Kode Pos Provinsi Maluku Utara

71 View

Halmahera Barat > Loloda > Tuguis : 97755
Halmahera Barat > Loloda > Totala Jaya : 97755
Halmahera Barat > Loloda > Tuakara : 97755
Halmahera Barat > Loloda > Tomodo : 97755
Halmahera Barat > Loloda > Tosomolo : 97755
Halmahera Barat > Loloda > Totala : 97755
Halmahera Barat > Loloda > Tolofuo : 97755
Halmahera Barat > Loloda > Tolofuo : 97755
Halmahera Barat > Loloda > Tasye : 97755
Halmahera Barat > Loloda > Soa-Sio : 97755
Halmahera Barat > Loloda > Salu : 97755
Halmahera Barat > Loloda > Pumadada : 97755
Halmahera Barat > Loloda > Linggua : 97755
Halmahera Barat > Loloda > Jano : 97755
Halmahera Barat > Loloda > Laba Besar : 97755
Halmahera Barat > Loloda > Laba Kecil : 97755
Halmahera Barat > Loloda > Jangailulu : 97755
Halmahera Barat > Loloda > Kedi : 97755
Halmahera Barat > Loloda > Gamkahe : 97755
Halmahera Barat > Loloda > Kahatola : 97755
Halmahera Barat > Loloda > Bantol : 97755
Halmahera Barat > Loloda > Baja : 97755
Halmahera Barat > Loloda > Bakun : 97755
Halmahera Barat > Loloda > Aruku : 97755
Halmahera Barat > Ibu Utara > Tukuoku : 97754
Halmahera Barat > Ibu Selatan > Tosoa : 97754
Halmahera Barat > Ibu Utara > Todoke : 97754
Halmahera Barat > Ibu Selatan > Tuguaer : 97754
Halmahera Barat > Loloda > Buo : 97755
Halmahera Barat > Ibu Selatan > Tobobol (Tabobol) : 97754
Halmahera Barat > Ibu Utara > Tuguis : 97754
Halmahera Barat > Loloda > Bosala : 97755
Halmahera Barat > Ibu > Tobaol : 97754
Halmahera Barat > Ibu > Tongute Ternate Selatan : 97754
Halmahera Barat > Loloda > Bilote : 97755
Halmahera Barat > Ibu Selatan > Tobelos : 97754
Halmahera Barat > Ibu Utara > Tengowango (Teongowango) : 97754
Halmahera Barat > Ibu > Tongute Ternate : 97754
Halmahera Barat > Loloda > Barataku : 97755
Halmahera Barat > Ibu Selatan > Talaga : 97754
Halmahera Barat > Ibu > Tongute Goin : 97754
Halmahera Barat > Loloda > Bakun Pantai : 97755
Halmahera Barat > Ibu > Tongute Sungi : 97754
Halmahera Barat > Ibu Utara > Soasangaji : 97754
Halmahera Barat > Ibu Utara > Togowo : 97754
Halmahera Barat > Ibu > Tahafo : 97754
Halmahera Barat > Ibu Utara > Tolisaor : 97754
Halmahera Barat > Ibu > Soana Masungi : 97754
Halmahera Barat > Ibu Utara > Togoreba Sungi (Tugureba Sungi) : 97754
Halmahera Barat > Ibu Selatan > Sarau : 97754
Halmahera Barat > Ibu Utara > Togoreba Tua : 97754
Halmahera Barat > Ibu Utara > Podol : 97754
Halmahera Barat > Ibu > Togola Sanger/Sangir : 97754
Halmahera Barat > Ibu Utara > Sangaji Nyeku : 97754
Halmahera Barat > Ibu > Togola Wayolo/Wayoli : 97754
Halmahera Barat > Ibu Utara > Pasalulu : 97754
Halmahera Barat > Ibu Selatan > Ngawet : 97754
Halmahera Barat > Ibu Selatan > Ngalo Ngalo : 97754
Halmahera Barat > Ibu Selatan > Nanas : 97754
Halmahera Barat > Ibu Selatan > Jere : 97754
Halmahera Barat > Ibu > Naga : 97754
Halmahera Barat > Ibu Utara > Goin : 97754
Halmahera Barat > Ibu > Kie Lei (Kie Ici) : 97754
Halmahera Barat > Ibu Selatan > Gamsungi : 97754
Halmahera Barat > Ibu > Maritango : 97754
Halmahera Barat > Ibu Selatan > Gamsida : 97754
Halmahera Barat > Ibu > Kampung Baru : 97754
Halmahera Barat > Ibu Selatan > Gamkonora : 97754
Halmahera Barat > Ibu > Gam Lamo : 97754
Halmahera Barat > Ibu > Gam Ici : 97754
Halmahera Barat > Ibu Utara > Duono : 97754
Halmahera Barat > Ibu Utara > Borona : 97754
Halmahera Barat > Ibu Selatan > Bataka : 97754
Halmahera Barat > Ibu Selatan > Baru : 97754
Halmahera Barat > Ibu Utara > Aru Jaya : 97754
Halmahera Barat > Ibu > Akesibu : 97754
Halmahera Barat > Ibu > Ake Boso : 97754
Halmahera Barat > Ibu Selatan > Adu : 97754
Halmahera Barat > Sahu > Worat Worat : 97753
Halmahera Barat > Sahu > Taraudu : 97753
Halmahera Barat > Sahu > Todahe : 97753
Halmahera Barat > Sahu > Tacim : 97753
Halmahera Barat > Sahu Timur > Tibobo : 97753
Halmahera Barat > Sahu > Tacici : 97753
Halmahera Barat > Sahu Timur > Taraudu Kusu : 97753
Halmahera Barat > Sahu > Susupu : 97753
Halmahera Barat > Sahu > Taruba : 97753
Halmahera Barat > Sahu Timur > Taba Campaka : 97753
Halmahera Barat > Sahu > Sasur Pantai : 97753
Halmahera Barat > Sahu Timur > Sidodadi : 97753
Halmahera Barat > Sahu > Sasur : 97753
Halmahera Barat > Sahu > Ropu Tengah Hulu : 97753
Halmahera Barat > Sahu Timur > Loce : 97753
Halmahera Barat > Sahu Timur > Ngaon : 97753
Halmahera Barat > Sahu > Peot : 97753
Halmahera Barat > Sahu Timur > Golago Kusuma : 97753
Halmahera Barat > Sahu > Lako Akediri : 97753
Halmahera Barat > Sahu Timur > Gamnyial : 97753
Halmahera Barat > Sahu > Lako Akelamo : 97753
Halmahera Barat > Sahu Timur > Gamomeng : 97753
Halmahera Barat > Sahu > Jaraoke : 97753
Halmahera Barat > Sahu Timur > Gamsungi : 97753
Halmahera Barat > Sahu Timur > Hoku Hoku Gam : 97753
Halmahera Barat > Sahu Timur > Campaka : 97753
Halmahera Barat > Sahu Timur > Idamgamlamo : 97753
Halmahera Barat > Sahu > Dere : 97753
Halmahera Barat > Sahu > Golo : 97753
Halmahera Barat > Sahu > Balisoan : 97753
Halmahera Barat > Sahu > Goro Goro : 97753
Halmahera Barat > Sahu > Balisoan Utara : 97753
Halmahera Barat > Sahu Timur > Goal : 97753
Halmahera Barat > Sahu Timur > Awer : 97753
Halmahera Barat > Sahu Timur > Akelamo : 97753
Halmahera Barat > Sahu Timur > Aketola : 97753
Halmahera Barat > Sahu Timur > Air Panas : 97753
Halmahera Barat > Jailolo > Ulo : 97752
Halmahera Barat > Jailolo Selatan > Tuguraci : 97752
Halmahera Barat > Jailolo > Tedeng : 97752
Halmahera Barat > Jailolo Selatan > Toniku : 97752
Halmahera Barat > Jailolo > Taboso (Tobosa/Tabaso) : 97752
Halmahera Barat > Jailolo > Todowangi (Todowongi) : 97752
Halmahera Barat > Jailolo Selatan > Tataleka : 97752
Halmahera Barat > Jailolo > Tuada : 97752
Halmahera Barat > Jailolo Selatan > Taba Damai (DB) : 97752
Halmahera Barat > Jailolo Selatan > Tewe : 97752
Halmahera Barat > Jailolo > Soakonora : 97752
Halmahera Barat > Jailolo Selatan > Suka Damai : 97752
Halmahera Barat > Jailolo > Tauro : 97752
Halmahera Barat > Jailolo Selatan > Sidangoli Dehe : 97752
Halmahera Barat > Jailolo Selatan > Sidangoli Gam : 97752
Halmahera Barat > Jailolo > Saria : 97752
Halmahera Barat > Jailolo Selatan > Rioribati : 97752
Halmahera Barat > Jailolo > Pornity (Porniti) : 97752
Halmahera Barat > Jailolo Selatan > Ratem : 97752
Halmahera Barat > Jailolo > Kuripasai : 97752
Halmahera Barat > Jailolo > Payo : 97752
Halmahera Barat > Jailolo > Hoku Hoku Kie (Huku-Huku Kie) : 97752
Halmahera Barat > Jailolo > Pateng : 97752
Halmahera Barat > Jailolo > Idamdehe : 97752
Halmahera Barat > Jailolo > Idamdehe Gamsungi : 97752
Halmahera Barat > Jailolo Selatan > Moiso : 97752
Halmahera Barat > Jailolo Selatan > Hijrah : 97752
Halmahera Barat > Jailolo > Matui : 97752
Halmahera Barat > Jailolo > Hate Bicara : 97752
Halmahera Barat > Jailolo > Loloy (Lolori) : 97752
Halmahera Barat > Jailolo > Guaeria : 97752
Halmahera Barat > Jailolo > Marmabati (Marimbati) : 97752
Halmahera Barat > Jailolo > Gufasa : 97752
Halmahera Barat > Jailolo > Jalan Baru : 97752
Halmahera Barat > Jailolo > Guaemaadu (Guaimaadu) : 97752
Halmahera Barat > Jailolo > Gamtala : 97752
Halmahera Barat > Jailolo Selatan > Gamlenge : 97752
Halmahera Barat > Jailolo > Galala : 97752
Halmahera Barat > Jailolo Selatan > Braha : 97752
Halmahera Barat > Jailolo > Gamlamo : 97752
Halmahera Barat > Jailolo > Bobanehena : 97752
Halmahera Barat > Jailolo Selatan > Dodinga : 97752
Halmahera Barat > Jailolo > Bobo : 97752
Halmahera Barat > Jailolo Selatan > Domato : 97752
Halmahera Barat > Jailolo > Bobo Jiko : 97752
Halmahera Barat > Jailolo > Buku Bualawa : 97752
Halmahera Barat > Jailolo Selatan > Biamaahi : 97752
Halmahera Barat > Jailolo > Buku Maadu : 97752
Halmahera Barat > Jailolo Selatan > Bobane Dano : 97752
Halmahera Barat > Jailolo > Bukumatiti : 97752
Halmahera Barat > Jailolo Selatan > Bangkit Rahmat : 97752
Halmahera Barat > Jailolo Selatan > Akelaha : 97752
Halmahera Barat > Jailolo > Akediri : 97752
Halmahera Barat > Jailolo Selatan > Ake Jailolo : 97752
Halmahera Barat > Jailolo Selatan > Akeara : 97752
Halmahera Barat > Jailolo > Acango : 97752
Halmahera Selatan > Obi Timur > Wooi : 97792
Halmahera Selatan > Obi Selatan > Wayaloar : 97792
Halmahera Selatan > Obi Utara > Waringi : 97792
Halmahera Selatan > Obi Timur > Sum : 97792
Halmahera Selatan > Obi Barat > Tapa : 97792
Halmahera Selatan > Obi Selatan > Soligi : 97792
Halmahera Selatan > Obi Timur > Sosepe : 97792
Halmahera Selatan > Obi Barat > Soasangaji : 97792
Halmahera Selatan > Obi > Sambiki : 97792
Halmahera Selatan > Obi Utara > Pasir Putih : 97792
Halmahera Selatan > Obi Selatan > Mano : 97792
Halmahera Selatan > Obi Selatan > Ocimaloleo : 97792
Halmahera Selatan > Obi Utara > Madapolo Timur : 97792
Halmahera Selatan > Obi Barat > Manatahan : 97792
Halmahera Selatan > Obi Selatan > Loleo : 97792
Halmahera Selatan > Obi Utara > Madapolo : 97792
Halmahera Selatan > Obi Utara > Madapolo Barat : 97792
Halmahera Selatan > Obi Timur > Kello (Kelo) : 97792
Halmahera Selatan > Obi > Laiwui : 97792
Halmahera Selatan > Obi > Kawasi : 97792
Halmahera Selatan > Obi > Jikotamo : 97792
Halmahera Selatan > Obi Selatan > Gambaru : 97792
Halmahera Selatan > Obi Barat > Jikohai (Jikohay) : 97792
Halmahera Selatan > Obi Selatan > Fluks (Fluk) : 97792
Halmahera Selatan > Obi Utara > Galala : 97792
Halmahera Selatan > Obi Utara > Cap : 97792
Halmahera Selatan > Obi Selatan > Bobo : 97792
Halmahera Selatan > Obi > Buton : 97792
Halmahera Selatan > Mandioli Utara > Bobo : 97792
Halmahera Selatan > Obi > Baru : 97792
Halmahera Selatan > Obi > Anggai : 97792
Halmahera Selatan > Obi Barat > Alam Kenanga : 97792
Halmahera Selatan > Obi Barat > Alam Pelita : 97792
Halmahera Selatan > Obi > Air Mangga Indah : 97792
Halmahera Selatan > Obi > Akegula : 97792
Halmahera Selatan > Mandioli Selatan > Yoyok : 97791
Halmahera Selatan > Bacan Barat Utara > Yaba : 97791
Halmahera Selatan > Bacan Timur Selatan > Wayaua : 97791
Halmahera Selatan > Bacan Barat > Wiring : 97791
Halmahera Selatan > Bacan Timur > Wayamiga : 97791
Halmahera Selatan > Bacan Timur Tengah > Wayatim : 97791
Halmahera Selatan > Bacan Timur Selatan > Wayakuba : 97791
Halmahera Selatan > Mandioli Utara > Waya : 97791
Halmahera Selatan > Bacan Selatan > Tuwokona (Tuakona) : 97791
Halmahera Selatan > Bacan Timur Tengah > Tutupa : 97791
Halmahera Selatan > Bacan > Tomori : 97791
Halmahera Selatan > Kasiruta Timur > Tutuha : 97791
Halmahera Selatan > Kepulauan Botanglomang > Toin : 97791
Halmahera Selatan > Bacan Timur > Timlonga : 97791
Halmahera Selatan > Bacan Timur > Timlonga : 97791
Halmahera Selatan > Bacan Barat > Tawabi : 97791
Halmahera Selatan > Bacan Selatan > Tembal : 97791
Halmahera Selatan > Bacan Timur Tengah > Tawa : 97791
Halmahera Selatan > Kasiruta Timur > Tawa : 97791
Halmahera Selatan > Kepulauan Botanglomang > Tanjung Obit : 97791
Halmahera Selatan > Bacan Timur Tengah > Tabapoma : 97791
Halmahera Selatan > Bacan Timur Selatan > Tabangame : 97791
Halmahera Selatan > Mandioli Selatan > Tabalema : 97791
Halmahera Selatan > Bacan Timur Selatan > Tabajaya : 97791
Halmahera Selatan > Bacan > Sumae : 97791
Halmahera Selatan > Bacan > Suma Tinggi : 97791
Halmahera Selatan > Bacan Barat Utara > Sidopo : 97791
Halmahera Selatan > Bacan Timur Selatan > Silang : 97791
Halmahera Selatan > Bacan Timur Tengah > Songa : 97791
Halmahera Selatan > Kasiruta Barat > Sengga Baru : 97791
Halmahera Selatan > Kasiruta Barat > Sidanga : 97791
Halmahera Selatan > Kepulauan Botanglomang > Sawanakar (Sawangakar/Sawangkang) : 97791
Halmahera Selatan > Bacan Selatan > Sawadai : 97791
Halmahera Selatan > Bacan Timur > Sayoang : 97791
Halmahera Selatan > Bacan Timur > Sabatang : 97791
Halmahera Selatan > Bacan Timur > Sali Kecil : 97791
Halmahera Selatan > Bacan Timur Selatan > Pigaraja : 97791
Halmahera Selatan > Kepulauan Botanglomang > Prapakanda : 97791
Halmahera Selatan > Mandioli Utara > Pelita (Pelita Jaya) : 97791
Halmahera Selatan > Kepulauan Botanglomang > Pasimbaos : 97791
Halmahera Selatan > Bacan Selatan > Panamboang : 97791
Halmahera Selatan > Bacan Selatan > Papaloang : 97791
Halmahera Selatan > Kasiruta Barat > Palamea : 97791
Halmahera Selatan > Bacan Barat Utara > Nusa Babullah (Nusa Babi) : 97791
Halmahera Selatan > Bacan Timur > Nyonyifi : 97791
Halmahera Selatan > Kasiruta Timur > Marituso (Maritosu) : 97791
Halmahera Selatan > Bacan Barat > Nondang (Mondang) : 97791
Halmahera Selatan > Kasiruta Barat > Marikapal : 97791
Halmahera Selatan > Bacan > Marabose : 97791
Halmahera Selatan > Bacan Selatan > Makian (Kampung Makian) : 97791
Halmahera Selatan > Bacan Selatan > Mandawong (Mandaong) : 97791
Halmahera Selatan > Mandioli Utara > Loleongusu : 97791
Halmahera Selatan > Kasiruta Timur > Loleo Jaya : 97791
Halmahera Selatan > Kasiruta Timur > Loleomekar : 97791
Halmahera Selatan > Bacan Timur Selatan > Liaro : 97791
Halmahera Selatan > Kasiruta Barat > Lata Lata : 97791
Halmahera Selatan > Mandioli Selatan > Lele : 97791
Halmahera Selatan > Bacan > Labuha : 97791
Halmahera Selatan > Bacan Barat > Kusubibi : 97791
Halmahera Selatan > Kasiruta Barat > Kukupang (Kakupang) : 97791
Halmahera Selatan > Bacan Selatan > Kubung : 97791
Halmahera Selatan > Bacan Selatan > Kupal : 97791
Halmahera Selatan > Kasiruta Timur > Koubalabala : 97791
Halmahera Selatan > Bacan Barat > Kokotu : 97791
Halmahera Selatan > Bacan Barat > Kotunang (Kukutunang) : 97791
Halmahera Selatan > Kasiruta Timur > Kasiruta Dalam : 97791
Halmahera Selatan > Bacan > Kaputusan (Kaputusang) : 97791
Halmahera Selatan > Kepulauan Botanglomang > Kampung Baru : 97791
Halmahera Selatan > Bacan Timur > Kaireu : 97791
Halmahera Selatan > Mandioli Selatan > Jiko (Jeko) : 97791
Halmahera Selatan > Bacan Barat Utara > Jojame : 97791
Halmahera Selatan > Kasiruta Timur > Jeret : 97791
Halmahera Selatan > Bacan > Indomut : 97791
Halmahera Selatan > Mandioli Utara > Indong : 97791
Halmahera Selatan > Bacan Barat > Indari : 97791
Halmahera Selatan > Kasiruta Barat > Imbu Imbu : 97791
Halmahera Selatan > Bacan Barat Utara > Gorua Lolaro (Lolorogurua) : 97791
Halmahera Selatan > Bacan > Hidayat : 97791
Halmahera Selatan > Bacan Barat Utara > Gilalang : 97791
Halmahera Selatan > Bacan Timur > Goro Goro : 97791
Halmahera Selatan > Bacan Barat Utara > Geti Baru : 97791
Halmahera Selatan > Bacan Barat Utara > Geti Lama : 97791
Halmahera Selatan > Kasiruta Barat > Doko (Doku) : 97791
Halmahera Selatan > Mandioli Selatan > Galala : 97791
Halmahera Selatan > Bacan Selatan > Dgandasuli (Gandasuli) : 97791
Halmahera Selatan > Kasiruta Barat > Bisori : 97791
Halmahera Selatan > Bacan Timur > Bori : 97791
Halmahera Selatan > Bacan Timur Tengah > Bibinoi : 97791
Halmahera Selatan > Bacan > Belang Belang : 97791
Halmahera Selatan > Kepulauan Botanglomang > Bajo : 97791
Halmahera Selatan > Kepulauan Botanglomang > Batutaga : 97791
Halmahera Selatan > Mandioli Selatan > Bahu : 97791
Halmahera Selatan > Bacan > Awanggoa : 97791
Halmahera Selatan > Bacan Timur > Babang : 97791
Halmahera Selatan > Kasiruta Barat > Arumamang : 97791
Halmahera Selatan > Bacan > Amasing Kota : 97791
Halmahera Selatan > Bacan > Amasing Kota Barat : 97791
Halmahera Selatan > Bacan > Amasing Kota Utara : 97791
Halmahera Selatan > Bacan > Amasing Kali : 97791
Halmahera Selatan > Mandioli Utara > Akedabo : 97791
Halmahera Selatan > Gane Timur > Wosi : 97783
Halmahera Selatan > Gane Timur > Tanjung Jere : 97783
Halmahera Selatan > Gane Timur > Tobaru : 97783
Halmahera Selatan > Gane Timur Tengah > Tabahijrah : 97783
Halmahera Selatan > Gane Timur Tengah > Tagea : 97783
Halmahera Selatan > Gane Timur Tengah > Tabahidayah : 97783
Halmahera Selatan > Gane Timur > Sumber Makmur : 97783
Halmahera Selatan > Gane Timur Selatan > Sawat : 97783
Halmahera Selatan > Gane Timur Tengah > Matuting Tanjung : 97783
Halmahera Selatan > Gane Timur > Sakita (Saketa/Botonam) : 97783
Halmahera Selatan > Gane Timur Selatan > Ranga Ranga : 97783
Halmahera Selatan > Gane Timur > Maffa : 97783
Halmahera Selatan > Gane Timur Tengah > Matuting : 97783
Halmahera Selatan > Gane Timur Tengah > Lelewi : 97783
Halmahera Selatan > Gane Timur Tengah > Luim : 97783
Halmahera Selatan > Gane Timur > Lalubi : 97783
Halmahera Selatan > Gane Timur Selatan > Kuwo : 97783
Halmahera Selatan > Gane Timur > Kebun Raja : 97783
Halmahera Selatan > Gane Timur > Kotalou : 97783
Halmahera Selatan > Gane Timur Selatan > Gane Luar : 97783
Halmahera Selatan > Gane Timur Selatan > Gaimu : 97783
Halmahera Selatan > Gane Timur Tengah > Bisui : 97783
Halmahera Selatan > Gane Timur > Foya : 97783
Halmahera Selatan > Gane Timur > Foya Tobaru : 97783
Halmahera Selatan > Gane Timur > Akelamo/Fida : 97783
Halmahera Selatan > Kepulauan Joronga > Yomen : 97782
Halmahera Selatan > Gane Barat Selatan > Yamly : 97782
Halmahera Selatan > Kepulauan Joronga > Tawabi : 97782
Halmahera Selatan > Gane Barat Selatan > Tawa : 97782
Halmahera Selatan > Gane Barat Utara > Tokaka : 97782
Halmahera Selatan > Gane Barat > Tabamasa : 97782
Halmahera Selatan > Gane Barat Selatan > Sekely : 97782
Halmahera Selatan > Gane Barat Utara > Suka Damai : 97782
Halmahera Selatan > Gane Barat Utara > Samat : 97782
Halmahera Selatan > Gane Barat Utara > Samo : 97782
Halmahera Selatan > Gane Barat Utara > Posi Posi : 97782
Halmahera Selatan > Gane Barat > Saketa : 97782
Halmahera Selatan > Kepulauan Joronga > Pulau Gala : 97782
Halmahera Selatan > Gane Barat > Oha : 97782
Halmahera Selatan > Gane Barat > Papaceda : 97782
Halmahera Selatan > Gane Barat Selatan > Pasi Palele : 97782
Halmahera Selatan > Gane Barat Utara > Moloku : 97782
Halmahera Selatan > Gane Barat Utara > Nurjihat : 97782
Halmahera Selatan > Gane Barat > Lemo Lemo : 97782
Halmahera Selatan > Kepulauan Joronga > Kurunga : 97782
Halmahera Selatan > Kepulauan Joronga > Liboba Hijrah : 97782
Halmahera Selatan > Gane Barat > Koititi : 97782
Halmahera Selatan > Kepulauan Joronga > Kukupang : 97782
Halmahera Selatan > Gane Barat Selatan > Jibubu : 97782
Halmahera Selatan > Gane Barat Utara > Gumirah (Gumira) : 97782
Halmahera Selatan > Kepulauan Joronga > Gonone : 97782
Halmahera Selatan > Gane Barat Selatan > Gane Dalam : 97782
Halmahera Selatan > Gane Barat Utara > Fulai (Jikolamo/Fulay) : 97782
Halmahera Selatan > Gane Barat Selatan > Dowora : 97782
Halmahera Selatan > Gane Barat > Doro : 97782
Halmahera Selatan > Gane Barat Utara > Dolik : 97782
Halmahera Selatan > Gane Barat > Bumi Rahmat : 97782
Halmahera Selatan > Gane Barat > Cango : 97782
Halmahera Selatan > Gane Barat Utara > Boso : 97782
Halmahera Selatan > Gane Barat Utara > Batulak : 97782
Halmahera Selatan > Gane Barat > Balitata : 97782
Halmahera Selatan > Kayoa Utara > Wayasipang : 97781
Halmahera Selatan > Gane Barat Selatan > Awis : 97782
Halmahera Selatan > Kayoa > Tawabi : 97781
Halmahera Selatan > Kayoa > Talimau : 97781
Halmahera Selatan > Kayoa Selatan > Sagawele : 97781
Halmahera Selatan > Kayoa > Siko : 97781
Halmahera Selatan > Kayoa Selatan > Pasir Putih : 97781
Halmahera Selatan > Kayoa Selatan > Posi Posi : 97781
Halmahera Selatan > Kayoa Selatan > Ngute Ngute : 97781
Halmahera Selatan > Kayoa Selatan > Orimakurunga : 97781
Halmahera Selatan > Kayoa Utara > Modayama : 97781
Halmahera Selatan > Kayoa Utara > Ngokomalako : 97781
Halmahera Selatan > Kayoa > Ligua : 97781
Halmahera Selatan > Kayoa > Lelei : 97781
Halmahera Selatan > Kayoa Utara > Laromabati (Loromabati) : 97781
Halmahera Selatan > Kayoa Selatan > Laluin : 97781
Halmahera Selatan > Kayoa > Kida : 97781
Halmahera Selatan > Kayoa > Laigoma : 97781
Halmahera Selatan > Kayoa > Karamat : 97781
Halmahera Selatan > Kayoa Barat > Hatejawa : 97781
Halmahera Selatan > Kayoa > Gunange : 97781
Halmahera Selatan > Kayoa > Guruapin : 97781
Halmahera Selatan > Kayoa Utara > Gayap : 97781
Halmahera Selatan > Kayoa Barat > Fofao : 97781
Halmahera Selatan > Kayoa > Gafi : 97781
Halmahera Selatan > Kayoa > Dorolamo : 97781
Halmahera Selatan > Kayoa Barat > Busua : 97781
Halmahera Selatan > Kayoa > Buli : 97781
Halmahera Selatan > Kayoa Barat > Bokimiake : 97781
Halmahera Selatan > Kayoa > Bajo : 97781
Halmahera Selatan > Kayoa Utara > Ake Jailolo : 97781
Halmahera Selatan > Makian (Pulau Makian) > Wailoa : 97756
Halmahera Selatan > Makian (Pulau Makian) > Walo : 97756
Halmahera Selatan > Makian (Pulau Makian) > Waigitang / Waigitan : 97756
Halmahera Selatan > Makian (Pulau Makian) > Waikyon (Kota) : 97756
Halmahera Selatan > Makian (Pulau Makian) > Soma (Suma) : 97756
Halmahera Selatan > Makian Barat (Pulau Makian) > Talapao (Talapaon) : 97756
Halmahera Selatan > Makian Barat (Pulau Makian) > Tegono : 97756
Halmahera Selatan > Makian (Pulau Makian) > Sangapati : 97756
Halmahera Selatan > Makian (Pulau Makian) > Rabutdaiyo (Rabutdaio) : 97756
Halmahera Selatan > Makian Barat (Pulau Makian) > Sabalei (Sebelei) : 97756
Halmahera Selatan > Makian (Pulau Makian) > Ploli (Ploly) : 97756
Halmahera Selatan > Makian Barat (Pulau Makian) > Mateketen (Matekente) : 97756
Halmahera Selatan > Makian Barat (Pulau Makian) > Ombawa : 97756
Halmahera Selatan > Makian (Pulau Makian) > Matentengen (Matan Tengin) : 97756
Halmahera Selatan > Makian Barat (Pulau Makian) > Malapat : 97756
Halmahera Selatan > Makian (Pulau Makian) > Kiowor (Kyowor) : 97756
Halmahera Selatan > Makian (Pulau Makian) > Gitang : 97756
Halmahera Selatan > Makian (Pulau Makian) > Gorup : 97756
Halmahera Selatan > Makian (Pulau Makian) > Gurua : 97756
Halmahera Selatan > Makian (Pulau Makian) > Dalam : 97756
Halmahera Selatan > Makian (Pulau Makian) > Dauri (Daiwori) : 97756
Halmahera Selatan > Makian Barat (Pulau Makian) > Bobawa (Bobawae) : 97756
Halmahera Tengah > Patani > Yondeliu : 97854
Halmahera Tengah > Pulau Gebe > Yang : 97854
Halmahera Tengah > Patani > Yeisowo : 97854
Halmahera Tengah > Pulau Gebe > Umiyal : 97854
Halmahera Tengah > Patani > Wailegi : 97854
Halmahera Tengah > Pulau Gebe > Umera : 97854
Halmahera Tengah > Patani Utara > Tepeleo Batudua : 97854
Halmahera Tengah > Patani Utara > Tilope (Tepeleo) : 97854
Halmahera Tengah > Patani Barat > Sibenpopo : 97854
Halmahera Tengah > Pulau Gebe > Sanafi : 97854
Halmahera Tengah > Pulau Gebe > Sonof Kacepo : 97854
Halmahera Tengah > Patani Utara > Peniti : 97854
Halmahera Tengah > Patani Utara > Sakam : 97854
Halmahera Tengah > Patani Utara > Palo : 97854
Halmahera Tengah > Patani Utara > Pantura Jaya : 97854
Halmahera Tengah > Patani Utara > Nursifa : 97854
Halmahera Tengah > Patani Barat > Moreala : 97854
Halmahera Tengah > Patani Utara > Maliforo : 97854
Halmahera Tengah > Patani Utara > Masure : 97854
Halmahera Tengah > Patani > Kipai : 97854
Halmahera Tengah > Pulau Gebe > Kacepi : 97854
Halmahera Tengah > Pulau Gebe > Kapaleo : 97854
Halmahera Tengah > Patani Utara > Gemia : 97854
Halmahera Tengah > Pulau Gebe > Elfanun : 97854
Halmahera Tengah > Patani Utara > Damuli : 97854
Halmahera Tengah > Patani Barat > Bobane Jaya : 97854
Halmahera Tengah > Patani Utara > Bilifitu : 97854
Halmahera Tengah > Patani Barat > Bobane Indah : 97854
Halmahera Tengah > Patani Barat > Banemo : 97854
Halmahera Tengah > Patani > Baka Jaya : 97854
Halmahera Tengah > Weda Tengah > Woekob : 97853
Halmahera Tengah > Weda Utara > Yeke : 97853
Halmahera Tengah > Weda Tengah > Woejerana : 97853
Halmahera Tengah > Weda > Were : 97853
Halmahera Tengah > Weda Utara > Waleh : 97853
Halmahera Tengah > Weda > Weda / Wedana : 97853
Halmahera Tengah > Weda Selatan > Wairoro Indah : 97853
Halmahera Tengah > Weda Selatan > Sumber Sari : 97853
Halmahera Tengah > Weda Selatan > Tilope (Tiloppe) : 97853
Halmahera Tengah > Weda Selatan > Sosowomo : 97853
Halmahera Tengah > Weda > Sidanga : 97853
Halmahera Tengah > Weda Tengah > Sawai Itepo : 97853
Halmahera Tengah > Weda > Nusliko : 97853
Halmahera Tengah > Weda Utara > Sagea : 97853
Halmahera Tengah > Weda Selatan > Loleo : 97853
Halmahera Tengah > Weda > Nurweda : 97853
Halmahera Tengah > Weda Utara > Messa : 97853
Halmahera Tengah > Weda Selatan > Lembah Asri : 97853
Halmahera Tengah > Weda Tengah > Lelilef Sawai : 97853
Halmahera Tengah > Weda Tengah > Lelilef Waibulen : 97853
Halmahera Tengah > Weda Tengah > Kobe : 97853
Halmahera Tengah > Weda Tengah > Kulo Jaya : 97853
Halmahera Tengah > Weda Utara > Kotalo : 97853
Halmahera Tengah > Weda Selatan > Kluting Jaya : 97853
Halmahera Tengah > Weda Utara > Kiya : 97853
Halmahera Tengah > Weda > Goeng : 97853
Halmahera Tengah > Weda Utara > Gemaf : 97853
Halmahera Tengah > Weda > Fidy Jaya : 97853
Halmahera Tengah > Weda Utara > Fritu (Sepoh) : 97853
Halmahera Tengah > Weda Utara > Dotte : 97853
Halmahera Tengah > Weda Selatan > Air Salobar : 97853
Halmahera Timur > Wasile Timur > Woka Jaya : 97863
Halmahera Timur > Wasile Selatan > Yawal : 97863
Halmahera Timur > Wasile > Waisuba : 97863
Halmahera Timur > Wasile Selatan > Waijoi : 97863
Halmahera Timur > Wasile Selatan > Wasile : 97863
Halmahera Timur > Wasile Timur > Tutuling Jaya : 97863
Halmahera Timur > Wasile Timur > Toboino : 97863
Halmahera Timur > Wasile Utara > Tatam : 97863
Halmahera Timur > Wasile Selatan > Tomares : 97863
Halmahera Timur > Wasile Selatan > Tabanalou (Tabanoli) : 97863
Halmahera Timur > Wasile Selatan > Talaga Jaya : 97863
Halmahera Timur > Wasile Selatan > Tanure : 97863
Halmahera Timur > Wasile > Subaim : 97863
Halmahera Timur > Wasile Selatan > Sondo-Sondo : 97863
Halmahera Timur > Wasile Timur > Sidomulyo : 97863
Halmahera Timur > Wasile Tengah > Silalaysang (Silalayang) : 97863
Halmahera Timur > Wasile Selatan > Saolat : 97863
Halmahera Timur > Wasile Selatan > Saramake (Saramaake) : 97863
Halmahera Timur > Wasile Selatan > Pintatu : 97863
Halmahera Timur > Wasile Tengah > Puao : 97863
Halmahera Timur > Wasile Selatan > Pintatu : 97863
Halmahera Timur > Wasile Selatan > Nusa Jaya : 97863
Halmahera Timur > Wasile Tengah > Nyaolako : 97863
Halmahera Timur > Wasile Selatan > Nanas : 97863
Halmahera Timur > Wasile Selatan > Nusa Ambu (Nusa Ambo) : 97863
Halmahera Timur > Wasile Selatan > Minamin : 97863
Halmahera Timur > Wasile > Mekar Sari : 97863
Halmahera Timur > Wasile Utara > Marimoi : 97863
Halmahera Timur > Wasile Utara > Majiko Tongone : 97863
Halmahera Timur > Wasile Tengah > Lolobata : 97863
Halmahera Timur > Wasile Selatan > Loleba : 97863
Halmahera Timur > Wasile Utara > Labi Labi : 97863
Halmahera Timur > Wasile Selatan > Ino Jaya : 97863
Halmahera Timur > Wasile Selatan > Jiko Moi : 97863
Halmahera Timur > Wasile Tengah > Kakaraino : 97863
Halmahera Timur > Wasile Utara > Helaitetor : 97863
Halmahera Timur > Wasile Utara > Iga : 97863
Halmahera Timur > Wasile > Gulapapo : 97863
Halmahera Timur > Wasile Tengah > Foli (Foly) : 97863
Halmahera Timur > Wasile Tengah > Hatetabako : 97863
Halmahera Timur > Wasile Selatan > Ekorino : 97863
Halmahera Timur > Wasile Selatan > Fayaul : 97863
Halmahera Timur > Wasile Selatan > Ekor : 97863
Halmahera Timur > Wasile Utara > Dowongi Jaya : 97863
Halmahera Timur > Wasile Timur > Dodaga : 97863
Halmahera Timur > Wasile Timur > Daka Ino : 97863
Halmahera Timur > Wasile > Bumi Restu : 97863
Halmahera Timur > Wasile > Cemara Jaya : 97863
Halmahera Timur > Wasile Selatan > Bukutio : 97863
Halmahera Timur > Wasile Utara > Bololo : 97863
Halmahera Timur > Wasile Tengah > Boki Miake (Bokimaake) : 97863
Halmahera Timur > Wasile Selatan > Binagara : 97863
Halmahera Timur > Wasile > Batu Raja : 97863
Halmahera Timur > Wasile Timur > Ake Daga : 97863
Halmahera Timur > Wasile Selatan > Ake Jawi : 97863
Halmahera Timur > Maba Tengah > Wayamli (Wayamly) : 97862
Halmahera Timur > Maba Tengah > Yawanli : 97862
Halmahera Timur > Maba > Wayafli (Wayamli) : 97862
Halmahera Timur > Maba Utara > Wasileo : 97862
Halmahera Timur > Kota Maba > Tewil : 97862
Halmahera Timur > Maba Selatan > Waci : 97862
Halmahera Timur > Kota Maba > Wailukum : 97862
Halmahera Timur > Maba > Teluk Buli : 97862
Halmahera Timur > Maba Tengah > Tatangapu : 97862
Halmahera Timur > Maba Selatan > Sowoli : 97862
Halmahera Timur > Maba Utara > Sosolat : 97862
Halmahera Timur > Kota Maba > Soa Laipoh : 97862
Halmahera Timur > Kota Maba > Soa Sangaji : 97862
Halmahera Timur > Kota Maba > Soa Gimalaha : 97862
Halmahera Timur > Maba Selatan > Sil : 97862
Halmahera Timur > Maba Utara > Pumlanga : 97862
Halmahera Timur > Maba > Pekaulan : 97862
Halmahera Timur > Maba > Sailal : 97862
Halmahera Timur > Maba Utara > Patlean : 97862
Halmahera Timur > Maba Utara > Patlean Jaya : 97862
Halmahera Timur > Maba Selatan > Momole : 97862
Halmahera Timur > Maba Selatan > Pateley (Petelei) : 97862
Halmahera Timur > Maba Tengah > Marasipno : 97862
Halmahera Timur > Maba Tengah > Maratana (Marathana Jaya ) : 97862
Halmahera Timur > Maba Tengah > Miaf : 97862
Halmahera Timur > Kota Maba > Maba Sangaji (Gotowasi) : 97862
Halmahera Timur > Maba Selatan > Loloelamo : 97862
Halmahera Timur > Maba Utara > Lili : 97862
Halmahera Timur > Maba Utara > Lolasita : 97862
Halmahera Timur > Maba Utara > Jarajara : 97862
Halmahera Timur > Maba Selatan > Kasuba : 97862
Halmahera Timur > Maba > Gamesan : 97862
Halmahera Timur > Maba > Geltoli : 97862
Halmahera Timur > Maba Selatan > Gotowasi : 97862
Halmahera Timur > Maba Utara > Doromoi : 97862
Halmahera Timur > Maba Utara > Dorosago (Dorosagu) : 97862
Halmahera Timur > Maba Tengah > Gaifoli : 97862
Halmahera Timur > Maba Tengah > Dorolamo : 97862
Halmahera Timur > Maba > Buli : 97862
Halmahera Timur > Maba > Buli Asal : 97862
Halmahera Timur > Maba > Buli Karya : 97862
Halmahera Timur > Maba Tengah > Beringin Lamo (Baringin) : 97862
Halmahera Timur > Maba Selatan > Bicoli : 97862
Halmahera Timur > Maba Tengah > Bangul : 97862
Halmahera Timur > Maba Tengah > Bebsili : 97862
Halmahera Timur > Maba > Baburino : 97862
Halmahera Timur > Maba Tengah > Babasaram : 97862
Halmahera Utara > Kao Barat > Wonosari : 97764
Halmahera Utara > Kao Utara > Wateto : 97764
Halmahera Utara > Kao Utara > Warudu : 97764
Halmahera Utara > Kao > Waringin Lelewi : 97764
Halmahera Utara > Malifut > Wangeotek (Wangeotak) : 97764
Halmahera Utara > Kao > Waringin Lamo : 97764
Halmahera Utara > Kao Utara > Tunuo : 97764
Halmahera Utara > Kao Barat > Tuguis : 97764
Halmahera Utara > Kao Barat > Toliwang : 97764
Halmahera Utara > Kao Barat > Torawat : 97764
Halmahera Utara > Kao Barat > Toboulamo : 97764
Halmahera Utara > Kao Barat > Tolabit : 97764
Halmahera Utara > Malifut > Tobobo : 97764
Halmahera Utara > Kao Teluk > Tiowor : 97764
Halmahera Utara > Kao Teluk > Tobanoma : 97764
Halmahera Utara > Malifut > Talapao : 97764
Halmahera Utara > Malifut > Terpadu : 97764
Halmahera Utara > Malifut > Tahane : 97764
Halmahera Utara > Kao Barat > Takimo : 97764
Halmahera Utara > Malifut > Tafasoho : 97764
Halmahera Utara > Malifut > Tagono : 97764
Halmahera Utara > Kao > Sumber Agung : 97764
Halmahera Utara > Malifut > Sosol : 97764
Halmahera Utara > Malifut > Soma : 97764
Halmahera Utara > Kao > Soasangaji Dim Dim : 97764
Halmahera Utara > Kao Barat > Soa Hukum : 97764
Halmahera Utara > Kao Barat > Soamaetek : 97764
Halmahera Utara > Kao > Sasur : 97764
Halmahera Utara > Kao Barat > Sangaji Jaya : 97764
Halmahera Utara > Kao > Popon : 97764
Halmahera Utara > Malifut > Sabaleh : 97764
Halmahera Utara > Malifut > Samsuma : 97764
Halmahera Utara > Kao Barat > Pitago : 97764
Halmahera Utara > Malifut > Peleri : 97764
Halmahera Utara > Kao Utara > Pediwang (Pidiwang) : 97764
Halmahera Utara > Kao > Patang : 97764
Halmahera Utara > Kao Barat > Parseba : 97764
Halmahera Utara > Malifut > Ngofagita : 97764
Halmahera Utara > Malifut > Ngofakiaha : 97764
Halmahera Utara > Malifut > Ngofabobawa : 97764
Halmahera Utara > Kao Barat > Momoda : 97764
Halmahera Utara > Kao Barat > Ngoali : 97764
Halmahera Utara > Kao Barat > Margomolyo (Margomoyo) : 97764
Halmahera Utara > Malifut > Malapa : 97764
Halmahera Utara > Malifut > Matsa : 97764
Halmahera Utara > Kao Teluk > Makaeling : 97764
Halmahera Utara > Kao Barat > Makarti : 97764
Halmahera Utara > Kao Barat > Leleseng (Lelesang) : 97764
Halmahera Utara > Malifut > Mailoa : 97764
Halmahera Utara > Kao > Kusu : 97764
Halmahera Utara > Kao > Kusu Lofra : 97764
Halmahera Utara > Kao Teluk > Kuntum Mekar : 97764
Halmahera Utara > Kao > Kukumutuk : 97764
Halmahera Utara > Kao Barat > Kai : 97764
Halmahera Utara > Kao Barat > Kai : 97764
Halmahera Utara > Kao > Jati : 97764
Halmahera Utara > Kao Utara > Gulo : 97764
Halmahera Utara > Kao > Goruang : 97764
Halmahera Utara > Kao Utara > Gamlaha : 97764
Halmahera Utara > Malifut > Gayok : 97764
Halmahera Utara > Kao Utara > Dowongimaiti : 97764
Halmahera Utara > Kao Barat > Gagaapok : 97764
Halmahera Utara > Kao Utara > Daru : 97764
Halmahera Utara > Kao Utara > Doro : 97764
Halmahera Utara > Kao Utara > Boulamo : 97764
Halmahera Utara > Malifut > Bukit Tinggi : 97764
Halmahera Utara > Kao Utara > Bobale : 97764
Halmahera Utara > Kao Utara > Bori : 97764
Halmahera Utara > Malifut > Bobawa : 97764
Halmahera Utara > Kao > Biang : 97764
Halmahera Utara > Kao Teluk > Barumadehe : 97764
Halmahera Utara > Kao Barat > Beringin Agung : 97764
Halmahera Utara > Malifut > Balisosang : 97764
Halmahera Utara > Tobelo Timur > Yaro : 97762
Halmahera Utara > Tobelo Timur > Yaro : 97762
Halmahera Utara > Tobelo Tengah > WKO : 97762
Halmahera Utara > Tobelo Tengah > Wosi (Wosia) : 97762
Halmahera Utara > Tobelo > Wari : 97762
Halmahera Utara > Tobelo > Wari Ino : 97762
Halmahera Utara > Tobelo Barat > Wangongira : 97762
Halmahera Utara > Tobelo Selatan > Toma Halu : 97762
Halmahera Utara > Tobelo Tengah > Upa : 97762
Halmahera Utara > Tobelo Utara > Tolonua Selatan : 97762
Halmahera Utara > Tobelo Utara > Tolonuo : 97762
Halmahera Utara > Tobelo Barat > Togoliua : 97762
Halmahera Utara > Tobelo Selatan > Tobe : 97762
Halmahera Utara > Tobelo Timur > Todokuiha : 97762
Halmahera Utara > Tobelo Selatan > Talaga Paca : 97762
Halmahera Utara > Tobelo Selatan > Tioua : 97762
Halmahera Utara > Tobelo Tengah > Tanjung Niara (Wosi/Wosia Selatan) : 97762
Halmahera Utara > Tobelo > Tagalaya : 97762
Halmahera Utara > Tobelo Barat > Sukamaju : 97762
Halmahera Utara > Tobelo > Rawajaya : 97762
Halmahera Utara > Tobelo Utara > Ruko : 97762
Halmahera Utara > Tobelo Utara > Popila Utara : 97762
Halmahera Utara > Tobelo Utara > Popilo : 97762
Halmahera Utara > Tobelo Selatan > Pale : 97762
Halmahera Utara > Tobelo Tengah > Pitu : 97762
Halmahera Utara > Tobelo > MKCM : 97762
Halmahera Utara > Tobelo Selatan > Paca : 97762
Halmahera Utara > Tobelo Timur > Mawea : 97762
Halmahera Utara > Tobelo Timur > Meti : 97762
Halmahera Utara > Tobelo Utara > Luari : 97762
Halmahera Utara > Tobelo Tengah > Lina Ino : 97762
Halmahera Utara > Tobelo Tengah > Mahia (Wosi/Wosia Tengah) : 97762
Halmahera Utara > Tobelo Selatan > Leleoto : 97762
Halmahera Utara > Tobelo Selatan > Lemah Ino : 97762
Halmahera Utara > Tobelo Selatan > Kupa Kupa Selatan : 97762
Halmahera Utara > Tobelo Barat > Kusuri : 97762
Halmahera Utara > Tobelo > Kumo : 97762
Halmahera Utara > Tobelo Selatan > Kupa Kupa : 97762
Halmahera Utara > Tobelo Utara > Kokota Jaya (Kokotua Jaya) : 97762
Halmahera Utara > Tobelo Timur > Katana : 97762
Halmahera Utara > Tobelo Tengah > Kalipitu : 97762
Halmahera Utara > Tobelo Tengah > Kali Upa : 97762
Halmahera Utara > Tobelo Selatan > Kakara B : 97762
Halmahera Utara > Tobelo > Kakara A : 97762
Halmahera Utara > Tobelo > Gosoma : 97762
Halmahera Utara > Tobelo > Gura : 97762
Halmahera Utara > Tobelo Utara > Gorua Selatan : 97762
Halmahera Utara > Tobelo Utara > Gorua Utara : 97762
Halmahera Utara > Tobelo Timur > Gonga : 97762
Halmahera Utara > Tobelo Utara > Gorua : 97762
Halmahera Utara > Tobelo > Gamsungi : 97762
Halmahera Utara > Tobelo Selatan > Gamhoku : 97762
Halmahera Utara > Tobelo Selatan > Efi Efi : 97762
Halmahera Utara > Tobelo Barat > Birinoa : 97762
Halmahera Utara > Galela Utara > Tutumaloleo : 97761
Halmahera Utara > Galela > Torawa : 97761
Halmahera Utara > Galela > Toweka : 97761
Halmahera Utara > Galela Selatan > Togawa : 97761
Halmahera Utara > Galela Selatan > Togawabesi : 97761
Halmahera Utara > Galela Utara > Togasa : 97761
Halmahera Utara > Galela Selatan > Soakonora : 97761
Halmahera Utara > Galela Barat > Soatobaru : 97761
Halmahera Utara > Galela > Simau : 97761
Halmahera Utara > Galela > Soa Sio : 97761
Halmahera Utara > Galela Barat > Samuda (Samudra) : 97761
Halmahera Utara > Galela Selatan > Seki : 97761
Halmahera Utara > Galela Utara > Salimuli : 97761
Halmahera Utara > Galela Utara > Saluta : 97761
Halmahera Utara > Galela Barat > Roko : 97761
Halmahera Utara > Galela Utara > Pelita : 97761
Halmahera Utara > Galela > Pune : 97761
Halmahera Utara > Galela Selatan > Ori : 97761
Halmahera Utara > Galela Barat > Ngidiho : 97761
Halmahera Utara > Galela > Mamuya : 97761
Halmahera Utara > Galela Utara > Limau : 97761
Halmahera Utara > Galela Barat > Makete : 97761
Halmahera Utara > Galela Utara > Jere Tua : 97761
Halmahera Utara > Galela Utara > Lalonga : 97761
Halmahera Utara > Galela Barat > Kira : 97761
Halmahera Utara > Galela Utara > Jare (Jere) : 97761
Halmahera Utara > Galela Selatan > Igobula : 97761
Halmahera Utara > Galela Barat > Dokulamo : 97761
Halmahera Utara > Galela Utara > Jare (Jere) : 97761
Halmahera Utara > Galela Barat > Duma : 97761
Halmahera Utara > Galela Utara > Bobi Singo : 97761
Halmahera Utara > Galela Utara > Dodowo : 97761
Halmahera Utara > Galela > Barataku : 97761
Halmahera Utara > Galela Utara > Beringin Jaya : 97761
Halmahera Utara > Galela Selatan > Bale : 97761
Halmahera Utara > Loloda Utara > Wori Moi : 97755
Halmahera Utara > Loloda Kepulauan > Tuakara : 97755
Halmahera Utara > Loloda Kepulauan > Tobo Tobo : 97755
Halmahera Utara > Loloda Utara > Tate : 97755
Halmahera Utara > Loloda Utara > Supu : 97755
Halmahera Utara > Loloda Kepulauan > Salube : 97755
Halmahera Utara > Loloda Utara > Posi Posi : 97755
Halmahera Utara > Loloda Utara > Pocao : 97755
Halmahera Utara > Loloda Utara > Podol : 97755
Halmahera Utara > Loloda Utara > Momojiu : 97755
Halmahera Utara > Loloda Utara > Ngajam : 97755
Halmahera Utara > Loloda Kepulauan > Jikolamo : 97755
Halmahera Utara > Loloda Utara > Kapa Kapa : 97755
Halmahera Utara > Loloda Utara > Igo : 97755
Halmahera Utara > Loloda Utara > Galao : 97755
Halmahera Utara > Loloda Utara > Kailupa : 97755
Halmahera Utara > Loloda Utara > Gisik : 97755
Halmahera Utara > Loloda Kepulauan > Dowonggila : 97755
Halmahera Utara > Loloda Kepulauan > Fitako : 97755
Halmahera Utara > Loloda Utara > Dorume : 97755
Halmahera Utara > Loloda Utara > Asimiro (Asmiro) : 97755
Halmahera Utara > Loloda Utara > Dotia (Doitia) : 97755
Halmahera Utara > Loloda Kepulauan > Dama : 97755
Halmahera Utara > Loloda Utara > Apulea : 97755
Halmahera Utara > Loloda Kepulauan > Dedeta : 97755
Halmahera Utara > Loloda Kepulauan > Cera : 97755
Halmahera Utara > Loloda Kepulauan > Dagasuli : 97755
Halmahera Utara > Kao Teluk > Tetewang : 97752
Halmahera Utara > Kao Teluk > Pasir Putih : 97752
Halmahera Utara > Kao Teluk > Gamsungi : 97752
Halmahera Utara > Kao Teluk > Dum Dum : 97752
Halmahera Utara > Kao Teluk > Bobane Igo (Bobaneigo) : 97752
Halmahera Utara > Kao Teluk > Akelamo Raya (Akelamo Kao) : 97752
Kepulauan Sula > Sulabesi Timur > Waisepa : 97795
Kepulauan Sula > Sanana Utara > Wainin : 97795
Kepulauan Sula > Sulabesi Tengah > Waiman : 97795
Kepulauan Sula > Sulabesi Selatan > Wainib : 97795
Kepulauan Sula > Sulabesi Timur > Wailia : 97795
Kepulauan Sula > Sanana > Wailau : 97795
Kepulauan Sula > Sulabesi Timur > Waigoiyofa : 97795
Kepulauan Sula > Sanana > Waihama : 97795
Kepulauan Sula > Sanana > Waibau : 97795
Kepulauan Sula > Sulabesi Tengah > Waiboga : 97795
Kepulauan Sula > Sulabesi Selatan > Waigai : 97795
Kepulauan Sula > Sanana > Wai Ipa : 97795
Kepulauan Sula > Sulabesi Selatan > Wai Tamua : 97795
Kepulauan Sula > Sulabesi Barat > Wai Ina : 97795
Kepulauan Sula > Sanana > Umaloya : 97795
Kepulauan Sula > Sulabesi Selatan > Skom : 97795
Kepulauan Sula > Sulabesi Tengah > Soamole : 97795
Kepulauan Sula > Sanana Utara > Pohea : 97795
Kepulauan Sula > Sulabesi Timur > Sama : 97795
Kepulauan Sula > Sulabesi Barat > Paratina : 97795
Kepulauan Sula > Sanana > Pastina : 97795
Kepulauan Sula > Sulabesi Barat > Nahi : 97795
Kepulauan Sula > Sulabesi Barat > Ona : 97795
Kepulauan Sula > Sanana > Mangon : 97795
Kepulauan Sula > Sanana Utara > Man-Gega : 97795
Kepulauan Sula > Sulabesi Tengah > Manaf : 97795
Kepulauan Sula > Sanana Utara > Malbufa : 97795
Kepulauan Sula > Sulabesi Barat > Kabau Pantai : 97795
Kepulauan Sula > Sulabesi Barat > Kabau Darat : 97795
Kepulauan Sula > Sanana Utara > Fukweu : 97795
Kepulauan Sula > Sulabesi Selatan > Fuata : 97795
Kepulauan Sula > Sanana Utara > Fokalik : 97795
Kepulauan Sula > Sanana > Fogi : 97795
Kepulauan Sula > Sulabesi Timur > Fatkauyon : 97795
Kepulauan Sula > Sanana > Fatcei : 97795
Kepulauan Sula > Sulabesi Tengah > Fat Iba : 97795
Kepulauan Sula > Sanana > Fagudu : 97795
Kepulauan Sula > Sanana > Falahu : 97795
Kepulauan Sula > Sulabesi Tengah > Bega : 97795
Kepulauan Sula > Sulabesi Timur > Baleha : 97795
Kepulauan Sula > Sanana Utara > Bajo : 97795
Kepulauan Sula > Taliabu Utara > Ufung : 97794
Kepulauan Sula > Taliabu Barat > Timpaus : 97794
Kepulauan Sula > Taliabu Barat > Wayo : 97794
Kepulauan Sula > Taliabu Utara > Tanjung Una : 97794
Kepulauan Sula > Taliabu Utara > Tanjung Una : 97794
Kepulauan Sula > Taliabu Utara > Tikong : 97794
Kepulauan Sula > Taliabu Selatan > Sumbong : 97794
Kepulauan Sula > Taliabu Selatan > Tabona : 97794
Kepulauan Sula > Taliabu Barat > Pancoran : 97794
Kepulauan Sula > Taliabu Barat Laut > Salati : 97794
Kepulauan Sula > Taliabu Utara > Sahu : 97794
Kepulauan Sula > Taliabu Selatan > Pancado : 97794
Kepulauan Sula > Taliabu Utara > Padang : 97794
Kepulauan Sula > Taliabu Barat Laut > Nggele : 97794
Kepulauan Sula > Taliabu Utara > Nunca : 97794
Kepulauan Sula > Taliabu Selatan > Nggaki : 97794
Kepulauan Sula > Taliabu Utara > Mbono : 97794
Kepulauan Sula > Taliabu Utara > Minton : 97794
Kepulauan Sula > Taliabu Barat > Masonit : 97794
Kepulauan Sula > Taliabu Utara > Mananga : 97794
Kepulauan Sula > Taliabu Barat > Maranti Jaya : 97794
Kepulauan Sula > Taliabu Barat > Kramat : 97794
Kepulauan Sula > Taliabu Barat > Limbo : 97794
Kepulauan Sula > Taliabu Barat > Loho Bubba : 97794
Kepulauan Sula > Taliabu Barat > Kawalo : 97794
Kepulauan Sula > Taliabu Selatan > Kilo : 97794
Kepulauan Sula > Taliabu Barat Laut > Kasong : 97794
Kepulauan Sula > Taliabu Barat > Kasuari : 97794
Kepulauan Sula > Taliabu Utara > Hai : 97794
Kepulauan Sula > Taliabu Utara > Jorjoga : 97794
Kepulauan Sula > Taliabu Barat > Holbota : 97794
Kepulauan Sula > Taliabu Utara > Gela : 97794
Kepulauan Sula > Taliabu Barat > Gurua : 97794
Kepulauan Sula > Taliabu Utara > Dege : 97794
Kepulauan Sula > Taliabu Barat > Bobong : 97794
Kepulauan Sula > Taliabu Barat Laut > Beringin Jaya : 97794
Kepulauan Sula > Taliabu Selatan > Bapenu : 97794
Kepulauan Sula > Taliabu Selatan > Bahu : 97794
Kepulauan Sula > Taliabu Utara > Air Bulan : 97794
Kepulauan Sula > Taliabu Utara > Air Kalimat : 97794
Kepulauan Sula > Mangoli Tengah > Waitulia : 97793
Kepulauan Sula > Mangoli Timur > Waitina : 97793
Kepulauan Sula > Mangoli Utara Timur > Waisum : 97793
Kepulauan Sula > Mangoli Timur > Waitamela : 97793
Kepulauan Sula > Mangoli Selatan > Wailab : 97793
Kepulauan Sula > Mangoli Tengah > Wailoba : 97793
Kepulauan Sula > Mangoli Utara Timur > Waisakai : 97793
Kepulauan Sula > Taliabu Timur Selatan > Waikoka : 97793
Kepulauan Sula > Mangoli Selatan > Waikafia : 97793
Kepulauan Sula > Taliabu Timur Selatan > Waikadai : 97793
Kepulauan Sula > Taliabu Timur Selatan > Waikadai Sula : 97793
Kepulauan Sula > Mangoli Tengah > Urifola : 97793
Kepulauan Sula > Mangoli Tengah > Wai U : 97793
Kepulauan Sula > Taliabu Timur > Tubang : 97793
Kepulauan Sula > Lede > Todoli : 97793
Kepulauan Sula > Lede > Tolong : 97793
Kepulauan Sula > Taliabu Timur Selatan > Sofan : 97793
Kepulauan Sula > Mangoli Utara > Saniahaya : 97793
Kepulauan Sula > Lede > Natang Kuning : 97793
Kepulauan Sula > Taliabu Timur > Samuya : 97793
Kepulauan Sula > Mangoli Utara > Modapuhi Trans : 97793
Kepulauan Sula > Taliabu Timur > Penu : 97793
Kepulauan Sula > Mangoli Timur > Naflo : 97793
Kepulauan Sula > Mangoli Utara Timur > Pelita Jaya : 97793
Kepulauan Sula > Mangoli Utara > Modapia : 97793
Kepulauan Sula > Mangoli Utara > Pastabulu : 97793
Kepulauan Sula > Mangoli Utara > Modapuhi : 97793
Kepulauan Sula > Mangoli Tengah > Paslal : 97793
Kepulauan Sula > Taliabu Timur Selatan > Mantarara : 97793
Kepulauan Sula > Taliabu Timur > Parigi : 97793
Kepulauan Sula > Mangoli Utara > Minaluli : 97793
Kepulauan Sula > Taliabu Timur Selatan > Losseng : 97793
Kepulauan Sula > Mangoli Tengah > Mangoli : 97793
Kepulauan Sula > Lede > Lede : 97793
Kepulauan Sula > Lede > Langganu : 97793
Kepulauan Sula > Mangoli Utara Timur > Kawata : 97793
Kepulauan Sula > Mangoli Timur > Kau/Kou (Kow) : 97793
Kepulauan Sula > Taliabu Timur Selatan > Kawadang : 97793
Kepulauan Sula > Mangoli Timur > Karamat Titdoy : 97793
Kepulauan Sula > Mangoli Selatan > Kaporo : 97793
Kepulauan Sula > Taliabu Timur Selatan > Kabunu : 97793
Kepulauan Sula > Taliabu Timur Selatan > Kamaya : 97793
Kepulauan Sula > Mangoli Utara > Falabisahaya : 97793
Kepulauan Sula > Mangoli Tengah > Buruakol : 97793
Kepulauan Sula > Mangoli Tengah > Capalulu : 97793
Kepulauan Sula > Mangoli Selatan > Buya : 97793
Kepulauan Sula > Taliabu Timur Selatan > Belo : 97793
Kepulauan Sula > Mangoli Selatan > Auponhia : 97793
Kepulauan Sula > Mangoli Barat > Pelita : 97792
Kepulauan Sula > Mangoli Barat > Pas Ipa : 97792
Kepulauan Sula > Mangoli Barat > Lelyaba : 97792
Kepulauan Sula > Mangoli Barat > Lekokadai : 97792
Kepulauan Sula > Mangoli Barat > Lekosula : 97792
Kepulauan Sula > Mangoli Barat > Johor Perda : 97792
Kepulauan Sula > Mangoli Barat > Dofa : 97792
Pulau Morotai > Morotai Timur > Gosoma Maluku : 97775
Pulau Morotai > Morotai Timur > Doku Mira : 97777
Pulau Morotai > Morotai Timur > Hino : 97774
Pulau Morotai > Morotai Timur > Gamlamo : 97776
Pulau Morotai > Morotai Timur > Seseli Jaya : 97773
Pulau Morotai > Morotai Utara > Yao : 97772
Pulau Morotai > Morotai Timur > Wewemo : 97772
Pulau Morotai > Morotai Jaya > Titigogoli : 97772
Pulau Morotai > Morotai Jaya > Towara : 97772
Pulau Morotai > Morotai Utara > Tawakali : 97772
Pulau Morotai > Morotai Utara > Tanjung Saleh : 97772
Pulau Morotai > Morotai Jaya > Sopi : 97772
Pulau Morotai > Morotai Jaya > Sopi Majiko : 97772
Pulau Morotai > Morotai Utara > Sakita : 97772
Pulau Morotai > Morotai Timur > Rahmat : 97772
Pulau Morotai > Morotai Jaya > Podimor Padange : 97772
Pulau Morotai > Morotai Jaya > Pangeo : 97772
Pulau Morotai > Morotai Timur > Mira : 97772
Pulau Morotai > Morotai Utara > Maba : 97772
Pulau Morotai > Morotai Utara > Losuo : 97772
Pulau Morotai > Morotai Utara > Loleo Jaya : 97772
Pulau Morotai > Morotai Timur > Lifao : 97772
Pulau Morotai > Morotai Jaya > Loleo : 97772
Pulau Morotai > Morotai Jaya > Libano : 97772
Pulau Morotai > Morotai Utara > Korago : 97772
Pulau Morotai > Morotai Utara > Kenari : 97772
Pulau Morotai > Morotai Jaya > Hapo : 97772
Pulau Morotai > Morotai Jaya > Gorugo : 97772
Pulau Morotai > Morotai Utara > Gorua Selatan : 97772
Pulau Morotai > Morotai Utara > Gorua : 97772
Pulau Morotai > Morotai Utara > Goa Hira : 97772
Pulau Morotai > Morotai Jaya > Cendana : 97772
Pulau Morotai > Morotai Jaya > Cempaka : 97772
Pulau Morotai > Morotai Timur > Buho Buho : 97772
Pulau Morotai > Morotai Utara > Bido : 97772
Pulau Morotai > Morotai Utara > Bere Bere : 97772
Pulau Morotai > Morotai Jaya > Bere Bere Kecil : 97772
Pulau Morotai > Morotai Jaya > Aru : 97772
Pulau Morotai > Morotai Selatan > Yayasan : 97771
Pulau Morotai > Morotai Selatan Barat > Wayabula : 97771
Pulau Morotai > Morotai Selatan > Wawama : 97771
Pulau Morotai > Morotai Selatan Barat > Waringin : 97771
Pulau Morotai > Morotai Selatan > Totodoku : 97771
Pulau Morotai > Morotai Selatan Barat > Tutuhu (Tuthu) : 97771
Pulau Morotai > Morotai Selatan Barat > Usbar Pantai : 97771
Pulau Morotai > Morotai Selatan Barat > Tiley Pantai : 97771
Pulau Morotai > Morotai Timur > Sangowo Timur : 97771
Pulau Morotai > Morotai Selatan Barat > Tiley Kusu : 97771
Pulau Morotai > Morotai Timur > Sangowo : 97771
Pulau Morotai > Morotai Timur > Sangowo Barat : 97771
Pulau Morotai > Morotai Selatan Barat > Saminyamau : 97771
Pulau Morotai > Morotai Timur > Sambiki : 97771
Pulau Morotai > Morotai Timur > Sambiki Baru : 97771
Pulau Morotai > Morotai Selatan > Sabatai Baru : 97771
Pulau Morotai > Morotai Selatan > Sabatai Tua : 97771
Pulau Morotai > Morotai Selatan > Sabala : 97771
Pulau Morotai > Morotai Selatan Barat > Raja : 97771
Pulau Morotai > Morotai Selatan > Pilowo : 97771
Pulau Morotai > Morotai Selatan Barat > Posi Posi Rao : 97771
Pulau Morotai > Morotai Selatan > Pandangan : 97771
Pulau Morotai > Morotai Selatan Barat > Ngele Ngele Besar : 97771
Pulau Morotai > Morotai Selatan Barat > Ngele Ngele Kecil : 97771
Pulau Morotai > Morotai Selatan > Muhajirin : 97771
Pulau Morotai > Morotai Selatan > Nakamura : 97771
Pulau Morotai > Morotai Selatan > Mandiri : 97771
Pulau Morotai > Morotai Selatan > Momojiu : 97771
Pulau Morotai > Morotai Selatan > Morodadi : 97771
Pulau Morotai > Morotai Selatan Barat > Leo Leo : 97771
Pulau Morotai > Morotai Selatan Barat > Lou Madoro : 97771
Pulau Morotai > Morotai Selatan > Koloray (Kolorai) : 97771
Pulau Morotai > Morotai Selatan > Joubela : 97771
Pulau Morotai > Morotai Selatan > Juanga : 97771
Pulau Morotai > Morotai Selatan > Falila : 97771
Pulau Morotai > Morotai Selatan > Galo Galo : 97771
Pulau Morotai > Morotai Selatan > Gotalamo : 97771
Pulau Morotai > Morotai Selatan > Daruba : 97771
Pulau Morotai > Morotai Selatan > Dehegila : 97771
Pulau Morotai > Morotai Selatan > Daeo : 97771
Pulau Morotai > Morotai Selatan > Daeo Majiko : 97771
Pulau Morotai > Morotai Selatan > Darame : 97771
Pulau Morotai > Morotai Selatan Barat > Cio Maloleo : 97771
Pulau Morotai > Morotai Selatan Barat > Cucumare : 97771
Pulau Morotai > Morotai Selatan Barat > Cio Dalam : 97771
Pulau Morotai > Morotai Selatan Barat > Cio Gerong : 97771
Pulau Morotai > Morotai Selatan Barat > Aru Burung : 97771
Pulau Morotai > Morotai Selatan Barat > Aru Irian : 97771
Pulau Morotai > Morotai Selatan Barat > Bobula : 97771
Pulau Morotai > Morotai Selatan > Aha : 97771
Ternate > Pulau Hiri > Tomajiko : 97751
Ternate > Ternate Utara (Kota) > Tubo : 97751
Ternate > Pulau Hiri > Togolobe : 97751
Ternate > Pulau Ternate > Tobololo : 97751
Ternate > Pulau Ternate > Togafo : 97751
Ternate > Pulau Batang Dua > Tifure : 97751
Ternate > Pulau Batang Dua > Tifure : 97751
Ternate > Moti (Pulau Moti) > Takofi : 97751
Ternate > Pulau Hiri > Tafraka : 97751
Ternate > Pulau Ternate > Takome : 97751
Ternate > Moti (Pulau Moti) > Tafaga : 97751
Ternate > Moti (Pulau Moti) > Tafamutu : 97751
Ternate > Pulau Ternate > Sulamadaha : 97751
Ternate > Moti (Pulau Moti) > Tadenas : 97751
Ternate > Ternate Tengah (Kota) > Salahuddin : 97751
Ternate > Ternate Utara (Kota) > Sangaji Utara : 97751
Ternate > Pulau Batang Dua > Perum Bersatu : 97751
Ternate > Pulau Ternate > Rua : 97751
Ternate > Pulau Batang Dua > Pantai Sagu : 97751
Ternate > Moti (Pulau Moti) > Moti Kota : 97751
Ternate > Pulau Batang Dua > Mayau : 97751
Ternate > Ternate Selatan (Kota) > Mangga Dua : 97751
Ternate > Pulau Hiri > Mado : 97751
Ternate > Pulau Batang Dua > Lelewi : 97751
Ternate > Pulau Ternate > Loto : 97751
Ternate > Ternate Tengah (Kota) > Kota Baru : 97751
Ternate > Pulau Ternate > Kulaba : 97751
Ternate > Ternate Selatan (Kota) > Kayu Merah : 97751
Ternate > Pulau Ternate > Kastela : 97751
Ternate > Moti (Pulau Moti) > Figur : 97751
Ternate > Pulau Ternate > Foramadiahi : 97751
Ternate > Pulau Ternate > Jambula : 97751
Ternate > Pulau Hiri > Faudu : 97751
Ternate > Pulau Ternate > Dorpedu : 97751
Ternate > Pulau Hiri > Dorari Isa : 97751
Ternate > Pulau Ternate > Bula : 97751
Ternate > Pulau Batang Dua > Bido : 97751
Ternate > Ternate Utara (Kota) > Akehuda : 97751
Ternate > Pulau Ternate > Afe Taduma : 97751
Ternate > Ternate Utara (Kota) > Tafure : 97728
Ternate > Ternate Utara (Kota) > Sango : 97729
Ternate > Ternate Utara (Kota) > Sangaji : 97727
Ternate > Ternate Utara (Kota) > Tabam : 97728
Ternate > Ternate Utara (Kota) > Toboleu : 97726
Ternate > Ternate Utara (Kota) > Dufa Dufa : 97727
Ternate > Ternate Utara (Kota) > Soa : 97725
Ternate > Ternate Utara (Kota) > Kasturian : 97726
Ternate > Ternate Tengah (Kota) > Makasar Timur : 97724
Ternate > Ternate Utara (Kota) > Salero : 97725
Ternate > Ternate Utara (Kota) > Soa Sio : 97723
Ternate > Ternate Tengah (Kota) > Makasar Barat : 97724
Ternate > Ternate Tengah (Kota) > Santiong : 97722
Ternate > Ternate Tengah (Kota) > Moya : 97723
Ternate > Ternate Tengah (Kota) > Kalumpang : 97722
Ternate > Ternate Selatan (Kota) > Sasa : 97719
Ternate > Ternate Tengah (Kota) > Gamalama : 97721
Ternate > Ternate Selatan (Kota) > Gambesi : 97719
Ternate > Ternate Selatan (Kota) > Kalumata : 97718
Ternate > Ternate Selatan (Kota) > Ubo-Ubo : 97717
Ternate > Ternate Selatan (Kota) > Fitu : 97718
Ternate > Ternate Tengah (Kota) > Takoma : 97714
Ternate > Ternate Selatan (Kota) > Bastiong Talangame : 97716
Ternate > Ternate Selatan (Kota) > Ngade : 97713
Ternate > Ternate Selatan (Kota) > Jati : 97716
Ternate > Ternate Tengah (Kota) > Tanah Raja : 97713
Ternate > Ternate Selatan (Kota) > Tanah Tinggi : 97715
Ternate > Ternate Tengah (Kota) > Muhajirin : 97713
Ternate > Ternate Selatan (Kota) > Toboko : 97715
Ternate > Ternate Selatan (Kota) > Mangga Dua Utara : 97713
Ternate > Ternate Selatan (Kota) > Tanah Tinggi Barat : 97713
Ternate > Ternate Selatan (Kota) > Jati Perumnas : 97713
Ternate > Ternate Selatan (Kota) > Tobona (Tabona) : 97713
Ternate > Ternate Selatan (Kota) > Bastiong Karance : 97713
Ternate > Ternate Tengah (Kota) > Kampung Pisang : 97712
Ternate > Ternate Tengah (Kota) > Stadion : 97712
Ternate > Ternate Tengah (Kota) > Maliaro : 97711
Ternate > Ternate Tengah (Kota) > Marikurubu : 97711
Tidore Kepulauan > Oba > Woda : 97852
Tidore Kepulauan > Oba Selatan > Wama : 97852
Tidore Kepulauan > Oba > Toseho : 97852
Tidore Kepulauan > Oba > Tului Talagamori : 97852
Tidore Kepulauan > Oba Tengah > Tadupi : 97852
Tidore Kepulauan > Oba Tengah > Togema : 97852
Tidore Kepulauan > Oba Selatan > Tagalaya : 97852
Tidore Kepulauan > Oba Utara > Sofifi : 97852
Tidore Kepulauan > Oba Utara > Somahode : 97852
Tidore Kepulauan > Oba > Payahe : 97852
Tidore Kepulauan > Oba Selatan > Selamalofo : 97852
Tidore Kepulauan > Oba Selatan > Nuku : 97852
Tidore Kepulauan > Oba Utara > Oba : 97852
Tidore Kepulauan > Oba Tengah > Lola : 97852
Tidore Kepulauan > Oba Selatan > Maidi : 97852
Tidore Kepulauan > Oba > Kusu Sinopa : 97852
Tidore Kepulauan > Oba Selatan > Lifofa : 97852
Tidore Kepulauan > Oba > Kusu Sinopa : 97852
Tidore Kepulauan > Oba > Koli : 97852
Tidore Kepulauan > Oba > Kosa : 97852
Tidore Kepulauan > Oba Selatan > Hager : 97852
Tidore Kepulauan > Oba Utara > Kaiyasa : 97852
Tidore Kepulauan > Oba Utara > Gorojou : 97852
Tidore Kepulauan > Oba Utara > Guraping : 97852
Tidore Kepulauan > Oba > Gita (Gita Raja) : 97852
Tidore Kepulauan > Oba Utara > Galala : 97852
Tidore Kepulauan > Oba > Bale : 97852
Tidore Kepulauan > Oba Utara > Bukit Durian : 97852
Tidore Kepulauan > Oba Utara > Ampera : 97852
Tidore Kepulauan > Oba Utara > Balbar : 97852
Tidore Kepulauan > Oba Tengah > Aketobato : 97852
Tidore Kepulauan > Oba Tengah > Aketobololo : 97852
Tidore Kepulauan > Oba Tengah > Akelamo : 97852
Tidore Kepulauan > Oba Tengah > Akesai : 97852
Tidore Kepulauan > Oba Utara > Akekolano : 97852
Tidore Kepulauan > Oba Tengah > Akeguraci : 97852
Tidore Kepulauan > Tidore Timur (Pulau Tidore) > Tosa : 97813
Tidore Kepulauan > Oba Tengah > Akedotilou : 97852
Tidore Kepulauan > Tidore Selatan > Tuguiha : 97813
Tidore Kepulauan > Tidore (Pulau Tidore) > Topo Tiga : 97813
Tidore Kepulauan > Tidore (Pulau Tidore) > Topo : 97813
Tidore Kepulauan > Tidore Selatan > Tongowai : 97813
Tidore Kepulauan > Tidore Selatan > Tomalou : 97813
Tidore Kepulauan > Tidore (Pulau Tidore) > Tomagoba : 97813
Tidore Kepulauan > Tidore (Pulau Tidore) > Soadara : 97813
Tidore Kepulauan > Tidore Selatan > Toloa : 97813
Tidore Kepulauan > Tidore Utara > Sirongo Folaraha : 97813
Tidore Kepulauan > Tidore (Pulau Tidore) > Seli : 97813
Tidore Kepulauan > Tidore Utara > Rum : 97813
Tidore Kepulauan > Tidore Utara > Rum Balibunga : 97813
Tidore Kepulauan > Tidore Utara > Ome : 97813
Tidore Kepulauan > Tidore Utara > Mareku : 97813
Tidore Kepulauan > Tidore Selatan > Marekofo : 97813
Tidore Kepulauan > Tidore Selatan > Maregam : 97813
Tidore Kepulauan > Tidore Utara > Maitara : 97813
Tidore Kepulauan > Tidore Utara > Maitara Selatan : 97813
Tidore Kepulauan > Tidore Timur (Pulau Tidore) > Mafututu : 97813
Tidore Kepulauan > Tidore Timur (Pulau Tidore) > Kalaodi : 97813
Tidore Kepulauan > Tidore Utara > Jaya : 97813
Tidore Kepulauan > Tidore (Pulau Tidore) > Indonesiana : 97813
Tidore Kepulauan > Tidore Selatan > Gurabati : 97813
Tidore Kepulauan > Tidore (Pulau Tidore) > Gura-Bunga : 97813
Tidore Kepulauan > Tidore (Pulau Tidore) > Goto : 97813
Tidore Kepulauan > Tidore Utara > Gubu Kusuma : 97813
Tidore Kepulauan > Tidore (Pulau Tidore) > Folarora : 97813
Tidore Kepulauan > Tidore Utara > Fobaharu : 97813
Tidore Kepulauan > Tidore Timur (Pulau Tidore) > Dowora : 97813
Tidore Kepulauan > Tidore Selatan > Dokiri : 97813
Tidore Kepulauan > Tidore Utara > Bobo : 97813
Tidore Kepulauan > Tidore Utara > Afa Afa : 97813
Tidore Kepulauan > Tidore (Pulau Tidore) > Gamtufkange : 97812
Tidore Kepulauan > Tidore (Pulau Tidore) > Soa Sio : 97811

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *