Kode Pos Kecamatan / Distrik Dekai – Kabupaten Yahukimo

8 View

Daftar Kodepos Desa
/ Kelurahan / Kampung di Kec. / Distrik Dekai, Kab. Yahukimo, Provinsi
Papua.Dekai : 99702Keikey : 99702Kiribun : 99702Kokamu : 99702Kuari :
99702Kuaserama : 99702Maruku : 99702Massi : 99702Muara : 99702Sokamu :
99702Tomon I (Toman I) : 99702Tomon II (Toman II) : 99702

Kode Pos Terkait :   Kode Pos
Kecamatan / Distrik Dirwemna (Diruwena) – Kabupaten Yahukimo Daftar
Kodepos Desa / Kelurahan / Kampung di Kec. / Distrik Dirwemna (Diruwena),
Kab. Yahukimo, Provinsi Papua.Aksal : 99752Dirwemna : 9975… Read More…     Kode Pos Kecamatan / Distrik Kurima –
Kabupaten YahukimoDaftar Kodepos Desa / Kelurahan / Kampung di Kec. / Distrik
Kurima, Kab. Yahukimo, Provinsi Papua.Air Garam : 99705Anjelma : 99705Eroma :
99… Read More…     Kode Pos Kecamatan
/ Distrik Kwelemdua (Kwelamdua) – Kabupaten YahukimoDaftar Kodepos Desa /
Kelurahan / Kampung di Kec. / Distrik Kwelemdua (Kwelamdua), Kab. Yahukimo,
Provinsi Papua.Baluk : 99736Debula : 99736… Read More…   Kode Pos Kecamatan / Distrik Werima –
Kabupaten Yahukimo Daftar Kodepos Desa / Kelurahan / Kampung di Kec. /
Distrik Werima, Kab. Yahukimo, Provinsi Papua.Esema Husage : 99718Hagawen :
99718Hanoas… Read More…   Kode Pos
Kecamatan / Distrik Suntamon – Kabupaten Yahukimo Daftar Kodepos Desa /
Kelurahan / Kampung di Kec. / Distrik Suntamon, Kab. Yahukimo, Provinsi
Papua.Binalkon : 99744Bongkok : 99744Bulbul :… Read More…     Kode Pos Kecamatan / Distrik Sobaham –
Kabupaten YahukimoDaftar Kodepos Desa / Kelurahan / Kampung di Kec. / Distrik
Sobaham, Kab. Yahukimo, Provinsi Papua.Balinggama : 99742Benembia :
99742Dohong … Read More…     Kode Pos
Kecamatan / Distrik Holuon – Kabupaten YahukimoDaftar Kodepos Desa /
Kelurahan / Kampung di Kec. / Distrik Holuon, Kab. Yahukimo, Provinsi
Papua.Bineleruk : 99733Danggema : 99733Holuwon (… Read More…     Kode Pos Kecamatan / Distrik Ninia –
Kabupaten YahukimoDaftar Kodepos Desa / Kelurahan / Kampung di Kec. / Distrik
Ninia, Kab. Yahukimo, Provinsi Papua.Babet : 99740Hwealoma : 99740Kahul :
99740L… Read More…     Kode Pos
Kecamatan / Distrik Anggruk – Kabupaten YahukimoDaftar Kodepos Desa /
Kelurahan / Kampung di Kec. / Distrik Anggruk, Kab. Yahukimo, Provinsi
Papua.Hohe : 99751Ilwap : 99751Kiltam : 99751Le… Read More…   Kode Pos Kecamatan / Distrik Ubalihi –
Kabupaten Yahukimo Daftar Kodepos Desa / Kelurahan / Kampung di Kec. /
Distrik Ubalihi, Kab. Yahukimo, Provinsi Papua.Hereki (Hereky) : 99764Letfet
: 99764Mem… Read More…     Kode Pos
Kecamatan / Distrik Tangma – Kabupaten YahukimoDaftar Kodepos Desa /
Kelurahan / Kampung di Kec. / Distrik Tangma, Kab. Yahukimo, Provinsi
Papua.Aleleng : 99716Helo : 99716Hipela : 99716H… Read More…Kode Pos
Kecamatan / Distrik Nalca – Kabupaten YahukimoDaftar Kodepos Desa / Kelurahan
/ Kampung di Kec. / Distrik Nalca, Kab. Yahukimo, Provinsi Papua.Bolda :
99757Cenderawasih : 99757Emm : 9975… Read More…   Kode Pos Kecamatan / Distrik Langda –
Kabupaten Yahukimo Daftar Kodepos Desa / Kelurahan / Kampung di Kec. /
Distrik Langda, Kab. Yahukimo, Provinsi Papua.Alirji : 99738Bebekle :
99738Kap-Kap : 99… Read More… Kode Pos Kecamatan / Distrik Kwikma –
Kabupaten Yahukimo Daftar Kodepos Desa / Kelurahan / Kampung di Kec. /
Distrik Kwikma, Kab. Yahukimo, Provinsi Papua.Enggelasue : 99737Husmo :
99737Karelma : … Read More…     Kode
Pos Kecamatan / Distrik Pronggoli (Proggoli) – Kabupaten YahukimoDaftar
Kodepos Desa / Kelurahan / Kampung di Kec. / Distrik Pronggoli (Proggoli),
Kab. Yahukimo, Provinsi Papua.Helapilik : 99760Hiklahin : … Read More…   Kode Pos Kecamatan / Distrik Amuma –
Kabupaten Yahukimo Daftar Kodepos Desa / Kelurahan / Kampung di Kec. /
Distrik Amuma, Kab. Yahukimo, Provinsi Papua.Amuma : 99701Balum Erang :
99701Golowen : … Read More…   Kode
Pos Kecamatan / Distrik Bomela – Kabupaten Yahukimo Daftar Kodepos Desa
/ Kelurahan / Kampung di Kec. / Distrik Bomela, Kab. Yahukimo, Provinsi
Papua.Bomela : 99731Kitikni : 99731Kubialat : 9… Read More…   Kode Pos Kecamatan / Distrik Hilipuk –
Kabupaten Yahukimo Daftar Kodepos Desa / Kelurahan / Kampung di Kec. /
Distrik Hilipuk, Kab. Yahukimo, Provinsi Papua.Dindok : 99732Hilipuk :
99732Homidipmu :… Read More…     Kode
Pos Kecamatan / Distrik Puldama – Kabupaten YahukimoDaftar Kodepos Desa /
Kelurahan / Kampung di Kec. / Distrik Puldama, Kab. Yahukimo, Provinsi
Papua.Bako : 99761Balsek : 99761Baru : 99761Fam… Read More…     Kode Pos Kecamatan / Distrik Sela –
Kabupaten YahukimoDaftar Kodepos Desa / Kelurahan / Kampung di Kec. / Distrik
Sela, Kab. Yahukimo, Provinsi Papua.Asok : 99741Bera : 99741Dolbol :
99741Ejub :… Read More…   Kode Pos
Kecamatan / Distrik Obio – Kabupaten Yahukimo Daftar Kodepos Desa /
Kelurahan / Kampung di Kec. / Distrik Obio, Kab. Yahukimo, Provinsi
Papua.Busupa : 99708Hom hom (Homhom) : 99708Jibak… Read More…   Kode Pos Kecamatan / Distrik Kona –
Kabupaten Yahukimo Daftar Kodepos Desa / Kelurahan / Kampung di Kec. / Distrik
Kona, Kab. Yahukimo, Provinsi Papua.Kalpok : 99721Kona (Konda) : 99721Kugun :
9… Read More…   Kode Pos Kecamatan /
Distrik Lolat – Kabupaten Yahukimo Daftar Kodepos Desa / Kelurahan /
Kampung di Kec. / Distrik Lolat, Kab. Yahukimo, Provinsi Papua.Bunde :
99739Denema : 99739Dinggila : 9973… Read More…Kode Pos Kecamatan / Distrik
Kosarek – Kabupaten YahukimoDaftar Kodepos Desa / Kelurahan / Kampung di Kec.
/ Distrik Kosarek, Kab. Yahukimo, Provinsi Papua.Hombuka : 99756Illion :
99756Konosa : 997… Read More…    
Kode Pos Kecamatan / Distrik Seredela (Seredala) – Kabupaten
YahukimoDaftar Kodepos Desa / Kelurahan / Kampung di Kec. / Distrik Seredela
(Seredala), Kab. Yahukimo, Provinsi Papua.Burupmakot : 99711Koper : 997… Read
More…     Kode Pos Kecamatan /
Distrik Pasema – Kabupaten YahukimoDaftar Kodepos Desa / Kelurahan / Kampung
di Kec. / Distrik Pasema, Kab. Yahukimo, Provinsi Papua.Leinoko (Lemoko) :
99709Lowet : 99709Pasem… Read More…    
Kode Pos Kecamatan / Distrik Soba – Kabupaten YahukimoDaftar Kodepos
Desa / Kelurahan / Kampung di Kec. / Distrik Soba, Kab. Yahukimo, Provinsi
Papua.Hepinis : 99713Nilen : 99713Soba : 99713Suru… Read More…   Kode Pos Kecamatan / Distrik Kayo –
Kabupaten Yahukimo Daftar Kodepos Desa / Kelurahan / Kampung di Kec. /
Distrik Kayo, Kab. Yahukimo, Provinsi Papua.Alhai : 99704Hombesaloma :
99704Kayo : 9970… Read More…     Kode
Pos Kecamatan / Distrik Talambo – Kabupaten YahukimoDaftar Kodepos Desa /
Kelurahan / Kampung di Kec. / Distrik Talambo, Kab. Yahukimo, Provinsi
Papua.Bari : 99762Kikila : 99762Lelambo : 99762… Read More…     Kode Pos Kecamatan / Distrik Samenage –
Kabupaten YahukimoDaftar Kodepos Desa / Kelurahan / Kampung di Kec. / Distrik
Samenage, Kab. Yahukimo, Provinsi Papua.Asotapo : 99710Haleroma : 99710Hirin
: 9… Read More…     Kode Pos
Kecamatan / Distrik Sumo – Kabupaten YahukimoDaftar Kodepos Desa / Kelurahan
/ Kampung di Kec. / Distrik Sumo, Kab. Yahukimo, Provinsi Papua.Boor :
99714Hunisi : 99714Jibuk : 99714Kwiri… Read More…     Kode Pos Kecamatan / Distrik Yahuliambut
– Kabupaten YahukimoDaftar Kodepos Desa / Kelurahan / Kampung di Kec. /
Distrik Yahuliambut, Kab. Yahukimo, Provinsi Papua.Amfulma : 99745Linggisen :
99745Subun… Read More…   Kode Pos
Kecamatan / Distrik Soloikma – Kabupaten Yahukimo Daftar Kodepos Desa /
Kelurahan / Kampung di Kec. / Distrik Soloikma, Kab. Yahukimo, Provinsi
Papua.Banga : 99743Erim : 99743Kwelena : 9974… Read More…   Kode Pos Kecamatan / Distrik Musaik –
Kabupaten Yahukimo Daftar Kodepos Desa / Kelurahan / Kampung di Kec. /
Distrik Musaik, Kab. Yahukimo, Provinsi PapuaBue : 99707Dekbok : 99707Esaikma
: 99707Ha… Read More…   Kode Pos
Kecamatan / Distrik Panggema – Kabupaten Yahukimo Daftar Kodepos Desa /
Kelurahan / Kampung di Kec. / Distrik Panggema, Kab. Yahukimo, Provinsi
Papua.Bineluk : 99759Homtonggo (Homtongo) : 9… Read More…     Kode Pos Kecamatan / Distrik Wusama
(Wusuma) – Kabupaten YahukimoDaftar Kodepos Desa / Kelurahan / Kampung di
Kec. / Distrik Wusama (Wusuma), Kab. Yahukimo, Provinsi Papua.Apdagma
(Apdakma) : 99719Harap : … Read More…  
Kode Pos Kecamatan / Distrik Hereapini (Hereanini) – Kabupaten
Yahukimo Daftar Kodepos Desa / Kelurahan / Kampung di Kec. / Distrik
Hereapini (Hereanini), Kab. Yahukimo, Provinsi Papua.Hereapini (Heriapini) :
99… Read More…     Kode Pos Kecamatan
/ Distrik Silimo – Kabupaten YahukimoDaftar Kodepos Desa / Kelurahan /
Kampung di Kec. / Distrik Silimo, Kab. Yahukimo, Provinsi Papua.Asia :
99712Eksa : 99712Eremnahom : 99712F… Read More…     Kode Pos Kecamatan / Distrik Dekai –
Kabupaten YahukimoDaftar Kodepos Desa / Kelurahan / Kampung di Kec. / Distrik
Dekai, Kab. Yahukimo, Provinsi Papua.Dekai : 99702Keikey : 99702Kiribun :
99702K… Read More…     Kode Pos
Kecamatan / Distrik Mugi – Kabupaten YahukimoDaftar Kodepos Desa / Kelurahan
/ Kampung di Kec. / Distrik Mugi, Kab. Yahukimo, Provinsi PapuaHendang
(Hendag) : 99706Herawe : 99706Hulesi … Read More…   Kode Pos Kecamatan / Distrik Walma –
Kabupaten Yahukimo Daftar Kodepos Desa / Kelurahan / Kampung di Kec. /
Distrik Walma, Kab. Yahukimo, Provinsi Papua.Honggolek (Honggoluk) :
99765Hontulun : 99… Read More…    
Kode Pos Kecamatan / Distrik Hogio (Hugio) – Kabupaten YahukimoDaftar
Kodepos Desa / Kelurahan / Kampung di Kec. / Distrik Hogio (Hugio), Kab.
Yahukimo, Provinsi Papua.Dugumhad : 99703Hogio Dua / II : 99… Read
More…     Kode Pos Kecamatan /
Distrik Duram – Kabupaten YahukimoDaftar Kodepos Desa / Kelurahan / Kampung
di Kec. / Distrik Duram, Kab. Yahukimo, Provinsi Papua.Dengat : 99753Digitme
: 99753Duram : 99753G… Read More…    
Kode Pos Kecamatan / Distrik Ukha – Kabupaten YahukimoDaftar Kodepos
Desa / Kelurahan / Kampung di Kec. / Distrik Ukha, Kab. Yahukimo, Provinsi
Papua.Amisangi : 99717Eki : 99717Kuleken : 99717Lu… Read More…     Kode Pos Kecamatan / Distrik Suru Suru –
Kabupaten YahukimoDaftar Kodepos Desa / Kelurahan / Kampung di Kec. / Distrik
Suru Suru, Kab. Yahukimo, Provinsi Papua.Gofa : 99715Jinusugu : 99715Rentis :
99… Read More…     Kode Pos Kecamatan
/ Distrik Endomen – Kabupaten YahukimoDaftar Kodepos Desa / Kelurahan /
Kampung di Kec. / Distrik Endomen, Kab. Yahukimo, Provinsi Papua.Delon :
99754Endomen : 99754Galsin : 9975… Read More…     Kode Pos Kecamatan / Distrik Nipsan –
Kabupaten YahukimoDaftar Kodepos Desa / Kelurahan / Kampung di Kec. / Distrik
Nipsan, Kab. Yahukimo, Provinsi Papua.Biu : 99758Ikmu : 99758Ilukdamon :
99758Ni… Read More…   Kode Pos
Kecamatan / Distrik Koropun (Korupun) – Kabupaten Yahukimo Daftar
Kodepos Desa / Kelurahan / Kampung di Kec. / Distrik Koropun (Korupun), Kab.
Yahukimo, Provinsi Papua.Amdua : 99735Basal : 99735Batk… Read More…   Kode Pos Kecamatan / Distrik Ubahak –
Kabupaten YahukimoDaftar Kodepos Desa / Kelurahan / Kampung di Kec. / Distrik
Ubahak, Kab. Yahukimo, Provinsi Papua.Bisifak : 99763Furuluk : 99763Keleng :
997… Read More…     Kode Pos
Kecamatan / Distrik Kabianggama (Kabianggema) – Kabupaten YahukimoDaftar
Kodepos Desa / Kelurahan / Kampung di Kec. / Distrik Kabianggama
(Kabianggema), Kab. Yahukimo, Provinsi Papua.Bahabolma (Bahbolma) : … Read
More…

Leave a Reply

Your email address will not be published.