom > Kwenukwi : 99563
Lanny Jaya > Kuyawage > Kuyawage : 99563
Lanny Jaya > Tiom > Kumuluk : 99563
Lanny Jaya > Tiomneri > Kuabaga (Kuobaga) : 99563
Lanny Jaya > Tiomneri > Kukepake : 99563
Lanny Jaya > Tiom > Gurika : 99563
Lanny Jaya > Tiom > Konikme : 99563
Lanny Jaya > Balingga > Gume : 99563
Lanny Jaya > Tiom > Guninggame : 99563
Lanny Jaya > Tiomneri > Guari (Giari/Guare) : 99563
Lanny Jaya > Tiomneri > Gubo (Nobo) : 99563
Lanny Jaya > Tiom > Giwan : 99563
Lanny Jaya > Tiom > Golikme (Golime) : 99563
Lanny Jaya > Tiom > Dura : 99563
Lanny Jaya > Tiom > Dugume : 99563
Lanny Jaya > Kuyawage > Dugu &#8211 :
Lanny Jaya > Tiomneri > Bonanip : 99563
Lanny Jaya > Balingga > Bruyugu : 99563
Lanny Jaya > Tiom > Bokon : 99563
Lanny Jaya > Balingga > Balime (Balingga) : 99563
Lanny Jaya > Balingga > Balimneri : 99563
Lanny Jaya > Balingga > Balime : 99563
Lanny Jaya > Malagaineri (Malagineri) > Bagi : 99563
Lanny Jaya > Tiomneri > Argeneri (Arigeneri/Argineri) : 99563
Lanny Jaya > Kuyawage > Andugume : 99563
Lanny Jaya > Gamelia > Yudani : 99556
Lanny Jaya > Gamelia > Yugumabur (Yubumabur) : 99556
Lanny Jaya > Gamelia > Sallemo (Salemo) : 99556
Lanny Jaya > Gamelia > Wupi : 99556
Lanny Jaya > Poga > Poga : 99556
Lanny Jaya > Gamelia > Piwugun : 99556
Lanny Jaya > Gamelia > Pirawun : 99556
Lanny Jaya > Gamelia > Odika : 99556
Lanny Jaya > Gamelia > Pindalo : 99556
Lanny Jaya > Poga > Lugobak : 99556
Lanny Jaya > Poga > Megalunik : 99556
Lanny Jaya > Poga > Muara : 99556
Lanny Jaya > Poga > Kanumbume : 99556
Lanny Jaya > Poga > Lualo : 99556
Lanny Jaya > Gamelia > Gukopi (Gukop) : 99556
Lanny Jaya > Poga > Gikur : 99556
Lanny Jaya > Poga > Gipura : 99556
Lanny Jaya > Poga > Bigipaga : 99556
Lanny Jaya > Gamelia > Ekapame : 99556
Lanny Jaya > Gamelia > Gamelia : 99556
Lanny Jaya > Gamelia > Ayafofa : 99556
Lanny Jaya > Poga > Abua : 99556
Lanny Jaya > Makki (Maki) > Yugumia : 99555
Lanny Jaya > Makki (Maki) > Yaneko : 99555
Lanny Jaya > Makki (Maki) > Tigima (Tigime) : 99555
Lanny Jaya > Makki (Maki) > Wanuga : 99555
Lanny Jaya > Makki (Maki) > Penggima (Penggime) : 99555
Lanny Jaya > Makki (Maki) > Pirambor : 99555
Lanny Jaya > Makki (Maki) > Teyiko (Seiko) : 99555
Lanny Jaya > Makki (Maki) > Lelam : 99555
Lanny Jaya > Makki (Maki) > Mamiri : 99555
Lanny Jaya > Makki (Maki) > Kondena : 99555
Lanny Jaya > Makki (Maki) > Labora : 99555
Lanny Jaya > Makki (Maki) > Kemiri : 99555
Lanny Jaya > Makki (Maki) > Kimbo : 99555
Lanny Jaya > Makki (Maki) > Kamulume (Kumulume) : 99555
Lanny Jaya > Makki (Maki) > Keloyak (Kolayak) : 99555
Lanny Jaya > Makki (Maki) > Indigu (Indugu) : 99555
Lanny Jaya > Makki (Maki) > Juta : 99555
Lanny Jaya > Makki (Maki) > Gondura : 99555
Lanny Jaya > Makki (Maki) > Guburni : 99555
Lanny Jaya > Makki (Maki) > Indawa : 99555
Lanny Jaya > Makki (Maki) > Bonom : 99555
Lanny Jaya > Makki (Maki) > Eyuni : 99555
Mamberamo Raya > Mamberamo Hulu/Ulu > Tayali : 99377
Mamberamo Raya > Mamberamo Hulu/Ulu > Tayai : 99377
Mamberamo Raya > Rofaer (Rufaer) > Tayai (Taiyai) : 99377
Mamberamo Raya > Mamberamo Hulu/Ulu > Taiyeve : 99377
Mamberamo Raya > Rofaer (Rufaer) > Sikari : 99377
Mamberamo Raya > Mamberamo Hulu/Ulu > Sikari : 99377
Mamberamo Raya > Mamberamo Hulu/Ulu > Pepasena II : 99377
Mamberamo Raya > Mamberamo Hulu/Ulu > Pepasena I : 99377
Mamberamo Raya > Mamberamo Hulu/Ulu > Kaly : 99377
Mamberamo Raya > Rofaer (Rufaer) > Kai (Kayi/Kay Seta) : 99377
Mamberamo Raya > Rofaer (Rufaer) > Haiya (Haya) : 99377
Mamberamo Raya > Mamberamo Hulu/Ulu > Haiya : 99377
Mamberamo Raya > Mamberamo Hulu/Ulu > Fuao : 99377
Mamberamo Raya > Rofaer (Rufaer) > Fona : 99377
Mamberamo Raya > Mamberamo Hulu/Ulu > Fona : 99377
Mamberamo Raya > Mamberamo Hulu/Ulu > Fokri : 99377
Mamberamo Raya > Mamberamo Hulu/Ulu > Fokri : 99377
Mamberamo Raya > Mamberamo Hulu/Ulu > Faria : 99377
Mamberamo Raya > Mamberamo Hulu/Ulu > Dou : 99377
Mamberamo Raya > Mamberamo Hulu/Ulu > Dou : 99377
Mamberamo Raya > Mamberamo Hulu/Ulu > Dabra : 99377
Mamberamo Raya > Rofaer (Rufaer) > Bareri : 99377
Mamberamo Raya > Mamberamo Tengah Timur > Towao (Tuwao) : 99376
Mamberamo Raya > Mamberamo Tengah Timur > Wakeyadi : 99376
Mamberamo Raya > Mamberamo Tengah > Saswa Kwesar (Sausaua Kwesar/Sasawakwesar) : 99376
Mamberamo Raya > Mamberamo Tengah > Towao : 99376
Mamberamo Raya > Mamberamo Tengah Timur > Obagoi (Obogoi) : 99376
Mamberamo Raya > Mamberamo Tengah > Namunaweja : 99376
Mamberamo Raya > Mamberamo Tengah Timur > Noyadi : 99376
Mamberamo Raya > Mamberamo Tengah > Metaweja : 99376
Mamberamo Raya > Mamberamo Tengah > Murumare (Muaramarei) : 99376
Mamberamo Raya > Mamberamo Tengah > Marina Valen (Marine Valen) : 99376
Mamberamo Raya > Mamberamo Tengah > Marina Valen (Marine Valen) : 99376
Mamberamo Raya > Mamberamo Tengah Timur > Kustra : 99376
Mamberamo Raya > Mamberamo Tengah > Kuastra : 99376
Mamberamo Raya > Mamberamo Tengah Timur > Ery (Eri) : 99376
Mamberamo Raya > Mamberamo Tengah > Kasonaweja : 99376
Mamberamo Raya > Mamberamo Tengah Timur > Biri : 99376
Mamberamo Raya > Mamberamo Tengah > Burmeso : 99376
Mamberamo Raya > Mamberamo Tengah > Danau Bira : 99376
Mamberamo Raya > Mamberamo Tengah > Babija : 99376
Mamberamo Raya > Mamberamo Hilir/Ilir > Yoke : 99375
Mamberamo Raya > Mamberamo Tengah > Anggreso : 99376
Mamberamo Raya > Mamberamo Hilir/Ilir > Trimuris : 99375
Mamberamo Raya > Mamberamo Hilir/Ilir > Warembori : 99375
Mamberamo Raya > Mamberamo Hilir/Ilir > Kapeso : 99375
Mamberamo Raya > Mamberamo Hilir/Ilir > Swaseso (Suaseno) : 99375
Mamberamo Raya > Mamberamo Hilir/Ilir > Baudi : 99375
Mamberamo Raya > Mamberamo Hilir/Ilir > Bagusa (Bagus) : 99375
Mamberamo Raya > Benuki > Teuw : 98262
Mamberamo Raya > Benuki > Watiaro : 98262
Mamberamo Raya > Benuki > Taya : 98262
Mamberamo Raya > Sawai > Tamakuri : 98262
Mamberamo Raya > Waropen Atas > Sipisi : 98262
Mamberamo Raya > Waropen Atas > Sorabi : 98262
Mamberamo Raya > Sawai > Sawai : 98262
Mamberamo Raya > Waropen Atas > Rawiwa : 98262
Mamberamo Raya > Sawai > Poiwai : 98262
Mamberamo Raya > Sawai > Rapamarei : 98262
Mamberamo Raya > Waropen Atas > Nandofoai (Nadofoai/Nadofuai) : 98262
Mamberamo Raya > Waropen Atas > Marikai : 98262
Mamberamo Raya > Benuki > Kerema : 98262
Mamberamo Raya > Benuki > Gesa Baru : 98262
Mamberamo Raya > Benuki > Kamai : 98262
Mamberamo Raya > Benuki > Dadat : 98262
Mamberamo Raya > Sawai > Bonoi : 98262
Mamberamo Raya > Waropen Atas > Barapasi (Baradasi) : 98262
Mamberamo Raya > Waropen Atas > Bariwaro : 98262
Mamberamo Raya > Waropen Atas > Bensor : 98262
Mamberamo Raya > Benuki > Baitanasa : 98262
Mamberamo Raya > Sawai > Anasi : 98262
Mamberamo Tengah > Kobakma > Wiyugobak : 99558
Mamberamo Tengah > Kobakma > Yagalim : 99558
Mamberamo Tengah > Kobakma > Seralema : 99558
Mamberamo Tengah > Megabilis (Megambilis) > Taria : 99558
Mamberamo Tengah > Kobakma > Moga : 99558
Mamberamo Tengah > Kobakma > Ninugagas (Ninunggas) : 99558
Mamberamo Tengah > Kobakma > Sembegulik (Samabegulik) : 99558
Mamberamo Tengah > Megabilis (Megambilis) > Megambilis (Megabilis) : 99558
Mamberamo Tengah > Kobakma > Luarima : 99558
Mamberamo Tengah > Kobakma > Keniwa : 99558
Mamberamo Tengah > Kobakma > Kobakma : 99558
Mamberamo Tengah > Megabilis (Megambilis) > Higisyam : 99558
Mamberamo Tengah > Megabilis (Megambilis) > Homasam : 99558
Mamberamo Tengah > Kobakma > Guawage : 99558
Mamberamo Tengah > Kobakma > Dokle : 99558
Mamberamo Tengah > Kobakma > Gimbis : 99558
Mamberamo Tengah > Kobakma > Baliblabuk (Baliklabur) : 99558
Mamberamo Tengah > Kobakma > Boroges : 99558
Mamberamo Tengah > Kobakma > Anduang : 99558
Mamberamo Tengah > Ilugwa > Wirima : 99557
Mamberamo Tengah > Ilugwa > Melenggama : 99557
Mamberamo Tengah > Ilugwa > Kalarin : 99557
Mamberamo Tengah > Ilugwa > Ilugwa : 99557
Mamberamo Tengah > Ilugwa > Ilusimo (Ilusilimo) : 99557
Mamberamo Tengah > Ilugwa > Danama : 99557
Mamberamo Tengah > Kelila > Yagabur : 99553
Mamberamo Tengah > Eragayam > Yabendili : 99553
Mamberamo Tengah > Kelila > Yalenggolo (Yelonggolo) : 99553
Mamberamo Tengah > Eragayam > Wurigelebur : 99553
Mamberamo Tengah > Eragayam > Winima : 99553
Mamberamo Tengah > Eragayam > Winam : 99553
Mamberamo Tengah > Kelila > Uganda : 99553
Mamberamo Tengah > Eragayam > Wanilok (Yelam) : 99553
Mamberamo Tengah > Kelila > Tongrik (Tenggrik/Togirik/Yinaga) : 99553
Mamberamo Tengah > Kelila > Timeria : 99553
Mamberamo Tengah > Kelila > Tari : 99553
Mamberamo Tengah > Kelila > Tikapura : 99553
Mamberamo Tengah > Kelila > Pelanme (Pelame) : 99553
Mamberamo Tengah > Eragayam > Pagale : 99553
Mamberamo Tengah > Kelila > Onggobalo (Gwipu) : 99553
Mamberamo Tengah > Eragayam > Mologi (Molagi) : 99553
Mamberamo Tengah > Eragayam > Mogonik : 99553
Mamberamo Tengah > Kelila > Mabuna (Mabuma) : 99553
Mamberamo Tengah > Eragayam > Kugap : 99553
Mamberamo Tengah > Kelila > Kumbu : 99553
Mamberamo Tengah > Kelila > Kindok (Lobi) : 99553
Mamberamo Tengah > Eragayam > Kino (Kinou) : 99553
Mamberamo Tengah > Kelila > Gelora : 99553
Mamberamo Tengah > Kelila > Kambo : 99553
Mamberamo Tengah > Kelila > Kelila : 99553
Mamberamo Tengah > Eragayam > Erageam (Eragaem) : 99553
Mamberamo Tengah > Eragayam > Egaima (Engaima) : 99553
Mamberamo Tengah > Eragayam > Enggama : 99553
Mamberamo Tengah > Kelila > Dibunggen : 99553
Mamberamo Tengah > Kelila > Dogobak : 99553
Mamberamo Tengah > Kelila > Binime : 99553
Mamberamo Tengah > Eragayam > Ayeki : 99553
Mamberamo Tengah > Eragayam > Arsbol : 99553
Mamberamo Tengah > Kelila > Apalo : 99553
Mappi > Haju > Wiyage : 99881
Mappi > Haju > Yagatsu : 99881
Mappi > Haju > Sogophe : 99881
Mappi > Haju > Warogom : 99881
Mappi > Haju > Pagai : 99881
Mappi > Haju > Semtaipim (Tsemtaipim) : 99881
Mappi > Haju > Mani : 99881
Mappi > Haju > Okor (Okoor) : 99881
Mappi > Haju > Katage : 99881
Mappi > Haju > Kerke : 99881
Mappi > Haju > Kaibusene : 99881
Mappi > Haju > Kasima : 99881
Mappi > Haju > Kaibu : 99881
Mappi > Haju > Atsipim : 99881
Mappi > Haju > Gairipim : 99881
Mappi > Haju > Amuro (Omuro) : 99881
Mappi > Haju > Arare : 99881
Mappi > Haju > Amenda : 99881
Mappi > Haju > Amagatsu : 99881
Mappi > Kaibar > Yemu : 99875
Mappi > Passue Bawah > Wonggi : 99875
Mappi > Citakmitak > Womin : 99875
Mappi > Passue Bawah > Veta : 99875
Mappi > Kaibar > Tiau : 99875
Mappi > Ti Zain > Tugumau : 99875
Mappi > Kaibar > Tayau : 99875
Mappi > Ti Zain > Tarwa : 99875
Mappi > Citakmitak > Tamanim : 99875
Mappi > Citakmitak > Samurukie : 99875
Mappi > Citakmitak > Senggo : 99875
Mappi > Ti Zain > Pier : 99875
Mappi > Ti Zain > Sagis : 99875
Mappi > Ti Zain > Mu : 99875
Mappi > Ti Zain > Kumaban : 99875
Mappi > Ti Zain > Merokima : 99875
Mappi > Citakmitak > Kumasma : 99875
Mappi > Passue Bawah > Keta : 99875
Mappi > Kaibar > Imembi : 99875
Mappi > Passue Bawah > Haku : 99875
Mappi > Passue Bawah > Honya : 99875
Mappi > Citakmitak > Epem : 99875
Mappi > Kaibar > Fomu : 99875
Mappi > Passue Bawah > Busiri : 99875
Mappi > Citakmitak > Bidneu (Bidnew) : 99875
Mappi > Citakmitak > Bifo : 99875
Mappi > Kaibar > Binerbis : 99875
Mappi > Ti Zain > Basman : 99875
Mappi > Kaibar > Amasu (Amazu) : 99875
Mappi > Citakmitak > Abau : 99875
Mappi > Assue > Yame : 99874
Mappi > Assue > Kopi : 99874
Mappi > Assue > Meda : 99874
Mappi > Assue > Sigare : 99874
Mappi > Assue > Khabu : 99874
Mappi > Assue > Kiki : 99874
Mappi > Assue > Jufo Kecil : 99874
Mappi > Assue > Kaitok : 99874
Mappi > Assue > Keru : 99874
Mappi > Assue > Homang : 99874
Mappi > Assue > Isage : 99874
Mappi > Assue > Jufo Besar : 99874
Mappi > Assue > Eci : 99874
Mappi > Assue > Girimio : 99874
Mappi > Assue > Haffo : 99874
Mappi > Assue > Asaren (Assaren) : 99874
Mappi > Assue > Chanani (Khanami) : 99874
Mappi > Nambioman Bapai (Mambioman) > Yatan : 99872
Mappi > Assue > Aboge : 99874
Mappi > Nambioman Bapai (Mambioman) > Waman : 99872
Mappi > Nambioman Bapai (Mambioman) > Waruwe : 99872
Mappi > Nambioman Bapai (Mambioman) > Waghien/Koba (Waghain Bawah) : 99872
Mappi > Nambioman Bapai (Mambioman) > Wagin : 99872
Mappi > Nambioman Bapai (Mambioman) > Tereyemu (Teriyemu) : 99872
Mappi > Minyamur > Taragai / Taragae : 99872
Mappi > Minyamur > Upin : 99872
Mappi > Minyamur > Sene : 99872
Mappi > Minyamur > Sumur Aman : 99872
Mappi > Minyamur > Pano : 99872
Mappi > Nambioman Bapai (Mambioman) > Monana : 99872
Mappi > Nambioman Bapai (Mambioman) > Mur : 99872
Mappi > Nambioman Bapai (Mambioman) > Linggua : 99872
Mappi > Minyamur > Komru : 99872
Mappi > Nambioman Bapai (Mambioman) > Magabag / Magabak : 99872
Mappi > Nambioman Bapai (Mambioman) > Kogoyaman : 99872
Mappi > Nambioman Bapai (Mambioman) > Khatan / Katan : 99872
Mappi > Minyamur > Kofar : 99872
Mappi > Minyamur > Kogir : 99872
Mappi > Minyamur > Kaumi : 99872
Mappi > Minyamur > Kayagae (Kayagai) : 99872
Mappi > Minyamur > Kabe : 99872
Mappi > Nambioman Bapai (Mambioman) > Ima : 99872
Mappi > Minyamur > Ati / Atti : 99872
Mappi > Nambioman Bapai (Mambioman) > Ghanu : 99872
Mappi > Nambioman Bapai (Mambioman) > Agham (Aghain) : 99872
Mappi > Obaa > Wanggate : 99871
Mappi > Obaa > Yangpop : 99871
Mappi > Obaa > Wairu (Mairu) : 99871
Mappi > Passue > Urufu : 99871
Mappi > Obaa > Tokom (Toghom) : 99871
Mappi > Passue > Tokhompatu / Tokompatu (Thokompatu) : 99871
Mappi > Obaa > Soba : 99871
Mappi > Passue > Sepoh : 99871
Mappi > Passue > Rimba Jaya (Gayu) : 99871
Mappi > Obaa > Rayam : 99871
Mappi > Obaa > Rep : 99871
Mappi > Passue > Passue/Taim : 99871
Mappi > Obaa > Piai : 99871
Mappi > Obaa > Obaa : 99871
Mappi > Obaa > Paedam : 99871
Mappi > Passue > Nohon : 99871
Mappi > Obaa > Muin : 99871
Mappi > Passue > Menya : 99871
Mappi > Obaa > Metim : 99871
Mappi > Obaa > Mappi Bawah / Yamui : 99871
Mappi > Obaa > Marbin : 99871
Mappi > Obaa > Masin : 99871
Mappi > Obaa > Madu : 99871
Mappi > Passue > Kotiak : 99871
Mappi > Obaa > Kogo : 99871
Mappi > Passue > Kotup (Xotup) : 99871
Mappi > Passue > Kaime : 99871
Mappi > Obaa > Kepi : 99871
Mappi > Obaa > Harome : 99871
Mappi > Obaa > Kadam (Ayim/Oyim) : 99871
Mappi > Obaa > Enem : 99871
Mappi > Obaa > Gauda : 99871
Mappi > Obaa > Dagimon : 99871
Mappi > Obaa > Emete : 99871
Mappi > Passue > Bagaram : 99871
Mappi > Passue > Baitate : 99871
Mappi > Passue > Afogoma : 99871
Mappi > Venaha > Yibin : 99853
Mappi > Edera > Yodom : 99853
Mappi > Yakomi > Yame : 99853
Mappi > Bamgi > Tagaimon Sino : 99853
Mappi > Bamgi > Yeloba : 99853
Mappi > Venaha > Sien : 99853
Mappi > Bamgi > Tagaimon Karome : 99853
Mappi > Venaha > Pies (Piyes) : 99853
Mappi > Venaha > Sahapikia (Sahapikya) : 99853
Mappi > Bamgi > Sibi : 99853
Mappi > Venaha > Ogorito : 99853
Mappi > Syahcame > Osso : 99853
Mappi > Syahcame > Oghoto : 99853
Mappi > Venaha > Memes : 99853
Mappi > Venaha > Mopio : 99853
Mappi > Bamgi > Konebi : 99853
Mappi > Edera > Mememu : 99853
Mappi > Syahcame > Kobeta : 99853
Mappi > Yakomi > Kokoya : 99853
Mappi > Syahcame > Homilikia (Homlikya) : 99853
Mappi > Edera > Isyaman : 99853
Mappi > Venaha > Harapan : 99853
Mappi > Edera > Geturki : 99853
Mappi > Edera > Gimikia (Gemikya) : 99853
Mappi > Venaha > Ebeske : 99853
Mappi > Venaha > Getiyo : 99853
Mappi > Yakomi > Borohaba : 99853
Mappi > Syahcame > Bosma : 99853
Mappi > Yakomi > Benggo : 99853
Mappi > Edera > Banamepe : 99853
Mappi > Edera > Bade : 99853
Mappi > Syahcame > Asset : 99853
Mappi > Yakomi > Amk : 99853
Merauke > Jagebob > Wenda Asri : 99656
Merauke > Sota > Yanggandur : 99656
Merauke > Animha > Wayau (Wayao/Wajau) : 99656
Merauke > Kurik > Telaga Sari : 99656
Merauke > Sota > Toray (Torray) : 99656
Merauke > Kurik > Sumber Mulia : 99656
Merauke > Kurik > Sumber Rejeki : 99656
Merauke > Malind > Suka Maju : 99656
Merauke > Sota > Sota : 99656
Merauke > Animha > Senegi : 99656
Merauke > Malind > Rawasari : 99656
Merauke > Kurik > Salor Indah : 99656
Merauke > Sota > Rawa Biru : 99656
Merauke > Jagebob > Poo : 99656
Merauke > Malind > Onggari : 99656
Merauke > Malind > Padang Raharja : 99656
Merauke > Jagebob > Nalkin : 99656
Merauke > Jagebob > Obathrow : 99656
Merauke > Jagebob > Melin Megikar : 99656
Merauke > Jagebob > Mimi Baru : 99656
Merauke > Jagebob > Makarti Jaya : 99656
Merauke > Kurik > Kurik : 99656
Merauke > Malind > Kumbe : 99656
Merauke > Animha > Koa : 99656
Merauke > Jagebob > Kamno Sari : 99656
Merauke > Jagebob > Kartini : 99656
Merauke > Kurik > Kaliki : 99656
Merauke > Malind > Kaiburse (Kaliburse) : 99656
Merauke > Animha > Kaisah : 99656
Merauke > Jagebob > Jemunaen Jaya (Jemunaim Jaya) : 99656
Merauke > Kurik > Jaya Makmur : 99656
Merauke > Kurik > Ivi Mahad : 99656
Merauke > Jagebob > Jagebob Raya : 99656
Merauke > Kurik > Harapan Makmur : 99656
Merauke > Sota > Erambu : 99656
Merauke > Jagebob > Gurinda Jaya : 99656
Merauke > Malind > Domande : 99656
Merauke > Animha > Baad : 99656
Merauke > Jagebob > Blandin Kakayo : 99656
Merauke > Jagebob > Angger Parmegi (Permegi) : 99656
Merauke > Tabonji > Yamuka : 99655
Merauke > Tabonji > Yeraha : 99655
Merauke > Ilyawab > Wogekel (Wogikel) : 99655
Merauke > Kimaam > Woner : 99655
Merauke > Waan > Wetau : 99655
Merauke > Tabonji > Wanggambi : 99655
Merauke > Ilyawab > Wanam : 99655
Merauke > Kimaam > Wanam Kem : 99655
Merauke > Waan > Waan (Wan) : 99655
Merauke > Kimaam > Turiram : 99655
Merauke > Waan > Tor : 99655
Merauke > Kimaam > Teri : 99655
Merauke > Tabonji > Tabonji : 99655
Merauke > Waan > Sibenda : 99655
Merauke > Tabonji > Suam : 99655
Merauke > Kimaam > Sabudom (Sabudon) : 99655
Merauke > Waan > Sabon : 99655
Merauke > Ilyawab > Padua : 99655
Merauke > Kimaam > Mambum (Mambai) : 99655
Merauke > Waan > Konorau : 99655
Merauke > Kimaam > Kumbis : 99655
Merauke > Tabonji > Konjombando : 99655
Merauke > Kimaam > Komolom : 99655
Merauke > Waan > Kladar : 99655
Merauke > Kimaam > Kiworo : 99655
Merauke > Waan > Kawe : 99655
Merauke > Kimaam > Kalilam : 99655
Merauke > Kimaam > Kaimaan (Kimaam) : 99655
Merauke > Tabonji > Iromoro : 99655
Merauke > Kimaam > Deka : 99655
Merauke > Ilyawab > Bibikem : 99655
Merauke > Kimaam > Banli : 99655
Merauke > Tabonji > Bamol Satu (I) : 99655
Merauke > Tubang > Yowit (Yowied) : 99654
Merauke > Tabonji > Bamol Dua (II) : 99655
Merauke > Tubang > Woboyo : 99654
Merauke > Ngguti (Nggunti) > Yawimu : 99654
Merauke > Okaba > Wambi : 99654
Merauke > Tubang > Wamal : 99654
Merauke > Tubang > Welbuti : 99654
Merauke > Ngguti (Nggunti) > Taga Epe : 99654
Merauke > Okaba > Sanggase : 99654
Merauke > Ngguti (Nggunti) > Po Epe : 99654
Merauke > Ngguti (Nggunti) > Salamepe (Salam-Epe) : 99654
Merauke > Okaba > Okaba : 99654
Merauke > Ngguti (Nggunti) > Nakias : 99654
Merauke > Kaptel > Kanis Kobat : 99654
Merauke > Kaptel > Kaptel : 99654
Merauke > Kaptel > Kwemzied (Kwemzid) : 99654
Merauke > Okaba > Makaling : 99654
Merauke > Kaptel > Ihalik : 99654
Merauke > Okaba > Iwol : 99654
Merauke > Okaba > Dufmira (Dufmiraf) : 99654
Merauke > Tubang > Dokib : 99654
Merauke > Tubang > Dodalim : 99654
Merauke > Okaba > Alaku : 99654
Merauke > Okaba > Alatep (Alatepi) : 99654
Merauke > Eligobel > Tof-Tof (Taftof) : 99652
Merauke > Muting > Wan (Waan) : 99652
Merauke > Eligobel > Tanas (Tanaas) : 99652
Merauke > Ulilin > Selil : 99652
Merauke > Muting > Sigabel Jaya : 99652
Merauke > Eligobel > Sipias : 99652
Merauke > Muting > Seed Agung (Sedayu Agung Prasasti) : 99652
Merauke > Muting > Selauw : 99652
Merauke > Ulilin > Nggayu : 99652
Merauke > Ulilin > Rawahayu : 99652
Merauke > Muting > Pachas : 99652
Merauke > Muting > Muting : 99652
Merauke > Muting > Manway Bob (Man Wai Bob) : 99652
Merauke > Eligobel > Metaat Makmur (Mantaat Makmur) : 99652
Merauke > Ulilin > Mandekman : 99652
Merauke > Eligobel > Kweel : 99652
Merauke > Ulilin > Kumaaf : 99652
Merauke > Ulilin > Kireli : 99652
Merauke > Muting > Kolam : 99652
Merauke > Ulilin > Kandrakai : 99652
Merauke > Ulilin > Kandrakai : 99652
Merauke > Eligobel > Geriser (Gerisar) : 99652
Merauke > Ulilin > Kafyamke : 99652
Merauke > Muting > Enggol Jaya (Elanggol Jaya) : 99652
Merauke > Eligobel > Enggal Jaya : 99652
Merauke > Muting > Efkab Makmur (Metaat Makmur) : 99652
Merauke > Eligobel > Bupul : 99652
Merauke > Eligobel > Bupul Indah : 99652
Merauke > Eligobel > Bunggay : 99652
Merauke > Eligobel > Bouwer : 99652
Merauke > Eligobel > Bumun : 99652
Merauke > Muting > Boha : 99652
Merauke > Ulilin > Baidub : 99652
Merauke > Ulilin > Belbeland : 99652
Merauke > Muting > Andaito : 99652
Merauke > Tanah Miring > Yabamaru : 99651
Merauke > Tanah Miring > Yasa Mulya (Joso Mulia) : 99651
Merauke > Tanah Miring > Waninggap Say : 99651
Merauke > Semangga > Waninggap Nanggo : 99651
Merauke > Tanah Miring > Waninggap Miraf : 99651
Merauke > Semangga > Urumb : 99651
Merauke > Semangga > Waninggap Kay/Kai : 99651
Merauke > Tanah Miring > Soa : 99651
Merauke > Tanah Miring > Sumber Harapan : 99651
Merauke > Tanah Miring > Tambat : 99651
Merauke > Semangga > Semangga Jaya (Semanggi Jaya) : 99651
Merauke > Semangga > Sidomulyo : 99651
Merauke > Tanah Miring > Nggutibob (Ngunti Bob) : 99651
Merauke > Tanah Miring > Sarmayam Indah (Sermayam) : 99651
Merauke > Semangga > Matara : 99651
Merauke > Semangga > Muramsari : 99651
Merauke > Semangga > Kuprik : 99651
Merauke > Semangga > Marga Mulya : 99651
Merauke > Semangga > Kuper : 99651
Merauke > Tanah Miring > Hidup Baru : 99651
Merauke > Tanah Miring > Isanombias : 99651
Merauke > Tanah Miring > Amunkai (Amun Kay) : 99651
Merauke > Tanah Miring > Bersehati : 99651
Merauke > Naukenjerai > Tomerau : 99616
Merauke > Naukenjerai > Tomer : 99616
Merauke > Naukenjerai > Tomer : 99616
Merauke > Merauke > Nasem : 99616
Merauke > Naukenjerai > Onggaya : 99616
Merauke > Merauke > Mandala : 99616
Merauke > Naukenjerai > Kuler (Tunas Baru) : 99616
Merauke > Naukenjerai > Kondo : 99616
Merauke > Merauke > Bambu Pemali : 99616
Merauke > Merauke > Samkai (Karang Samkai) : 99615
Merauke > Merauke > Maro : 99613
Merauke > Merauke > Karang Indah : 99614
Merauke > Merauke > Kelapa Lima : 99612
Merauke > Merauke > Rimba Jaya : 99611
Merauke > Merauke > Wasur : 99611
Mimika > Mimika Barat Jauh > Umar : 99974
Mimika > Mimika Barat Jauh > Yapakopa : 99974
Mimika > Mimika Barat Jauh > Potowayburu (Potowaiburu) : 99974
Mimika > Mimika Barat Jauh > Tapormai : 99974
Mimika > Mimika Barat Jauh > Aiduna (Aindua) : 99974
Mimika > Mimika Barat (Mibar) > Yaraya : 99973
Mimika > Mimika Barat Tengah > Wakia : 99973
Mimika > Mimika Barat Tengah > Wumuka : 99973
Mimika > Mimika Barat Tengah > Uta : 99973
Mimika > Mimika Barat Tengah > Pronggo : 99973
Mimika > Mimika Barat (Mibar) > Paripi : 99973
Mimika > Mimika Barat (Mibar) > Mimika : 99973
Mimika > Mimika Barat (Mibar) > Migiwia : 99973
Mimika > Mimika Barat Tengah > Mapuruku (Mapuruka/Mupuruka) : 99973
Mimika > Mimika Barat Tengah > Mapar : 99973
Mimika > Mimika Barat (Mibar) > Manaware (Manuare) : 99973
Mimika > Mimika Barat (Mibar) > Kokonao : 99973
Mimika > Mimika Barat (Mibar) > Kiyura : 99973
Mimika > Mimika Barat (Mibar) > Kawar (Kauar) : 99973
Mimika > Mimika Barat Tengah > Kipia : 99973
Mimika > Mimika Barat Tengah > Kapiraya : 99973
Mimika > Mimika Barat (Mibar) > Apiri (Ipiri) : 99973
Mimika > Mimika Barat (Mibar) > Amar : 99973
Mimika > Mimika Barat Tengah > Akar : 99973
Mimika > Mimika Timur Tengah > Tiwaka : 99972
Mimika > Mimika Timur Tengah > Keakwa : 99972
Mimika > Mimika Timur Tengah > Kamora : 99972
Mimika > Mimika Timur Tengah > Atuka : 99972
Mimika > Mimika Timur Tengah > Aikawapuka : 99972
Mimika > Mimika Timur Jauh > Ohotya : 99971
Mimika > Mimika Timur Jauh > Omawita : 99971
Mimika > Mimika Timur Jauh > Fanamo : 99971
Mimika > Mimika Timur Jauh > Ayuka : 99971
Mimika > Mimika Timur Jauh > Amamapare : 99971
Mimika > Kuala Kencana > Utikini Baru : 99968
Mimika > Kuala Kencana > Naena Muktipura : 99968
Mimika > Kuala Kencana > Kuala Kencana : 99968
Mimika > Kuala Kencana > Mulia Kencana : 99968
Mimika > Kuala Kencana > Karang Senang : 99968
Mimika > Kuala Kencana > Iwaka : 99968
Mimika > Kuala Kencana > Bhintuka : 99968
Mimika > Tembagapura > Waa : 99967
Mimika > Tembagapura > Tembagapura : 99967
Mimika > Tembagapura > Singa (T&#8217 :
Mimika > Tembagapura > Puti : 99967
Mimika > Tembagapura > Opitawak : 99967
Mimika > Tembagapura > Jinoni (Jinonin) : 99967
Mimika > Tembagapura > Jagamin : 99967
Mimika > Tembagapura > Hoya : 99967
Mimika > Tembagapura > Ilaga : 99967
Mimika > Tembagapura > Banigogom : 99967
Mimika > Tembagapura > Doliningokngin : 99967
Mimika > Tembagapura > Arwandop (Arwanop) : 99967
Mimika > Jila > Jila : 99966
Mimika > Jila > Noemun : 99966
Mimika > Jila > Enggin : 99966
Mimika > Jila > Geselama : 99966
Mimika > Jita > Wenin : 99965
Mimika > Jila > Diloa : 99966
Mimika > Jita > Wapu : 99965
Mimika > Jita > Sempan Timur : 99965
Mimika > Jita > Sumapro : 99965
Mimika > Jita > Noema (Nerva) : 99965
Mimika > Agimuga > Fakafuku : 99964
Mimika > Agimuga > Kiliarma : 99964
Mimika > Agimuga > Amungun : 99964
Mimika > Agimuga > Aramsolki : 99964
Mimika > Mimika Timur > Wania : 99963
Mimika > Mimika Timur > Pigapu : 99963
Mimika > Mimika Timur > Pomako (Paumako) : 99963
Mimika > Mimika Timur > Tipuka : 99963
Mimika > Mimika Timur > Kaugapu : 99963
Mimika > Mimika Timur > Mwapi : 99963
Mimika > Mimika Timur > Hiripau : 99963
Mimika > Mimika Timur > Kadun Jaya : 99963
Mimika > Mimika Baru > Wangirja : 99910
Mimika > Mimika Baru > Wonosari Jaya : 99910
Mimika > Mimika Baru > Timika Jaya : 99910
Mimika > Mimika Baru > Nayaro : 99910
Mimika > Mimika Baru > Nawaripi : 99910
Mimika > Mimika Baru > Kwamki : 99910
Mimika > Mimika Baru > Limau Asri : 99910
Mimika > Mimika Baru > Kamoro Jaya : 99910
Mimika > Mimika Baru > Koperapoka : 99910
Mimika > Mimika Baru > Harapan : 99910
Mimika > Mimika Baru > Inaoga (Inauga) : 99910
Nabire > Wapoga > Totoberi : 98861
Nabire > Napan > Weinami : 98861
Nabire > Wapoga > Samanui : 98861
Nabire > Wapoga > Taumi : 98861
Nabire > Makimi > Nifasi : 98861
Nabire > Napan > Napan : 98861
Nabire > Napan > Masipawa : 98861
Nabire > Moora > Moor : 98861
Nabire > Makimi > Manunggal Jaya : 98861
Nabire > Makimi > Maidei : 98861
Nabire > Makimi > Makimi : 98861
Nabire > Moora > Mambor : 98861
Nabire > Makimi > Legari Jaya : 98861
Nabire > Wapoga > Keuw : 98861
Nabire > Wapoga > Kamarisanoi : 98861
Nabire > Moora > Kama : 98861
Nabire > Moora > Hariti : 98861
Nabire > Makimi > Biha : 98861
Nabire > Moora > Arui : 98861
Nabire > Yaro (Yaro Kabisay) > Yaro Makmur : 98856
Nabire > Yaro (Yaro Kabisay) > Wiraska : 98856
Nabire > Nabire Barat > Waroki : 98856
Nabire > Yaro (Yaro Kabisay) > Wanggar Sari : 98856
Nabire > Yaro (Yaro Kabisay) > Wanggar Pantai : 98856
Nabire > Wanggar > Wanggar Makmur : 98856
Nabire > Wanggar > Karadiri : 98856
Nabire > Nabire Barat > Wadio : 98856
Nabire > Nabire Barat > Kalisemen : 98856
Nabire > Yaro (Yaro Kabisay) > Jaya Mukti : 98856
Nabire > Nabire Barat > Gerbang Sadu : 98856
Nabire > Nabire Barat > Bumi Raya : 98856
Nabire > Wanggar > Bumi Mulya (Bumimulia) : 98856
Nabire > Siriwo > Ugida : 98854
Nabire > Siriwo > Tibai : 98854
Nabire > Siriwo > Siriwo (Unipo) : 98854
Nabire > Siriwo > Mabua / Mabou : 98854
Nabire > Siriwo > Epomani : 98854
Nabire > Siriwo > Aibore : 98854
Nabire > Uwapa > Urumusu : 98853
Nabire > Menou > Yageugi : 98853
Nabire > Dipa > Tagauto (Tadautu) : 98853
Nabire > Uwapa > Topo : 98853
Nabire > Uwapa > Topo Jaya : 98853
Nabire > Yaro (Yaro Kabisay) > Ororodo : 98853
Nabire > Yaro (Yaro Kabisay) > Parauto : 98853
Nabire > Uwapa > Margajaya : 98853
Nabire > Menou > Ogiyai (Ogiay/Waisai) : 98853
Nabire > Menou > Kunupi / Obaipoto : 98853
Nabire > Menou > Lokodimi / Bokomidi : 98853
Nabire > Dipa > Jainoa : 98853
Nabire > Dipa > Jigikebo : 98853
Nabire > Dipa > Epouwa (Epowa) : 98853
Nabire > Uwapa > Gamei Jaya : 98853
Nabire > Dipa > Dikia (Dikiya) : 98853
Nabire > Yaro (Yaro Kabisay) > Bomopai : 98853
Nabire > Uwapa > Argomulyo : 98853
Nabire > Teluk Umar > Yeretuar : 98852
Nabire > Yaur > Yaur : 98852
Nabire > Yaur > Sima : 98852
Nabire > Yaur > Wami (Wamijaya) : 98852
Nabire > Teluk Umar > Goni : 98852
Nabire > Teluk Umar > Napan Yaur : 98852
Nabire > Yaur > Akudiomi (Akuidiomi) : 98852
Nabire > Teluk Umar > Bawei : 98852
Nabire > Nabire > Siriwini : 98818
Nabire > Teluk Kimi > Waharia : 98818
Nabire > Nabire > Sanoba (Sanoba Pantai) : 98818
Nabire > Teluk Kimi > Samabusa : 98818
Nabire > Teluk Kimi > Kimi : 98818
Nabire > Teluk Kimi > Lani : 98818
Nabire > Nabire > Kalibobo : 98818
Nabire > Teluk Kimi > Air Mandidi : 98818
Nabire > Nabire > Nabarua : 98817
Nabire > Nabire > Karang Mulia : 98815
Nabire > Nabire > Oyehe : 98816
Nabire > Nabire > Girimulyo : 98814
Nabire > Nabire > Karang Tumaritis : 98812
Nabire > Nabire > Bumi Wonorejo : 98813
Nabire > Nabire > Kali Susu : 98811
Nabire > Nabire > Morgo : 98811
Nabire > Nabire > Kali Harapan : 98811
Nduga > Yal > Yimogi : 99571
Nduga > Mam > Yibi : 99571
Nduga > Mam > Yebandui : 99571
Nduga > Yal > Yal : 99571
Nduga > Yal > Yaba : 99571
Nduga > Mam > Wolmbam : 99571
Nduga > Mam > Wanduama : 99571
Nduga > Yal > Undo : 99571
Nduga > Yal > Suelama : 99571
Nduga > Yal > Sitdobo : 99571
Nduga > Yal > Samba : 99571
Nduga > Mam > Putdumu : 99571
Nduga > Mam > Pukle : 99571
Nduga > Mam > Paruarem : 99571
Nduga > Yal > Palpam : 99571
Nduga > Yal > Muruldumu : 99571
Nduga > Yal > Mugiarem : 99571
Nduga > Mam > Mam : 99571
Nduga > Mam > Laruid : 99571
Nduga > Yal > Lambule : 99571
Nduga > Mam > Lakda : 99571
Nduga > Mam > Kibo : 99571
Nduga > Mam > Kibiaren : 99571
Nduga > Yal > Gularem : 99571
Nduga > Yal > Girimnak : 99571
Nduga > Yal > Gimi : 99571
Nduga > Yal > Diringgama : 99571
Nduga > Yal > Dengpa : 99571
Nduga > Mam > Dendamba : 99571
Nduga > Mam > Darakma : 99571
Nduga > Yal > Dangenpem : 99571
Nduga > Yal > Biledumu : 99571
Nduga > Yal > Betbere : 99571
Nduga > Kenyam > Yunat : 99565
Nduga > Kenyam > Yike : 99565
Nduga > Embetpen > Yenai : 99565
Nduga > Moba > Yeretma : 99565
Nduga > Mbua Tengah > Yepma : 99565
Nduga > Kora > Wilimi : 99565
Nduga > Wusi > Wusi : 99565
Nduga > Embetpen > Wendama : 99565
Nduga > Gearek > Weneworarosa : 99565
Nduga > Kora > Wenam : 99565
Nduga > Mbua Tengah > Urugi : 99565
Nduga > Kenyam > Ulunmu : 99565
Nduga > Gearek > Tribit (Tribid) : 99565
Nduga > Gearek > Tribit (Tribid) : 99565
Nduga > Mbua Tengah > Tombisik : 99565
Nduga > Mbua Tengah > Sokore : 99565
Nduga > Mbua Tengah > Tobonggom : 99565
Nduga > Kenyam > Sralala : 99565
Nduga > Pija > Sitgama : 99565
Nduga > Wosak > Sitpogol : 99565
Nduga > Mbua Tengah > Simie : 99565
Nduga > Krepkuri > Sagapusatu : 99565
Nduga > Pija > Siat : 99565
Nduga > Mbua Tengah > Pirim-Pirim : 99565
Nduga > Mbua Tengah > Rapa : 99565
Nduga > Wosak > Pilini : 99565
Nduga > Moba > Pijama : 99565
Nduga > Wusi > Pijemae : 99565
Nduga > Pasir Putih > Pasir Putih : 99565
Nduga > Pija > Pija : 99565
Nduga > Mbua Tengah > Paris : 99565
Nduga > Pija > Nganai : 99565
Nduga > Kora > Nanggoal : 99565
Nduga > Wosak > Ndugwa (Ndukwa) : 99565
Nduga > Pija > Murupbaye : 99565
Nduga > Krepkuri > Mumugu : 99565
Nduga > Moba > Moba : 99565
Nduga > Moba > Moba Dua : 99565
Nduga > Pasir Putih > Mandala : 99565
Nduga > Moba > Langpang : 99565
Nduga > Krepkuri > Krepkuri : 99565
Nduga > Moba > Kwegono : 99565
Nduga > Gearek > Kibid : 99565
Nduga > Kora > Kora : 99565
Nduga > Kenyam > Kemali : 99565
Nduga > Kenyam > Kenyam : 99565
Nduga > Moba > Gunea (Gunia) : 99565
Nduga > Wusi > Ginigit : 99565
Nduga > Wusi > Gimigip : 99565
Nduga > Krepkuri > Ginid : 99565
Nduga > Gearek > Gebem : 99565
Nduga > Gearek > Gilingga : 99565
Nduga > Gearek > Gearek : 99565
Nduga > Kenyam > Dim : 99565
Nduga > Gearek > Gearek : 99565
Nduga > Kenyam > Delpel : 99565
Nduga > Embetpen > Digilimu : 99565
Nduga > Kora > Brutnai : 99565
Nduga > Gearek > Bomegi : 99565
Nduga > Kenyam > Bombam : 99565
Nduga > Embetpen > Bisikimu : 99565
Nduga > Wosak > Biala : 99565
Nduga > Pasir Putih > Benggem : 99565
Nduga > Wosak > Bambisik : 99565
Nduga > Krepkuri > Banggabeak : 99565
Nduga > Moba > Anggulpa : 99565
Nduga > Krepkuri > Alguru : 99565
Nduga > Kilmid > Yutpul : 99564
Nduga > Mebarok > Yuguru : 99564
Nduga > Mapenduma > Yoe : 99564
Nduga > Mugi > Yelsengge : 99564
Nduga > Yigi > Yigi : 99564
Nduga > Yenggelo > Yenggelo : 99564
Nduga > Yigi > Yebadolma : 99564
Nduga > Wutpaga > Wutpaga : 99564
Nduga > Mugi > Wundui : 99564
Nduga > Wutpaga > Wuone : 99564
Nduga > Inikgal > Wumaga : 99564
Nduga > Yenggelo > Wuarem : 99564
Nduga > Nenggeagin > Wulagumi : 99564
Nduga > Mugi > Womsit : 99564
Nduga > Yigi > Wiritlak : 99564
Nduga > Kegayem > Wipdumu : 99564
Nduga > Wutpaga > Wangun : 99564
Nduga > Nenggeagin > Wenggenambut : 99564
Nduga > Nirkuri > Uenoma : 99564
Nduga > Inikgal > Urugom : 99564
Nduga > Mugi > Unue : 99564
Nduga > Wutpaga > Tinigele : 99564
Nduga > Mbulmu Yalma > Uburu : 99564
Nduga > Mebarok > Talpam : 99564
Nduga > Geselma (Geselema) > Talem : 99564
Nduga > Paro > Tawelma : 99564
Nduga > Yigi > Sumbo : 99564
Nduga > Yigi > Suwenem : 99564
Nduga > Yigi > Sirit : 99564
Nduga > Iniye > Simiye : 99564
Nduga > Dal > Silankuru : 99564
Nduga > Dal > Silan : 99564
Nduga > Mebarok > Siginimarem : 99564
Nduga > Nirkuri > Sigmie : 99564
Nduga > Mebarok > Setmit : 99564
Nduga > Kegayem > Sigimbut : 99564
Nduga > Mugi > Sarit : 99564
Nduga > Kegayem > Sanwaruk : 99564
Nduga > Mugi > Sambua : 99564
Nduga > Mebarok > Sabiem : 99564
Nduga > Kilmid > Puruwa : 99564
Nduga > Kegayem > Peya-Peya : 99564
Nduga > Mebarok > Pereki : 99564
Nduga > Koroptak > Pesat : 99564
Nduga > Paro > Paro : 99564
Nduga > Nirkuri > Pasebem : 99564
Nduga > Mugi > Paru : 99564
Nduga > Mbua (Mbuga) > Otalama : 99564
Nduga > Mapenduma > Palsam : 99564
Nduga > Mbua (Mbuga) > Opmu : 99564
Nduga > Kegayem > Osama : 99564
Nduga > Nirkuri > Oldobo : 99564
Nduga > Mapenduma > Nowomlusu : 99564
Nduga > Mebarok > Olunmu : 99564
Nduga > Yenggelo > Nolo : 99564
Nduga > Alama > Nolit : 99564
Nduga > Nirkuri > Nirigimbirik : 99564
Nduga > Nirkuri > Nirkuri : 99564
Nduga > Nenggeagin > Neggea : 99564
Nduga > Nenggeagin > Nenggeagin : 99564
Nduga > Mebarok > Ngenamba : 99564
Nduga > Kegayem > Narugu : 99564
Nduga > Mebarok > Narugum : 99564
Nduga > Wutpaga > Muli : 99564
Nduga > Mugi > Mirikil : 99564
Nduga > Mugi > Mugi : 99564
Nduga > Koroptak > Miniem : 99564
Nduga > Mugi > Miri : 99564
Nduga > Mbua (Mbuga) > Mbua (Mbuwa) : 99564
Nduga > Mebarok > Meborok : 99564
Nduga > Yenggelo > Maima : 99564
Nduga > Mugi > Manet : 99564
Nduga > Mapenduma > Mapenduma : 99564
Nduga > Mapenduma > Lunggadumu : 99564
Nduga > Yigi > Lumbukdumu : 99564
Nduga > Wutpaga > Luaren : 99564
Nduga > Paro > Loaraba : 99564
Nduga > Paro > Lombrik : 99564
Nduga > Nirkuri > Likubuk : 99564
Nduga > Mapenduma > Litkui : 99564
Nduga > Kegayem > Kusit : 99564
Nduga > Mbulmu Yalma > Labrik : 99564
Nduga > Mebarok > Lemurak : 99564
Nduga > Nirkuri > Kurigi : 99564
Nduga > Kegayem > Kumbuklema : 99564
Nduga > Kegayem > Kumbun : 99564
Nduga > Alama > Kulesa : 99564
Nduga > Geselma (Geselema) > Kosolpem : 99564
Nduga > Koroptak > Kroptak (Koroptak) : 99564
Nduga > Koroptak > Komoroam : 99564
Nduga > Nenggeagin > Kombama : 99564
Nduga > Iniye > Kosobak : 99564
Nduga > Mbulmu Yalma > Kolma : 99564
Nduga > Mbua (Mbuga) > Kogomaru : 99564
Nduga > Nirkuri > Kokujondumu : 99564
Nduga > Mbulmu Yalma > Klabypma (Kiabypma) : 99564
Nduga > Kilmid > Kilmid : 99564
Nduga > Mbulmu Yalma > Kibisim : 99564
Nduga > Inikgal > Kigam : 99564
Nduga > Mugi > Kemamburu : 99564
Nduga > Mugi > Keret Anggoma : 99564
Nduga > Iniye > Kibendumu : 99564
Nduga > Mapenduma > Kelapa Dua : 99564
Nduga > Yigi > Karunggame : 99564
Nduga > Kegayem > Kagayem : 99564
Nduga > Mbulmu Yalma > Kabolilangen : 99564
Nduga > Mbulmu Yalma > Kabolilangen : 99564
Nduga > Iniye > Iniye : 99564
Nduga > Kegayem > Ininkwaning : 99564
Nduga > Mugi > Isiklak : 99564
Nduga > Dal > Gurumbe : 99564
Nduga > Inikgal > Gulama : 99564
Nduga > Dal > Grinbun : 99564
Nduga > Koroptak > Go : 99564
Nduga > Koroptak > Golparek : 99564
Nduga > Mugi > Gisarok : 99564
Nduga > Alama > Gin : 99564
Nduga > Kegayem > Gilpid : 99564
Nduga > Geselma (Geselema) > Geselma (Geselema) : 99564
Nduga > Kilmid > Gemam : 99564
Nduga > Mebarok > Eregenmanggal : 99564
Nduga > Mapenduma > Endumu : 99564
Nduga > Iniye > Embuklem : 99564
Nduga > Yigi > Ekilapok (Ekilapo) : 99564
Nduga > Mapenduma > Dumdum : 99564
Nduga > Mapenduma > Duma : 99564
Nduga > Mugi > Dondoklema : 99564
Nduga > Mugi > Dobopem : 99564
Nduga > Yigi > Disendobo : 99564
Nduga > Mbua (Mbuga) > Digilimu : 99564
Nduga > Yigi > Delsa : 99564
Nduga > Mugi > Delit : 99564
Nduga > Dal > Dal : 99564
Nduga > Mbulmu Yalma > Brambel : 99564
Nduga > Inikgal > Dakbri : 99564
Nduga > Yigi > Borot : 99564
Nduga > Inikgal > Biripem : 99564
Nduga > Mebarok > Bone : 99564
Nduga > Nirkuri > Binime : 99564
Nduga > Kegayem > Bambi : 99564
Nduga > Iniye > Baklema : 99564
Nduga > Mbua (Mbuga) > Arugia : 99564
Nduga > Inikgal > Area : 99564
Nduga > Mebarok > Aptam : 99564
Nduga > Paro > Animarem : 99564
Nduga > Alama > Alama : 99564
Nduga > Inikgal > Abualak : 99564
Paniai > Bibida > Ugidimi (Ugimiba) : 98782
Paniai > Dumadama > Duma : 98782
Paniai > Dumadama > Dogomo (Dogoma) : 98782
Paniai > Bibida > Bibida : 98782
Paniai > Bogobaida > Youtadi : 98769
Paniai > Bogobaida > Uwagi : 98769
Paniai > Bogobaida > Nawipauwo : 98769
Paniai > Bogobaida > Nomouwodide : 98769
Paniai > Bogobaida > Ipouwa : 98769
Paniai > Bogobaida > Bogobaida : 98769
Paniai > Aradide > Yabomaida : 98766
Paniai > Aradide > Toyaimoti : 98766
Paniai > Aradide > Tuguwai : 98766
Paniai > Aradide > Makidini : 98766
Paniai > Ekadide > Obaipugaida : 98766
Paniai > Ekadide > Pasir Putih : 98766
Paniai > Aradide > Deta : 98766
Paniai > Ekadide > Eyagitaida : 98766
Paniai > Ekadide > Geida : 98766
Paniai > Aradide > Dauwagu : 98766
Paniai > Aradide > Akoubaida : 98766
Paniai > Aradide > Baguwo : 98766
Paniai > Aradide > Agapo : 98766
Paniai > Ekadide > Agapo : 98766
Paniai > Aradide > Abatadi : 98766
Paniai > Paniai Barat > Totiyo : 98763
Paniai > Paniai Barat > Ukauwo : 98763
Paniai > Paniai Barat > Waipa : 98763
Paniai > Siriwo > Tadia (Kepi/Todia/Tadia Ayaikebo) : 98763
Paniai > Paniai Barat > Tipakotu : 98763
Paniai > Siriwo > Siriwo (Dadou) : 98763
Paniai > Paniai Barat > Okaitadi : 98763
Paniai > Paniai Barat > Muyetadi : 98763
Paniai > Paniai Barat > Obano : 98763
Paniai > Paniai Barat > Kegouda : 98763
Paniai > Paniai Barat > Kito : 98763
Paniai > Paniai Barat > Mogoya : 98763
Paniai > Paniai Barat > Geiketago : 98763
Paniai > Siriwo > Bua (Kotu/Ikotu) : 98763
Paniai > Paniai Barat > Epabutu : 98763
Paniai > Paniai Barat > Beko : 98763
Paniai > Yatamo > Wotai : 98726
Paniai > Yatamo > Keniapa (Udaigida) : 98726
Paniai > Yatamo > Epouto : 98725
Paniai > Paniai Timur > Mugimeketago : 98724
Paniai > Kebo > Panibagata : 98722
Paniai > Kebo > Pugaida (Daupaida) : 98723
Paniai > Paniai Timur > Obayaweta : 98722
Paniai > Kebo > Ipawa (Ipuwa) : 98721
Paniai > Kebo > Munayepa (Mujaiyepa) : 98721
Paniai > Kebo > Togowa : 98719
Paniai > Paniai Timur > Enarotali : 98719
Paniai > Kebo > Kebo I : 98718
Paniai > Kebo > Kebo II : 98718
Paniai > Kebo > Ibumaida (Ibomomaida) : 98717
Paniai > Kebo > Kagupago (Kagupagu) : 98718
Paniai > Paniai Timur > Oyaigo : 98716
Paniai > Paniai Timur > Dei : 98716
Paniai > Yatamo > Uwebutu (Unebutu) : 98715
Paniai > Kebo > Oyaigo (Ayaigo/Kagupaida) : 98715
Paniai > Paniai Timur > Uwamani : 98715
Paniai > Kebo > Awebutu : 98715
Paniai > Paniai Timur > Tuamakida : 98713
Paniai > Paniai Timur > Madi : 98714
Paniai > Paniai Timur > Awabutu : 98713
Paniai > Paniai Timur > Timida : 98713
Paniai > Paniai Timur > Wage : 98711
Paniai > Paniai Timur > Waidede : 98711
Paniai > Paniai Timur > Kopo : 98712
Paniai > Paniai Timur > Toko : 98711
Paniai > Paniai Timur > Uwibutu : 98711
Paniai > Paniai Timur > Pugo : 98711
Paniai > Paniai Timur > Kogekotu : 98711
Paniai > Paniai Timur > Kopaidagi : 98711
Paniai > Paniai Timur > Papato : 98711
Paniai > Paniai Timur > Kagupago : 98711
Paniai > Paniai Timur > Ipakiye : 98711
Paniai > Paniai Timur > Geibu : 98711
Paniai > Paniai Timur > Geko : 98711
Paniai > Paniai Timur > Aikai : 98711
Paniai > Paniai Timur > Badawo : 98711
Paniai > Paniai Timur > Dagouto : 98711
Pegunungan Bintang > Pamek > Yabosorom : 99577
Pegunungan Bintang > Pamek > Yokul : 99577
Pegunungan Bintang > Eipumek > Wakidam : 99577
Pegunungan Bintang > Bime > Teli : 99577
Pegunungan Bintang > Bime > Turwe : 99577
Pegunungan Bintang > Eipumek > Tanime : 99577
Pegunungan Bintang > Eipumek > Talemu : 99577
Pegunungan Bintang > Eipumek > Supleyu : 99577
Pegunungan Bintang > Eipumek > Serabum : 99577
Pegunungan Bintang > Borme > Sikibur : 99577
Pegunungan Bintang > Pamek > Pinggon : 99577
Pegunungan Bintang > Borme > Seban : 99577
Pegunungan Bintang > Pamek > Pamek : 99577
Pegunungan Bintang > Borme > Onya : 99577
Pegunungan Bintang > Bime > Perem : 99577
Pegunungan Bintang > Eipumek > Mungkona : 99577
Pegunungan Bintang > Borme > Omban : 99577
Pegunungan Bintang > Pamek > Mandalak : 99577
Pegunungan Bintang > Pamek > Marikla : 99577
Pegunungan Bintang > Pamek > Lumdakna : 99577
Pegunungan Bintang > Eipumek > Londinin : 99577
Pegunungan Bintang > Eipumek > Malingdam : 99577
Pegunungan Bintang > Bime > Lim Lim : 99577
Pegunungan Bintang > Bime > Limiri : 99577
Pegunungan Bintang > Eipumek > Lalakon : 99577
Pegunungan Bintang > Borme > Laydamban : 99577
Pegunungan Bintang > Eipumek > Kweredala : 99577
Pegunungan Bintang > Borme > Kolgir : 99577
Pegunungan Bintang > Borme > Kwime : 99577
Pegunungan Bintang > Pamek > Kalek : 99577
Pegunungan Bintang > Bime > Kameme : 99577
Pegunungan Bintang > Pamek > Imde : 99577
Pegunungan Bintang > Eipumek > Eipumek / Elpomek (Elpuna) : 99577
Pegunungan Bintang > Borme > Cangdamban : 99577
Pegunungan Bintang > Eipumek > Bunyirye : 99577
Pegunungan Bintang > Bime > Bunggon : 99577
Pegunungan Bintang > Bime > Calab : 99577
Pegunungan Bintang > Borme > Borme : 99577
Pegunungan Bintang > Borme > Bukam : 99577
Pegunungan Bintang > Borme > Bordamban : 99577
Pegunungan Bintang > Bime > Bob : 99577
Pegunungan Bintang > Eipumek > Basiringe : 99577
Pegunungan Bintang > Bime > Bime : 99577
Pegunungan Bintang > Pamek > Baramirye : 99577
Pegunungan Bintang > Pamek > Barice : 99577
Pegunungan Bintang > Eipumek > Barama : 99577
Pegunungan Bintang > Borme > Aringgon : 99577
Pegunungan Bintang > Mofinop > Yubu : 99576
Pegunungan Bintang > Borme > Arina : 99577
Pegunungan Bintang > Weime > Youlban (Yolban) : 99576
Pegunungan Bintang > Nongme > Yokom : 99576
Pegunungan Bintang > Nongme > Yarigon : 99576
Pegunungan Bintang > Murkim > Tero : 99576
Pegunungan Bintang > Mofinop > Tual : 99576
Pegunungan Bintang > Weime > Weime : 99576
Pegunungan Bintang > Batani > Sople : 99576
Pegunungan Bintang > Weime > Taramlu : 99576
Pegunungan Bintang > Batani > Segame : 99576
Pegunungan Bintang > Batom > Sabi : 99576
Pegunungan Bintang > Nongme > Rubol : 99576
Pegunungan Bintang > Batom > Peteng : 99576
Pegunungan Bintang > Batani > Palur Satu : 99576
Pegunungan Bintang > Batom > Oksip : 99576
Pegunungan Bintang > Nongme > Omtamur : 99576
Pegunungan Bintang > Batani > Palur Dua : 99576
Pegunungan Bintang > Nongme > Nongme : 99576
Pegunungan Bintang > Weime > Nomteren : 99576
Pegunungan Bintang > Batom > Neep : 99576
Pegunungan Bintang > Mofinop > Muara Asbi : 99576
Pegunungan Bintang > Batom > Mongham (Mogham) : 99576
Pegunungan Bintang > Batom > Muara : 99576
Pegunungan Bintang > Mofinop > Mot / Moot : 99576
Pegunungan Bintang > Mofinop > Milki : 99576
Pegunungan Bintang > Weime > Meryang : 99576
Pegunungan Bintang > Weime > Limrepasikne : 99576
Pegunungan Bintang > Weime > Mekdamgon : 99576
Pegunungan Bintang > Weime > Merpasikne : 99576
Pegunungan Bintang > Nongme > Kwarban : 99576
Pegunungan Bintang > Batani > Karye / Kariye : 99576
Pegunungan Bintang > Murkim > Delemo : 99576
Pegunungan Bintang > Weime > Daluban : 99576
Pegunungan Bintang > Nongme > Cangpally : 99576
Pegunungan Bintang > Murkim > Bumi : 99576
Pegunungan Bintang > Murkim > Bias : 99576
Pegunungan Bintang > Batom > Belomo : 99576
Pegunungan Bintang > Batom > Batom : 99576
Pegunungan Bintang > Batom > Batom Dua : 99576
Pegunungan Bintang > Batani > Bakata : 99576
Pegunungan Bintang > Batani > Batani : 99576
Pegunungan Bintang > Batom > Akyako : 99576
Pegunungan Bintang > Batom > Abukerom : 99576
Pegunungan Bintang > Awinbon > Yelobib : 99575
Pegunungan Bintang > Kawor > Umding : 99575
Pegunungan Bintang > Iwur (Okiwur) > Ulkubi : 99575
Pegunungan Bintang > Iwur (Okiwur) > Walapkubun : 99575
Pegunungan Bintang > Kawor > Tarngop : 99575
Pegunungan Bintang > Tarup > Tarup : 99575
Pegunungan Bintang > Tarup > Onkor : 99575
Pegunungan Bintang > Kawor > Sakup : 99575
Pegunungan Bintang > Iwur (Okiwur) > Narnger : 99575
Pegunungan Bintang > Iwur (Okiwur) > Nenginum : 99575
Pegunungan Bintang > Tarup > Omor : 99575
Pegunungan Bintang > Awinbon > Mikir : 99575
Pegunungan Bintang > Awinbon > Nanum Anaip : 99575
Pegunungan Bintang > Kawor > Nanum : 99575
Pegunungan Bintang > Iwur (Okiwur) > Kurukim (Kurumkim/Kurumklin) : 99575
Pegunungan Bintang > Tarup > Marang Tiking : 99575
Pegunungan Bintang > Iwur (Okiwur) > Kamyoim : 99575
Pegunungan Bintang > Iwur (Okiwur) > Kamyoim : 99575
Pegunungan Bintang > Awinbon > Kawe : 99575
Pegunungan Bintang > Tarup > Imsin : 99575
Pegunungan Bintang > Iwur (Okiwur) > Ewenkatop : 99575
Pegunungan Bintang > Iwur (Okiwur) > Iwur : 99575
Pegunungan Bintang > Iwur (Okiwur) > Dinmot Arim : 99575
Pegunungan Bintang > Iwur (Okiwur) > Dipol : 99575
Pegunungan Bintang > Tarup > Bitipding : 99575
Pegunungan Bintang > Tarup > Beten Dua : 99575
Pegunungan Bintang > Awinbon > Awinbon : 99575
Pegunungan Bintang > Kawor > Arintap : 99575
Pegunungan Bintang > Kawor > Ater : 99575
Pegunungan Bintang > Kiwirok Timur > Wantem (Wanten) : 99574
Pegunungan Bintang > Oksamol > Tinibil : 99574
Pegunungan Bintang > Oksamol > Tomka : 99574
Pegunungan Bintang > Kiwirok Timur > Tatam : 99574
Pegunungan Bintang > Okhika > Tengnong : 99574
Pegunungan Bintang > Oksebang > Sebul : 99574
Pegunungan Bintang > Kiwirok > Pomding : 99574
Pegunungan Bintang > Kiwirok > Sopamikma : 99574
Pegunungan Bintang > Oksamol > Paune : 99574
Pegunungan Bintang > Kiwirok Timur > Okyop (Okyob/Okyaop) : 99574
Pegunungan Bintang > Kiwirok > Pelebib : 99574
Pegunungan Bintang > Kiwirok Timur > Okyako : 99574
Pegunungan Bintang > Kiwirok Timur > Okyaop : 99574
Pegunungan Bintang > Oklip > Oktumi : 99574
Pegunungan Bintang > Okhika > Okteneng : 99574
Pegunungan Bintang > Oklip > Oktem : 99574
Pegunungan Bintang > Okbemtau > Oktau : 99574
Pegunungan Bintang > Oksamol > Oktae : 99574
Pegunungan Bintang > Okbemtau > Oktaru : 99574
Pegunungan Bintang > Oksamol > Okpa : 99574
Pegunungan Bintang > Okbemtau > Okngam : 99574
Pegunungan Bintang > Kiwirok > Oknanggul : 99574
Pegunungan Bintang > Oksamol > Okma : 99574
Pegunungan Bintang > Oklip > Oklip : 99574
Pegunungan Bintang > Oklip > Okhim : 99574
Pegunungan Bintang > Kiwirok Timur > Okhik (Oklip) : 99574
Pegunungan Bintang > Oksamol > Okhaka : 99574
Pegunungan Bintang > Okhika > Okelwel : 99574
Pegunungan Bintang > Kiwirok Timur > Oketur : 99574
Pegunungan Bintang > Oksamol > Okdilam : 99574
Pegunungan Bintang > Oksamol > Okdunam : 99574
Pegunungan Bintang > Oklip > Okbumul : 99574
Pegunungan Bintang > Okbemtau > Okbem : 99574
Pegunungan Bintang > Oksebang > Okano : 99574
Pegunungan Bintang > Oklip > Okamin : 99574
Pegunungan Bintang > Okbemtau > Okalut Kumal : 99574
Pegunungan Bintang > Oksebang > Mangabip : 99574
Pegunungan Bintang > Kiwirok > Mangoldoki : 99574
Pegunungan Bintang > Kiwirok > Kukihil : 99574
Pegunungan Bintang > Oksebang > Kubiphkop (Kubibkop) : 99574
Pegunungan Bintang > Kiwirok > Lolim : 99574
Pegunungan Bintang > Okhika > Kotyobakon : 99574
Pegunungan Bintang > Oklip > Komok : 99574
Pegunungan Bintang > Okbemtau > Kaep : 99574
Pegunungan Bintang > Kiwirok > Kiwi : 99574
Pegunungan Bintang > Kiwirok Timur > Ehiptem (Ehipten/Ohiptem) : 99574
Pegunungan Bintang > Oksamol > Honkuding : 99574
Pegunungan Bintang > Kiwirok Timur > Dikdon : 99574
Pegunungan Bintang > Kiwirok > Diip : 99574
Pegunungan Bintang > Okbemtau > Bilip Bayo : 99574
Pegunungan Bintang > Kiwirok > Delpem : 99574
Pegunungan Bintang > Oksamol > Bomding : 99574
Pegunungan Bintang > Okbemtau > Bemhimiku : 99574
Pegunungan Bintang > Kiwirok > Berusaha : 99574
Pegunungan Bintang > Oksamol > Autpahik : 99574
Pegunungan Bintang > Okbemtau > Atang Doki : 99574
Pegunungan Bintang > Kiwirok > Asua : 99574
Pegunungan Bintang > Ok Aom > Yumakot : 99573
Pegunungan Bintang > Pepera > Yun Muku : 99573
Pegunungan Bintang > Serambakon > Yakmor : 99573
Pegunungan Bintang > Serambakon > Yapimakot : 99573
Pegunungan Bintang > Serambakon > Wanbakon : 99573
Pegunungan Bintang > Pepera > Wok Bakon : 99573
Pegunungan Bintang > Alemsom > Tibal : 99573
Pegunungan Bintang > Kalomdol > Tulo : 99573
Pegunungan Bintang > Alemsom > Tapasik : 99573
Pegunungan Bintang > Alemsom > Tapob : 99573
Pegunungan Bintang > Okbape > Tapasik Dua : 99573
Pegunungan Bintang > Serambakon > Siminbuk : 99573
Pegunungan Bintang > Alemsom > Sumtamon : 99573
Pegunungan Bintang > Serambakon > Seramkatop : 99573
Pegunungan Bintang > Oksibil > Polsam : 99573
Pegunungan Bintang > Alemsom > Payol Masumkon : 99573
Pegunungan Bintang > Pepera > Pepera : 99573
Pegunungan Bintang > Serambakon > Parim : 99573
Pegunungan Bintang > Oksop > Oktumi : 99573
Pegunungan Bintang > Ok Aom > Okdo : 99573
Pegunungan Bintang > Oksop > Oksop : 99573
Pegunungan Bintang > Serambakon > Okatem : 99573
Pegunungan Bintang > Pepera > Ok Telab : 99573
Pegunungan Bintang > Pepera > Okbon : 99573
Pegunungan Bintang > Serambakon > Modusit : 99573
Pegunungan Bintang > Alemsom > Muruman : 99573
Pegunungan Bintang > Oksibil > Molbib Silibib : 99573
Pegunungan Bintang > Oksop > Mimin : 99573
Pegunungan Bintang > Ok Aom > Limarum : 99573
Pegunungan Bintang > Oksibil > Mabilabol : 99573
Pegunungan Bintang > Okbape > Masim : 99573
Pegunungan Bintang > Ok Aom > Kungulding : 99573
Pegunungan Bintang > Oksibil > Kutdol : 99573
Pegunungan Bintang > Oksibil > Kabiding (Betaabib) : 99573
Pegunungan Bintang > Kalomdol > Kalomdol (Kalondoi) : 99573
Pegunungan Bintang > Okbape > Kasawi : 99573
Pegunungan Bintang > Alemsom > Imiryi : 99573
Pegunungan Bintang > Kalomdol > Imik : 99573
Pegunungan Bintang > Alemsom > Eraduman : 99573
Pegunungan Bintang > Okbape > Ibot : 99573
Pegunungan Bintang > Pepera > Denom : 99573
Pegunungan Bintang > Oksibil > Bunamdol : 99573
Pegunungan Bintang > Kalomdol > Dabolding : 99573
Pegunungan Bintang > Ok Aom > Bulangkop : 99573
Pegunungan Bintang > Alemsom > Bondik : 99573
Pegunungan Bintang > Pepera > Bon Yakwol : 99573
Pegunungan Bintang > Alemsom > Binalkom : 99573
Pegunungan Bintang > Okbape > Bape : 99573
Pegunungan Bintang > Alemsom > Bakwalin Yub : 99573
Pegunungan Bintang > Kalomdol > Arinkop : 99573
Pegunungan Bintang > Oksop > Atenor / Atenar : 99573
Pegunungan Bintang > Ok Aom > Aplim : 99573
Pegunungan Bintang > Oksop > Alutbakon : 99573
Pegunungan Bintang > Alemsom > Alemsom : 99573
Pegunungan Bintang > Okbape > Akmer : 99573
Pegunungan Bintang > Oksibil > Aldom : 99573
Pegunungan Bintang > Oksibil > Akmakot : 99573
Pegunungan Bintang > Teiraplu > Yuaban Satu : 99572
Pegunungan Bintang > Teiraplu > Yitarget : 99572
Pegunungan Bintang > Teiraplu > Yuaban Dua : 99572
Pegunungan Bintang > Okbab > Yapil : 99572
Pegunungan Bintang > Okbab > Tupoplyom : 99572
Pegunungan Bintang > Aboy > Woro : 99572
Pegunungan Bintang > Teiraplu > Teriame : 99572
Pegunungan Bintang > Jetfa > Tupalma Dua : 99572
Pegunungan Bintang > Jetfa > Tupalma Satu : 99572
Pegunungan Bintang > Teiraplu > Teiraplu : 99572
Pegunungan Bintang > Teiraplu > Terapdei : 99572
Pegunungan Bintang > Okbab > Sabin : 99572
Pegunungan Bintang > Aboy > Pipal : 99572
Pegunungan Bintang > Teiraplu > Sinami / Sinani (Yuaban) : 99572
Pegunungan Bintang > Okbab > Pedam : 99572
Pegunungan Bintang > Okbab > Peneli : 99572
Pegunungan Bintang > Okbab > Omliom : 99572
Pegunungan Bintang > Okbibab > Oksemar : 99572
Pegunungan Bintang > Okbibab > Oktanglap : 99572
Pegunungan Bintang > Okbibab > Okaplo : 99572
Pegunungan Bintang > Okbibab > Okbifisil (Okbifisis) : 99572
Pegunungan Bintang > Teiraplu > Murme : 99572
Pegunungan Bintang > Okbibab > Manunggal (Okipur) : 99572
Pegunungan Bintang > Okbab > Markom : 99572
Pegunungan Bintang > Teiraplu > Maigame : 99572
Pegunungan Bintang > Okbab > Maksum : 99572
Pegunungan Bintang > Aboy > Luban : 99572
Pegunungan Bintang > Aboy > Lulis Wii : 99572
Pegunungan Bintang > Jetfa > Lulis : 99572
Pegunungan Bintang > Okbab > Kirimu : 99572
Pegunungan Bintang > Jetfa > Kalimbu : 99572
Pegunungan Bintang > Jetfa > Jetfa : 99572
Pegunungan Bintang > Aboy > Jubly : 99572
Pegunungan Bintang > Okbab > Dumpasi : 99572
Pegunungan Bintang > Okbibab > Iriding : 99572
Pegunungan Bintang > Jetfa > Bris : 99572
Pegunungan Bintang > Okbab > Borban : 99572
Pegunungan Bintang > Teiraplu > Bautme : 99572
Pegunungan Bintang > Okbibab > Atoldol (Atolbol) : 99572
Pegunungan Bintang > Okbab > Atembabol : 99572
Pegunungan Bintang > Aboy > Aboy : 99572
Pegunungan Bintang > Aboy > Armise : 99572
Pegunungan Bintang > Okbibab > Abmisibil (Apmisibil) : 99572
Puncak Jaya > Mewoluk (Mewulok) > Wurabak : 98918
Puncak Jaya > Mewoluk (Mewulok) > Wuramburu : 98918
Puncak Jaya > Mewoluk (Mewulok) > Wanume : 98918
Puncak Jaya > Mewoluk (Mewulok) > Waliba : 98918
Puncak Jaya > Mewoluk (Mewulok) > Waliba : 98918
Puncak Jaya > Mewoluk (Mewulok) > Tiolome : 98918
Puncak Jaya > Mewoluk (Mewulok) > Tigir : 98918
Puncak Jaya > Mewoluk (Mewulok) > Ogoluk : 98918
Puncak Jaya > Mewoluk (Mewulok) > Ninggineri : 98918
Puncak Jaya > Mewoluk (Mewulok) > Nggininik : 98918
Puncak Jaya > Mewoluk (Mewulok) > Mewut : 98918
Puncak Jaya > Mewoluk (Mewulok) > Lumo : 98918
Puncak Jaya > Mewoluk (Mewulok) > Maloinggen : 98918
Puncak Jaya > Mewoluk (Mewulok) > Mewoluk : 98918
Puncak Jaya > Mewoluk (Mewulok) > Gumbru : 98918
Puncak Jaya > Mewoluk (Mewulok) > Kililumo : 98918
Puncak Jaya > Mewoluk (Mewulok) > Gilibe : 98918
Puncak Jaya > Mewoluk (Mewulok) > Gililome : 98918
Puncak Jaya > Mewoluk (Mewulok) > Golapaga : 98918
Puncak Jaya > Mewoluk (Mewulok) > Biak : 98918
Puncak Jaya > Mewoluk (Mewulok) > Dologobak : 98918
Puncak Jaya > Mewoluk (Mewulok) > Balinggup : 98918
Puncak Jaya > Mewoluk (Mewulok) > Belabaga : 98918
Puncak Jaya > Fawi > Yerei : 98917
Puncak Jaya > Fawi > Turumo : 98917
Puncak Jaya > Fawi > Wanggiba : 98917
Puncak Jaya > Fawi > Yeihneri : 98917
Puncak Jaya > Fawi > Soi : 98917
Puncak Jaya > Fawi > Tenggabanggwi : 98917
Puncak Jaya > Fawi > Mbomban : 98917
Puncak Jaya > Fawi > Kaho : 98917
Puncak Jaya > Fawi > Kiyage : 98917
Puncak Jaya > Fawi > Mandara Lani : 98917
Puncak Jaya > Fawi > Fii : 98917
Puncak Jaya > Fawi > Gueri : 98917
Puncak Jaya > Fawi > Farride : 98917
Puncak Jaya > Fawi > Fawi : 98917
Puncak Jaya > Fawi > Deide : 98917
Puncak Jaya > Fawi > Dorey : 98917
Puncak Jaya > Fawi > Evo : 98917
Puncak Jaya > Fawi > Dagai 2 : 98917
Puncak Jaya > Fawi > Debite : 98917
Puncak Jaya > Fawi > Bakusi : 98917
Puncak Jaya > Fawi > Biricare : 98917
Puncak Jaya > Fawi > Dagai : 98917
Puncak Jaya > Fawi > Amuringgik : 98917
Puncak Jaya > Fawi > Atoli : 98917
Puncak Jaya > Ilu > Yamoneri : 98916
Puncak Jaya > Fawi > Ambo : 98917
Puncak Jaya > Ilu > Wurak : 98916
Puncak Jaya > Ilu > Yagaluk : 98916
Puncak Jaya > Ilu > Wugiwagi : 98916
Puncak Jaya > Ilu > Tirigoi : 98916
Puncak Jaya > Ilu > Tenomanggen : 98916
Puncak Jaya > Ilu > Piyapigi : 98916
Puncak Jaya > Ilu > Pulau Timur : 98916
Puncak Jaya > Ilu > Pulogengga : 98916
Puncak Jaya > Ilu > Pereya : 98916
Puncak Jaya > Ilu > Pindebaga : 98916
Puncak Jaya > Ilu > Ngginigum : 98916
Puncak Jaya > Ilu > Ninom : 98916
Puncak Jaya > Ilu > Numbukenggawi : 98916
Puncak Jaya > Ilu > Mobigi : 98916
Puncak Jaya > Ilu > Moulo : 98916
Puncak Jaya > Ilu > Laworege : 98916
Puncak Jaya > Ilu > Maka : 98916
Puncak Jaya > Ilu > Kurikpulok : 98916
Puncak Jaya > Ilu > Lambo : 98916
Puncak Jaya > Ilu > Kirigimaduk : 98916
Puncak Jaya > Ilu > Kobarak : 98916
Puncak Jaya > Ilu > Juria I : 98916
Puncak Jaya > Ilu > Kalengga : 98916
Puncak Jaya > Ilu > Jigelo : 98916
Puncak Jaya > Ilu > Jiguluk : 98916
Puncak Jaya > Ilu > Jimbanime : 98916
Puncak Jaya > Ilu > Jibonok : 98916
Puncak Jaya > Ilu > Gubulome : 98916
Puncak Jaya > Ilu > Gumawi : 98916
Puncak Jaya > Ilu > Jembeneri : 98916
Puncak Jaya > Ilu > Galonegame : 98916
Puncak Jaya > Ilu > Girmor : 98916
Puncak Jaya > Ilu > Bunume : 98916
Puncak Jaya > Ilu > Digulome : 98916
Puncak Jaya > Ilu > Dolinggame : 98916
Puncak Jaya > Ilu > Aulukme : 98916
Puncak Jaya > Ilu > Belantara : 98916
Puncak Jaya > Ilu > Andiron : 98916
Puncak Jaya > Ilu > Anggutari : 98916
Puncak Jaya > Ilu > Aringgak : 98916
Puncak Jaya > Ilu > Agopaga : 98916
Puncak Jaya > Ilu > Ambit-Mbit : 98916
Puncak Jaya > Ilu > Aberiambut : 98916
Puncak Jaya > Jigonikme > Yawor : 98915
Puncak Jaya > Jigonikme > Yonggi : 98915
Puncak Jaya > Jigonikme > Wumbiri : 98915
Puncak Jaya > Jigonikme > Wutime : 98915
Puncak Jaya > Jigonikme > Wanduri : 98915
Puncak Jaya > Jigonikme > Wongi : 98915
Puncak Jaya > Jigonikme > Woraluk : 98915
Puncak Jaya > Jigonikme > Walon : 98915
Puncak Jaya > Jigonikme > Wambagalo : 98915
Puncak Jaya > Jigonikme > Tombok : 98915
Puncak Jaya > Jigonikme > Tinggirege : 98915
Puncak Jaya > Jigonikme > Pugunom : 98915
Puncak Jaya > Jigonikme > Pugunom : 98915
Puncak Jaya > Jigonikme > Palilome : 98915
Puncak Jaya > Jigonikme > Papak : 98915
Puncak Jaya > Jigonikme > Onendu : 98915
Puncak Jaya > Jigonikme > Oum : 98915
Puncak Jaya > Jigonikme > Pagolome : 98915
Puncak Jaya > Jigonikme > Numbok : 98915
Puncak Jaya > Jigonikme > Nume : 98915
Puncak Jaya > Jigonikme > Noba Noba : 98915
Puncak Jaya > Jigonikme > Nogi : 98915
Puncak Jaya > Jigonikme > Ndugwir : 98915
Puncak Jaya > Jigonikme > Nioga : 98915
Puncak Jaya > Jigonikme > Niyoluk Abili : 98915
Puncak Jaya > Jigonikme > Modu : 98915
Puncak Jaya > Jigonikme > Muruwi : 98915
Puncak Jaya > Jigonikme > Milineri : 98915
Puncak Jaya > Jigonikme > Meyongga : 98915
Puncak Jaya > Jigonikme > Melela : 98915
Puncak Jaya > Jigonikme > Mepar : 98915
Puncak Jaya > Jigonikme > Lugubago : 98915
Puncak Jaya > Jigonikme > Mabuk Timur : 98915
Puncak Jaya > Jigonikme > Mandura : 98915
Puncak Jaya > Jigonikme > Kerin : 98915
Puncak Jaya > Jigonikme > Komanggi : 98915
Puncak Jaya > Jigonikme > Jigonikme : 98915
Puncak Jaya > Jigonikme > Jinggi : 98915
Puncak Jaya > Jigonikme > Kenendaga : 98915
Puncak Jaya > Jigonikme > Guna : 98915
Puncak Jaya > Jigonikme > Gubume : 98915
Puncak Jaya > Jigonikme > Gubuneri : 98915
Puncak Jaya > Jigonikme > Ginilume : 98915
Puncak Jaya > Jigonikme > Gibaga : 98915
Puncak Jaya > Jigonikme > Gilome : 98915
Puncak Jaya > Jigonikme > Anebalui : 98915
Puncak Jaya > Jigonikme > Apelome : 98915
Puncak Jaya > Torere > Wariru : 98914
Puncak Jaya > Jigonikme > Akwibaga : 98915
Puncak Jaya > Torere > Sigou : 98914
Puncak Jaya > Torere > Tubugime : 98914
Puncak Jaya > Torere > Tumbiwolu : 98914
Puncak Jaya > Torere > Nalu : 98914
Puncak Jaya > Torere > Nambu : 98914
Puncak Jaya > Torere > Kelandu : 98914
Puncak Jaya > Torere > Kikup : 98914
Puncak Jaya > Torere > Gunung Tayok : 98914
Puncak Jaya > Torere > Digi : 98914
Puncak Jaya > Torere > Gubugani : 98914
Puncak Jaya > Torere > Asua : 98914
Puncak Jaya > Torere > Awiyam : 98914
Puncak Jaya > Torere > Degei : 98914
Puncak Jaya > Yamo > Yogolawi : 98913
Puncak Jaya > Torere > Ambok : 98914
Puncak Jaya > Yamo > Yalimambu : 98913
Puncak Jaya > Yamo > Yamo : 98913
Puncak Jaya > Yamo > Wurage : 98913
Puncak Jaya > Yamo > Yalikambi : 98913
Puncak Jaya > Yamo > Wunagelo : 98913
Puncak Jaya > Yamo > Wundu : 98913
Puncak Jaya > Yamo > Wiyaktini : 98913
Puncak Jaya > Yamo > Wolame : 98913
Puncak Jaya > Yamo > Wolame : 98913
Puncak Jaya > Yamo > Tiogeme : 98913
Puncak Jaya > Yamo > Temu : 98913
Puncak Jaya > Yamo > Pulau Yamo : 98913
Puncak Jaya > Yamo > Purbalo : 98913
Puncak Jaya > Yamo > Sanoba : 98913
Puncak Jaya > Yamo > Nowoneri : 98913
Puncak Jaya > Yamo > Niruwi : 98913
Puncak Jaya > Yamo > Nowome : 98913
Puncak Jaya > Yamo > Molobak : 98913
Puncak Jaya > Yamo > Nami : 98913
Puncak Jaya > Yamo > Kimibut : 98913
Puncak Jaya > Yamo > Kwatineri : 98913
Puncak Jaya > Yamo > Imulineri : 98913
Puncak Jaya > Yamo > Jigunikime : 98913
Puncak Jaya > Yamo > Kabilimbut : 98913
Puncak Jaya > Yamo > Gibaga : 98913
Puncak Jaya > Yamo > Goyage : 98913
Puncak Jaya > Yamo > Dokome : 98913
Puncak Jaya > Yamo > Dondo : 98913
Puncak Jaya > Yamo > Aligapaga : 98913
Puncak Jaya > Yamo > Binime : 98913
Puncak Jaya > Tingginambut > Yunggwi : 98912
Puncak Jaya > Tingginambut > Yonggun : 98912
Puncak Jaya > Tingginambut > Yogorini : 98912
Puncak Jaya > Tingginambut > Yaniruk : 98912
Puncak Jaya > Tingginambut > Yarmukum : 98912
Puncak Jaya > Tingginambut > Yamengga : 98912
Puncak Jaya > Tingginambut > Yanenggawi : 98912
Puncak Jaya > Tingginambut > Wurungkime : 98912
Puncak Jaya > Tingginambut > Yalibate : 98912
Puncak Jaya > Tingginambut > Wurabume : 98912
Puncak Jaya > Tingginambut > Wonwi : 98912
Puncak Jaya > Tingginambut > Wundini : 98912
Puncak Jaya > Tingginambut > Uragi : 98912
Puncak Jaya > Tingginambut > Wiyage : 98912
Puncak Jaya > Tingginambut > Turotaro : 98912
Puncak Jaya > Tingginambut > Torage : 98912
Puncak Jaya > Tingginambut > Towoluk : 98912
Puncak Jaya > Tingginambut > Tingginime : 98912
Puncak Jaya > Tingginambut > Tombo : 98912
Puncak Jaya > Tingginambut > Tenolok : 98912
Puncak Jaya > Tingginambut > Tingginambut : 98912
Puncak Jaya > Tingginambut > Tinggineri : 98912
Puncak Jaya > Tingginambut > Ponggoname : 98912
Puncak Jaya > Tingginambut > Purugi : 98912
Puncak Jaya > Tingginambut > Pilibur : 98912
Puncak Jaya > Tingginambut > Pernaluk : 98912
Puncak Jaya > Tingginambut > Pilia : 98912
Puncak Jaya > Tingginambut > Paralo : 98912
Puncak Jaya > Tingginambut > Pelalo : 98912
Puncak Jaya > Tingginambut > Palumagi : 98912
Puncak Jaya > Tingginambut > Papua : 98912
Puncak Jaya > Tingginambut > Pagarugom : 98912
Puncak Jaya > Tingginambut > Nuwi : 98912
Puncak Jaya > Tingginambut > Oriluk : 98912
Puncak Jaya > Tingginambut > Nenegame : 98912
Puncak Jaya > Tingginambut > Nggegen : 98912
Puncak Jaya > Tingginambut > Naburage : 98912
Puncak Jaya > Tingginambut > Nakongwe : 98912
Puncak Jaya > Tingginambut > Melekom : 98912
Puncak Jaya > Tingginambut > Mondogoneri : 98912
Puncak Jaya > Tingginambut > Monia : 98912
Puncak Jaya > Tingginambut > Lura Bara : 98912
Puncak Jaya > Tingginambut > Lerawera : 98912
Puncak Jaya > Tingginambut > Longgawi : 98912
Puncak Jaya > Tingginambut > Lumbuk : 98912
Puncak Jaya > Tingginambut > Kiburu : 98912
Puncak Jaya > Tingginambut > Kalome : 98912
Puncak Jaya > Tingginambut > Kayogebur : 98912
Puncak Jaya > Tingginambut > Jugumblawi : 98912
Puncak Jaya > Tingginambut > Jinggwi : 98912
Puncak Jaya > Tingginambut > Jiramok : 98912
Puncak Jaya > Tingginambut > Jiwone : 98912
Puncak Jaya > Tingginambut > Jibinggame : 98912
Puncak Jaya > Tingginambut > Jigobak : 98912
Puncak Jaya > Tingginambut > Gubupur : 98912
Puncak Jaya > Tingginambut > Gwenggu : 98912
Puncak Jaya > Tingginambut > Inikimaluk : 98912
Puncak Jaya > Tingginambut > Ginipago : 98912
Puncak Jaya > Tingginambut > Greja Lama : 98912
Puncak Jaya > Tingginambut > Gigume : 98912
Puncak Jaya > Tingginambut > Gimanggen : 98912
Puncak Jaya > Tingginambut > Ginilome : 98912
Puncak Jaya > Tingginambut > Diraluk : 98912
Puncak Jaya > Tingginambut > Gibume : 98912
Puncak Jaya > Tingginambut > Cilome : 98912
Puncak Jaya > Tingginambut > Degi : 98912
Puncak Jaya > Tingginambut > Bime : 98912
Puncak Jaya > Tingginambut > Binggelakme : 98912
Puncak Jaya > Tingginambut > Bonaluk : 98912
Puncak Jaya > Tingginambut > Berem : 98912
Puncak Jaya > Tingginambut > Berime : 98912
Puncak Jaya > Tingginambut > Bigirage : 98912
Puncak Jaya > Tingginambut > Aulakmu : 98912
Puncak Jaya > Tingginambut > Aulame : 98912
Puncak Jaya > Tingginambut > Agape : 98912
Puncak Jaya > Mulia > Yoboluk : 98911
Puncak Jaya > Mulia > Yoga : 98911
Puncak Jaya > Mulia > Yalinggua : 98911
Puncak Jaya > Mulia > Yambi : 98911
Puncak Jaya > Mulia > Yambidugun : 98911
Puncak Jaya > Mulia > Wuyukwi : 98911
Puncak Jaya > Mulia > Wuyuneri : 98911
Puncak Jaya > Mulia > Wanduri : 98911
Puncak Jaya > Mulia > Wondenggobak : 98911
Puncak Jaya > Mulia > Wonome : 98911
Puncak Jaya > Mulia > Urgele : 98911
Puncak Jaya > Mulia > Usir : 98911
Puncak Jaya > Mulia > Towogi : 98911
Puncak Jaya > Mulia > Trikora : 98911
Puncak Jaya > Mulia > Towemarib : 98911
Puncak Jaya > Mulia > Talilome : 98911
Puncak Jaya > Mulia > Tenolok : 98911
Puncak Jaya > Mulia > Pruleme : 98911
Puncak Jaya > Mulia > Puncak Senyum : 98911
Puncak Jaya > Mulia > Omabut : 98911
Puncak Jaya > Mulia > Pagaleme : 98911
Puncak Jaya > Mulia > Pepera : 98911
Puncak Jaya > Mulia > Muliagambut : 98911
Puncak Jaya > Mulia > Muliambut : 98911
Puncak Jaya > Mulia > Moulo : 98911
Puncak Jaya > Mulia > Mondu : 98911
Puncak Jaya > Mulia > Lunggineri : 98911
Puncak Jaya > Mulia > Kulok Enggame : 98911
Puncak Jaya > Mulia > Lulame : 98911
Puncak Jaya > Mulia > Kilunggwi : 98911
Puncak Jaya > Mulia > Kulirik : 98911
Puncak Jaya > Mulia > Ilamburawi : 98911
Puncak Jaya > Mulia > Jiginikime : 98911
Puncak Jaya > Mulia > Karubate : 98911
Puncak Jaya > Mulia > Dangenpaga : 98911
Puncak Jaya > Mulia > Doligobak : 98911
Puncak Jaya > Mulia > Ginigom : 98911
Puncak Jaya > Mulia > Anggutare : 98911
Puncak Jaya > Mulia > Berelema : 98911
Puncak Jaya > Mulia > Birak Ambut : 98911
Puncak Jaya > Mulia > Amulome : 98911
Puncak > Doufu > Tayai (Taya) : 98976
Puncak > Doufu > Iratoi : 98976
Puncak > Doufu > Kordei (Kordesi) : 98976
Puncak > Doufu > Doufu/Dovo : 98976
Puncak > Doufu > Faisau : 98976
Puncak > Pogoma > Wiha : 98973
Puncak > Sinak > Yauria (Wambru) : 98973
Puncak > Pogoma > Wakme : 98973
Puncak > Sinak > Weni (Isweli/Weli) : 98973
Puncak > Pogoma > Pogoma (Bokoma) : 98973
Puncak > Agadugume > Tuput : 98973
Puncak > Sinak > Pamebut : 98973
Puncak > Pogoma > Molu : 98973
Puncak > Sinak > Nikoleme (Nigolome/Nikoame) : 98973
Puncak > Sinak > Kunikomo (Kumikomo) : 98973
Puncak > Sinak > Kelemame : 98973
Puncak > Sinak > Kilugame : 98973
Puncak > Pogoma > Kembru (Yimuk) : 98973
Puncak > Sinak > Kalibuk (Kalebut/Kawibut) : 98973
Puncak > Agadugume > Jiwot : 98973
Puncak > Sinak > Jigiunggi (Jiginggi) : 98973
Puncak > Pogoma > Golu : 98973
Puncak > Sinak > Gigobak (Gogobak) : 98973
Puncak > Pogoma > Bina : 98973
Puncak > Pogoma > Bina : 98973
Puncak > Sinak > Amulame (Amulume) : 98973
Puncak > Pogoma > Bacini (Bakcini) : 98973
Puncak > Sinak > Akenggen : 98973
Puncak > Pogoma > Aguit (Aguwit) : 98973
Puncak > Agadugume > Agadugume : 98973
Puncak > Gome > Yaikimaki : 98972
Puncak > Ilaga > Wuloni : 98972
Puncak > Gome > Yenggrenok (Yanggerenok) : 98972
Puncak > Gome > Upaga : 98972
Puncak > Gome > Wako : 98972
Puncak > Gome > Toanggi : 98972
Puncak > Ilaga > Pinggil (Piggil) : 98972
Puncak > Ilaga > Ognanim (Oknanim) : 98972
Puncak > Ilaga > Paluga : 98972
Puncak > Ilaga > Pinapa : 98972
Puncak > Gome > Misimaga : 98972
Puncak > Gome > Mundidok : 98972
Puncak > Ilaga > Mayuberi : 98972
Puncak > Ilaga > Mindiba (Miandiwa/Mudiba) : 98972
Puncak > Ilaga > Kimak (Kimale) : 98972
Puncak > Ilaga > Kunga (Kuiga) : 98972
Puncak > Ilaga > Maki : 98972
Puncak > Ilaga > Kago : 98972
Puncak > Gome > Gome : 98972
Puncak > Ilaga > Eromaga (Eromoga) : 98972
Puncak > Ilaga > Gilini : 98972
Puncak > Ilaga > Bubet : 98972
Puncak > Gome > Erelmekawia : 98972
Puncak > Ilaga > Bologobak (Pologobak/Pologobale) : 98972
Puncak > Gome > Bela : 98972
Puncak > Gome > Amungkalpia (Amungkalipia) : 98972
Puncak > Gome > Agiyome : 98972
Puncak > Beoga > Yulokoma : 98971
Puncak > Wangbe > Wonalbe : 98971
Puncak > Wangbe > Wangbe : 98971
Puncak > Beoga > Wamki (Dengkibuma) : 98971
Puncak > Wangbe > Ulipia : 98971
Puncak > Beoga > Tinggilbet : 98971
Puncak > Wangbe > Pungki : 98971
Puncak > Beoga > Puluk : 98971
Puncak > Beoga > Pubet / Gimorit : 98971
Puncak > Beoga > Ogamki : 98971
Puncak > Wangbe > Pilokoma : 98971
Puncak > Beoga > Nungai : 98971
Puncak > Wangbe > Mirilaukin : 98971
Puncak > Beoga > Milawak : 98971
Puncak > Beoga > Kelandiruma : 98971
Puncak > Wangbe > Jindak : 98971
Puncak > Beoga > Jambul : 98971
Puncak > Wangbe > Hikinat (Ikinat) : 98971
Puncak > Wangbe > Daung : 98971
Puncak > Wangbe > Erong Berong/Berang : 98971
Puncak > Beoga > Dambet (Dangbet/Kalemogom) : 98971
Puncak > Beoga > Babe : 98971
Puncak > Wangbe > Ailpalin (Alpalin) : 98971
Sarmi > Pantai Barat > Webro : 99374
Sarmi > Pantai Barat > Waim : 99374
Sarmi > Pantai Barat > Wari : 99374
Sarmi > Apawer Hulu > Wamariri : 99374
Sarmi > Apawer Hulu > Surimania (Syurimania) : 99374
Sarmi > Apawer Hulu > Tamaya : 99374
Sarmi > Pantai Barat > Siantoa : 99374
Sarmi > Apawer Hulu > Sasawapece : 99374
Sarmi > Pantai Barat > Subu : 99374
Sarmi > Pantai Barat > Niwerawar : 99374
Sarmi > Pantai Barat > Samorkena : 99374
Sarmi > Pantai Barat > Nisro : 99374
Sarmi > Apawer Hulu > Murara : 99374
Sarmi > Pantai Barat > Martewar : 99374
Sarmi > Pantai Barat > Masep : 99374
Sarmi > Apawer Hulu > Maniwa : 99374
Sarmi > Pantai Barat > Karfasia : 99374
Sarmi > Apawer Hulu > Kwawitania : 99374
Sarmi > Pantai Barat > Burgena : 99374
Sarmi > Pantai Barat > Kamenawari : 99374
Sarmi > Pantai Barat > Kapeso : 99374
Sarmi > Apawer Hulu > Aurimi : 99374
Sarmi > Apawer Hulu > Bina : 99374
Sarmi > Pantai Barat > Arbais : 99374
Sarmi > Pantai Barat > Aruswar : 99374
Sarmi > Apawer Hulu > Airoran : 99374
Sarmi > Sarmi Timur > Waskey / Tanjung Batu : 99373
Sarmi > Sarmi Timur > Waskey : 99373
Sarmi > Sarmi > Tefarewar : 99373
Sarmi > Sarmi Selatan > Wapo : 99373
Sarmi > Sarmi Timur > Tanjung Batu : 99373
Sarmi > Sarmi Selatan > Siaratesa : 99373
Sarmi > Sarmi > Sawar : 99373
Sarmi > Sarmi Timur > Sewan : 99373
Sarmi > Sarmi > Pulau Armo : 99373
Sarmi > Sarmi > Sarmi : 99373
Sarmi > Sarmi > Sarmo : 99373
Sarmi > Sarmi > Mararena : 99373
Sarmi > Sarmi Selatan > Manukania : 99373
Sarmi > Sarmi > Liki : 99373
Sarmi > Sarmi > Lembah Neidam : 99373
Sarmi > Sarmi Selatan > Kasukwe : 99373
Sarmi > Sarmi Timur > Holmafen (Holmafem) : 99373
Sarmi > Sarmi Timur > Ebram : 99373
Sarmi > Sarmi Timur > Ebram : 99373
Sarmi > Sarmi Timur > Binyer : 99373
Sarmi > Sarmi Timur > Biyer : 99373
Sarmi > Sarmi Timur > Bagaisewar Dua / II : 99373
Sarmi > Sarmi > Bagaisewar II : 99373
Sarmi > Sarmi > Bagaiserwar : 99373
Sarmi > Sarmi > Armo : 99373
Sarmi > Sarmi Selatan > Angkasa Dua : 99373
Sarmi > Sarmi Selatan > Amsira : 99373
Sarmi > Tor Atas > Togonfo (Teminabor) : 99372
Sarmi > Tor Atas > Waaf : 99372
Sarmi > Tor Atas > Waaf Dua/II : 99372
Sarmi > Tor Atas > Samanente : 99372
Sarmi > Tor Atas > Omte (Kwepke) : 99372
Sarmi > Tor Atas > Safron Tane Dua/II : 99372
Sarmi > Tor Atas > Sakron Tane : 99372
Sarmi > Tor Atas > Denander Dua/II : 99372
Sarmi > Tor Atas > Konderjan : 99372
Sarmi > Tor Atas > Bora Bora : 99372
Sarmi > Tor Atas > Denander : 99372
Sarmi > Pantai Timur > Yamben (Jamber/Beneraf) : 99371
Sarmi > Pantai Timur Barat > Timron : 99371
Sarmi > Pantai Timur Barat > Vinyabor : 99371
Sarmi > Pantai Timur > Sunum (Yamna) : 99371
Sarmi > Pantai Timur Barat > Nengke II (Nengke Baru) : 99371
Sarmi > Pantai Timur Barat > Tabrawar : 99371
Sarmi > Pantai Timur Barat > Nengke : 99371
Sarmi > Pantai Timur > Komra : 99371
Sarmi > Pantai Timur Barat > Fito : 99371
Sarmi > Pantai Timur Barat > Keder II : 99371
Sarmi > Pantai Timur Barat > Dabe : 99371
Sarmi > Pantai Timur Barat > Dabe II : 99371
Sarmi > Pantai Timur > Betaf : 99371
Sarmi > Pantai Timur > Betaf II (Tamnir) : 99371
Sarmi > Pantai Timur Barat > Arare : 99371
Sarmi > Pantai Timur > Ansudu (Ansubi) : 99371
Sarmi > Pantai Timur > Ansudu II (Srem) : 99371
Sarmi > Pantai Timur Barat > Ampera : 99371
Sarmi > Bonggo > Tetom : 99355
Sarmi > Bonggo Timur > Tamas Sari : 99355
Sarmi > Bonggo > Rotea : 99355
Sarmi > Bonggo > Taronta Srum : 99355
Sarmi > Bonggo > Maweswares (Mawesres) : 99355
Sarmi > Bonggo > Rimser Sari : 99355
Sarmi > Bonggo > Krim Podena : 99355
Sarmi > Bonggo Timur > Mawes Mukti : 99355
Sarmi > Bonggo Timur > Mawesday : 99355
Sarmi > Bonggo > Kiren : 99355
Sarmi > Bonggo Timur > Kaptiau : 99355
Sarmi > Bonggo > Bebon Jaya : 99355
Sarmi > Bonggo Timur > Gwin Jaya : 99355
Sarmi > Bonggo > Anus : 99355
Sarmi > Bonggo > Armopa : 99355
Supiori > Supiori Barat > Wayori (Mayori) : 98162
Supiori > Supiori Barat > Waryei (Wariyei) : 98162
Supiori > Supiori Utara > Warsa : 98162
Supiori > Supiori Utara > Warbor : 98162
Supiori > Supiori Utara > Puweri : 98162
Supiori > Supiori Barat > Napisandi : 98162
Supiori > Supiori Barat > Mapia : 98162
Supiori > Supiori Barat > Masyai : 98162
Supiori > Supiori Utara > Kobari Jaya : 98162
Supiori > Supiori Barat > Koryakam (Koiryakam) : 98162
Supiori > Supiori Utara > Fanjur : 98162
Supiori > Supiori Barat > Amyas : 98162
Supiori > Kepulauan Aruri > Yamnaisu : 98161
Supiori > Supiori Timur > Yawerma : 98161
Supiori > Kepulauan Aruri > Wonggeina (Wongkeina) : 98161
Supiori > Supiori Timur > Wombonda : 98161
Supiori > Supiori Timur > Wafor : 98161
Supiori > Supiori Timur > Waryesi : 98161
Supiori > Supiori Selatan > Waberfondi (Warbepondi) : 98161
Supiori > Supiori Timur > Sorendidori (Sorendiweri) : 98161
Supiori > Supiori Timur > Syurdori : 98161
Supiori > Supiori Timur > Sauyas : 98161
Supiori > Kepulauan Aruri > Rayori : 98161
Supiori > Kepulauan Aruri > Rayori : 98161
Supiori > Supiori Selatan > Maryaidori : 98161
Supiori > Kepulauan Aruri > Mbruwandi (Bruwandi) : 98161
Supiori > Supiori Timur > Marsram : 98161
Supiori > Kepulauan Aruri > Manggonswan (Mangoswan) : 98161
Supiori > Kepulauan Aruri > Imbrisbari (Imbirsbari) : 98161
Supiori > Kepulauan Aruri > Ineki : 98161
Supiori > Kepulauan Aruri > Insumbrei : 98161
Supiori > Supiori Selatan > Fanindi : 98161
Supiori > Supiori Timur > Duber : 98161
Supiori > Supiori Timur > Douwbo (Doubo) : 98161
Supiori > Supiori Selatan > Didiabolo : 98161
Supiori > Supiori Selatan > Biniki : 98161
Supiori > Kepulauan Aruri > Aruri : 98161
Supiori > Supiori Selatan > Awaki : 98161
Tolikara > Wina > Yugubuk : 99569
Tolikara > Wina > Yugumengga : 99569
Tolikara > Egiam > Yoka : 99569
Tolikara > Egiam > Yonira : 99569
Tolikara > Kembu > Yowo : 99569
Tolikara > Wina > Yogweme : 99569
Tolikara > Wina > Yogweme : 99569
Tolikara > Panaga > Yandono : 99569
Tolikara > Dundu (Ndundu) > Yiku : 99569
Tolikara > Wari (Taiyeve) > Yanora : 99569
Tolikara > Umagi > Yaleme : 99569
Tolikara > Umagi > Yali : 99569
Tolikara > Kembu > Wulinaga : 99569
Tolikara > Telenggeme > Yagagobak : 99569
Tolikara > Gundagi (Gudage) > Wobe : 99569
Tolikara > Gundagi (Gudage) > Woraga : 99569
Tolikara > Gundagi (Gudage) > Winengga : 99569
Tolikara > Wina > Wina : 99569
Tolikara > Egiam > Weri : 99569
Tolikara > Wari (Taiyeve) > Wiki : 99569
Tolikara > Gika > Wenigi : 99569
Tolikara > Telenggeme > Wekaru : 99569
Tolikara > Egiam > Wayongga : 99569
Tolikara > Umagi > Warna : 99569
Tolikara > Dow > Warka : 99569
Tolikara > Gika > Wanuwi : 99569
Tolikara > Wina > Wariru : 99569
Tolikara > Gika > Wanuwi : 99569
Tolikara > Gundagi (Gudage) > Wamili : 99569
Tolikara > Gundagi (Gudage) > Wamolo : 99569
Tolikara > Wari (Taiyeve) > Wakumendek : 99569
Tolikara > Dow > Vokuyo : 99569
Tolikara > Gundagi (Gudage) > Umar : 99569
Tolikara > Umagi > Umagi : 99569
Tolikara > Timori > Tioner : 99569
Tolikara > Timori > Tirib : 99569
Tolikara > Dow > Tigu : 99569
Tolikara > Kembu > Tioga : 99569
Tolikara > Wari (Taiyeve) > Timoga/Kabupaga : 99569
Tolikara > Poganeri > Tigir : 99569
Tolikara > Yuko > Teleme : 99569
Tolikara > Telenggeme > Telenggeme : 99569
Tolikara > Telenggeme > Tenek : 99569
Tolikara > Wina > Tawi : 99569
Tolikara > Poganeri > Telekonok : 99569
Tolikara > Dow > Takri : 99569
Tolikara > Gika > Tabunakme : 99569
Tolikara > Egiam > Tabonakme : 99569
Tolikara > Yuko > Tabuh : 99569
Tolikara > Dow > Sigou : 99569
Tolikara > Gundagi (Gudage) > Punggelak : 99569
Tolikara > Panaga > Saksi Maler : 99569
Tolikara > Panaga > Siak : 99569
Tolikara > Umagi > Popaga : 99569
Tolikara > Dow > Prawa : 99569
Tolikara > Umagi > Piriluk : 99569
Tolikara > Timori > Pirage : 99569
Tolikara > Egiam > Pinde : 99569
Tolikara > Panaga > Pindanggun : 99569
Tolikara > Yuko > Pekaleme : 99569
Tolikara > Panaga > Panaga : 99569
Tolikara > Wari (Taiyeve) > Papedari : 99569
Tolikara > Dow > Pakare : 99569
Tolikara > Umagi > Pagongga : 99569
Tolikara > Panaga > Paido : 99569
Tolikara > Gundagi (Gudage) > Oker : 99569
Tolikara > Dundu (Ndundu) > Nugini : 99569
Tolikara > Umagi > Nolopur : 99569
Tolikara > Kembu > Nugari : 99569
Tolikara > Dundu (Ndundu) > Nilogabu : 99569
Tolikara > Poganeri > Nogari : 99569
Tolikara > Gundagi (Gudage) > Nangga : 99569
Tolikara > Umagi > Nambu : 99569
Tolikara > Wina > Nakwil : 99569
Tolikara > Gundagi (Gudage) > Muruneri : 99569
Tolikara > Dundu (Ndundu) > Nakwi : 99569
Tolikara > Wari (Taiyeve) > Muna : 99569
Tolikara > Egiam > Murni : 99569
Tolikara > Yuko > Miyanagame : 99569
Tolikara > Umagi > Mino : 99569
Tolikara > Gika > Membramonggen : 99569
Tolikara > Yuko > Minegimen : 99569
Tolikara > Kembu > Mamit : 99569
Tolikara > Wina > Malela : 99569
Tolikara > Gika > Makido : 99569
Tolikara > Timori > Luki : 99569
Tolikara > Poganeri > Mabuk : 99569
Tolikara > Timori > Liwina : 99569
Tolikara > Timori > Logulo : 99569
Tolikara > Telenggeme > Linggira : 99569
Tolikara > Kanggime (Kanggima ) > Lawor (Lawori) : 99569
Tolikara > Gika > Kwa : 99569
Tolikara > Panaga > Kutiom : 99569
Tolikara > Wari (Taiyeve) > Laniloma : 99569
Tolikara > Dundu (Ndundu) > Kurupu : 99569
Tolikara > Wari (Taiyeve) > Kuruku : 99569
Tolikara > Gundagi (Gudage) > Kurik : 99569
Tolikara > Poganeri > Kuoklanggunik : 99569
Tolikara > Egiam > Kurba : 99569
Tolikara > Wari (Taiyeve) > Kowari : 99569
Tolikara > Yuko > Kungge : 99569
Tolikara > Poganeri > Konengga : 99569
Tolikara > Yuko > Kotorambur : 99569
Tolikara > Timori > Koinggambu : 99569
Tolikara > Kembu > Kobon : 99569
Tolikara > Telenggeme > Kimunuk : 99569
Tolikara > Kembu > Kembu : 99569
Tolikara > Telenggeme > Kimugu : 99569
Tolikara > Dundu (Ndundu) > Kembu : 99569
Tolikara > Yuko > Karu : 99569
Tolikara > Wari (Taiyeve) > Kalibu : 99569
Tolikara > Egiam > Kaliundi : 99569
Tolikara > Gundagi (Gudage) > Kalarin : 99569
Tolikara > Dow > Itoli : 99569
Tolikara > Kembu > Kabori : 99569
Tolikara > Telenggeme > Kagi : 99569
Tolikara > Wina > Holandia : 99569
Tolikara > Panaga > Ibunuh : 99569
Tolikara > Umagi > Gurin : 99569
Tolikara > Yuko > Gwak Dugunik : 99569
Tolikara > Wina > Gualo : 99569
Tolikara > Gundagi (Gudage) > Gubuk : 99569
Tolikara > Gundagi (Gudage) > Gumbini : 99569
Tolikara > Gundagi (Gudage) > Gingga : 99569
Tolikara > Yuko > Giko : 99569
Tolikara > Poganeri > Gindugunik : 99569
Tolikara > Kembu > Genani : 99569
Tolikara > Timori > Geneluk : 99569
Tolikara > Poganeri > Genage : 99569
Tolikara > Gika > Gelok : 99569
Tolikara > Gika > Geka : 99569
Tolikara > Umagi > Gatini : 99569
Tolikara > Poganeri > Gagulineri : 99569
Tolikara > Wari (Taiyeve) > Friji : 99569
Tolikara > Wina > Finai : 99569
Tolikara > Timori > Eragani : 99569
Tolikara > Panaga > Eragani : 99569
Tolikara > Egiam > Egiam : 99569
Tolikara > Gundagi (Gudage) > Enggawogo : 99569
Tolikara > Wari (Taiyeve) > Dustra/Yamiriko : 99569
Tolikara > Dundu (Ndundu) > Dundu : 99569
Tolikara > Dundu (Ndundu) > Dugunagep : 99569
Tolikara > Dow > Dow/Bijere : 99569
Tolikara > Wari (Taiyeve) > Dotori : 99569
Tolikara > Wari (Taiyeve) > Dorera : 99569
Tolikara > Telenggeme > Dolunggun : 99569
Tolikara > Gika > Dimbara : 99569
Tolikara > Dow > Dagari : 99569
Tolikara > Timori > Bolubur : 99569
Tolikara > Poganeri > Bogokila : 99569
Tolikara > Dow > Bire : 99569
Tolikara > Dundu (Ndundu) > Bimo : 99569
Tolikara > Wina > Bimbogul : 99569
Tolikara > Wari (Taiyeve) > Beleise : 99569
Tolikara > Timori > Beremo : 99569
Tolikara > Timori > Bawi : 99569
Tolikara > Kembu > Aworera : 99569
Tolikara > Gundagi (Gudage) > Aworera : 99569
Tolikara > Telenggeme > Aukuni : 99569
Tolikara > Wari (Taiyeve) > Arebe/Ninggame : 99569
Tolikara > Yuko > Ambirik : 99569
Tolikara > Wina > Akima : 99569
Tolikara > Kembu > Agimdek : 99569
Tolikara > Wonoki (Woniki) > Yigonime : 99568
Tolikara > Aweku > Yelly : 99568
Tolikara > Aweku > Yebena : 99568
Tolikara > Aweku > Yebena : 99568
Tolikara > Gilubandu (Gilumbandu/Gilimbandu) > Yamulo : 99568
Tolikara > Wonoki (Woniki) > Yaliwak : 99568
Tolikara > Gilubandu (Gilumbandu/Gilimbandu) > Yakep : 99568
Tolikara > Wonoki (Woniki) > Wunabu : 99568
Tolikara > Bogonuk > Wumelak : 99568
Tolikara > Aweku > Wuluk : 99568
Tolikara > Nunggawi (Munggawi) > Woyi : 99568
Tolikara > Nunggawi (Munggawi) > Wondame : 99568
Tolikara > Nunggawi (Munggawi) > Wonoluk : 99568
Tolikara > Wakuwo > Wonitu : 99568
Tolikara > Bogonuk > Wisman : 99568
Tolikara > Wonoki (Woniki) > Wilileme : 99568
Tolikara > Wakuwo > Weyage : 99568
Tolikara > Nabunage > Wewo : 99568
Tolikara > Gilubandu (Gilumbandu/Gilimbandu) > Welesi : 99568
Tolikara > Aweku > Wenggun : 99568
Tolikara > Wakuwo > Wama : 99568
Tolikara > Bogonuk > Walelo : 99568
Tolikara > Aweku > Wamigi : 99568
Tolikara > Nunggawi (Munggawi) > Undi : 99568
Tolikara > Nunggawi (Munggawi) > Tunibur : 99568
Tolikara > Wakuwo > Towolome : 99568
Tolikara > Aweku > Tiyonggi : 99568
Tolikara > Gilubandu (Gilumbandu/Gilimbandu) > Tinggom : 99568
Tolikara > Nunggawi (Munggawi) > Tinoweno : 99568
Tolikara > Wakuwo > Timer : 99568
Tolikara > Nunggawi (Munggawi) > Timobur (Kimobur) : 99568
Tolikara > Nunggawi (Munggawi) > Timopur : 99568
Tolikara > Nabunage > Timbindelo : 99568
Tolikara > Wonoki (Woniki) > Teropme : 99568
Tolikara > Bogonuk > Talinamber : 99568
Tolikara > Kanggime (Kanggima ) > Purugi : 99568
Tolikara > Aweku > Posman : 99568
Tolikara > Wonoki (Woniki) > Pagona : 99568
Tolikara > Bogonuk > Paba : 99568
Tolikara > Gilubandu (Gilumbandu/Gilimbandu) > Orelukban : 99568
Tolikara > Nunggawi (Munggawi) > Numbe : 99568
Tolikara > Nunggawi (Munggawi) > Nunggawi : 99568
Tolikara > Dundu (Ndundu) > Nini : 99568
Tolikara > Nunggawi (Munggawi) > Nombori : 99568
Tolikara > Wakuwo > Nowo : 99568
Tolikara > Nabunage > Nabunage : 99568
Tolikara > Wonoki (Woniki) > Mome : 99568
Tolikara > Nunggawi (Munggawi) > Mololowa : 99568
Tolikara > Gilubandu (Gilumbandu/Gilimbandu) > Martelo : 99568
Tolikara > Nabunage > Missa : 99568
Tolikara > Wonoki (Woniki) > Lugwi : 99568
Tolikara > Kanggime (Kanggima ) > Logon : 99568
Tolikara > Kanggime (Kanggima ) > Marlo : 99568
Tolikara > Nabunage > Logilome : 99568
Tolikara > Kanggime (Kanggima ) > Ligiibak / Ligimbak (Lagimbak) : 99568
Tolikara > Gilubandu (Gilumbandu/Gilimbandu) > Lerewere : 99568
Tolikara > Wakuwo > Kwarini : 99568
Tolikara > Bogonuk > Laura : 99568
Tolikara > Nabunage > Kutime : 99568
Tolikara > Nunggawi (Munggawi) > Kuripaga (Kuripara) : 99568
Tolikara > Nabunage > Kupara : 99568
Tolikara > Wakuwo > Kumbur : 99568
Tolikara > Nabunage > Kumbo : 99568
Tolikara > Gilubandu (Gilumbandu/Gilimbandu) > Kulutin : 99568
Tolikara > Nunggawi (Munggawi) > Kubalo : 99568
Tolikara > Wakuwo > Korlo : 99568
Tolikara > Nunggawi (Munggawi) > Kondangwi : 99568
Tolikara > Nunggawi (Munggawi) > Konipaga : 99568
Tolikara > Nunggawi (Munggawi) > Kononda (Kokondao) : 99568
Tolikara > Aweku > Kogagi : 99568
Tolikara > Aweku > Kolanggun : 99568
Tolikara > Nunggawi (Munggawi) > Kilungga : 99568
Tolikara > Nunggawi (Munggawi) > Kipino : 99568
Tolikara > Nabunage > Kimilo : 99568
Tolikara > Kanggime (Kanggima ) > Kerena : 99568
Tolikara > Nunggawi (Munggawi) > Kanggineri : 99568
Tolikara > Kanggime (Kanggima ) > Kanggime : 99568
Tolikara > Kanggime (Kanggima ) > Kagimaluk : 99568
Tolikara > Nunggawi (Munggawi) > Kabomangen (Kubumangen) : 99568
Tolikara > Wakuwo > Gulak : 99568
Tolikara > Wakuwo > Gunalo : 99568
Tolikara > Nabunage > Jekito : 99568
Tolikara > Wakuwo > Golena : 99568
Tolikara > Nunggawi (Munggawi) > Gilo : 99568
Tolikara > Nabunage > Geningga : 99568
Tolikara > Bogonuk > Ewan : 99568
Tolikara > Gilubandu (Gilumbandu/Gilimbandu) > Egoni : 99568
Tolikara > Kanggime (Kanggima ) > Dundu : 99568
Tolikara > Nunggawi (Munggawi) > Delelak : 99568
Tolikara > Nunggawi (Munggawi) > Derek : 99568
Tolikara > Wonoki (Woniki) > Bugum : 99568
Tolikara > Nunggawi (Munggawi) > Berenggo (Berengga) : 99568
Tolikara > Bogonuk > Bogonuk : 99568
Tolikara > Nunggawi (Munggawi) > Belep : 99568
Tolikara > Gilubandu (Gilumbandu/Gilimbandu) > Baguni : 99568
Tolikara > Kanggime (Kanggima ) > Aulani : 99568
Tolikara > Bogonuk > Aliduda : 99568
Tolikara > Bogonuk > Andomak : 99568
Tolikara > Aweku > Agin : 99568
Tolikara > Yuneri > Yuneri : 99562
Tolikara > Numba > Yugumena : 99562
Tolikara > Biuk > Yugu Mabur : 99562
Tolikara > Yuneri > Yudimba : 99562
Tolikara > Numba > Yiragame : 99562
Tolikara > Biuk > Yiyogobak/Kibur : 99562
Tolikara > Biuk > Yiluk/Kondenggun : 99562
Tolikara > Nelawi > Yilogonime/Tabinabo : 99562
Tolikara > Goyage > Yemarima (Yemarma) : 99562
Tolikara > Kondaga (Konda) > Yawineri : 99562
Tolikara > Yuneri > Yido : 99562
Tolikara > Anawi > Yalipura : 99562
Tolikara > Anawi > Yalokobak : 99562
Tolikara > Numba > Yalogo : 99562
Tolikara > Karubaga > Yalikaluk : 99562
Tolikara > Wugi > Wuronggi : 99562
Tolikara > Wunin (Wumin) > Wurineri : 99562
Tolikara > Geya > Wunggilipur : 99562
Tolikara > Wugi > Wugi : 99562
Tolikara > Wenam > Wunggi : 99562
Tolikara > Yuneri > Wonabunggame : 99562
Tolikara > Yuneri > Wonabunggame : 99562
Tolikara > Kai > Wolu : 99562
Tolikara > Wunin (Wumin) > Wona : 99562
Tolikara > Biuk > Wonabu : 99562
Tolikara > Kai > Wiyangger : 99562
Tolikara > Goyage > Woji : 99562
Tolikara > Li Anogomma > Wiyaluk : 99562
Tolikara > Geya > Witipur : 99562
Tolikara > Goyage > Wijamurik : 99562
Tolikara > Geya > Winalo : 99562
Tolikara > Airgaram > Weu : 99562
Tolikara > Geya > Weyambi : 99562
Tolikara > Airgaram > Wenduri : 99562
Tolikara > Yuneri > Wenome : 99562
Tolikara > Kuari > Wanggugup : 99562
Tolikara > Yuneri > Umar : 99562
Tolikara > Nelawi > Wabuna : 99562
Tolikara > Kuari > Umaga : 99562
Tolikara > Kai > Tunggunale : 99562
Tolikara > Biuk > Tomagi/Gubagi : 99562
Tolikara > Biuk > Tomagipura : 99562
Tolikara > Goyage > Tiri : 99562
Tolikara > Kubu > Tiyenggupur : 99562
Tolikara > Airgaram > Tinger : 99562
Tolikara > Li Anogomma > Tingwi : 99562
Tolikara > Numba > Tingwineri : 99562
Tolikara > Geya > Tinagoga : 99562
Tolikara > Kondaga (Konda) > Tingapura : 99562
Tolikara > Wenam > Tina : 99562
Tolikara > Geya > Timori : 99562
Tolikara > Kai > Tina : 99562
Tolikara > Wugi > Timoneri : 99562
Tolikara > Nelawi > Timojimo : 99562
Tolikara > Goyage > Tidur Mabuk : 99562
Tolikara > Goyage > Tigir : 99562
Tolikara > Wenam > Telelomi : 99562
Tolikara > Yuneri > Tenabaga : 99562
Tolikara > Kuari > Tebenalo : 99562
Tolikara > Nelawi > Tabowanimbo : 99562
Tolikara > Goyage > Tagikun (Tigikum) : 99562
Tolikara > Airgaram > Tabo Wanimbo : 99562
Tolikara > Kondaga (Konda) > Silabulo : 99562
Tolikara > Biuk > Purugi : 99562
Tolikara > Karubaga > Pulanggun : 99562
Tolikara > Wunin (Wumin) > Pokegi : 99562
Tolikara > Kai > Piraleme : 99562
Tolikara > Wugi > Pindelo : 99562
Tolikara > Wunin (Wumin) > Pindak : 99562
Tolikara > Goyage > Peko (Peku) : 99562
Tolikara > Nelawi > Palagi : 99562
Tolikara > Airgaram > Onggokme : 99562
Tolikara > Yuneri > Omibur : 99562
Tolikara > Kubu > Numbugawe : 99562
Tolikara > Wunin (Wumin) > Numbuboton : 99562
Tolikara > Numba > Numba : 99562
Tolikara > Nelawi > Nelawi : 99562
Tolikara > Geya > Nawu : 99562
Tolikara > Karubaga > Nalorini : 99562
Tolikara > Karubaga > Muara : 99562
Tolikara > Kubu > Murik : 99562
Tolikara > Yuneri > Mopi : 99562
Tolikara > Kondaga (Konda) > Mowilome : 99562
Tolikara > Nelawi > Mondagul : 99562
Tolikara > Karubaga > Molera : 99562
Tolikara > Nelawi > Minagame : 99562
Tolikara > Kubu > Minagi : 99562
Tolikara > Wenam > Mili : 99562
Tolikara > Wenam > Milineri : 99562
Tolikara > Kuari > Menggenagame : 99562
Tolikara > Kubu > Menggenagi : 99562
Tolikara > Nelawi > Megapura : 99562
Tolikara > Kuari > Menggeba : 99562
Tolikara > Kuari > Markar : 99562
Tolikara > Biuk > Mbinime/Jinulira : 99562
Tolikara > Kondaga (Konda) > Mandura : 99562
Tolikara > Goyage > Mampulaga (Nampulaga) : 99562
Tolikara > Li Anogomma > Lubuk : 99562
Tolikara > Karubaga > Luwik : 99562
Tolikara > Kuari > Luanggi : 99562
Tolikara > Karubaga > Losmen : 99562
Tolikara > Wugi > Loma : 99562
Tolikara > Li Anogomma > Longgoboma : 99562
Tolikara > Anawi > Loguk : 99562
Tolikara > Airgaram > Liwese : 99562
Tolikara > Karubaga > Lirak : 99562
Tolikara > Airgaram > Lenggup : 99562
Tolikara > Li Anogomma > Leragawi/Megagirakuk : 99562
Tolikara > Anawi > Linggira : 99562
Tolikara > Wugi > Lena : 99562
Tolikara > Kuari > Kurik : 99562
Tolikara > Kai > Kurbaya : 99562
Tolikara > Karubaga > Kuragepura : 99562
Tolikara > Goyage > Kumbur (Kumbu) : 99562
Tolikara > Numba > Kuma : 99562
Tolikara > Airgaram > Kubur : 99562
Tolikara > Karubaga > Kuloname : 99562
Tolikara > Kubu > Kubu : 99562
Tolikara > Kubu > Kubugiwa : 99562
Tolikara > Kuari > Kuari : 99562
Tolikara > Wugi > Kuagembur : 99562
Tolikara > Wenam > Kopenawai : 99562
Tolikara > Anawi > Kotori : 99562
Tolikara > Kai > Kotorambur : 99562
Tolikara > Kuari > Kondegun : 99562
Tolikara > Kondaga (Konda) > Konda : 99562
Tolikara > Karubaga > Kolilan : 99562
Tolikara > Wugi > Koli : 99562
Tolikara > Karubaga > Kiranage : 99562
Tolikara > Karubaga > Kogimagi : 99562
Tolikara > Li Anogomma > Kogoyapura : 99562
Tolikara > Kuari > Kibur : 99562
Tolikara > Karubaga > Kimobur : 99562
Tolikara > Geya > Kibu : 99562
Tolikara > Numba > Keragigelok : 99562
Tolikara > Wunin (Wumin) > Keribaga : 99562
Tolikara > Kuari > Kenen : 99562
Tolikara > Nelawi > Kendemaya : 99562
Tolikara > Karubaga > Karubaga : 99562
Tolikara > Yuneri > Kanggilo : 99562
Tolikara > Kubu > Kalewi : 99562
Tolikara > Kai > Kaiga : 99562
Tolikara > Numba > Jinuwanu : 99562
Tolikara > Kuari > Jinulira : 99562
Tolikara > Geya > Jelepele : 99562
Tolikara > Anawi > Imurik : 99562
Tolikara > Wenam > Igari : 99562
Tolikara > Karubaga > Gurikme : 99562
Tolikara > Karubaga > Gurikagewa : 99562
Tolikara > Numba > Guniki : 99562
Tolikara > Biuk > Guburini : 99562
Tolikara > Li Anogomma > Gubura : 99562
Tolikara > Kuari > Gubagi : 99562
Tolikara > Goyage > Goyage : 99562
Tolikara > Wugi > Gitar : 99562
Tolikara > Karubaga > Gininggadonak : 99562
Tolikara > Anawi > Gineri : 99562
Tolikara > Kondaga (Konda) > Gimo : 99562
Tolikara > Wunin (Wumin) > Gilopaga : 99562
Tolikara > Goyage > Gilok : 99562
Tolikara > Wugi > Gilime : 99562
Tolikara > Geya > Geya : 99562
Tolikara > Wenam > Geyaneri : 99562
Tolikara > Yuneri > Gembileme : 99562
Tolikara > Kondaga (Konda) > Ganage : 99562
Tolikara > Biuk > Galubup : 99562
Tolikara > Karubaga > Elsadai : 99562
Tolikara > Wunin (Wumin) > Enanagi : 99562
Tolikara > Li Anogomma > Erimbur : 99562
Tolikara > Goyage > Dugi : 99562
Tolikara > Karubaga > Ebenhaiser : 99562
Tolikara > Geya > Dimbara : 99562
Tolikara > Goyage > Doge : 99562
Tolikara > Goyage > Didelonik : 99562
Tolikara > Karubaga > Danggulurik : 99562
Tolikara > Wugi > Buangludah : 99562
Tolikara > Goyage > Bopa (Bobe) : 99562
Tolikara > Li Anogomma > Bogome : 99562
Tolikara > Biuk > Biuk : 99562
Tolikara > Goyage > Bini : 99562
Tolikara > Anawi > Bieleme : 99562
Tolikara > Karubaga > Beleme : 99562
Tolikara > Goyage > Benari : 99562
Tolikara > Nelawi > Barename/Luanggi : 99562
Tolikara > Kai > Bawi : 99562
Tolikara > Wenam > Banggeri : 99562
Tolikara > Numba > Baliminggi : 99562
Tolikara > Kuari > Baliminggi : 99562
Tolikara > Wenam > Baganagapur : 99562
Tolikara > Kondaga (Konda) > Arulo : 99562
Tolikara > Kondaga (Konda) > Arumagi : 99562
Tolikara > Kubu > Aruku : 99562
Tolikara > Wunin (Wumin) > Arombok : 99562
Tolikara > Kondaga (Konda) > Arikoba : 99562
Tolikara > Anawi > Aridunda : 99562
Tolikara > Goyage > Angkasa : 99562
Tolikara > Anawi > Anawi : 99562
Tolikara > Karubaga > Ampera : 99562
Tolikara > Kuari > Alopur : 99562
Tolikara > Geya > Alobaga : 99562
Tolikara > Kai > Again : 99562
Tolikara > Li Anogomma > Aburage : 99562
Tolikara > Kuari > Abepur : 99562
Tolikara > Bewani > Yibalo : 99561
Tolikara > Bewani > Yinama : 99561
Tolikara > Tagineri > Yimabnime : 99561
Tolikara > Bewani > Windik : 99561
Tolikara > Bewani > Wulurik : 99561
Tolikara > Bokoneri > Wonaga : 99561
Tolikara > Bokoneri > Waringga : 99561
Tolikara > Bokoneri > Weri : 99561
Tolikara > Tagineri > Wanuk : 99561
Tolikara > Bewani > Wanggulam : 99561
Tolikara > Danime > Wania : 99561
Tolikara > Bewani > Wania : 99561
Tolikara > Bokondini > Tenggagama : 99561
Tolikara > Bokondini > Umaga : 99561
Tolikara > Kamboneri > Tari : 99561
Tolikara > Danime > Tarawi : 99561
Tolikara > Bokoneri > Tanabume : 99561
Tolikara > Tagineri > Rumbepaga : 99561
Tolikara > Tagineri > Silo : 99561
Tolikara > Tagineri > Tagi : 99561
Tolikara > Danime > Ripa : 99561
Tolikara > Bokoneri > Omuk : 99561
Tolikara > Tagime > Peyola : 99561
Tolikara > Danime > Niagale : 99561
Tolikara > Bewani > Nogobumbu : 99561
Tolikara > Bokoneri > Nunggalo : 99561
Tolikara > Bokoneri > Munagame : 99561
Tolikara > Bokoneri > Nanggurilime : 99561
Tolikara > Tagime > Minggen : 99561
Tolikara > Bokondini > Mingganggo : 99561
Tolikara > Danime > Milipaa : 99561
Tolikara > Danime > Mawi : 99561
Tolikara > Kamboneri > Marbuna : 99561
Tolikara > Tagime > Melaga : 99561
Tolikara > Bokondini > Mairini : 99561
Tolikara > Kamboneri > Malta : 99561
Tolikara > Bokoneri > Lerewere : 99561
Tolikara > Tagineri > Logi : 99561
Tolikara > Tagineri > Lamaluk : 99561
Tolikara > Bokondini > Lambogo : 99561
Tolikara > Bokoneri > Kurewunuk : 99561
Tolikara > Bokondini > Kologume : 99561
Tolikara > Tagime > Kinebe : 99561
Tolikara > Tagime > Kogotime : 99561
Tolikara > Kamboneri > Kekoli : 99561
Tolikara > Bokoneri > Kanere : 99561
Tolikara > Bokoneri > Kanewunuk : 99561
Tolikara > Tagime > Kandimbaga : 99561
Tolikara > Kamboneri > Kamboniki : 99561
Tolikara > Bokondini > Jawalane : 99561
Tolikara > Kamboneri > Habag : 99561
Tolikara > Kamboneri > Kaloniki : 99561
Tolikara > Danime > Gunombo : 99561
Tolikara > Tagime > Gulak : 99561
Tolikara > Bewani > Gelalo : 99561
Tolikara > Tagineri > Getiem : 99561
Tolikara > Bewani > Gabunggobak : 99561
Tolikara > Bokondini > Galala : 99561
Tolikara > Tagime > Ekoni : 99561
Tolikara > Tagime > Gabunam : 99561
Tolikara > Bokondini > Dunduma : 99561
Tolikara > Bokoneri > Durima : 99561
Tolikara > Tagineri > Dunda : 99561
Tolikara > Bokoneri > Donggem : 99561
Tolikara > Bewani > Duma : 99561
Tolikara > Danime > Bumbu : 99561
Tolikara > Danime > Delegari : 99561
Tolikara > Bokoneri > Bokoneri : 99561
Tolikara > Bokoneri > Bolly : 99561
Tolikara > Tagineri > Bini : 99561
Tolikara > Bokondini > Bokondini : 99561
Tolikara > Bewani > Bitillabur : 99561
Tolikara > Bewani > Bilubaga : 99561
Tolikara > Kamboneri > Berembanak : 99561
Tolikara > Tagime > Belela : 99561
Tolikara > Bewani > Arelam : 99561
Tolikara > Bokondini > Apiam : 99561
Tolikara > Bokoneri > Abimbak : 99561
Tolikara > Danime > Ambena : 99561
Tolikara > Bewani > Abena : 99561
Waropen > Demba Masirei > Wonti Bokadaro : 98263
Waropen > Demba Masirei > Wanda : 98263
Waropen > Risei Sayati > Wobari : 98263
Waropen > Kirihi > Wafuka : 98263
Waropen > Demba Masirei > Tetui : 98263
Waropen > Demba Masirei > Urato : 98263
Waropen > Risei Sayati > Soyoi : 98263
Waropen > Kirihi > Sooh : 98263
Waropen > Kirihi > Spoiri : 98263
Waropen > Masirei > Saurisirami : 98263
Waropen > Masirei > Sinonde : 98263
Waropen > Risei Sayati > Risei Sayati : 98263
Waropen > Kirihi > Poira : 98263
Waropen > Demba Masirei > Odase : 98263
Waropen > Masirei > Odase : 98263
Waropen > Demba Masirei > Mayaghaido : 98263
Waropen > Risei Sayati > Napani : 98263
Waropen > Risei Sayati > Mambai : 98263
Waropen > Masirei > Mayagaido (Mayaghaido) : 98263
Waropen > Kirihi > Kuaisa : 98263
Waropen > Masirei > Koweda : 98263
Waropen > Demba Masirei > Fafai : 98263
Waropen > Kirihi > Kawari : 98263
Waropen > Kirihi > Dirou : 98263
Waropen > Kirihi > Diwa : 98263
Waropen > Demba Masirei > Demba : 98263
Waropen > Risei Sayati > Daimboa : 98263
Waropen > Kirihi > Dairi : 98263
Waropen > Kirihi > Antu Aru : 98263
Waropen > Demba Masirei > Aniboi : 98263
Waropen > Oudate Waropen > Sowiwa : 98262
Waropen > Oudate Waropen > Ruambak Jaya : 98262
Waropen > Oudate Waropen > Rasawa : 98262
Waropen > Oudate Waropen > Nau : 98262
Waropen > Oudate Waropen > Oiboa : 98262
Waropen > Oudate Waropen > Moroa : 98262
Waropen > Oudate Waropen > Botawa : 98262
Waropen > Oudate Waropen > Baino Jaya : 98262
Waropen > Wapoga Inggerus > Waweri : 98261
Waropen > Waropen Bawah > Waren Dua (II) : 98261
Waropen > Waropen Bawah > Waren Satu (I) : 98261
Waropen > Wapoga Inggerus > Wapoga : 98261
Waropen > Ureifasei > Usaiwa : 98261
Waropen > Waropen Bawah > Uri : 98261
Waropen > Ureifasei > Ureifasei Satu (I) : 98261
Waropen > Ureifasei > Ureifasei Tiga (III) : 98261
Waropen > Wapoga Inggerus > Syewa Merare : 98261
Waropen > Ureifasei > Ureifasei Dua (II) : 98261
Waropen > Waropen Bawah > Ruambak Jaya : 98261
Waropen > Waropen Bawah > Sawara Jaya : 98261
Waropen > Wapoga Inggerus > Pirare : 98261
Waropen > Ureifasei > Ronggaiwa : 98261
Waropen > Ureifasei > Rorisi : 98261
Waropen > Inggerus > Pirare : 98261
Waropen > Ureifasei > Paradoi : 98261
Waropen > Inggerus > Otodemo : 98261
Waropen > Ureifasei > Nubuai : 98261
Waropen > Waropen Bawah > Nonomi : 98261
Waropen > Waropen Bawah > Nau : 98261
Waropen > Ureifasei > Kemon Jaya : 98261
Waropen > Ureifasei > Mambui : 98261
Waropen > Inggerus > Harapan Jaya : 98261
Waropen > Wapoga Inggerus > Kamarisano : 98261
Waropen > Inggerus > Demisa : 98261
Waropen > Wapoga Inggerus > Dokis : 98261
Waropen > Ureifasei > Ghoyui : 98261
Waropen > Wapoga Inggerus > Awera : 98261
Waropen > Ureifasei > Apainabo : 98261
Waropen > Inggerus > Awaso : 98261
Waropen > Inggerus > Awera : 98261
Waropen > Inggerus > Aiboa : 98261
Yahukimo > Walma > Yetehup : 99582
Yahukimo > Duram > Yaminikma : 99582
Yahukimo > Panggema > Yangkali : 99582
Yahukimo > Nipsan > Yalmun : 99582
Yahukimo > Ubalihi > Wisomy (Wisomi) : 99582
Yahukimo > Talambo > Wubri : 99582
Yahukimo > Anggruk > Yaholikma : 99582
Yahukimo > Walma > Wewasi : 99582
Yahukimo > Walma > Wewasi : 99582
Yahukimo > Walma > Werene : 99582
Yahukimo > Walma > Weri : 99582
Yahukimo > Panggema > Weresili : 99582
Yahukimo > Nipsan > Walmak : 99582
Yahukimo > Ubalihi > Wanan (Wanam) : 99582
Yahukimo > Ubahak > Welile : 99582
Yahukimo > Walma > Walma : 99582
Yahukimo > Ubalihi > Walahan : 99582
Yahukimo > Anggruk > Vuno : 99582
Yahukimo > Kosarek > Wahe : 99582
Yahukimo > Ubalihi > Ubalihion : 99582
Yahukimo > Ubahak > Ubahak : 99582
Yahukimo > Kosarek > Uldam : 99582
Yahukimo > Anggruk > Tulpa : 99582
Yahukimo > Panggema > Tonggoi : 99582
Yahukimo > Panggema > Tukam : 99582
Yahukimo > Anggruk > Tohong : 99582
Yahukimo > Ubahak > Tolombing : 99582
Yahukimo > Kosarek > Tiple : 99582
Yahukimo > Nipsan > Tapla : 99582
Yahukimo > Ubalihi > Talambela (Talempela) : 99582
Yahukimo > Talambo > Tibul (Timbul) : 99582
Yahukimo > Endomen > Suron : 99582
Yahukimo > Panggema > Susek : 99582
Yahukimo > Anggruk > Suahi : 99582
Yahukimo > Ubahak > Sosonikma (Sosomikma) : 99582
Yahukimo > Ubahak > Suhuntek : 99582
Yahukimo > Pronggoli (Proggoli) > Siwikma : 99582
Yahukimo > Walma > Solinggul (Solingul) : 99582
Yahukimo > Ubahak > Silong : 99582
Yahukimo > Kosarek > Silkom : 99582
Yahukimo > Nipsan > Serengan : 99582
Yahukimo > Dirwemna (Diruwena) > Silion : 99582
Yahukimo > Endomen > Sentul : 99582
Yahukimo > Ubalihi > Sehelu : 99582
Yahukimo > Puldama > Semlu : 99582
Yahukimo > Ubalihi > Samiyul : 99582
Yahukimo > Ubahak > Saruk : 99582
Yahukimo > Dirwemna (Diruwena) > Salengkomo : 99582
Yahukimo > Ubalihi > Salakma : 99582
Yahukimo > Puldama > Puldama : 99582
Yahukimo > Hereapini (Hereanini) > Pue : 99582
Yahukimo > Pronggoli (Proggoli) > Pontempilik (Pontenpelek) : 99582
Yahukimo > Pronggoli (Proggoli) > Pronggoli : 99582
Yahukimo > Panggema > Potenikma (Pontenikma) : 99582
Yahukimo > Pronggoli (Proggoli) > Piliam : 99582
Yahukimo > Anggruk > Pilong : 99582
Yahukimo > Ubahak > Pini : 99582
Yahukimo > Panggema > Panggema : 99582
Yahukimo > Talambo > Palukae : 99582
Yahukimo > Hereapini (Hereanini) > Pelentum (Palentum) : 99582
Yahukimo > Anggruk > Paliptek : 99582
Yahukimo > Talambo > Paleroman : 99582
Yahukimo > Endomen > Oklahama : 99582
Yahukimo > Hereapini (Hereanini) > Ohena : 99582
Yahukimo > Nipsan > Nipsan : 99582
Yahukimo > Ubahak > Nurap : 99582
Yahukimo > Ubahak > Oblin : 99582
Yahukimo > Duram > Niniwi : 99582
Yahukimo > Hereapini (Hereanini) > Nelisa : 99582
Yahukimo > Nalca > Nalca : 99582
Yahukimo > Hereapini (Hereanini) > Muhumu : 99582
Yahukimo > Kosarek > Mine : 99582
Yahukimo > Kosarek > Nahomas : 99582
Yahukimo > Ubalihi > Membaham (Mimbaham) : 99582
Yahukimo > Hereapini (Hereanini) > Menetsing : 99582
Yahukimo > Nalca > Manggona : 99582
Yahukimo > Ubahak > Maniek : 99582
Yahukimo > Panggema > Masahan : 99582
Yahukimo > Ubahak > Mabien : 99582
Yahukimo > Puldama > Manbolak : 99582
Yahukimo > Talambo > Lulum : 99582
Yahukimo > Nalca > Luwemna : 99582
Yahukimo > Pronggoli (Proggoli) > Lirutek : 99582
Yahukimo > Talambo > Lelambo Dua (II) : 99582
Yahukimo > Anggruk > Letin : 99582
Yahukimo > Ubalihi > Letfet : 99582
Yahukimo > Anggruk > Lelambo : 99582
Yahukimo > Talambo > Lelambo : 99582
Yahukimo > Endomen > Kouwet : 99582
Yahukimo > Panggema > Kuni : 99582
Yahukimo > Kosarek > Konosa : 99582
Yahukimo > Kosarek > Kosarek : 99582
Yahukimo > Ubahak > Koluang : 99582
Yahukimo > Kona > Kona (Konda) : 99582
Yahukimo > Anggruk > Kiltam : 99582
Yahukimo > Panggema > Kolu : 99582
Yahukimo > Hereapini (Hereanini) > Kinkun : 99582
Yahukimo > Ubahak > Kibianggen : 99582
Yahukimo > Talambo > Kikila : 99582
Yahukimo > Ubahak > Keleng : 99582
Yahukimo > Panggema > Kemumanggen : 99582
Yahukimo > Puldama > Kasen : 99582
Yahukimo > Hereapini (Hereanini) > Kabukal : 99582
Yahukimo > Nalca > Imsekla : 99582
Yahukimo > Nipsan > Ilukdamon : 99582
Yahukimo > Anggruk > Ilwap : 99582
Yahukimo > Nipsan > Ikmu : 99582
Yahukimo > Kosarek > Illion : 99582
Yahukimo > Pronggoli (Proggoli) > Huhulpunu : 99582
Yahukimo > Walma > Hontulun : 99582
Yahukimo > Panggema > Homtongo : 99582
Yahukimo > Walma > Honggoluk : 99582
Yahukimo > Kosarek > Hombuka : 99582
Yahukimo > Anggruk > Hohe : 99582
Yahukimo > Hereapini (Hereanini) > Homboki : 99582
Yahukimo > Pronggoli (Proggoli) > Hiklahin : 99582
Yahukimo > Hereapini (Hereanini) > Hoet : 99582
Yahukimo > Ubalihi > Hereki (Hereky) : 99582
Yahukimo > Hereapini (Hereanini) > Hereapini (Heriapini) : 99582
Yahukimo > Pronggoli (Proggoli) > Helapilik : 99582
Yahukimo > Nalca > Hein : 99582
Yahukimo > Duram > Goak : 99582
Yahukimo > Ubahak > Furuluk : 99582
Yahukimo > Endomen > Galsin : 99582
Yahukimo > Endomen > Gidomen : 99582
Yahukimo > Nalca > Emm : 99582
Yahukimo > Endomen > Endomen : 99582
Yahukimo > Puldama > Famek : 99582
Yahukimo > Dirwemna (Diruwena) > Dirwemna : 99582
Yahukimo > Dirwemna (Diruwena) > Dolsen : 99582
Yahukimo > Duram > Duram : 99582
Yahukimo > Duram > Dengat : 99582
Yahukimo > Duram > Digitme : 99582
Yahukimo > Endomen > Delon : 99582
Yahukimo > Nalca > Bolda : 99582
Yahukimo > Nalca > Cenderawasih : 99582
Yahukimo > Nipsan > Biu : 99582
Yahukimo > Ubahak > Bisifak : 99582
Yahukimo > Panggema > Bineluk : 99582
Yahukimo > Puldama > Baru : 99582
Yahukimo > Talambo > Bari : 99582
Yahukimo > Puldama > Balsek : 99582
Yahukimo > Puldama > Bako : 99582
Yahukimo > Dirwemna (Diruwena) > Aksal : 99582
Yahukimo > Suntamon > Yup : 99578
Yahukimo > Langda > Yolar : 99578
Yahukimo > Hilipuk > Yaruhuk : 99578
Yahukimo > Hilipuk > Yamin : 99578
Yahukimo > Koropun (Korupun) > Yamdua : 99578
Yahukimo > Bomela > Yalmabi : 99578
Yahukimo > Sobaham > Yalisomon : 99578
Yahukimo > Kwelemdua (Kwelamdua) > Yalidamon : 99578
Yahukimo > Sobaham > Yabi (Jabi) : 99578
Yahukimo > Holuon > Weni : 99578
Yahukimo > Koropun (Korupun) > Wemin : 99578
Yahukimo > Lolat > Webile : 99578
Yahukimo > Soloikma > Weawen (Weanem) : 99578
Yahukimo > Langda > Wasumurji : 99578
Yahukimo > Lolat > Wanim : 99578
Yahukimo > Ninia > Wahaik : 99578
Yahukimo > Ninia > Waerek : 99578
Yahukimo > Kwikma > Usabini : 99578
Yahukimo > Suntamon > Tapasik : 99578
Yahukimo > Yahuliambut > Tanggeam : 99578
Yahukimo > Sela > Sulda : 99578
Yahukimo > Suntamon > Suntamon : 99578
Yahukimo > Yahuliambut > Suksale : 99578
Yahukimo > Yahuliambut > Subundalek : 99578
Yahukimo > Kabianggama (Kabianggema) > Subayo : 99578
Yahukimo > Holuon > Sosi : 99578
Yahukimo > Koropun (Korupun) > Somsek : 99578
Yahukimo > Soloikma > Soline : 99578
Yahukimo > Bomela > Sombat : 99578
Yahukimo > Ninia > Sohwal : 99578
Yahukimo > Holuon > Sohonggik : 99578
Yahukimo > Kabianggama (Kabianggema) > Sohobma : 99578
Yahukimo > Hilipuk > Sohondipmu : 99578
Yahukimo > Kabianggama (Kabianggema) > Sohal : 99578
Yahukimo > Sobaham > Sobaham : 99578
Yahukimo > Kwikma > Soamrin : 99578
Yahukimo > Soloikma > Singokla : 99578
Yahukimo > Sobaham > Simbuk : 99578
Yahukimo > Kwikma > Silakma : 99578
Yahukimo > Sobaham > Silak Pahabol : 99578
Yahukimo > Holuon > Sia : 99578
Yahukimo > Kwelemdua (Kwelamdua) > Sesepne : 99578
Yahukimo > Kwelemdua (Kwelamdua) > Senayom : 99578
Yahukimo > Lolat > Serahak : 99578
Yahukimo > Sobaham > Sele : 99578
Yahukimo > Sela > Sela : 99578
Yahukimo > Soloikma > Salbi : 99578
Yahukimo > Sela > Phoy : 99578
Yahukimo > Sobaham > Puahuun : 99578
Yahukimo > Bomela > Palamdua : 99578
Yahukimo > Sela > Orisin : 99578
Yahukimo > Kwelemdua (Kwelamdua) > Obis : 99578
Yahukimo > Kwikma > Oakbisik : 99578
Yahukimo > Ninia > Ninia : 99578
Yahukimo > Ninia > Niniahan : 99578
Yahukimo > Koropun (Korupun) > Morome : 99578
Yahukimo > Soloikma > Musan : 99578
Yahukimo > Koropun (Korupun) > Moo : 99578
Yahukimo > Kwikma > Monin : 99578
Yahukimo > Sela > Monamna : 99578
Yahukimo > Sela > Mondon : 99578
Yahukimo > Kwikma > Momenggama : 99578
Yahukimo > Sela > Mekdua : 99578
Yahukimo > Suntamon > Masumkon : 99578
Yahukimo > Koropun (Korupun) > Maldua : 99578
Yahukimo > Sela > Megom (Megon) : 99578
Yahukimo > Sela > Makero : 99578
Yahukimo > Langda > Lukun : 99578
Yahukimo > Lolat > Lolat : 99578
Yahukimo > Yahuliambut > Linggisen : 99578
Yahukimo > Ninia > Liligan : 99578
Yahukimo > Ninia > Liligan II : 99578
Yahukimo > Langda > Langda : 99578
Yahukimo > Soloikma > Kwelena : 99578
Yahukimo > Langda > Laryi : 99578
Yahukimo > Kwelemdua (Kwelamdua) > Kwelemdua : 99578
Yahukimo > Sobaham > Kulahaik : 99578
Yahukimo > Bomela > Kubialat : 99578
Yahukimo > Kwelemdua (Kwelamdua) > Kubuk Dua : 99578
Yahukimo > Bomela > Kitikni : 99578
Yahukimo > Koropun (Korupun) > Koropun (Korupun) : 99578
Yahukimo > Langda > Kirabuk : 99578
Yahukimo > Hilipuk > Kini : 99578
Yahukimo > Kwikma > Kenkeni : 99578
Yahukimo > Kwelemdua (Kwelamdua) > Kemligin : 99578
Yahukimo > Kwikma > Karelma : 99578
Yahukimo > Langda > Kap-Kap : 99578
Yahukimo > Kwelemdua (Kwelamdua) > Kabulan : 99578
Yahukimo > Ninia > Kahul : 99578
Yahukimo > Kabianggama (Kabianggema) > Kabianggama : 99578
Yahukimo > Ninia > Hwealoma : 99578
Yahukimo > Kwikma > Husmo : 99578
Yahukimo > Sobaham > Hubik : 99578
Yahukimo > Sela > Horomon : 99578
Yahukimo > Hilipuk > Homidipmu : 99578
Yahukimo > Sela > Holdomen : 99578
Yahukimo > Holuon > Holuwon (Holuon) : 99578
Yahukimo > Hilipuk > Hilipuk : 99578
Yahukimo > Sela > Hemuka : 99578
Yahukimo > Sobaham > Hamik : 99578
Yahukimo > Lolat > Esalek : 99578
Yahukimo > Soloikma > Erim : 99578
Yahukimo > Sela > Ejub : 99578
Yahukimo > Kwikma > Enggelasue : 99578
Yahukimo > Sela > Dolbol : 99578
Yahukimo > Kabianggama (Kabianggema) > Domul : 99578
Yahukimo > Sobaham > Dohong : 99578
Yahukimo > Suntamon > Dirik : 99578
Yahukimo > Lolat > Dinggila : 99578
Yahukimo > Hilipuk > Dindok : 99578
Yahukimo > Koropun (Korupun) > Dildau : 99578
Yahukimo > Lolat > Denema : 99578
Yahukimo > Kwelemdua (Kwelamdua) > Debula : 99578
Yahukimo > Koropun (Korupun) > Dagi : 99578
Yahukimo > Holuon > Danggema : 99578
Yahukimo > Lolat > Bunde : 99578
Yahukimo > Suntamon > Bulbul : 99578
Yahukimo > Kabianggama (Kabianggema) > Buahun : 99578
Yahukimo > Suntamon > Bongkok : 99578
Yahukimo > Bomela > Bomela : 99578
Yahukimo > Holuon > Bineleruk : 99578
Yahukimo > Suntamon > Binalkon : 99578
Yahukimo > Sela > Bera : 99578
Yahukimo > Koropun (Korupun) > Batkuk : 99578
Yahukimo > Sobaham > Benembia : 99578
Yahukimo > Langda > Bebekle : 99578
Yahukimo > Koropun (Korupun) > Basal : 99578
Yahukimo > Soloikma > Banga : 99578
Yahukimo > Kwelemdua (Kwelamdua) > Baluk : 99578
Yahukimo > Sobaham > Balinggama : 99578
Yahukimo > Kabianggama (Kabianggema) > Bahbolma : 99578
Yahukimo > Ninia > Babet : 99578
Yahukimo > Sela > Asok : 99578
Yahukimo > Yahuliambut > Amfulma : 99578
Yahukimo > Koropun (Korupun) > Amdua : 99578
Yahukimo > Langda > Alirji : 99578
Yahukimo > Mugi > Yuarima : 99571
Yahukimo > Yogosem > Yogosem : 99571
Yahukimo > Suru Suru > Yosua : 99571
Yahukimo > Musaik > Yeriko : 99571
Yahukimo > Wusuma > Yerekama : 99571
Yahukimo > Ukha > Yelepunu : 99571
Yahukimo > Tangma > Yeleas : 99571
Yahukimo > Seredela (Seredala) > Yasip : 99571
Yahukimo > Tangma > Yalimo : 99571
Yahukimo > Obio > Yahufa : 99571
Yahukimo > Kurima > Yagarelo : 99571
Yahukimo > Obio > Yagabo : 99571
Yahukimo > Mugi > Wusagasem : 99571
Yahukimo > Pasema > Wulin : 99571
Yahukimo > Kurima > Wulik Punua : 99571
Yahukimo > Silimo > Wubialo : 99571
Yahukimo > Suru Suru > Worapi : 99571
Yahukimo > Amuma > Wisikma : 99571
Yahukimo > Kona > Wetmuk : 99571
Yahukimo > Sumo > Wirilu : 99571
Yahukimo > Mugi > Wesangma : 99571
Yahukimo > Werima > Wesama : 99571
Yahukimo > Werima > Wesagalep : 99571
Yahukimo > Werima > Weriaput : 99571
Yahukimo > Werima > Werima : 99571
Yahukimo > Obio > Wendame : 99571
Yahukimo > Ukha > Wenapuk : 99571
Yahukimo > Sumo > Wenapong : 99571
Yahukimo > Mugi > Wemasili : 99571
Yahukimo > Musaik > Weleheikma : 99571
Yahukimo > Silimo > Weakma : 99571
Yahukimo > Pasema > Wea : 99571
Yahukimo > Mugi > Wanesi : 99571
Yahukimo > Kurima > Wanem : 99571
Yahukimo > Tangma > Wamarek : 99571
Yahukimo > Wusuma > Walkuma : 99571
Yahukimo > Silimo > Walkruk : 99571
Yahukimo > Kayo > Walet : 99571
Yahukimo > Ukha > Walialema : 99571
Yahukimo > Amuma > Waeklek : 99571
Yahukimo > Mugi > Userem : 99571
Yahukimo > Kurima > Wakunyama : 99571
Yahukimo > Musaik > Usaregeik (Usaragek) : 99571
Yahukimo > Ukha > Ukha : 99571
Yahukimo > Obio > Ujin : 99571
Yahukimo > Soba > Ugulintipmu : 99571
Yahukimo > Mugi > Ugem : 99571
Yahukimo > Kayo > Uase : 99571
Yahukimo > Kurima > Tukuarek : 99571
Yahukimo > Sumo > Uam : 99571
Yahukimo > Dekai > Toman I : 99571
Yahukimo > Dekai > Toman II : 99571
Yahukimo > Amuma > Tolikapura (Talikapura) : 99571
Yahukimo > Seredela (Seredala) > Tokuni : 99571
Yahukimo > Mugi > Togoluk : 99571
Yahukimo > Seredela (Seredala) > Teret : 99571
Yahukimo > Soba > Tanda : 99571
Yahukimo > Tangma > Tangma : 99571
Yahukimo > Soba > Surukmu : 99571
Yahukimo > Wusuma > Suok : 99571
Yahukimo > Silimo > Suok : 99571
Yahukimo > Sumo > Sumo : 99571
Yahukimo > Musaik > Sumegen : 99571
Yahukimo > Musaik > Sumegen : 99571
Yahukimo > Werima > Suesi : 99571
Yahukimo > Silimo > Suet : 99571
Yahukimo > Wusuma > Sowaling : 99571
Yahukimo > Hogio (Hugio) > Subsal : 99571
Yahukimo > Dekai > Sokamu : 99571
Yahukimo > Kurima > Soroh : 99571
Yahukimo > Suru Suru > Solok : 99571
Yahukimo > Silimo > Sodule : 99571
Yahukimo > Yogosem > Sogasio : 99571
Yahukimo > Soba > Soba : 99571
Yahukimo > Hogio (Hugio) > Sipnidipmu : 99571
Yahukimo > Tangma > Simeka : 99571
Yahukimo > Ukha > Siolorema : 99571
Yahukimo > Amuma > Silorin : 99571
Yahukimo > Silimo > Silimo : 99571
Yahukimo > Silimo > Siloma : 99571
Yahukimo > Silimo > Silon : 99571
Yahukimo > Suru Suru > Senipan : 99571
Yahukimo > Silimo > Sianele : 99571
Yahukimo > Seredela (Seredala) > Seredela : 99571
Yahukimo > Hogio (Hugio) > Sengsenagaik : 99571
Yahukimo > Pasema > Sengangge : 99571
Yahukimo > Mugi > Seima : 99571
Yahukimo > Kona > Seklak : 99571
Yahukimo > Kayo > Sebu : 99571
Yahukimo > Silimo > Sebin : 99571
Yahukimo > Wusuma > Sangatur : 99571
Yahukimo > Amuma > Sarmuge : 99571
Yahukimo > Seredela (Seredala) > Samboga : 99571
Yahukimo > Samenage > Samenage : 99571
Yahukimo > Amuma > Sagasal : 99571
Yahukimo > Yogosem > Saikama : 99571
Yahukimo > Suru Suru > Rentis : 99571
Yahukimo > Silimo > Sagaduk : 99571
Yahukimo > Wusuma > Sabin : 99571
Yahukimo > Kurima > Pusuaga : 99571
Yahukimo > Pasema > Pupi : 99571
Yahukimo > Tangma > Punno : 99571
Yahukimo > Obio > Pugun : 99571
Yahukimo > Samenage > Pona : 99571
Yahukimo > Amuma > Plau : 99571
Yahukimo > Silimo > Pinda : 99571
Yahukimo > Obio > Patin : 99571
Yahukimo > Obio > Penigik : 99571
Yahukimo > Pasema > Pasema : 99571
Yahukimo > Mugi > Panyoke : 99571
Yahukimo > Kurima > Parela : 99571
Yahukimo > Amuma > Orugai : 99571
Yahukimo > Mugi > Olomisang : 99571
Yahukimo > Hogio (Hugio) > Paima : 99571
Yahukimo > Kurima > Obolma : 99571
Yahukimo > Sumo > Obokain : 99571
Yahukimo > Samenage > Notnarek : 99571
Yahukimo > Mugi > Nyikinen : 99571
Yahukimo > Obio > Obio : 99571
Yahukimo > Werima > Nesuwen : 99571
Yahukimo > Soba > Nilen : 99571
Yahukimo > Ukha > Musanarek : 99571
Yahukimo > Silimo > Nekilei : 99571
Yahukimo > Obio > Munu : 99571
Yahukimo > Wusuma > Mul : 99571
Yahukimo > Samenage > Muke : 99571
Yahukimo > Sumo > Muara Balim : 99571
Yahukimo > Wusuma > Mugi (Mogi) : 99571
Yahukimo > Dekai > Muara : 99571
Yahukimo > Seredela (Seredala) > Moruf : 99571
Yahukimo > Seredela (Seredala) > Mosomduba : 99571
Yahukimo > Kayo > Molama : 99571
Yahukimo > Silimo > Momnowok (Momnowak) : 99571
Yahukimo > Dekai > Massi : 99571
Yahukimo > Yogosem > Mesahaput : 99571
Yahukimo > Dekai > Maruku : 99571
Yahukimo > Mugi > Lugulmu : 99571
Yahukimo > Kurima > Lukulema : 99571
Yahukimo > Sumo > Maku : 99571
Yahukimo > Ukha > Lua : 99571
Yahukimo > Werima > Luarima : 99571
Yahukimo > Musaik > Lidipmu : 99571
Yahukimo > Pasema > Lowet : 99571
Yahukimo > Werima > Lokon : 99571
Yahukimo > Pasema > Lemoko : 99571
Yahukimo > Werima > Libuk : 99571
Yahukimo > Hogio (Hugio) > Leleak : 99571
Yahukimo > Obio > Kwakenoro : 99571
Yahukimo > Sumo > Kwiriside : 99571
Yahukimo > Ukha > Kuleken : 99571
Yahukimo > Kona > Kugun : 99571
Yahukimo > Dekai > Kuari : 99571
Yahukimo > Dekai > Kuaserama : 99571
Yahukimo > Mugi > Kosihun : 99571
Yahukimo > Seredela (Seredala) > Koper : 99571
Yahukimo > Wusuma > Kolodoma : 99571
Yahukimo > Dekai > Kokamu : 99571
Yahukimo > Yogosem > Kiroma : 99571
Yahukimo > Dekai > Kiribun : 99571
Yahukimo > Amuma > Kinika : 99571
Yahukimo > Kurima > Kilise : 99571
Yahukimo > Kurima > Kima : 99571
Yahukimo > Kona > Kalpok : 99571
Yahukimo > Kayo > Kayo : 99571
Yahukimo > Dekai > Keikey : 99571
Yahukimo > Suru Suru > Jinusugu : 99571
Yahukimo > Obio > Jibak : 99571
Yahukimo > Sumo > Jibuk : 99571
Yahukimo > Mugi > Itlay Wopi : 99571
Yahukimo > Samenage > Ison : 99571
Yahukimo > Mugi > Ilokomo : 99571
Yahukimo > Kurima > Ibiroma : 99571
Yahukimo > Sumo > Hunisi : 99571
Yahukimo > Silimo > Hwesalemo : 99571
Yahukimo > Kurima > Huluagaima : 99571
Yahukimo > Mugi > Hunenima : 99571
Yahukimo > Kurima > Huken : 99571
Yahukimo > Mugi > Hulesi : 99571
Yahukimo > Kurima > Huguma : 99571
Yahukimo > Samenage > Hugilokon : 99571
Yahukimo > Kurima > Huglot : 99571
Yahukimo > Tangma > Huewi : 99571
Yahukimo > Obio > Homhom : 99571
Yahukimo > Yogosem > Hokolekma : 99571
Yahukimo > Kayo > Hombesaloma : 99571
Yahukimo > Hogio (Hugio) > Hogio Satu / I : 99571
Yahukimo > Samenage > Hirin : 99571
Yahukimo > Hogio (Hugio) > Hogio Dua / II : 99571
Yahukimo > Kurima > Hihundes : 99571
Yahukimo > Tangma > Hipela : 99571
Yahukimo > Werima > Hesmat : 99571
Yahukimo > Kurima > Hesmat : 99571
Yahukimo > Mugi > Herawe : 99571
Yahukimo > Soba > Hepinis : 99571
Yahukimo > Werima > Hepia : 99571
Yahukimo > Musaik > Hendikma : 99571
Yahukimo > Mugi > Hendag : 99571
Yahukimo > Wusuma > Harap : 99571
Yahukimo > Amuma > Harapan : 99571
Yahukimo > Tangma > Helo : 99571
Yahukimo > Werima > Hanoasuok : 99571
Yahukimo > Musaik > Haletuk : 99571
Yahukimo > Samenage > Haleroma : 99571
Yahukimo > Werima > Hagawen : 99571
Yahukimo > Suru Suru > Gofa : 99571
Yahukimo > Amuma > Golowen : 99571
Yahukimo > Silimo > Fabe : 99571
Yahukimo > Werima > Esema Husage : 99571
Yahukimo > Kurima > Esalien : 99571
Yahukimo > Musaik > Esaikma : 99571
Yahukimo > Yogosem > Esahapuk : 99571
Yahukimo > Kurima > Eroma : 99571
Yahukimo > Silimo > Eksa : 99571
Yahukimo > Silimo > Eremnahom : 99571
Yahukimo > Ukha > Eki : 99571
Yahukimo > Hogio (Hugio) > Dugumhad : 99571
Yahukimo > Musaik > Dekbok : 99571
Yahukimo > Dekai > Dekai : 99571
Yahukimo > Obio > Busupa : 99571
Yahukimo > Seredela (Seredala) > Burupmakot : 99571
Yahukimo > Sumo > Boor : 99571
Yahukimo > Musaik > Bue : 99571
Yahukimo > Amuma > Balum Erang : 99571
Yahukimo > Samenage > Asotapo : 99571
Yahukimo > Silimo > Asia : 99571
Yahukimo > Wusuma > Apdagma (Apdakma) : 99571
Yahukimo > Kurima > Anjelma : 99571
Yahukimo > Amuma > Amuma : 99571
Yahukimo > Ukha > Amisangi : 99571
Yahukimo > Kayo > Alhai : 99571
Yahukimo > Kurima > Air Garam : 99571
Yahukimo > Tangma > Aleleng : 99571
Yalimo > Abenaho > Yawan : 99587
Yalimo > Abenaho > Yutanggo : 99587
Yalimo > Abenaho > Yanamik : 99587
Yalimo > Abenaho > Yangkikalma : 99587
Yalimo > Abenaho > Yambaikma : 99587
Yalimo > Abenaho > Yahatma : 99587
Yalimo > Abenaho > Yama : 99587
Yalimo > Abenaho > Yabusup : 99587
Yalimo > Abenaho > Wurupikma : 99587
Yalimo > Abenaho > Wutlarin : 99587
Yalimo > Abenaho > Worol : 99587
Yalimo > Abenaho > Wileroma : 99587
Yalimo > Abenaho > Wiltlanggo : 99587
Yalimo > Abenaho > Wenemikma : 99587
Yalimo > Abenaho > Wilak : 99587
Yalimo > Abenaho > Waroham : 99587
Yalimo > Abenaho > Wanggibo : 99587
Yalimo > Abenaho > Wangkun : 99587
Yalimo > Abenaho > Wamhor : 99587
Yalimo > Abenaho > Wandikbongkion : 99587
Yalimo > Abenaho > Wambo : 99587
Yalimo > Abenaho > Wambal : 99587
Yalimo > Abenaho > Wambalfak : 99587
Yalimo > Abenaho > Walagima : 99587
Yalimo > Abenaho > Wabuhuk : 99587
Yalimo > Abenaho > Waghasilimo : 99587
Yalimo > Abenaho > Uwambo Satu : 99587
Yalimo > Abenaho > Ulusi : 99587
Yalimo > Abenaho > Usabiye : 99587
Yalimo > Abenaho > Ulun : 99587
Yalimo > Abenaho > Tagabaga : 99587
Yalimo > Abenaho > Uluhufuk : 99587
Yalimo > Abenaho > Suminaikma : 99587
Yalimo > Abenaho > Suahe : 99587
Yalimo > Abenaho > Suele : 99587
Yalimo > Abenaho > Sumbule Satu : 99587
Yalimo > Abenaho > Sombule : 99587
Yalimo > Abenaho > Sohi : 99587
Yalimo > Abenaho > Sohombunu : 99587
Yalimo > Abenaho > Sengikma : 99587
Yalimo > Abenaho > Sebi : 99587
Yalimo > Abenaho > Salohe : 99587
Yalimo > Abenaho > Sapiwarek : 99587
Yalimo > Abenaho > Salo : 99587
Yalimo > Abenaho > Sabilironggo : 99587
Yalimo > Abenaho > Sahikma : 99587
Yalimo > Abenaho > Pirikalem : 99587
Yalimo > Abenaho > Pamumu : 99587
Yalimo > Abenaho > Obabin Satu : 99587
Yalimo > Abenaho > Obabin : 99587
Yalimo > Abenaho > Noholuok : 99587
Yalimo > Abenaho > Nilbo : 99587
Yalimo > Abenaho > Nofualma : 99587
Yalimo > Abenaho > Nenomani : 99587
Yalimo > Abenaho > Musanahikma : 99587
Yalimo > Abenaho > Mulip : 99587
Yalimo > Abenaho > Moban : 99587
Yalimo > Abenaho > Maleo : 99587
Yalimo > Abenaho > Mahial : 99587
Yalimo > Abenaho > Lilukikma : 99587
Yalimo > Abenaho > Lohomabel : 99587
Yalimo > Abenaho > Lilinmuhuk : 99587
Yalimo > Abenaho > Lasikma : 99587
Yalimo > Abenaho > Langongkok : 99587
Yalimo > Abenaho > Kolaima : 99587
Yalimo > Abenaho > Landikma : 99587
Yalimo > Abenaho > Klesu : 99587
Yalimo > Abenaho > Kesuwi : 99587
Yalimo > Abenaho > Kewi : 99587
Yalimo > Abenaho > Kawokholik : 99587
Yalimo > Abenaho > Kandibung : 99587
Yalimo > Abenaho > Jinggiwi : 99587
Yalimo > Abenaho > Hurualma : 99587
Yalimo > Abenaho > Iwim : 99587
Yalimo > Abenaho > Hundilip : 99587
Yalimo > Abenaho > Humalma : 99587
Yalimo > Abenaho > Hulikma : 99587
Yalimo > Abenaho > Hulhule : 99587
Yalimo > Abenaho > Hubliki : 99587
Yalimo > Abenaho > Horenikma : 99587
Yalimo > Abenaho > Hombanman : 99587
Yalimo > Abenaho > Horakia : 99587
Yalimo > Abenaho > Helaksili : 99587
Yalimo > Abenaho > Heahobak : 99587
Yalimo > Abenaho > Halisek : 99587
Yalimo > Abenaho > Fuahe : 99587
Yalimo > Abenaho > Fialem : 99587
Yalimo > Abenaho > Fabulik : 99587
Yalimo > Abenaho > Eliekma : 99587
Yalimo > Abenaho > Elesim : 99587
Yalimo > Abenaho > Dombomi : 99587
Yalimo > Abenaho > Dosumo : 99587
Yalimo > Abenaho > Detpagado : 99587
Yalimo > Abenaho > Dahonaikma : 99587
Yalimo > Abenaho > Burim : 99587
Yalimo > Abenaho > Bumbum : 99587
Yalimo > Abenaho > Bonggi : 99587
Yalimo > Abenaho > Bukurik : 99587
Yalimo > Abenaho > Bonahik : 99587
Yalimo > Abenaho > Arikbalek : 99587
Yalimo > Abenaho > Beim : 99587
Yalimo > Abenaho > Beyam : 99587
Yalimo > Abenaho > Alugi : 99587
Yalimo > Abenaho > Amuki : 99587
Yalimo > Abenaho > Abagima : 99587
Yalimo > Abenaho > Abenaho : 99587
Yalimo > Apalapsili > Yarema : 99586
Yalimo > Apalapsili > Yarema Satu : 99586
Yalimo > Apalapsili > Wiyukwilik : 99586
Yalimo > Apalapsili > Wiralesili : 99586
Yalimo > Apalapsili > Wanamalo : 99586
Yalimo > Apalapsili > Wasalalo : 99586
Yalimo > Apalapsili > Tembut : 99586
Yalimo > Apalapsili > Tikano : 99586
Yalimo > Apalapsili > Sobikambut : 99586
Yalimo > Apalapsili > Suerelihim : 99586
Yalimo > Apalapsili > Sabilikalem : 99586
Yalimo > Apalapsili > Sabualo : 99586
Yalimo > Apalapsili > Sien : 99586
Yalimo > Apalapsili > Pong : 99586
Yalimo > Apalapsili > Pipisim : 99586
Yalimo > Apalapsili > Naswer : 99586
Yalimo > Apalapsili > Natoksili : 99586
Yalimo > Apalapsili > Nohonil : 99586
Yalimo > Apalapsili > Nasinena : 99586
Yalimo > Apalapsili > Nanahoruk : 99586
Yalimo > Apalapsili > Malinwarek : 99586
Yalimo > Apalapsili > Makrig : 99586
Yalimo > Apalapsili > Moliyinggi : 99586
Yalimo > Apalapsili > Lambukmu : 99586
Yalimo > Apalapsili > Lilinsaluk : 99586
Yalimo > Apalapsili > Kulet : 99586
Yalimo > Apalapsili > Kundikele : 99586
Yalimo > Apalapsili > Kengggembun : 99586
Yalimo > Apalapsili > Kilal : 99586
Yalimo > Apalapsili > Kinhe : 99586
Yalimo > Apalapsili > Kayoma : 99586
Yalimo > Apalapsili > Kelampurim : 99586
Yalimo > Apalapsili > Humalen : 99586
Yalimo > Apalapsili > Ifkindi : 99586
Yalimo > Apalapsili > Holuokalem : 99586
Yalimo > Apalapsili > Hubliki : 99586
Yalimo > Apalapsili > Hukalopunu : 99586
Yalimo > Apalapsili > Holik : 99586
Yalimo > Apalapsili > Holuaogalma : 99586
Yalimo > Apalapsili > Hinongkoambut : 99586
Yalimo > Apalapsili > Fari : 99586
Yalimo > Apalapsili > Filiyahik : 99586
Yalimo > Apalapsili > Habalo : 99586
Yalimo > Apalapsili > Eal : 99586
Yalimo > Apalapsili > Falukwalilo : 99586
Yalimo > Apalapsili > Bablik : 99586
Yalimo > Apalapsili > Benyam : 99586
Yalimo > Apalapsili > Apalapsili : 99586
Yalimo > Apalapsili > Asilikma : 99586
Yalimo > Welarek > Yahamer : 99585
Yalimo > Apalapsili > Alimuhuk : 99586
Yalimo > Welarek > Werenggik : 99585
Yalimo > Welarek > Wompoli : 99585
Yalimo > Welarek > Welarek : 99585
Yalimo > Welarek > Welearekpunu : 99585
Yalimo > Welarek > Wasupahik : 99585
Yalimo > Welarek > Ulum : 99585
Yalimo > Welarek > Walingkapma : 99585
Yalimo > Welarek > Wangkulamsafiang : 99585
Yalimo > Welarek > Ubalihi : 99585
Yalimo > Welarek > Suntam : 99585
Yalimo > Welarek > Tinmuhuk : 99585
Yalimo > Welarek > Suntam : 99585
Yalimo > Welarek > Soharam : 99585
Yalimo > Welarek > Sukalimi : 99585
Yalimo > Welarek > Selek : 99585
Yalimo > Welarek > Silfal : 99585
Yalimo > Welarek > Sinahal : 99585
Yalimo > Welarek > Seherek : 99585
Yalimo > Welarek > Selebi : 99585
Yalimo > Welarek > Saly : 99585
Yalimo > Welarek > Samaria : 99585
Yalimo > Welarek > Sakam : 99585
Yalimo > Welarek > Salema : 99585
Yalimo > Welarek > Poholanggen : 99585
Yalimo > Welarek > Poik : 99585
Yalimo > Welarek > Poik Satu : 99585
Yalimo > Welarek > Pisanggo : 99585
Yalimo > Welarek > Panalulun : 99585
Yalimo > Welarek > Pirang : 99585
Yalimo > Welarek > Pami : 99585
Yalimo > Welarek > Panal : 99585
Yalimo > Welarek > Mohonu : 99585
Yalimo > Welarek > Montek : 99585
Yalimo > Welarek > Nohonil : 99585
Yalimo > Welarek > Menepini : 99585
Yalimo > Welarek > Mohobiye : 99585
Yalimo > Welarek > Loholan : 99585
Yalimo > Welarek > Mabualem : 99585
Yalimo > Welarek > Mamioan : 99585
Yalimo > Welarek > Koum : 99585
Yalimo > Welarek > Langam : 99585
Yalimo > Welarek > Lasik : 99585
Yalimo > Welarek > Kayalem : 99585
Yalimo > Welarek > Kayo : 99585
Yalimo > Welarek > Kampol : 99585
Yalimo > Welarek > Hobut : 99585
Yalimo > Welarek > Holowi : 99585
Yalimo > Welarek > Irarek : 99585
Yalimo > Welarek > Hilariki : 99585
Yalimo > Welarek > Hindalimukuk : 99585
Yalimo > Welarek > Halialo : 99585
Yalimo > Welarek > Halisek : 99585
Yalimo > Welarek > Helebol : 99585
Yalimo > Welarek > Fikfak : 99585
Yalimo > Welarek > Folongsili : 99585
Yalimo > Welarek > Funui : 99585
Yalimo > Welarek > Amuluk : 99585
Yalimo > Welarek > Dikohobari : 99585
Yalimo > Welarek > Feingkama : 99585
Yalimo > Welarek > Ambiliki : 99585
Yalimo > Welarek > Ampolongsili : 99585
Yalimo > Elelim > Yabema : 99584
Yalimo > Elelim > Yakikma : 99584
Yalimo > Elelim > Werekma : 99584
Yalimo > Elelim > Wara : 99584
Yalimo > Elelim > Warikma : 99584
Yalimo > Elelim > Wasua : 99584
Yalimo > Elelim > Wagagu : 99584
Yalimo > Elelim > Walkep : 99584
Yalimo > Elelim > Tanabasi : 99584
Yalimo > Elelim > Ubi : 99584
Yalimo > Elelim > Ulo : 99584
Yalimo > Elelim > Sira : 99584
Yalimo > Elelim > Sowi : 99584
Yalimo > Elelim > Subuiruinggama : 99584
Yalimo > Elelim > Sipsoi : 99584
Yalimo > Elelim > Sipson : 99584
Yalimo > Elelim > Pungkahik : 99584
Yalimo > Elelim > Sili : 99584
Yalimo > Elelim > Pisireg : 99584
Yalimo > Elelim > Pihel : 99584
Yalimo > Elelim > Pirip : 99584
Yalimo > Elelim > Pangkik : 99584
Yalimo > Elelim > Pasimbolo : 99584
Yalimo > Elelim > Ohobam : 99584
Yalimo > Elelim > Ohoniam : 99584
Yalimo > Elelim > Momonhusi : 99584
Yalimo > Elelim > Lapora : 99584
Yalimo > Elelim > Maribu : 99584
Yalimo > Elelim > Molinggi : 99584
Yalimo > Elelim > Keron : 99584
Yalimo > Elelim > Kwikma : 99584
Yalimo > Elelim > Honita : 99584
Yalimo > Elelim > Isila : 99584
Yalimo > Elelim > Hobakma : 99584
Yalimo > Elelim > Holani : 99584
Yalimo > Elelim > Habiyeambut : 99584
Yalimo > Elelim > Helabu : 99584
Yalimo > Elelim > Hesmat : 99584
Yalimo > Elelim > Emon : 99584
Yalimo > Elelim > Eregi : 99584
Yalimo > Elelim > Elelim Satu : 99584
Yalimo > Elelim > Elilem : 99584
Yalimo > Elelim > Duwong : 99584
Yalimo > Elelim > Aluis : 99584
Yalimo > Benawa > Wirsa : 99583
Yalimo > Benawa > Yakwa : 99583
Yalimo > Benawa > Wermas : 99583
Yalimo > Benawa > Wibi : 99583
Yalimo > Benawa > Welap : 99583
Yalimo > Benawa > Thamaksin : 99583
Yalimo > Benawa > Trikora : 99583
Yalimo > Benawa > Prititi : 99583
Yalimo > Benawa > Siwa : 99583
Yalimo > Benawa > Pepera : 99583
Yalimo > Benawa > Pinampi : 99583
Yalimo > Benawa > Pisol : 99583
Yalimo > Benawa > Paluke : 99583
Yalimo > Benawa > Pensale : 99583
Yalimo > Benawa > Narau : 99583
Yalimo > Benawa > Niyawi : 99583
Yalimo > Benawa > Naira : 99583
Yalimo > Benawa > Merseng : 99583
Yalimo > Benawa > Maksaram : 99583
Yalimo > Benawa > Makrip : 99583
Yalimo > Benawa > Lulum : 99583
Yalimo > Benawa > Lawe : 99583
Yalimo > Benawa > Kutakuruk : 99583
Yalimo > Benawa > Kukdomol : 99583
Yalimo > Benawa > Konobun : 99583
Yalimo > Benawa > Key : 99583
Yalimo > Benawa > Karamina : 99583
Yalimo > Benawa > Kapawa : 99583
Yalimo > Benawa > Kamika : 99583
Yalimo > Benawa > Iyap : 99583
Yalimo > Benawa > Himi : 99583
Yalimo > Benawa > Ikon : 99583
Yalimo > Benawa > Dukunasi : 99583
Yalimo > Benawa > Gilika : 99583
Yalimo > Benawa > Benawa Satu : 99583
Yalimo > Benawa > Burukuku : 99583
Yalimo > Benawa > Ampera : 99583

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *