Kode Pos Provinsi Nusa Tenggara Barat

64 View

Bima > Sanggar > Taloko : 84191
Bima > Sanggar > Oi Saro : 84191
Bima > Sanggar > Piong : 84191
Bima > Sanggar > Sandue : 84191
Bima > Tambora > Oi Panihi : 84191
Bima > Tambora > Labuhan Kananga : 84191
Bima > Tambora > Oi Bura : 84191
Bima > Sanggar > Kore : 84191
Bima > Tambora > Kawinda Nae : 84191
Bima > Tambora > Kawinda Toi : 84191
Bima > Sape > Tanah Putih : 84182
Bima > Sanggar > Boro : 84191
Bima > Lambu > Soro : 84182
Bima > Lambu > Sumi : 84182
Bima > Lambu > Simpasai : 84182
Bima > Sape > Sangia : 84182
Bima > Sape > Sari : 84182
Bima > Lambu > Rato : 84182
Bima > Sape > Raioi : 84182
Bima > Sape > Rasabou : 84182
Bima > Sape > Parangina : 84182
Bima > Sape > Poja : 84182
Bima > Lambu > Nggelu : 84182
Bima > Sape > Naru Barat : 84182
Bima > Sape > Nae : 84182
Bima > Sape > Naru : 84182
Bima > Lambu > Lauta Barat : 84182
Bima > Lambu > Mangge : 84182
Bima > Lambu > Melayu : 84182
Bima > Lambu > Lanta : 84182
Bima > Sape > Lamere (Lamera) : 84182
Bima > Lambu > Lambu : 84182
Bima > Lambu > Kaleo : 84182
Bima > Sape > Kowo : 84182
Bima > Lambu > Hidirasa : 84182
Bima > Sape > Jia : 84182
Bima > Sape > Bugis : 84182
Bima > Sape > Buncu : 84182
Bima > Sape > Bajopulau : 84182
Bima > Sape > Boke : 84182
Bima > Langgudu > Waworada : 84181
Bima > Lambitu > Teta : 84181
Bima > Langgudu > Wadu Ruka : 84181
Bima > Lambitu > Sambori : 84181
Bima > Langgudu > Rupe : 84181
Bima > Wawo > Tarlawi : 84181
Bima > Langgudu > Rompo : 84181
Bima > Wawo > Riamau (Rianmau) : 84181
Bima > Wawo > Ntori : 84181
Bima > Wawo > Pesa : 84181
Bima > Wawo > Raba : 84181
Bima > Langgudu > Laju : 84181
Bima > Wawo > Maria : 84181
Bima > Wawo > Maria Utara : 84181
Bima > Lambitu > Kuta : 84181
Bima > Langgudu > Kawuwu : 84181
Bima > Wawo > Koboro : 84181
Bima > Wawo > Kombo : 84181
Bima > Lambitu > Kaowa : 84181
Bima > Langgudu > Karampi : 84181
Bima > Langgudu > Karumbu : 84181
Bima > Wawo > Kambilo : 84181
Bima > Langgudu > Kangga : 84181
Bima > Langgudu > Kalodu : 84181
Bima > Lambitu > Kaboro (Kabaro) : 84181
Bima > Langgudu > Dumu : 84181
Bima > Langgudu > Doro O&#8217 :
Bima > Palibelo > Tonggorisa : 84173
Bima > Palibelo > Tonggorisa : 84173
Bima > Belo > Soki : 84173
Bima > Palibelo > Teke : 84173
Bima > Belo > Roka : 84173
Bima > Belo > Runggu : 84173
Bima > Belo > Renda : 84173
Bima > Palibelo > Roi : 84173
Bima > Belo > Panda : 84173
Bima > Palibelo > Panda : 84173
Bima > Belo > Ngali : 84173
Bima > Palibelo > Ntonggu : 84173
Bima > Belo > Lido : 84173
Bima > Belo > Ncera : 84173
Bima > Palibelo > Nata : 84173
Bima > Palibelo > Doie : 84173
Bima > Palibelo > Dore : 84173
Bima > Belo > Cenggu : 84173
Bima > Palibelo > Belo : 84173
Bima > Monta > Tolouwi : 84172
Bima > Monta > Tangga Baru : 84172
Bima > Monta > Willamaci : 84172
Bima > Monta > Tolotangga : 84172
Bima > Monta > Simpasai : 84172
Bima > Monta > Sondo : 84172
Bima > Monta > Tangga : 84172
Bima > Monta > Sekuru : 84172
Bima > Monta > Sie : 84172
Bima > Parado > Paradowane : 84172
Bima > Monta > Pela : 84172
Bima > Parado > Paradorato : 84172
Bima > Monta > Monta : 84172
Bima > Parado > Kuta : 84172
Bima > Parado > Lere : 84172
Bima > Parado > Kanca : 84172
Bima > Woha > Waduwani : 84171
Bima > Monta > Baralau : 84172
Bima > Woha > Tenga : 84171
Bima > Woha > Tente : 84171
Bima > Woha > Samili : 84171
Bima > Woha > Talabiu : 84171
Bima > Woha > Rabakodo : 84171
Bima > Woha > Risa : 84171
Bima > Woha > Pandai : 84171
Bima > Woha > Penapali : 84171
Bima > Woha > Naru : 84171
Bima > Woha > Nisa : 84171
Bima > Woha > Kalampa : 84171
Bima > Woha > Keli : 84171
Bima > Woha > Donggobolo : 84171
Bima > Woha > Dadibou : 84171
Bima > Soromandi > Sai : 84162
Bima > Soromandi > Sampungu : 84162
Bima > Soromandi > Wadukopa : 84162
Bima > Soromandi > Punti : 84162
Bima > Donggo > Rora : 84162
Bima > Donggo > Mpili : 84162
Bima > Donggo > O&#8217 :
Bima > Donggo > Palama : 84162
Bima > Soromandi > Kananta : 84162
Bima > Donggo > Kala : 84162
Bima > Donggo > Mbawa : 84162
Bima > Donggo > Bumi Pajo : 84162
Bima > Donggo > Doridungga : 84162
Bima > Soromandi > Bajo : 84162
Bima > Bolo > Tumpu : 84161
Bima > Bolo > Timu : 84161
Bima > Bolo > Sanolo : 84161
Bima > Bolo > Sondosia : 84161
Bima > Bolo > Tambe : 84161
Bima > Bolo > Rato : 84161
Bima > Bolo > Rada : 84161
Bima > Bolo > Rasabou : 84161
Bima > Bolo > Leu : 84161
Bima > Bolo > Nggembe : 84161
Bima > Bolo > Bontokape : 84161
Bima > Bolo > Kananga : 84161
Bima > Ambalawi > Tolowata : 84153
Bima > Ambalawi > Rite : 84153
Bima > Ambalawi > Talapiti : 84153
Bima > Ambalawi > Mawu : 84153
Bima > Ambalawi > Nipa : 84153
Bima > Wera > Wora : 84152
Bima > Ambalawi > Kole : 84153
Bima > Wera > Tadewa : 84152
Bima > Wera > Tawali : 84152
Bima > Wera > Pai : 84152
Bima > Wera > Sangiang : 84152
Bima > Wera > Nunggi : 84152
Bima > Wera > Oitui : 84152
Bima > Wera > Hidirasa (Hadirasa) : 84152
Bima > Wera > Nanga Wera : 84152
Bima > Wera > Ntoke : 84152
Bima > Wera > Bala : 84152
Bima > Mpunda > Sambinae : 84119
Bima > Mpunda > Santi : 84119
Bima > Raba > Rite : 84119
Bima > Raba > Rontu : 84119
Bima > Mpunda > Panggi : 84119
Bima > Raba > Penanae : 84119
Bima > Rasanae Barat > Pane : 84119
Bima > Rasanae Timur > Oi Fo&#8217 :
Bima > Raba > Nitu : 84119
Bima > Raba > Ntobo : 84119
Bima > Rasanae Timur > Nungga : 84119
Bima > Asakota > Melayu : 84119
Bima > Mpunda > Matakando : 84119
Bima > Mpunda > Mande : 84119
Bima > Mpunda > Manggemaci : 84119
Bima > Mpunda > Lewirato : 84119
Bima > Rasanae Timur > Lampe : 84119
Bima > Rasanae Timur > Lelamase : 84119
Bima > Asakota > Kolo : 84119
Bima > Rasanae Timur > Kodo : 84119
Bima > Asakota > Jatiwangi : 84119
Bima > Raba > Kendo : 84119
Bima > Asakota > Jatibaru : 84119
Bima > Rasanae Timur > Dodu : 84119
Bima > Rasanae Barat > Dara (Dora) : 84119
Bima > Rasanae Barat > Sarae : 84117
Bima > Rasanae Barat > Tanjung : 84118
Bima > Rasanae Barat > Nae : 84116
Bima > Mpunda > Penatoi : 84115
Bima > Rasanae Timur > Kumbe : 84114
Bima > Raba > Penaraga : 84115
Bima > Raba > Rabangodu Utara : 84113
Bima > Raba > Rabadompu Timur : 84113
Bima > Raba > Rabangodu Selatan : 84113
Bima > Raba > Rabadompu Barat : 84113
Bima > Madapangga > Woro : 84111
Bima > Mpunda > Sadia : 84112
Bima > Madapangga > Tonda : 84111
Bima > Rasanae Barat > Paruga : 84111
Bima > Madapangga > Rade : 84111
Bima > Madapangga > Mpuri : 84111
Bima > Madapangga > Ndano : 84111
Bima > Mpunda > Monggonao : 84111
Bima > Madapangga > Mandawau : 84111
Bima > Madapangga > Monggo : 84111
Bima > Madapangga > Dena : 84111
Bima > Madapangga > Bolo : 84111
Bima > Madapangga > Campa : 84111
Dompu > Pajo > Ranggo : 84272
Dompu > Pajo > Woko : 84272
Dompu > Pajo > Lepadi : 84272
Dompu > Pajo > Lune : 84272
Dompu > Pajo > Jambu : 84272
Dompu > Hu’u > Daha : 84271
Dompu > Hu’u > Hu&#8217 :
Dompu > Hu’u > Rasabou : 84271
Dompu > Hu’u > Adu : 84271
Dompu > Hu’u > Cempi Jaya : 84271
Dompu > Kempo > Tolo Kalo : 84261
Dompu > Pekat > Tambora : 84261
Dompu > Kempo > Ta&#8217 :
Dompu > Pekat > Sorinomo : 84261
Dompu > Kempo > Soro : 84261
Dompu > Pekat > Peti : 84261
Dompu > Kempo > Songgaja (Songgajah) : 84261
Dompu > Pekat > Nangamiro : 84261
Dompu > Pekat > Pekat : 84261
Dompu > Kempo > Kempo : 84261
Dompu > Kempo > Konte : 84261
Dompu > Kempo > Doro Kobo : 84261
Dompu > Pekat > Kadindi : 84261
Dompu > Pekat > Beringin Jaya : 84261
Dompu > Menggelewa (Manggelewa) > Soriutu : 84253
Dompu > Menggelewa (Manggelewa) > Suka Damai : 84253
Dompu > Menggelewa (Manggelewa) > Nangatumpu : 84253
Dompu > Menggelewa (Manggelewa) > Nusa Jaya : 84253
Dompu > Menggelewa (Manggelewa) > Kwangko : 84253
Dompu > Menggelewa (Manggelewa) > Lanci Jaya : 84253
Dompu > Menggelewa (Manggelewa) > Banggo : 84253
Dompu > Menggelewa (Manggelewa) > Doromelo : 84253
Dompu > Kilo > Mbuju : 84252
Dompu > Kilo > Taropo : 84252
Dompu > Kilo > Lasi : 84252
Dompu > Kilo > Malaju : 84252
Dompu > Kilo > Kiwu : 84252
Dompu > Kilo > Kramat 2 (Keramat) : 84252
Dompu > Woja > Saneo : 84251
Dompu > Woja > Wawonduru : 84251
Dompu > Woja > Mumbu : 84251
Dompu > Woja > Nowa : 84251
Dompu > Woja > Riwo : 84251
Dompu > Woja > Madaprama : 84251
Dompu > Woja > Matua : 84251
Dompu > Woja > Montabaru : 84219
Dompu > Woja > Bara : 84251
Dompu > Dompu > Sorisakolo : 84219
Dompu > Dompu > Mbawi : 84219
Dompu > Dompu > Menggeasi (Mangge Asi) : 84219
Dompu > Dompu > Kareke : 84219
Dompu > Dompu > Katua : 84219
Dompu > Dompu > Mangge Nae : 84219
Dompu > Dompu > Kandai Satu : 84219
Dompu > Dompu > Karamabura : 84219
Dompu > Dompu > Dorebara : 84219
Dompu > Woja > Kandai Dua : 84218
Dompu > Dompu > Karijawa : 84217
Dompu > Woja > Simpasai : 84216
Dompu > Dompu > Bali 1 : 84213
Dompu > Dompu > Potu : 84214
Dompu > Dompu > Dorotangga : 84212
Dompu > Dompu > Bada : 84211
Lombok Barat > Narmada > Suranadi : 83371
Lombok Barat > Narmada > Tanah/Tanak Beak : 83371
Lombok Barat > Narmada > Sesaot : 83371
Lombok Barat > Lingsar > Sigerongan : 83371
Lombok Barat > Narmada > Selat : 83371
Lombok Barat > Narmada > Sembung : 83371
Lombok Barat > Narmada > Sedau : 83371
Lombok Barat > Lingsar > Saribaye : 83371
Lombok Barat > Narmada > Peru (Keru) : 83371
Lombok Barat > Lingsar > Peteluan Indah : 83371
Lombok Barat > Narmada > Peresak : 83371
Lombok Barat > Narmada > Nyur Lembang : 83371
Lombok Barat > Narmada > Pakuan : 83371
Lombok Barat > Narmada > Mekarsari : 83371
Lombok Barat > Narmada > Narmada : 83371
Lombok Barat > Lingsar > Lingsar : 83371
Lombok Barat > Narmada > Lebah Sempaga : 83371
Lombok Barat > Narmada > Lembuak : 83371
Lombok Barat > Lingsar > Gontoran : 83371
Lombok Barat > Lingsar > Karang Bayan : 83371
Lombok Barat > Lingsar > Langko : 83371
Lombok Barat > Narmada > Krama Jaya : 83371
Lombok Barat > Narmada > Golong : 83371
Lombok Barat > Lingsar > Gegerung : 83371
Lombok Barat > Lingsar > Giri Madia : 83371
Lombok Barat > Narmada > Gerimak Indah : 83371
Lombok Barat > Lingsar > Gegelang : 83371
Lombok Barat > Narmada > Dasan Tereng : 83371
Lombok Barat > Lingsar > Duman : 83371
Lombok Barat > Narmada > Buwun Sejati : 83371
Lombok Barat > Lingsar > Dasan Geria : 83371
Lombok Barat > Lingsar > Batu Mekar : 83371
Lombok Barat > Lingsar > Bug-Bug : 83371
Lombok Barat > Narmada > Batu Kuta : 83371
Lombok Barat > Lingsar > Batu Kumbung : 83371
Lombok Barat > Sekotong > Sekotong Tengah : 83365
Lombok Barat > Narmada > Badrain : 83371
Lombok Barat > Sekotong > Pelangan : 83365
Lombok Barat > Sekotong > Sekotong Barat : 83365
Lombok Barat > Sekotong > Gili Gede Indah : 83365
Lombok Barat > Sekotong > Kedaro : 83365
Lombok Barat > Sekotong > Buwun Mas : 83365
Lombok Barat > Sekotong > Cendi Manik : 83365
Lombok Barat > Lembar > Sekotong Timur : 83364
Lombok Barat > Sekotong > Batu Putih : 83365
Lombok Barat > Lembar > Mareje : 83364
Lombok Barat > Lembar > Mareje Timur : 83364
Lombok Barat > Lembar > Labuan Tereng : 83364
Lombok Barat > Lembar > Lembar : 83364
Lombok Barat > Lembar > Lembar Selatan : 83364
Lombok Barat > Lembar > Jembatan Gantung : 83364
Lombok Barat > Lembar > Jembatan Kembar : 83364
Lombok Barat > Gerung > Tempos : 83363
Lombok Barat > Gerung > Sukamakmur : 83363
Lombok Barat > Gerung > Taman Ayu : 83363
Lombok Barat > Gerung > Kebunayu : 83363
Lombok Barat > Gerung > Mesanggok : 83363
Lombok Barat > Gerung > Gerung Utara : 83363
Lombok Barat > Gerung > Giri Tembesi : 83363
Lombok Barat > Gerung > Gapuk : 83363
Lombok Barat > Gerung > Gerung Selatan : 83363
Lombok Barat > Gerung > Dasan Geres : 83363
Lombok Barat > Gerung > Dasan Tapen : 83363
Lombok Barat > Gerung > Banyu Urip : 83363
Lombok Barat > Gerung > Beleke : 83363
Lombok Barat > Gerung > Babussalam : 83363
Lombok Barat > Kediri > Ombe Baru : 83362
Lombok Barat > Kediri > Rumak : 83362
Lombok Barat > Kediri > Lelede : 83362
Lombok Barat > Kediri > Montong Are : 83362
Lombok Barat > Kuripan > Kuripan Timur : 83362
Lombok Barat > Kuripan > Kuripan Utara : 83362
Lombok Barat > Kuripan > Kuripan : 83362
Lombok Barat > Kuripan > Kuripan Selatan : 83362
Lombok Barat > Kediri > Kediri Selatan : 83362
Lombok Barat > Kediri > Jagaraga Indah : 83362
Lombok Barat > Kediri > Kediri : 83362
Lombok Barat > Kuripan > Giri Sasak : 83362
Lombok Barat > Kuripan > Jagaraga : 83362
Lombok Barat > Kediri > Dasan Baru : 83362
Lombok Barat > Kediri > Gelogor : 83362
Lombok Barat > Kediri > Banyumulek : 83362
Lombok Barat > Labuapi > Terong Tawah : 83361
Lombok Barat > Labuapi > Telagawaru : 83361
Lombok Barat > Labuapi > Merembu : 83361
Lombok Barat > Labuapi > Perampuan : 83361
Lombok Barat > Labuapi > Kuranji Dalang : 83361
Lombok Barat > Labuapi > Labuapi : 83361
Lombok Barat > Labuapi > Bengkel : 83361
Lombok Barat > Labuapi > Karang Bongkot : 83361
Lombok Barat > Labuapi > Kuranji : 83361
Lombok Barat > Labuapi > Bagik Polak Barat : 83361
Lombok Barat > Labuapi > Bajur : 83361
Lombok Barat > Labuapi > Bagik Polak : 83361
Lombok Barat > Batu Layar > Senggigi : 83355
Lombok Barat > Batu Layar > Senteluk : 83355
Lombok Barat > Batu Layar > Pusuk Lestari : 83355
Lombok Barat > Batu Layar > Sandik : 83355
Lombok Barat > Batu Layar > Meninting : 83355
Lombok Barat > Batu Layar > Lembah Sari : 83355
Lombok Barat > Batu Layar > Batu Layar : 83355
Lombok Barat > Batu Layar > Bengkaung : 83355
Lombok Barat > Gunungsari > Taman Sari : 83351
Lombok Barat > Gunungsari > Sesela : 83351
Lombok Barat > Gunungsari > Ranjok : 83351
Lombok Barat > Gunungsari > Nambalan (Mambalan) : 83351
Lombok Barat > Gunungsari > Penimbung : 83351
Lombok Barat > Gunungsari > Midang : 83351
Lombok Barat > Gunungsari > Kekait : 83351
Lombok Barat > Gunungsari > Kekeri : 83351
Lombok Barat > Gunungsari > Mekarsari : 83351
Lombok Barat > Gunungsari > Jatisela : 83351
Lombok Barat > Gunungsari > Jeringgo : 83351
Lombok Barat > Gunungsari > Gunung Sari : 83351
Lombok Barat > Gunungsari > Guntur Macan : 83351
Lombok Barat > Gunungsari > Dopang : 83351
Lombok Barat > Gunungsari > Gelangsar : 83351
Lombok Barat > Gunungsari > Bukittinggi : 83351
Lombok Tengah > Praya Tengah > Sasake : 83582
Lombok Tengah > Praya Tengah > Pejanggik : 83582
Lombok Tengah > Praya Tengah > Pengadang : 83582
Lombok Tengah > Praya Tengah > Kelebuh : 83582
Lombok Tengah > Praya Tengah > Lajut : 83582
Lombok Tengah > Praya Tengah > Batunyala : 83582
Lombok Tengah > Praya Tengah > Beraim : 83582
Lombok Tengah > Praya Tengah > Jurang Jaler : 83582
Lombok Tengah > Praya Timur > Semoyang : 83581
Lombok Tengah > Praya Timur > Sengkerang : 83581
Lombok Tengah > Praya Timur > Sukaraja : 83581
Lombok Tengah > Praya Timur > Landah : 83581
Lombok Tengah > Praya Timur > Marong : 83581
Lombok Tengah > Praya Timur > Mujur : 83581
Lombok Tengah > Praya Timur > Ganti : 83581
Lombok Tengah > Praya Timur > Kidang : 83581
Lombok Tengah > Praya Timur > Bilelando : 83581
Lombok Tengah > Pujut > Tumpak : 83573
Lombok Tengah > Praya Timur > Beleka : 83581
Lombok Tengah > Pujut > Tanak Awu : 83573
Lombok Tengah > Pujut > Teruwai : 83573
Lombok Tengah > Pujut > Segale Anyar : 83573
Lombok Tengah > Pujut > Sengkol : 83573
Lombok Tengah > Pujut > Sukadana : 83573
Lombok Tengah > Pujut > Prabu : 83573
Lombok Tengah > Pujut > Rembitan : 83573
Lombok Tengah > Pujut > Pengembur : 83573
Lombok Tengah > Pujut > Pengengat : 83573
Lombok Tengah > Pujut > Kuta (Kute) : 83573
Lombok Tengah > Pujut > Mertak : 83573
Lombok Tengah > Pujut > Kawo : 83573
Lombok Tengah > Pujut > Ketara : 83573
Lombok Tengah > Pujut > Gapura : 83573
Lombok Tengah > Praya Barat > Setanggor : 83572
Lombok Tengah > Praya Barat > Penujak : 83572
Lombok Tengah > Praya Barat > Selong Belanak : 83572
Lombok Tengah > Praya Barat > Mangkung : 83572
Lombok Tengah > Praya Barat > Mekar Sari : 83572
Lombok Tengah > Praya Barat > Bonder (Bondir) : 83572
Lombok Tengah > Praya Barat > Kateng : 83572
Lombok Tengah > Praya Barat > Banyu Urip : 83572
Lombok Tengah > Praya Barat > Batujai : 83572
Lombok Tengah > Praya Barat Daya > Ungga : 83571
Lombok Tengah > Praya Barat Daya > Ranggagata : 83571
Lombok Tengah > Praya Barat Daya > Serage : 83571
Lombok Tengah > Praya Barat Daya > Pandan Indah : 83571
Lombok Tengah > Praya Barat Daya > Pelambik (Plambik) : 83571
Lombok Tengah > Praya Barat Daya > Kabul (Kabol) : 83571
Lombok Tengah > Praya Barat Daya > Montong Ajan : 83571
Lombok Tengah > Praya Barat Daya > Montong Sapah : 83571
Lombok Tengah > Praya Barat Daya > Batu Jangkih : 83571
Lombok Tengah > Praya Barat Daya > Darek : 83571
Lombok Tengah > Pringgarata > Sintung : 83562
Lombok Tengah > Pringgarata > Pringgarata : 83562
Lombok Tengah > Pringgarata > Sepakek : 83562
Lombok Tengah > Pringgarata > Murbaya : 83562
Lombok Tengah > Pringgarata > Pemepek : 83562
Lombok Tengah > Pringgarata > Bagu : 83562
Lombok Tengah > Pringgarata > Bilebante : 83562
Lombok Tengah > Jonggat > Sukarara : 83561
Lombok Tengah > Jonggat > Ubung : 83561
Lombok Tengah > Jonggat > Pengenjek : 83561
Lombok Tengah > Jonggat > Perina : 83561
Lombok Tengah > Jonggat > Puyung : 83561
Lombok Tengah > Jonggat > Labulia : 83561
Lombok Tengah > Jonggat > Labulia : 83561
Lombok Tengah > Jonggat > Gemel : 83561
Lombok Tengah > Jonggat > Jelantik : 83561
Lombok Tengah > Jonggat > Bonjeruk : 83561
Lombok Tengah > Jonggat > Bunkate : 83561
Lombok Tengah > Jonggat > Barejulat : 83561
Lombok Tengah > Jonggat > Batutulis : 83561
Lombok Tengah > Janapria > Saba : 83554
Lombok Tengah > Janapria > Selebung Rembiga : 83554
Lombok Tengah > Janapria > Loangmaka : 83554
Lombok Tengah > Janapria > Pendem : 83554
Lombok Tengah > Janapria > Langko : 83554
Lombok Tengah > Janapria > Lekor : 83554
Lombok Tengah > Janapria > Janapria : 83554
Lombok Tengah > Janapria > Kerembong : 83554
Lombok Tengah > Janapria > Durian : 83554
Lombok Tengah > Janapria > Bakan : 83554
Lombok Tengah > Kopang > Waja Geseng : 83553
Lombok Tengah > Kopang > Montong Gamang : 83553
Lombok Tengah > Kopang > Muncan : 83553
Lombok Tengah > Kopang > Kopang Rembiga : 83553
Lombok Tengah > Kopang > Lendang Ara : 83553
Lombok Tengah > Kopang > Monggas : 83553
Lombok Tengah > Kopang > Darmaji : 83553
Lombok Tengah > Kopang > Dasan Baru : 83553
Lombok Tengah > Kopang > Bebuak : 83553
Lombok Tengah > Batukliang Utara > Tanak Beak : 83552
Lombok Tengah > Batukliang Utara > Teratak : 83552
Lombok Tengah > Batukliang > Tampak Siring : 83552
Lombok Tengah > Batukliang Utara > Setiling : 83552
Lombok Tengah > Batukliang > Peresak : 83552
Lombok Tengah > Batukliang > Selebung : 83552
Lombok Tengah > Batukliang > Pagutan : 83552
Lombok Tengah > Batukliang Utara > Mas-Mas : 83552
Lombok Tengah > Batukliang > Mantang : 83552
Lombok Tengah > Batukliang Utara > Lantan : 83552
Lombok Tengah > Batukliang Utara > Karang Sidemen : 83552
Lombok Tengah > Batukliang > Bujak : 83552
Lombok Tengah > Batukliang > Barabali : 83552
Lombok Tengah > Batukliang > Beber : 83552
Lombok Tengah > Batukliang > Aik Darek (Aiq Dareq) : 83552
Lombok Tengah > Batukliang Utara > Aik Berik : 83552
Lombok Tengah > Batukliang Utara > Aik Bukak (Bukaq) : 83552
Lombok Tengah > Praya > Gonjak : 83522
Lombok Tengah > Praya Tengah > Gerantung : 83523
Lombok Tengah > Praya > Renteng : 83521
Lombok Tengah > Praya > Tiwugalih : 83518
Lombok Tengah > Praya > Prapen : 83519
Lombok Tengah > Praya > Leneng : 83515
Lombok Tengah > Praya > Panjisari : 83516
Lombok Tengah > Praya > Gerunung : 83514
Lombok Tengah > Praya Tengah > Jontlak : 83513
Lombok Tengah > Praya > Semayan : 83512
Lombok Tengah > Praya > Mertak Tombok : 83511
Lombok Tengah > Praya > Montong Terep : 83511
Lombok Tengah > Praya > Praya : 83511
Lombok Tengah > Praya > Bunut Baok : 83511
Lombok Tengah > Praya > Jago : 83511
Lombok Tengah > Praya > Aik Mual : 83511
Lombok Timur > Jerowaru > Wakan : 83672
Lombok Timur > Keruak > Tanjung Luar : 83672
Lombok Timur > Jerowaru > Sukadamai : 83672
Lombok Timur > Jerowaru > Sukaraja : 83672
Lombok Timur > Keruak > Setungkep Lingsar : 83672
Lombok Timur > Jerowaru > Seriwe : 83672
Lombok Timur > Jerowaru > Sepapan : 83672
Lombok Timur > Keruak > Senyiur : 83672
Lombok Timur > Keruak > Sepit : 83672
Lombok Timur > Jerowaru > Sekaroh : 83672
Lombok Timur > Keruak > Selebung Ketangga : 83672
Lombok Timur > Keruak > Pijot Utara : 83672
Lombok Timur > Keruak > Pulau Maringkik : 83672
Lombok Timur > Keruak > Pijot : 83672
Lombok Timur > Jerowaru > Pemongkong : 83672
Lombok Timur > Jerowaru > Pene : 83672
Lombok Timur > Jerowaru > Pandan Wangi : 83672
Lombok Timur > Jerowaru > Pare Mas : 83672
Lombok Timur > Keruak > Montong Belae : 83672
Lombok Timur > Jerowaru > Kwang Rundun : 83672
Lombok Timur > Keruak > Mendana Raya : 83672
Lombok Timur > Keruak > Ketangga Jeraeng : 83672
Lombok Timur > Keruak > Ketapang Raya : 83672
Lombok Timur > Jerowaru > Ekas Buana : 83672
Lombok Timur > Keruak > Keruak : 83672
Lombok Timur > Jerowaru > Jerowaru : 83672
Lombok Timur > Jerowaru > Batunampar Selatan : 83672
Lombok Timur > Keruak > Dane Rase : 83672
Lombok Timur > Jerowaru > Batunampar : 83672
Lombok Timur > Keruak > Batu Putik : 83672
Lombok Timur > Sakra Barat > Tanak Kaken : 83671
Lombok Timur > Sakra > Suwangi Timur : 83671
Lombok Timur > Sakra Timur > Surabaya Utara : 83671
Lombok Timur > Sakra Barat > Sukarara : 83671
Lombok Timur > Sakra > Suangi : 83671
Lombok Timur > Sakra Timur > Surabaya : 83671
Lombok Timur > Sakra > Songak : 83671
Lombok Timur > Sakra > Sakra : 83671
Lombok Timur > Sakra > Sakra Selatan : 83671
Lombok Timur > Sakra > Rumbuk : 83671
Lombok Timur > Sakra > Rumbuk Timur : 83671
Lombok Timur > Sakra Barat > Rensing Bat : 83671
Lombok Timur > Sakra Barat > Rensing Raya : 83671
Lombok Timur > Sakra Barat > Rensing : 83671
Lombok Timur > Sakra > Peresak : 83671
Lombok Timur > Sakra Barat > Pematung : 83671
Lombok Timur > Sakra Barat > Pengkelakmas : 83671
Lombok Timur > Sakra Barat > Pejaring : 83671
Lombok Timur > Sakra > Moyot : 83671
Lombok Timur > Sakra Barat > Montong Beter : 83671
Lombok Timur > Sakra Timur > Montongtangi : 83671
Lombok Timur > Sakra Barat > Mengkuru : 83671
Lombok Timur > Sakra Timur > Lepak Timur : 83671
Lombok Timur > Sakra Timur > Menceh : 83671
Lombok Timur > Sakra Timur > Lepak : 83671
Lombok Timur > Sakra > Keselet : 83671
Lombok Timur > Sakra > Kuang Baru : 83671
Lombok Timur > Sakra Timur > Lenting : 83671
Lombok Timur > Sakra Barat > Kembang Are Sampai : 83671
Lombok Timur > Sakra Barat > Jerogunung : 83671
Lombok Timur > Sakra > Kabar : 83671
Lombok Timur > Sakra Barat > Gunung Rajak : 83671
Lombok Timur > Sakra Barat > Gerisak Semanggelen : 83671
Lombok Timur > Sakra Timur > Gelanggang : 83671
Lombok Timur > Sakra Timur > Gereneng : 83671
Lombok Timur > Sakra Timur > Gereneng Timur : 83671
Lombok Timur > Sakra Barat > Bungtiang : 83671
Lombok Timur > Sakra Barat > Gadungmas : 83671
Lombok Timur > Sakra Barat > Borok Toyang : 83671
Lombok Timur > Sakra Barat > Boyemare : 83671
Lombok Timur > Terara > Suradadi : 83663
Lombok Timur > Terara > Terara : 83663
Lombok Timur > Terara > Sukadana : 83663
Lombok Timur > Terara > Selagik : 83663
Lombok Timur > Terara > Rarang Tengah : 83663
Lombok Timur > Terara > Santong : 83663
Lombok Timur > Terara > Rarang : 83663
Lombok Timur > Terara > Rarang Batas : 83663
Lombok Timur > Terara > Rarang Selatan : 83663
Lombok Timur > Montong Gading > Pringgajurang Utara : 83663
Lombok Timur > Montong Gading > Pringga Jurang : 83663
Lombok Timur > Montong Gading > Perian : 83663
Lombok Timur > Montong Gading > Pesanggrahan : 83663
Lombok Timur > Montong Gading > Montong Betok : 83663
Lombok Timur > Terara > Pandan Duri : 83663
Lombok Timur > Montong Gading > Lendang Belo : 83663
Lombok Timur > Terara > Leming : 83663
Lombok Timur > Montong Gading > Kilang : 83663
Lombok Timur > Terara > Lando : 83663
Lombok Timur > Montong Gading > Jenggik Utara : 83663
Lombok Timur > Terara > Kalianyar : 83663
Lombok Timur > Terara > Embung Raja : 83663
Lombok Timur > Terara > Jenggik : 83663
Lombok Timur > Sikur > Tetebatu Selatan : 83662
Lombok Timur > Terara > Embung Kandong : 83663
Lombok Timur > Sikur > Sikur Selatan : 83662
Lombok Timur > Sikur > Tetebatu : 83662
Lombok Timur > Sikur > Sikur : 83662
Lombok Timur > Sikur > Sikur Barat : 83662
Lombok Timur > Sikur > Montongbaan : 83662
Lombok Timur > Sikur > Semaya : 83662
Lombok Timur > Sikur > Montong Baan Selatan : 83662
Lombok Timur > Sikur > Kembang Kuning : 83662
Lombok Timur > Sikur > Kotaraja : 83662
Lombok Timur > Sikur > Loyok : 83662
Lombok Timur > Sikur > Gelora : 83662
Lombok Timur > Sikur > Jeruk Manis : 83662
Lombok Timur > Sikur > Darmasari : 83662
Lombok Timur > Pringgasela > Rempung : 83661
Lombok Timur > Pringgasela > Timbanuh : 83661
Lombok Timur > Pringgasela > Pringgasela Selatan : 83661
Lombok Timur > Pringgasela > Pringgasela Timur : 83661
Lombok Timur > Pringgasela > Pengadangan : 83661
Lombok Timur > Pringgasela > Pengadangan Barat : 83661
Lombok Timur > Pringgasela > Pringgasela : 83661
Lombok Timur > Masbagik > Masbagik Utara Baru : 83661
Lombok Timur > Masbagik > Paok Motong : 83661
Lombok Timur > Masbagik > Masbagik Timur : 83661
Lombok Timur > Masbagik > Masbagik Utara : 83661
Lombok Timur > Masbagik > Lendang Nangka Utara : 83661
Lombok Timur > Masbagik > Masbagik Selatan : 83661
Lombok Timur > Masbagik > Kumbang : 83661
Lombok Timur > Masbagik > Lendang Nangka : 83661
Lombok Timur > Masbagik > Kesik : 83661
Lombok Timur > Pringgasela > Jurit Baru : 83661
Lombok Timur > Masbagik > Danger : 83661
Lombok Timur > Pringgasela > Jurit : 83661
Lombok Timur > Pringgasela > Aik Dewa : 83661
Lombok Timur > Sambalia (Sambelia) > Sugian : 83656
Lombok Timur > Sambalia (Sambelia) > Senanggalih : 83656
Lombok Timur > Sembalun > Sembalun Bumbung : 83656
Lombok Timur > Sembalun > Sembalun Lawang : 83656
Lombok Timur > Sembalun > Sembalun Timba Gading : 83656
Lombok Timur > Sembalun > Sembalun : 83656
Lombok Timur > Sambalia (Sambelia) > Sambelia : 83656
Lombok Timur > Sembalun > Sajang : 83656
Lombok Timur > Sambalia (Sambelia) > Madayin : 83656
Lombok Timur > Sambalia (Sambelia) > Obel Obel : 83656
Lombok Timur > Sambalia (Sambelia) > Padak Guar : 83656
Lombok Timur > Sambalia (Sambelia) > Labuhan Pandan : 83656
Lombok Timur > Sambalia (Sambelia) > Darakunci : 83656
Lombok Timur > Sembalun > Bilok Petung : 83656
Lombok Timur > Sambalia (Sambelia) > Dadap : 83656
Lombok Timur > Sambalia (Sambelia) > Belanting : 83656
Lombok Timur > Pringgabaya > Telaga Waru : 83654
Lombok Timur > Sambalia (Sambelia) > Bagik Manis : 83656
Lombok Timur > Pringgabaya > Tanak Gadang : 83654
Lombok Timur > Pringgabaya > Teko : 83654
Lombok Timur > Suela (Suwela) > Suntalangu : 83654
Lombok Timur > Pringgabaya > Seruni Mumbul : 83654
Lombok Timur > Suela (Suwela) > Suela (Suwela) : 83654
Lombok Timur > Suela (Suwela) > Puncak Jeringo : 83654
Lombok Timur > Suela (Suwela) > Sapit : 83654
Lombok Timur > Suela (Suwela) > Selaparang : 83654
Lombok Timur > Pringgabaya > Pohgading Timur : 83654
Lombok Timur > Pringgabaya > Pringgabaya : 83654
Lombok Timur > Pringgabaya > Pringgabaya Utara : 83654
Lombok Timur > Suela (Suwela) > Perigi : 83654
Lombok Timur > Suela (Suwela) > Ketangga : 83654
Lombok Timur > Pringgabaya > Pohgading : 83654
Lombok Timur > Suela (Suwela) > Mekar Sari : 83654
Lombok Timur > Pringgabaya > Labuhan Lombok : 83654
Lombok Timur > Pringgabaya > Gunung Malang : 83654
Lombok Timur > Pringgabaya > Kerumut : 83654
Lombok Timur > Pringgabaya > Bagik Papan : 83654
Lombok Timur > Pringgabaya > Batuyang : 83654
Lombok Timur > Pringgabaya > Anggaraksa : 83654
Lombok Timur > Pringgabaya > Apitaik : 83654
Lombok Timur > Wanasaba > Wanasaba Daya : 83653
Lombok Timur > Wanasaba > Wanasaba Lauk : 83653
Lombok Timur > Aikmel > Toya : 83653
Lombok Timur > Wanasaba > Wanasaba : 83653
Lombok Timur > Aikmel > Sukarema : 83653
Lombok Timur > Wanasaba > Otak Rarangan : 83653
Lombok Timur > Wanasaba > Tembeng Putik : 83653
Lombok Timur > Wanasaba > Mamben Daya : 83653
Lombok Timur > Wanasaba > Mamben Lauk/Lauq : 83653
Lombok Timur > Aikmel > Lenek Ramban Biak : 83653
Lombok Timur > Wanasaba > Mamben Baru : 83653
Lombok Timur > Aikmel > Lenek Lauq : 83653
Lombok Timur > Aikmel > Lenek Pesiraman : 83653
Lombok Timur > Aikmel > Lenek Daya : 83653
Lombok Timur > Aikmel > Lenek Duren : 83653
Lombok Timur > Aikmel > Lenek Kali Bambang : 83653
Lombok Timur > Aikmel > Lenek : 83653
Lombok Timur > Aikmel > Lenek Baru : 83653
Lombok Timur > Aikmel > Kembang Kerang Daya : 83653
Lombok Timur > Aikmel > Keroya : 83653
Lombok Timur > Aikmel > Kembang Kerang : 83653
Lombok Timur > Wanasaba > Karang Baru Timur : 83653
Lombok Timur > Wanasaba > Karang Baru : 83653
Lombok Timur > Aikmel > Kalijaga Tengah : 83653
Lombok Timur > Aikmel > Kalijaga Timur : 83653
Lombok Timur > Aikmel > Kalijaga Baru : 83653
Lombok Timur > Aikmel > Kalijaga Selatan : 83653
Lombok Timur > Aikmel > Kalijaga : 83653
Lombok Timur > Wanasaba > Beriri Jarak : 83653
Lombok Timur > Wanasaba > Jineng : 83653
Lombok Timur > Wanasaba > Bandok : 83653
Lombok Timur > Wanasaba > Bebidas : 83653
Lombok Timur > Aikmel > Aikmel Timur : 83653
Lombok Timur > Aikmel > Aikmel Utara : 83653
Lombok Timur > Aikmel > Bagik Nyaka Santri : 83653
Lombok Timur > Aikmel > Aikmel : 83653
Lombok Timur > Aikmel > Aikmel Barat : 83653
Lombok Timur > Aikmel > Aik Prapa : 83653
Lombok Timur > Suralaga > Tumbuh Mulia : 83652
Lombok Timur > Suralaga > Waringin : 83652
Lombok Timur > Suralaga > Suralaga : 83652
Lombok Timur > Suralaga > Tebaban : 83652
Lombok Timur > Sukamulia > Sukamulia : 83652
Lombok Timur > Sukamulia > Sukamulia Timur : 83652
Lombok Timur > Sukamulia > Paok Pampang : 83652
Lombok Timur > Sukamulia > Setanggor : 83652
Lombok Timur > Sukamulia > Setanggor Selatan : 83652
Lombok Timur > Suralaga > Paok Lombok : 83652
Lombok Timur > Sukamulia > Padamara : 83652
Lombok Timur > Suralaga > Kerongkong : 83652
Lombok Timur > Sukamulia > Nyiur Tebel : 83652
Lombok Timur > Suralaga > Gapuk : 83652
Lombok Timur > Suralaga > Gerung Permai : 83652
Lombok Timur > Sukamulia > Jantuk : 83652
Lombok Timur > Sukamulia > Dasan Lekong : 83652
Lombok Timur > Suralaga > Dames Damai : 83652
Lombok Timur > Suralaga > Dasan Borok : 83652
Lombok Timur > Suralaga > Bagik Payung Timur : 83652
Lombok Timur > Suralaga > Bintang Rinjani : 83652
Lombok Timur > Suralaga > Bagik Payung : 83652
Lombok Timur > Suralaga > Bagik Payung Selatan : 83652
Lombok Timur > Suralaga > Anjani : 83652
Lombok Timur > Selong > Rakam : 83619
Lombok Timur > Selong > Selong Kota : 83619
Lombok Timur > Selong > Kelayu Utara : 83619
Lombok Timur > Selong > Majidi : 83619
Lombok Timur > Selong > Denggen : 83618
Lombok Timur > Selong > Kembang Sari : 83618
Lombok Timur > Selong > Danggen Timur : 83618
Lombok Timur > Labuhan Haji > Penedagandor : 83617
Lombok Timur > Selong > Jorong : 83617
Lombok Timur > Labuhan Haji > Kertasari : 83617
Lombok Timur > Labuhan Haji > Labuhan Haji : 83616
Lombok Timur > Labuhan Haji > Surya Wangi : 83616
Lombok Timur > Labuhan Haji > Korleko Selatan : 83615
Lombok Timur > Labuhan Haji > Tirtanadi : 83615
Lombok Timur > Labuhan Haji > Geres : 83615
Lombok Timur > Labuhan Haji > Ijobalit : 83615
Lombok Timur > Labuhan Haji > Korleko : 83615
Lombok Timur > Labuhan Haji > Teros : 83614
Lombok Timur > Labuhan Haji > Tanjung : 83614
Lombok Timur > Labuhan Haji > Banjarsari : 83614
Lombok Timur > Selong > Sandubaya : 83612
Lombok Timur > Selong > Kelayu Selatan : 83613
Lombok Timur > Selong > Pancor : 83611
Lombok Timur > Selong > Sekarteja : 83611
Lombok Utara > Bayan > Senaru : 83354
Lombok Utara > Bayan > Sukadana : 83354
Lombok Utara > Bayan > Loloan : 83354
Lombok Utara > Bayan > Mumbul Sari : 83354
Lombok Utara > Bayan > Sambik Elen : 83354
Lombok Utara > Bayan > Bayan : 83354
Lombok Utara > Bayan > Karang Bajo : 83354
Lombok Utara > Bayan > Anyar : 83354
Lombok Utara > Bayan > Akar Akar : 83354
Lombok Utara > Kayangan > Selengen : 83353
Lombok Utara > Kayangan > Sesait : 83353
Lombok Utara > Gangga > Sambik Bangkol : 83353
Lombok Utara > Kayangan > Santong : 83353
Lombok Utara > Gangga > Rempek : 83353
Lombok Utara > Kayangan > Salut : 83353
Lombok Utara > Kayangan > Kayangan : 83353
Lombok Utara > Kayangan > Pendua : 83353
Lombok Utara > Gangga > Gondang : 83353
Lombok Utara > Kayangan > Gumantar : 83353
Lombok Utara > Kayangan > Dangiang : 83353
Lombok Utara > Gangga > Genggelang : 83353
Lombok Utara > Gangga > Bentek : 83353
Lombok Utara > Tanjung > Tegal Maja : 83352
Lombok Utara > Tanjung > Teniga : 83352
Lombok Utara > Tanjung > Tanjung : 83352
Lombok Utara > Pemenang > Pemenang Timur : 83352
Lombok Utara > Tanjung > Sigar Penjalin (Pinjalin) : 83352
Lombok Utara > Tanjung > Sokong : 83352
Lombok Utara > Pemenang > Pemenang Barat : 83352
Lombok Utara > Tanjung > Medana : 83352
Lombok Utara > Pemenang > Malaka : 83352
Lombok Utara > Tanjung > Jenggala : 83352
Lombok Utara > Pemenang > Gili Indah : 83352
Mataram > Ampenan > Ampenan Utara : 83511
Mataram > Cakranegara > Cakranegara Utara : 83239
Mataram > Cakranegara > Sayang Sayang : 83239
Mataram > Cakranegara > Cakranegara Selatan Baru : 83239
Mataram > Cakranegara > Cakranegara Timur : 83239
Mataram > Cakranegara > Cakranegara Barat : 83239
Mataram > Cakranegara > Cakranegara Selatan : 83239
Mataram > Cakranegara > Mayura : 83238
Mataram > Cakranegara > Sapta Marga : 83238
Mataram > Cakranegara > Cilinaya : 83238
Mataram > Cakranegara > Karang Taliwang : 83238
Mataram > Sandubaya (Sandujaya) > Turida : 83237
Mataram > Sandubaya (Sandujaya) > Mandalika : 83237
Mataram > Sandubaya (Sandujaya) > Selagalas : 83237
Mataram > Sandubaya (Sandujaya) > Bertais : 83236
Mataram > Sandubaya (Sandujaya) > Abian Tubuh Baru : 83237
Mataram > Sandubaya (Sandujaya) > Babakan : 83233
Mataram > Sandubaya (Sandujaya) > Dasan Cermen : 83232
Mataram > Mataram > Pejanggik : 83127
Mataram > Mataram > Punia : 83127
Mataram > Mataram > Pagutan Barat : 83127
Mataram > Mataram > Pagutan Timur : 83127
Mataram > Mataram > Pagesangan Barat : 83127
Mataram > Mataram > Pagesangan Timur : 83127
Mataram > Selaparang (Selaprang) > Mataram Barat : 83126
Mataram > Mataram > Pagesangan : 83127
Mataram > Selaparang (Selaprang) > Dasan Agung Baru : 83125
Mataram > Selaparang (Selaprang) > Gomong : 83126
Mataram > Selaparang (Selaprang) > Rembiga : 83124
Mataram > Selaparang (Selaprang) > Dasan Agung : 83125
Mataram > Selaparang (Selaprang) > Monjok Timur : 83122
Mataram > Selaparang (Selaprang) > Karang Baru : 83123
Mataram > Selaparang (Selaprang) > Monjok : 83122
Mataram > Selaparang (Selaprang) > Monjok Barat : 83122
Mataram > Mataram > Mataram Timur : 83121
Mataram > Ampenan > Pajarakan Karya : 83118
Mataram > Ampenan > Tamansari : 83118
Mataram > Ampenan > Doyan Peken : 83118
Mataram > Ampenan > Kebunsari : 83118
Mataram > Ampenan > Banjar : 83118
Mataram > Ampenan > Bintaro : 83118
Mataram > Mataram > Pagutan : 83117
Mataram > Sekarbela > Kekalik Jaya : 83116
Mataram > Sekarbela > Tanjung Karang Permai : 83116
Mataram > Sekarbela > Jempang Baru : 83116
Mataram > Sekarbela > Karang Pule : 83116
Mataram > Sekarbela > Tanjung Karang : 83115
Mataram > Ampenan > Pejeruk : 83113
Mataram > Ampenan > Ampenan Selatan : 83114
Mataram > Ampenan > Ampenan Tengah : 83112
Sumbawa Barat > Brang Rea > Sapugara Bree : 84458
Sumbawa Barat > Brang Rea > Tepas : 84458
Sumbawa Barat > Brang Rea > Bangkat Monte : 84458
Sumbawa Barat > Brang Rea > Desa Beru : 84458
Sumbawa Barat > Sekongkang > Tongo : 84457
Sumbawa Barat > Sekongkang > Sekongkang Bawah : 84457
Sumbawa Barat > Sekongkang > Talonang : 84457
Sumbawa Barat > Sekongkang > Tatar : 84457
Sumbawa Barat > Sekongkang > Kemuning : 84457
Sumbawa Barat > Sekongkang > Sekongkang Atas : 84457
Sumbawa Barat > Sekongkang > Ai Kangkung : 84457
Sumbawa Barat > Maluk > Pasir Putih : 84456
Sumbawa Barat > Maluk > Mantun : 84456
Sumbawa Barat > Maluk > Maluk : 84456
Sumbawa Barat > Jereweh > Dasan Anyar : 84456
Sumbawa Barat > Jereweh > Goa : 84456
Sumbawa Barat > Jereweh > Beru : 84456
Sumbawa Barat > Maluk > Bukit Damai : 84456
Sumbawa Barat > Jereweh > Belo : 84456
Sumbawa Barat > Maluk > Benete : 84456
Sumbawa Barat > Brang Ene > Tepas Sepakat : 84455
Sumbawa Barat > Taliwang > Sermong : 84455
Sumbawa Barat > Taliwang > Tamekan : 84455
Sumbawa Barat > Taliwang > Telaga Bertong : 84455
Sumbawa Barat > Brang Ene > Seminar Salit : 84455
Sumbawa Barat > Taliwang > Seloto : 84455
Sumbawa Barat > Taliwang > Sampir : 84455
Sumbawa Barat > Brang Ene > Mujahiddin : 84455
Sumbawa Barat > Brang Ene > Mura : 84455
Sumbawa Barat > Brang Ene > Rarak Ronges : 84455
Sumbawa Barat > Brang Ene > Moteng : 84455
Sumbawa Barat > Brang Ene > Mataiyang : 84455
Sumbawa Barat > Taliwang > Menala : 84455
Sumbawa Barat > Brang Ene > Manemeng : 84455
Sumbawa Barat > Brang Ene > Lampok : 84455
Sumbawa Barat > Brang Ene > Lamuntet : 84455
Sumbawa Barat > Taliwang > Labuan Lalar : 84455
Sumbawa Barat > Taliwang > Lalang Liang (Lalar Liang) : 84455
Sumbawa Barat > Taliwang > Kertasari (Labuan Kertasari) : 84455
Sumbawa Barat > Taliwang > Kuang : 84455
Sumbawa Barat > Brang Ene > Kalimantong : 84455
Sumbawa Barat > Taliwang > Dalam : 84455
Sumbawa Barat > Taliwang > Bugis : 84455
Sumbawa Barat > Taliwang > Banjar : 84455
Sumbawa Barat > Taliwang > Batu Putih : 84455
Sumbawa Barat > Taliwang > Arab Kenangan : 84455
Sumbawa Barat > Poto Tano > Tebo : 84454
Sumbawa Barat > Poto Tano > Tuananga : 84454
Sumbawa Barat > Sateluk (Seteluk) > Tapir : 84454
Sumbawa Barat > Poto Tano > Tambak Sari : 84454
Sumbawa Barat > Sateluk (Seteluk) > Seteluk Tengah : 84454
Sumbawa Barat > Sateluk (Seteluk) > Seteluk Atas : 84454
Sumbawa Barat > Sateluk (Seteluk) > Seran : 84454
Sumbawa Barat > Poto Tano > Senayan : 84454
Sumbawa Barat > Sateluk (Seteluk) > Rempe : 84454
Sumbawa Barat > Poto Tano > Poto Tano : 84454
Sumbawa Barat > Sateluk (Seteluk) > Meraran : 84454
Sumbawa Barat > Poto Tano > Mantar : 84454
Sumbawa Barat > Sateluk (Seteluk) > Lamusung : 84454
Sumbawa Barat > Poto Tano > Kiantar : 84454
Sumbawa Barat > Poto Tano > Kokarlian : 84454
Sumbawa Barat > Sateluk (Seteluk) > Kelanir : 84454
Sumbawa Barat > Sateluk (Seteluk) > Air Suning : 84454
Sumbawa Barat > Sateluk (Seteluk) > Desaloka : 84454
Sumbawa > Empang > Pamanto : 84384
Sumbawa > Tarano > Tolo Oi : 84384
Sumbawa > Empang > Ongko : 84384
Sumbawa > Tarano > Mata : 84384
Sumbawa > Empang > Lamenta : 84384
Sumbawa > Tarano > Labuhan Jambu : 84384
Sumbawa > Tarano > Labuhan Pidang : 84384
Sumbawa > Empang > Jotang Beru : 84384
Sumbawa > Tarano > Labuhan Aji : 84384
Sumbawa > Tarano > Labuhan Bontong : 84384
Sumbawa > Empang > Empang Bawah : 84384
Sumbawa > Empang > Gapit : 84384
Sumbawa > Empang > Jotang : 84384
Sumbawa > Empang > Bunga Eja : 84384
Sumbawa > Empang > Empang Atas : 84384
Sumbawa > Tarano > Bantulante : 84384
Sumbawa > Empang > Boal : 84384
Sumbawa > Tarano > Banda : 84384
Sumbawa > Plampang > Teluk Santong : 84383
Sumbawa > Plampang > Usar : 84383
Sumbawa > Labangka > Suka Damai : 84383
Sumbawa > Labangka > Suka Mulya : 84383
Sumbawa > Plampang > Sp II Prode/Perode : 84383
Sumbawa > Plampang > Sp III Prode/Perode : 84383
Sumbawa > Maronge > Simu : 84383
Sumbawa > Plampang > Sp I Prode/Perode : 84383
Sumbawa > Plampang > Sepayung : 84383
Sumbawa > Plampang > Selante : 84383
Sumbawa > Plampang > Sepakat : 84383
Sumbawa > Plampang > Plampang : 84383
Sumbawa > Labangka > Sekokat : 84383
Sumbawa > Plampang > Muer : 84383
Sumbawa > Maronge > Maronge : 84383
Sumbawa > Maronge > Pemasar : 84383
Sumbawa > Maronge > Labuhan Sangoro : 84383
Sumbawa > Labangka > Jaya Makmur : 84383
Sumbawa > Labangka > Labangka : 84383
Sumbawa > Plampang > Brang Kolong : 84383
Sumbawa > Lopok > Pungkit : 84382
Sumbawa > Lopok > Tatede : 84382
Sumbawa > Lopok > Mama : 84382
Sumbawa > Lopok > Lopok Beru : 84382
Sumbawa > Lopok > Lopok : 84382
Sumbawa > Lape (Lape Lopok) > Lape : 84382
Sumbawa > Lopok > Langam : 84382
Sumbawa > Lape (Lape Lopok) > Hijrah : 84382
Sumbawa > Lape (Lape Lopok) > Labuan Kuris : 84382
Sumbawa > Lape (Lape Lopok) > Dete : 84382
Sumbawa > Lopok > Berora : 84382
Sumbawa > Moyo Utara > Songkar : 84381
Sumbawa > Moyo Hilir > Serading : 84381
Sumbawa > Moyo Utara > Sebewe : 84381
Sumbawa > Moyo Hilir > Poto : 84381
Sumbawa > Moyo Utara > Penyaring : 84381
Sumbawa > Moyo Utara > Pungkit : 84381
Sumbawa > Moyo Hilir > Ngeru : 84381
Sumbawa > Moyo Hilir > Olat Rawa : 84381
Sumbawa > Moyo Hilir > Labuhan Ijuk : 84381
Sumbawa > Moyo Hilir > Moyo : 84381
Sumbawa > Moyo Hilir > Moyo Mekar : 84381
Sumbawa > Moyo Hilir > Kakiang : 84381
Sumbawa > Moyo Utara > Kukin : 84381
Sumbawa > Moyo Hilir > Batu Bangka : 84381
Sumbawa > Moyo Hilir > Berare : 84381
Sumbawa > Moyo Utara > Baru Tahan : 84381
Sumbawa > Lunyuk > Suka Maju : 84373
Sumbawa > Orong Telu > Senawang : 84373
Sumbawa > Lunyuk > Pada Suka : 84373
Sumbawa > Lunyuk > Perung : 84373
Sumbawa > Orong Telu > Sebeok : 84373
Sumbawa > Lunyuk > Lunyuk Ode : 84373
Sumbawa > Lunyuk > Lunyuk Rea : 84373
Sumbawa > Orong Telu > Mungkin : 84373
Sumbawa > Lunyuk > Jamu : 84373
Sumbawa > Orong Telu > Kelawis : 84373
Sumbawa > Lunyuk > Emang Lestari : 84373
Sumbawa > Lenangguar > Tatebal : 84372
Sumbawa > Lenangguar > Telaga : 84372
Sumbawa > Lantung > Sepukur : 84372
Sumbawa > Ropang > Ropang : 84372
Sumbawa > Lantung > Padesa : 84372
Sumbawa > Ropang > Ranan : 84372
Sumbawa > Lenangguar > Ledang : 84372
Sumbawa > Lenangguar > Lenangguar : 84372
Sumbawa > Ropang > Lebin : 84372
Sumbawa > Ropang > Lawin : 84372
Sumbawa > Ropang > Lebangkar : 84372
Sumbawa > Lantung > Ai Mual : 84372
Sumbawa > Lantung > Lantung : 84372
Sumbawa > Moyo Hulu > Semamung : 84371
Sumbawa > Moyo Hulu > Sempe : 84371
Sumbawa > Moyo Hulu > Sebasang : 84371
Sumbawa > Moyo Hulu > Pernek : 84371
Sumbawa > Moyo Hulu > Marga Karya : 84371
Sumbawa > Moyo Hulu > Mokong : 84371
Sumbawa > Moyo Hulu > Leseng : 84371
Sumbawa > Moyo Hulu > Lito : 84371
Sumbawa > Moyo Hulu > Maman : 84371
Sumbawa > Moyo Hulu > Batutering : 84371
Sumbawa > Moyo Hulu > Berang Rea : 84371
Sumbawa > Moyo Hulu > Batubulan : 84371
Sumbawa > Batulanteh > Kelungkung : 84361
Sumbawa > Batulanteh > Tangkampulit (Tangkan Pulit) : 84361
Sumbawa > Batulanteh > Tepal : 84361
Sumbawa > Batulanteh > Batudulang : 84361
Sumbawa > Batulanteh > Baturotok : 84361
Sumbawa > Batulanteh > Bao Desa : 84361
Sumbawa > Alas Barat > Usar Mapin : 84353
Sumbawa > Buer > Tarusa : 84353
Sumbawa > Alas > Pulau Bungin : 84353
Sumbawa > Buer > Pulau Kaung : 84353
Sumbawa > Alas Barat > Mapin Rea : 84353
Sumbawa > Alas > Marenteh : 84353
Sumbawa > Alas Barat > Mapin Baru : 84353
Sumbawa > Alas Barat > Mapin Kebak : 84353
Sumbawa > Alas > Luar : 84353
Sumbawa > Buer > Labuhan Burung : 84353
Sumbawa > Alas Barat > Lekong : 84353
Sumbawa > Alas Barat > Labuan Mapin : 84353
Sumbawa > Alas > Labuhan Alas : 84353
Sumbawa > Buer > Kalabeso : 84353
Sumbawa > Alas > Kalimango : 84353
Sumbawa > Alas Barat > Gontar Baru : 84353
Sumbawa > Alas > Juranalas : 84353
Sumbawa > Buer > Juru Mapin : 84353
Sumbawa > Alas Barat > Gontar : 84353
Sumbawa > Alas > Dalam : 84353
Sumbawa > Buer > Buin Baru : 84353
Sumbawa > Alas > Baru : 84353
Sumbawa > Utan > Stowe Brang : 84352
Sumbawa > Utan > Tengah : 84352
Sumbawa > Rhee > Rhee Loka : 84352
Sumbawa > Rhee > Sampe : 84352
Sumbawa > Utan > Sebedo (Sabedo) : 84352
Sumbawa > Rhee > Rhee : 84352
Sumbawa > Utan > Pukat : 84352
Sumbawa > Utan > Motong : 84352
Sumbawa > Utan > Orong Bawa : 84352
Sumbawa > Rhee > Luk : 84352
Sumbawa > Utan > Labuan Bajo : 84352
Sumbawa > Utan > Bale Brang : 84352
Sumbawa > Utan > Jorok : 84352
Sumbawa > Sumbawa > Uma Sima : 84317
Sumbawa > Sumbawa > Brang Biji : 84318
Sumbawa > Labuhan Badas > Sebotok : 84316
Sumbawa > Unter Iwes (Unterwiris) > Uma Beringin : 84316
Sumbawa > Sumbawa > Samapuin : 84316
Sumbawa > Unter Iwes (Unterwiris) > Pungka : 84316
Sumbawa > Unter Iwes (Unterwiris) > Pelat : 84316
Sumbawa > Labuhan Badas > Labuhan Badas : 84316
Sumbawa > Unter Iwes (Unterwiris) > Nijang : 84316
Sumbawa > Labuhan Badas > Labuan Aji : 84316
Sumbawa > Labuhan Badas > Labuan Sumbawa : 84316
Sumbawa > Unter Iwes (Unterwiris) > Kerato : 84316
Sumbawa > Unter Iwes (Unterwiris) > Kerekeh : 84316
Sumbawa > Labuhan Badas > Bugis Medang : 84316
Sumbawa > Labuhan Badas > Karang Dima : 84316
Sumbawa > Unter Iwes (Unterwiris) > Jorok : 84316
Sumbawa > Unter Iwes (Unterwiris) > Boak : 84316
Sumbawa > Labuhan Badas > Bajo Medang : 84316
Sumbawa > Sumbawa > Brang Bara : 84314
Sumbawa > Sumbawa > Pekat : 84315
Sumbawa > Sumbawa > Lempeh : 84312
Sumbawa > Sumbawa > Bugis : 84313
Sumbawa > Sumbawa > Seketeng : 84311

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *